לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

מיטב בית השקעות

0.78
/
מרץ
תאריך הקמה
17/07/2007
מספר האוצר
1240
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
586
צבירה נטו (במליונים)
25
דמי ניהול ממוצעים
0.55%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

24.8%

חשיפה לחו"ל

12.43%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.78
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.09
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.87
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.85
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
3 שנים ממוצעת
3.19
5 שנים ממוצעת
3.51
שנת 2019
7.07
שנת 2020
1.86
שנת 2021
6.28
שנת 2022
-1.43
שנת 2023
5.28
מדד שארפ
-0.53
שארפ כל הקופות
-0.5
אלפא שנתית
1.44
יחס נזילות
78.9
סטיית תקן 36 חודשים
0.67
סטיית תקן 60 חודשים
0.85
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.766
16198.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.872
10963.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.84
4921.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.353
2066.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.92
5388.94
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.544
9043.88
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.442
72862.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
17.78
104121.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.314
25264.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.118
6545.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.156
912.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.517
3025.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.618
3616.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.145
846.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.113
660.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.341
7855.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.501
2934.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.923
11259.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.642
74030.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.378
2211.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.631
9551.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.13
6619.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.001
7.16
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.013
77.43
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-15.57
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.352
7914.66
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.043
251.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.013
77.43
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.063
370.81
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-15.57
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.045
-263.36
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.005
-31.93
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.014
83.29
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.422
2470.5
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.125
729.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.492
14594.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.3
7610.96
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.182
1064.8
הלוואות לא מובטחות
0.823
4820.98
הלוואות לעמיתים
4.159
24354.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.941
5510.13
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.286
1673.46
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.185
1080.46
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.11
פח"ק/פר"י
1.635
9572.1
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.461
2699.07
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.229
-1341.24
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.188
1102.73
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.612
3586.18
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.383
8096.68
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
1.65
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.727
0.727
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.872
2.872
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.117
687.51
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.007
43.83
קרנות גידור בחו"ל
0.194
1137.09
קרנות הון סיכון
8.531
564.45
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.04
234.12
קרנות השקעה אחרות
2.501
14647.88
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.531
49960.39
קרנות נדל"ן
0.047
278
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.865
10919.82
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.25%
₪ 159,595
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.46%
₪ 14,430
מזומנים ושווי מזומנים
4.13%
₪ 24,212
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%
₪ 7
אג"ח ממשלתיות סחירות
37.20%
₪ 217,838
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.60%
₪ 85,521
קרנות נאמנות
3.72%
₪ 21,763
הלוואות
10.63%
₪ 62,236

0%

חשיפה למניות

24.8%

חשיפה לחו"ל

12.43%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.78
1.26
6.09
9.87
18.85
0.78
0.56
1.59
-1.47
5.31
0.72
1.35
5.95
3.79
13.26
0.65
0.82
3.21
0.67
6.81
0.55
0.51
4.25
4.73
16.05
0.53
0.78
4.98
6.21
11.15
0.26
0.48
3.97
1.72
4.89
0.01
0.27
4.6
0.92
4.47
-3.01
-2.92
0.12
4.69
7.23

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.40
פברואר
0.08
מרץ
0.78
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.26
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
-1.18
מרץ
0.68
אפריל
0.71
מאי
1.02
יוני
0.31
יולי
0.50
אוגוסט
0.60
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
-0.73
נובמבר
1.76
דצמבר
1.12
תשואה מצטברת
5.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.63
פברואר
-0.15
מרץ
0.47
אפריל
-0.23
מאי
-1.26
יוני
0.31
יולי
0.73
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.26
נובמבר
0.58
דצמבר
-0.20
תשואה מצטברת
-1.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.02
מרץ
0.94
אפריל
0.41
מאי
0.75
יוני
0.51
יולי
0.34
אוגוסט
0.89
ספטמבר
0.23
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.57
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
6.28
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
0.43
מרץ
-4.12
אפריל
2.16
מאי
0.72
יוני
-0.58
יולי
0.65
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
0.17
נובמבר
1.12
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
1.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.94
פברואר
0.60
מרץ
0.93
אפריל
0.52
מאי
0.23
יוני
0.76
יולי
0.69
אוגוסט
0.64
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.47
נובמבר
0.14
דצמבר
0.56
תשואה מצטברת
7.07

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
-1.18
מרץ
0.68
אפריל
0.71
מאי
1.02
יוני
0.31
יולי
0.50
אוגוסט
0.60
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
-0.73
נובמבר
1.76
דצמבר
1.12
תשואה מצטברת
5.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.63
פברואר
-0.15
מרץ
0.47
אפריל
-0.23
מאי
-1.26
יוני
0.31
יולי
0.73
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.26
נובמבר
0.58
דצמבר
-0.20
תשואה מצטברת
-1.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.02
מרץ
0.94
אפריל
0.41
מאי
0.75
יוני
0.51
יולי
0.34
אוגוסט
0.89
ספטמבר
0.23
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.57
דצמבר
0.14
תשואה מצטברת
6.28
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.38
פברואר
0.43
מרץ
-4.12
אפריל
2.16
מאי
0.72
יוני