אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

מור בית השקעות

-2.64
/
אוקטובר
תאריך הקמה
27/12/2018
מספר האוצר
12532
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
עד 50
יתרת נכסים (במליונים)
4,543
צבירה נטו (במליונים)
796
דמי ניהול ממוצעים
0.7%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

58.38%

חשיפה למניות

61.79%

חשיפה לחו"ל

25.71%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.64
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.4
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.64
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
6.75
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
27.71
שנת 2020
17.78
שנת 2021
16.96
שנת 2022
-8.22
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
76.5
סטיית תקן 36 חודשים
2.13
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.065
48357.9
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.677
30737.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.083
3783.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.139
6292.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.701
31824.9
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.507
386435.71
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.404
109182.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.902
86408.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.629
210265.01
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.777
35307.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.104
4724.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.856
38904.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.469
21321.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.054
2460
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.245
11117.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.317
14401.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.134
96953.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.798
263377
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.131
5939.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.723
78290.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.908
86679.13
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.292
13258.85
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
2.42
109914.63
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.083
367187.76
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.296
195159.96
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.006
255.25
מניות לא סחירות
2.239
101717.43
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.551
70462.03
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.764
34688.62
אופציה מסוג Warrant
0.001
30.31
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.145
6601.04
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.125
-5700.97
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.069
48579.17
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.997
45270.13
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.021
959.32
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.036
1657.95
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.747
-33921.02
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.816
14636.76
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.417
18953.12
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.068
3091.52
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.466
66591.57
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.207
9421.98
הלוואות לא מובטחות
0.914
41541.94
הלוואות לעמיתים
0.788
35787.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
3.568
162059.43
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
1.247
56642.22
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.089
4063.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.185
8394.89
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.322
14636.76
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.567
-25767.44
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.446
65665.08
זכויות במקרקעין מניבים
0.116
5290.19
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.62
28147.87
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.666
348218.71
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.767
34833.13
מק"מ
13.055
593019.46
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.175
7935.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.12
5455.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.404
18340.07
קרנות הון סיכון
5.125
25016.35
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.849
84015.3
קרנות השקעה אחרות
0.16
7249.04
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.125
232786.63
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.334
106030.28
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.72%
₪ 759,732
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.10%
₪ 49,793
מזומנים ושווי מזומנים
8.43%
₪ 383,052
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.60%
₪ 981,230
אג"ח ממשלתיות סחירות
30.50%
₪ 1,385,311
פיקדונות
4.81%
₪ 218,702
נכסים אחרים
11.36%
₪ 515,927
קרנות נאמנות
0.29%
₪ 13,391
הלוואות
5.18%
₪ 235,473

58.38%

חשיפה למניות

61.79%

חשיפה לחו"ל

25.71%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.39
7.15
7.96
28.8
42.77

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.94
6.87
6.53
19.75
32.18

קופה פופולארית

-2.03
7.78
5.15
10.39
7.69

קופה פודה

-2.04
7.60
6.55
9.25
18.21

קופה סקטוריאלית

-2.15
4.65
3.41
10.68
14.59

קופה סקטוריאלית

-2.16
4.66
3.87
7.87
21.86

קופה פודה

-2.21
5.68
5.41
7.79
14.29

קופה סקטוריאלית

-2.27
5.81
4.53
11.83
22.71

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.28
7.08
5.57
13.89
18.78

קופה סקטוריאלית

-2.31
4.19
1.72
10.05
17.01

קופה סקטוריאלית

-2.36
4.39
2.58
12.76
18.3

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-2.36
7.13
5.54
14.59
19.91

קופה סקטוריאלית

-2.49
9.76
5.89
17.69
24.08

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.32
מרץ
0.00
אפריל
1.94
מאי
0.71
יוני
2.15
יולי
2.62
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
-2.64
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.73
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.64
פברואר
-1.34
מרץ
0.84
אפריל
-0.99
מאי
-2.48
יוני
-2.51
יולי
3.57
אוגוסט
-1.09
ספטמבר
-3.99
אוקטובר
2.62
נובמבר
0.71
דצמבר
-1.98
תשואה מצטברת
-8.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.88
מרץ
2.50
אפריל
2.49
מאי
1.54
יוני
0.76
יולי
0.40
אוגוסט
0.91
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.78
נובמבר
0.40
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
16.96
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
-1.32
מרץ
-7.92
אפריל
7.11
מאי
1.94
יוני
1.28
יולי
2.27
אוגוסט
3.41
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-0.40
נובמבר
6.13
דצמבר
2.93
תשואה מצטברת
17.78
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
1.42
מרץ
2.83
אפריל
4.67
מאי
0.42
יוני
2.58
יולי
2.80
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
2.62
אוקטובר
2.56
נובמבר
0.90
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
27.71

מחשבון תשואה של אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.03
פברואר
-1.32
מרץ
0.00
אפריל
1.94
מאי
0.71
יוני
2.15
יולי
2.62
אוגוסט
-0.16
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
-2.64
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.73
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.64
פברואר
-1.34
מרץ
0.84
אפריל
-0.99
מאי
-2.48
יוני
-2.51
יולי
3.57
אוגוסט
-1.09
ספטמבר
-3.99
אוקטובר
2.62
נובמבר
0.71
דצמבר
-1.98
תשואה מצטברת
-8.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.88
מרץ
2.50
אפריל
2.49
מאי
1.54
יוני
0.76
יולי
0.40
אוגוסט
0.91
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.78
נובמבר
0.40
דצמבר
2.37
תשואה מצטברת
16.96
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
2.73
פברואר
-1.32
מרץ
-7.92
אפריל
7.11
מאי
1.94
יוני
1.28
יולי
2.27
אוגוסט
3.41
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-0.40
נובמבר
6.13
דצמבר
2.93
תשואה מצטברת
17.78
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
1.42
מרץ
2.83
אפריל
4.67
מאי
0.42
יוני
2.58
יולי
2.80
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
2.62
אוקטובר
2.56
נובמבר
0.90
דצמבר
1.98
תשואה מצטברת
27.71
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים