ילין לפידות לוגו

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

ילין לפידות בית השקעות

1.23
/
מרץ
תאריך הקמה
28/11/2018
מספר האוצר
12530
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
343
צבירה נטו (במליונים)
83
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

14.04%

חשיפה למניות

27.19%

חשיפה לחו"ל

18.15%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.23
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.38
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.67
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.2
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.78
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
3 שנים ממוצעת
2.66
5 שנים ממוצעת
3.33
שנת 2019
7.90
שנת 2020
2.43
שנת 2021
6.39
שנת 2022
-5.73
שנת 2023
7.30
מדד שארפ
-0.77
שארפ כל הקופות
-0.73
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
87.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.02
סטיית תקן 60 חודשים
1.28
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.725
5912.41
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.131
447.77
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.05
3596.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.703
2408.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.114
389.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.09
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.15
3942.1
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.932
54593.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.492
42806.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.666
19415.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.27
926.53
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.029
100.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
2.298
7875.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.663
5698.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.009
29.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.339
1161.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.272
933.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.196
4098.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.106
7217.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
14.789
50675.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.673
2304.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.886
9887.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.304
14749.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.326
1118.23
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.213
4154.98
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.858
2938.89
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.003
10.08
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.121
414.03
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.045
153.9
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.866
2968.08
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.837
2866.47
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.643
2202.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.866
2968.08
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-13.44
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0.92
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.009
30.19
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
4.66
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.093
318.53
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.126
431.72
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.547
5301.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.732
2508
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.539
-1847.35
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.021
73.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.273
551.76
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.901
3086.97
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.604
2070.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.411
8262.75
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.054
-184.37
זכאים מס הכנסה
-0.002
-6.81
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.012
41.73
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.7
16104.68
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.899
3081.94
מק"מ
10.615
36375.47
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.008
28.06
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.035
118.93
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
1.04
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.128
437.29
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.04
3562.71
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.22%
₪ 117,277
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.76%
₪ 9,449
מזומנים ושווי מזומנים
8.01%
₪ 27,449
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.08%
₪ 13,995
אג"ח ממשלתיות סחירות
45.86%
₪ 157,134
פיקדונות
0.19%
₪ 661
נכסים אחרים
3.16%
₪ 10,821
קרנות נאמנות
0.04%
₪ 147
הלוואות
1.67%
₪ 5,733

14.04%

חשיפה למניות

27.19%

חשיפה לחו"ל

18.15%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.84
2.89
10.24
12.53
26.6
1.82
3.38
11.3
12.85
1.76
3.37
11.44
14.76
1.52
2.83
10.29
10.33
24.94
1.43
2.94
9.56
8.81
22.3
1.31
2.40
8.04
6.61
21.22
1.28
2.18
8.03
5.01
1.23
1.99
8.38
8.2
17.78
1.16
2.13
8.06
7.13
12.66
1.07
3.15
11.06
7.03
17.38
0.83
1.17
5.61
5.93
20.86
0.72
2.28
9.32
8.3
16.37
0

תשואות העבר של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
0.49
מרץ
1.23
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.99
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.45
פברואר
-1.33
מרץ
0.87
אפריל
1.00
מאי
1.27
יוני
0.89
יולי
1.14
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
-1.21
נובמבר
1.96
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
7.30
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.20
פברואר
-1.02
מרץ
0.16
אפריל
-0.72
מאי
-1.75
יוני
-0.38
יולי
1.43
אוגוסט
-1.16
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.59
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-5.73
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.59
פברואר
-0.32
מרץ
1.17
אפריל
0.62
מאי
0.59
יוני
0.61
יולי
0.41
אוגוסט
0.90
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.45
דצמבר
0.46
תשואה מצטברת
6.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-0.37
מרץ
-5.92
אפריל
3.62
מאי
0.90
יוני
-0.02
יולי
1.14
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-1.00
אוקטובר
-0.18
נובמבר
1.84
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
2.43
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
0.86
מרץ
0.76
אפריל
0.78
מאי
-0.06
יוני
0.92
יולי
0.74
אוגוסט
-0.06
ספטמבר
0.65
אוקטובר
0.89
נובמבר
0.52
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
7.90

מחשבון תשואה של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.45
פברואר
-1.33
מרץ
0.87
אפריל
1.00
מאי
1.27
יוני
0.89
יולי
1.14
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
-1.21
נובמבר
1.96
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
7.30
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.20
פברואר
-1.02
מרץ
0.16
אפריל
-0.72
מאי
-1.75
יוני
-0.38
יולי
1.43
אוגוסט
-1.16
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.59
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-5.73
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.59
פברואר
-0.32
מרץ
1.17
אפריל
0.62
מאי
0.59
יוני
0.61
יולי
0.41
אוגוסט
0.90
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.45
דצמבר
0.46
תשואה מצטברת
6.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-0.37
מרץ
-5.92
אפריל
3.62
מאי
0.90
יוני
-0.02
יולי
1.14
אוגוסט
1.67
ספטמבר
-1.00
אוקטובר
-0.18
נובמבר
1.84
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
2.43
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.35
פברואר
0.86
מרץ
0.76
אפריל
0.78
מאי
-0.06
יוני
0.92
יולי
0.74
אוגוסט
-0.06
ספטמבר
0.65
אוקטובר
0.89
נובמבר
0.52
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
7.90
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים