אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

מור בית השקעות

2.74
/
מרץ
תאריך הקמה
27/12/2018
מספר האוצר
12532
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
4,890
צבירה נטו (במליונים)
-190
דמי ניהול ממוצעים
0.7%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

61.61%

חשיפה למניות

58.55%

חשיפה לחו"ל

28.3%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.74
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.82
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.23
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.35
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
76.36
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.95
3 שנים ממוצעת
6.07
5 שנים ממוצעת
12.02
שנת 2019
27.71
שנת 2020
17.78
שנת 2021
16.96
שנת 2022
-8.22
שנת 2023
9.84
מדד שארפ
1.99
שארפ כל הקופות
1.98
אלפא שנתית
6.6
יחס נזילות
78.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.99
סטיית תקן 60 חודשים
2.42
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.14
55733.74
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.609
29758.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.172
8417
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.169
8256.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.985
48158.56
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.049
2407.84
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.942
437290.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.667
228214.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.389
214626.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.57
27859.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.357
17475.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.054
2620.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.794
38808.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.744
36384.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.059
2877.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.277
13568.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.314
15369.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.031
99335.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.363
311168.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.118
5750.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.726
84414.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.878
91829.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
2.725
133265.39
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
9.712
474910.49
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
5.988
292796.4
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.006
296.5
מניות לא סחירות
1.851
90508.26
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.887
43385.75
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.67
32746.27
אופציה מסוג Warrant
0.002
98.23
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.136
6669.61
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.038
-1862.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.922
45077.77
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.78
38150.31
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.02
993.59
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.079
3886.41
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.007
319.4
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.901
14663.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.473
23106.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.067
3287.36
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.347
65865.96
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.242
11834.76
הלוואות לא מובטחות
1.142
55831.21
הלוואות לעמיתים
0.587
28687.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.075
3660.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.135
6582.57
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.3
14663.84
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.233
60277.93
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.317
-15524.07
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.343
65654.75
זכויות במקרקעין מניבים
0.147
7170.04
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.522
25545.7
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.004
635890.7
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.576
223779.29
מק"מ
4.037
197396.75
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.186
9108.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.114
5553.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.395
19310.96
קרנות הון סיכון
4.931
23202.97
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.395
68201.45
קרנות השקעה אחרות
0.164
8000.17
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.931
241142.03
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.988
97229.6
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.48%
₪ 854,923
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.17%
₪ 57,290
מזומנים ושווי מזומנים
18.81%
₪ 919,948
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.78%
₪ 1,162,785
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.08%
₪ 1,079,936
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
11.18%
₪ 546,602
קרנות נאמנות
0.30%
₪ 14,662
הלוואות
5.19%
₪ 253,929

61.61%

חשיפה למניות

58.55%

חשיפה לחו"ל

28.3%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.18
6.45
15.22
8.89
27.77
3.11
5.90
15.79
8.97
25.91
3.04
4.98
13.17
26.7
50.6
3.01
5.56
14.72
8.58
30.69
2.81
6.09
17.65
14.88
32.5
2.78
6.18
19.19
19.76
50.75
2.74
6.16
15.82
19.35
76.36
2.71
5.39
13.27
10.28
15.62
2.65
5.26
14.9
16.37
36.93
2.64
5.45
16.66
17.79
36.84
2.58
5.71
14.68
13.33
40.51
2.55
5.54
15.43
17.6
38.45
2.55
5.24
16.91
15.18
37.05
2.55
5.46
15.32
16.93
37.08
2.53
5.41
14.92
16.16
35.82
2.49
5.29
14.61
14.94
34.52

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
2.87
מרץ
2.74
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.16
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.32
מרץ
0.00
אפריל
1.94
מאי
0.71
יוני
2.15
יולי
2.62
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
-2.64
נובמבר
3.31
דצמבר
2.49
תשואה מצטברת
9.84
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.64
פברואר
-1.34
מרץ
0.84
אפריל
-0.99
מאי
-2.48
יוני
-2.51
יולי
3.57
אוגוסט
-1.09
ספטמבר
-3.99
אוקטובר
2.62
נובמבר
0.71
דצמבר
-1.98
תשואה מצטברת
-8.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.88
מרץ
2.50
אפריל
2.49
מאי
1.54
יוני
0.76
יולי
0.40
אוגוסט
0.91
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.78
נובמבר
0.40
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
16.96
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
-1.32
מרץ
-7.92
אפריל
7.11
מאי
1.94
יוני
1.28
יולי
2.27
אוגוסט
3.41
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-0.40
נובמבר
6.13
דצמבר
2.93
תשואה מצטברת
17.78
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
1.42
מרץ
2.83
אפריל
4.67
מאי
0.42
יוני
2.58
יולי
2.80
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
2.62
אוקטובר
2.56
נובמבר
0.90
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
27.71

מחשבון תשואה של אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול עד 50

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.32
מרץ
0.00
אפריל
1.94
מאי
0.71
יוני
2.15
יולי
2.62
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
-2.64
נובמבר
3.31
דצמבר
2.49
תשואה מצטברת
9.84
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.64
פברואר
-1.34
מרץ
0.84
אפריל
-0.99
מאי
-2.48
יוני
-2.51
יולי
3.57
אוגוסט
-1.09
ספטמבר
-3.99
אוקטובר
2.62
נובמבר
0.71
דצמבר
-1.98
תשואה מצטברת
-8.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.88
מרץ
2.50
אפריל
2.49
מאי
1.54
יוני
0.76
יולי
0.40
אוגוסט
0.91
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.78
נובמבר
0.40
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
16.96
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
-1.32
מרץ
-7.92
אפריל
7.11
מאי
1.94
יוני
1.28
יולי
2.27
אוגוסט
3.41
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-0.40
נובמבר
6.13
דצמבר
2.93
תשואה מצטברת
17.78
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
1.42
מרץ
2.83
אפריל
4.67
מאי
0.42
יוני
2.58
יולי
2.80
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
2.62
אוקטובר
2.56
נובמבר
0.90
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
27.71
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים