אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60

מור בית השקעות

2.37
/
מרץ
תאריך הקמה
27/12/2018
מספר האוצר
12533
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
12,762
צבירה נטו (במליונים)
-742
דמי ניהול ממוצעים
0.68%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

47.48%

חשיפה למניות

52.91%

חשיפה לחו"ל

28.34%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.37
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.47
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.67
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
63.7
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.82
3 שנים ממוצעת
5.57
5 שנים ממוצעת
10.36
שנת 2019
24.64
שנת 2020
14.24
שנת 2021
14.10
שנת 2022
-6.05
שנת 2023
8.35
מדד שארפ
1.61
שארפ כל הקופות
1.44
אלפא שנתית
6.24
יחס נזילות
74.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.6
סטיית תקן 60 חודשים
1.84
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.046
261076.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.001
127734.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.409
52136.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.226
28787.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.935
119372.73
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.326
41625.46
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.71
984006.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.315
933601.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.238
540793.76
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.812
103564.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.222
28286.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.065
8234.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.26
160865.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.179
150449.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.057
7257.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.103
13085.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.376
48021.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.386
49270.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.865
365665.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.108
1162386.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.096
12247.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.677
341669.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.907
370969.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.907
243370.45
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.231
922778.33
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.809
486056.36
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.035
4461.61
מניות לא סחירות
1.66
211805.83
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.751
95876.84
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.446
56898.54
אופציה מסוג Warrant
0.001
186.9
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.153
19492.96
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.041
5253.95
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.946
120698.59
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.698
89043.59
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.012
1481.16
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.04
5142.5
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.005
696.15
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.049
72303.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.13
16533.02
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.056
7191.1
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.57
200394.97
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.285
36323.25
הלוואות לא מובטחות
1.5
191481.38
הלוואות לעמיתים
3.964
505937.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.108
13807.38
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.169
21559.65
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.567
72303.91
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.226
156511.11
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.341
-43521.82
זכאים מס הכנסה
-0.041
-5195.85
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.701
217077.3
זכויות במקרקעין מניבים
0.195
24822.76
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.62
79140.54
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.034
1025264.73
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.067
391449.08
מק"מ
1.154
147234.35
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.055
6982.31
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.129
16460.59
קרנות הון סיכון
5.967
64535.59
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.254
159984.73
קרנות השקעה אחרות
0.3
38340.29
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.967
761504.35
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.153
274714.03
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלפא מור תגמולים מדרגות 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
25.90%
₪ 3,305,315
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.27%
₪ 162,602
מזומנים ושווי מזומנים
12.33%
₪ 1,573,225
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.69%
₪ 2,257,294
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.74%
₪ 2,647,261
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.72%
₪ 1,623,785
קרנות נאמנות
0.05%
₪ 6,982
הלוואות
9.29%
₪ 1,185,556

47.48%

חשיפה למניות

52.91%

חשיפה לחו"ל

28.34%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 50-60 (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.74
4.64
14.36
15.24
30.31
2.42
4.63
11.98
9.11
25.09
2.38
4.55
13.07
15.64
34.04
2.37
5.14
13.47
17.67
63.7
2.36
4.46
11.71
7.84
27.69
2.33
4.81
13.76
13.5
33.71
2.32
4.55
12.2
12.07
32.03
2.28
5.13
15.23
13.01
27.29
2.28
4.70
14.77
16.81
32.68
2.28
5.29
14.49
14.75
28.06
2.23
4.53
15.27
18.45
38.56
2.23
4.70
13.53
12.31
27.61
2.23
4.68
13.51
12.32
27.84
2.22
4.57
14.78
10.51
2.2
4.66
13.6
12.21
27.81
2.17
4.48
12.6
14.37
30.47

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול 50-60

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
2.22
מרץ
2.37
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.14
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.71
פברואר
-1.26
מרץ
-0.03
אפריל
1.83
מאי
0.79
יוני
1.83
יולי
2.21
אוגוסט
0.12
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-2.24
נובמבר
2.67
דצמבר
1.94
תשואה מצטברת
8.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.35
פברואר
-0.91
מרץ
0.58
אפריל
-0.75
מאי
-2.00
יוני
-1.69
יולי
2.62
אוגוסט
-0.82
ספטמבר
-3.18
אוקטובר
2.09
נובמבר
0.78
דצמבר
-1.43
תשואה מצטברת
-6.05
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.58
מרץ
2.16
אפריל
1.84
מאי
1.36
יוני
0.77
יולי
0.47
אוגוסט
1.06
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.27
נובמבר
0.39
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
14.10
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.87
פברואר
-0.63
מרץ
-5.18
אפריל
5.20
מאי
1.80
יוני
1.10
יולי
1.51
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-0.19
נובמבר
4.60
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
14.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
1.22
מרץ
2.36
אפריל
4.12
מאי
0.56
יוני
2.18
יולי
3.23
אוגוסט
0.23
ספטמבר
1.89
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.86
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
24.64

מחשבון תשואה של אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול 50-60

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.71
פברואר
-1.26
מרץ
-0.03
אפריל
1.83
מאי
0.79
יוני
1.83
יולי
2.21
אוגוסט
0.12
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-2.24
נובמבר
2.67
דצמבר
1.94
תשואה מצטברת
8.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.35
פברואר
-0.91
מרץ
0.58
אפריל
-0.75
מאי
-2.00
יוני
-1.69
יולי
2.62
אוגוסט
-0.82
ספטמבר
-3.18
אוקטובר
2.09
נובמבר
0.78
דצמבר
-1.43
תשואה מצטברת
-6.05
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.01
פברואר
0.58
מרץ
2.16
אפריל
1.84
מאי
1.36
יוני
0.77
יולי
0.47
אוגוסט
1.06
ספטמבר
-0.53
אוקטובר
2.27
נובמבר
0.39
דצמבר
1.92
תשואה מצטברת
14.10
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.87
פברואר
-0.63
מרץ
-5.18
אפריל
5.20
מאי
1.80
יוני
1.10
יולי
1.51
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-0.19
נובמבר
4.60
דצמבר
2.16
תשואה מצטברת
14.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.53
פברואר
1.22
מרץ
2.36
אפריל
4.12
מאי
0.56
יוני
2.18
יולי
3.23
אוגוסט
0.23
ספטמבר
1.89
אוקטובר
1.59
נובמבר
0.86
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
24.64
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים