לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב בית השקעות

-0.73
/
אוקטובר
תאריך הקמה
17/07/2007
מספר האוצר
1240
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
552
צבירה נטו (במליונים)
38
דמי ניהול ממוצעים
0.55%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

29.03%

חשיפה לחו"ל

13.15%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.73
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.7
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.89
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.48
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
3 שנים ממוצעת
2.88
5 שנים ממוצעת
3.1
שנת 2019
7.07
שנת 2020
1.86
שנת 2021
6.28
שנת 2022
-1.43
מדד שארפ
-0.13
שארפ כל הקופות
-0.11
אלפא שנתית
1.68
יחס נזילות
77.6
סטיית תקן 36 חודשים
0.63
סטיית תקן 60 חודשים
0.84
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול אג"ח ללא מניות
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול אג"ח ללא מניות
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.223
17778.16
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.015
11115.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.713
9447.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.366
2021.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.202
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.374
7577.53
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.022
120.77
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.121
55826.15
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.901
60129.58
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6.898
38048.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.134
11771.22
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.088
483.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
50.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.477
2628.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.46
2536.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.153
845.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.238
1313.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.544
8518.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.191
1050.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.244
12376.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.322
73481.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.457
2519.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.076
11448.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.529
8431.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.032
178.85
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-45.62
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.059
11356.72
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.062
343.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.032
178.85
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.146
807.63
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-45.62
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.223
-1230.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.048
-265.01
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
2.02
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.095
-522.58
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.172
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.621
3427.68
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.168
11958.09
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.189
6560.22
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.091
504.64
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.061
338.88
הלוואות לא מובטחות
0.879
4850.61
הלוואות לעמיתים
4.387
24199.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.841
4638.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.069
381.97
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.387
2136.64
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.11
פח"ק/פר"י
2.054
11328.75
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.315
1737.64
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.04
-223.16
זכאים מס הכנסה
-0.001
-6.96
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.009
51.49
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.007
11072.83
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.68
3750.3
מק"מ
2.011
11094.73
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.367
0.367
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.606
2.606
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.009
50.37
קרנות גידור בחו"ל
0.261
1438.17
קרנות הון סיכון
9.015
959.5
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
3.328
18357.15
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.015
49722.93
קרנות נדל"ן
0.043
235.93
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.194
12100.15
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
31.37%
₪ 173,042
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.64%
₪ 14,550
מזומנים ושווי מזומנים
5.33%
₪ 29,373
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.07%
₪ 382
אג"ח ממשלתיות סחירות
32.09%
₪ 176,991
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
15.12%
₪ 83,410
קרנות נאמנות
2.97%
₪ 16,402
הלוואות
10.41%
₪ 57,428

0%

חשיפה למניות

29.03%

חשיפה לחו"ל

13.15%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.07
3.23
3.27
5.96
10.21

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.22
3.59
3.8
8.46
10.85

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.59
0.95
0.34
0.35
3.37

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.71
1.56
1.22
1.56
2.61

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.73
2.32
2.7
8.89
16.48
-0.9
1.06
0.97
2.8
13.96

קופה פודה

-1.21
1.47
1.32
-1.09
2.18

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.36
-2.46
-2.14
-3.42
3.59

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.52
-1.17
-0.94
-1.89
4.59
-2.05
0.62
0.89
1.29
9.27

קופה פודה

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
-1.18
מרץ
0.68
אפריל
0.71
מאי
1.02
יוני
0.31
יולי
0.50
אוגוסט
0.60
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
-0.73
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.32
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.63
פברואר
-0.15
מרץ
0.47
אפריל
-0.23
מאי
-1.26
יוני
0.31
יולי
0.73
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.26
נובמבר
0.58
דצמבר
-0.20
תשואה מצטברת
-1.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.02
מרץ
0.94
אפריל
0.41
מאי
0.75
יוני
0.51
יולי
0.34
אוגוסט
0.89
ספטמבר
0.23
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.57
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
6.28
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
0.43
מרץ
-4.12
אפריל
2.16
מאי
0.72
יוני
-0.58
יולי
0.65
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
0.17
נובמבר
1.12
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
1.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.94
פברואר
0.60
מרץ
0.93
אפריל
0.52
מאי
0.23
יוני
0.76
יולי
0.69
אוגוסט
0.64
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.47
נובמבר
0.14
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
7.07

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
-1.18
מרץ
0.68
אפריל
0.71
מאי
1.02
יוני
0.31
יולי
0.50
אוגוסט
0.60
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
-0.73
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.32
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.63
פברואר
-0.15
מרץ
0.47
אפריל
-0.23
מאי
-1.26
יוני
0.31
יולי
0.73
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.26
נובמבר
0.58
דצמבר
-0.20
תשואה מצטברת
-1.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.02
מרץ
0.94
אפריל
0.41
מאי
0.75
יוני
0.51
יולי
0.34
אוגוסט
0.89
ספטמבר
0.23
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.57
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
6.28
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
0.43
מרץ
-4.12
אפריל
2.16
מאי
0.72
יוני
-0.58
יולי
0.65
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
0.17
נובמבר
1.12
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
1.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.94
פברואר
0.60
מרץ
0.93
אפריל
0.52
מאי
0.23
יוני
0.76
יולי
0.69
אוגוסט
0.64
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.47
נובמבר
0.14
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
7.07
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים