אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

מור בית השקעות

1.83
/
מרץ
תאריך הקמה
27/12/2018
מספר האוצר
12534
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
7,685
צבירה נטו (במליונים)
175
דמי ניהול ממוצעים
0.68%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

26.07%

חשיפה למניות

35.52%

חשיפה לחו"ל

27.24%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.83
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.75
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.85
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.88
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
44.74
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.62
3 שנים ממוצעת
4.73
5 שנים ממוצעת
7.68
שנת 2019
20.25
שנת 2020
8.31
שנת 2021
9.29
שנת 2022
-3.27
שנת 2023
7.54
מדד שארפ
0.37
שארפ כל הקופות
0.27
אלפא שנתית
4.68
יחס נזילות
78.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.97
סטיית תקן 60 חודשים
1.22
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.507
192659.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.128
86689.12
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.26
19977.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.341
26244.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.179
90612.51
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.102
7872.54
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.355
718938.58
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.778
597782.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.371
259067.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.726
55776.05
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.458
35207.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.088
6737.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.654
127153.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.582
121545.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.058
4462.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.019
1453.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.434
33363.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.502
38599.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.271
251364.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.259
788409.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.109
8400.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.27
251295.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.642
279919.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.108
85151.2
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.144
318512.42
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.434
187025.28
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.024
78689.4
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.222
17082.8
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.21
16119.02
אופציה מסוג Warrant
0.001
75.5
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.056
4289.11
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.062
-4782.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.632
48553.39
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.452
34723.04
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.009
680.23
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.027
2088.97
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.003
206.42
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.929
42415.08
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.328
25227.57
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.672
51661.94
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.409
108272.08
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.248
19033.12
הלוואות לא מובטחות
1.262
96995.07
הלוואות לעמיתים
0.288
22143.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.061
4701.15
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.109
8359.52
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.158
12155.97
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.552
42415.08
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.452
111573.24
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.251
-19253.25
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.557
119692.07
זכויות במקרקעין מניבים
0.177
13593.42
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.512
39344.81
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
12.693
975532.92
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.225
324693.42
מק"מ
1.709
131352.77
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.012
930.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.203
15572.1
קרנות הון סיכון
5.002
27858.01
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.764
58728.82
קרנות השקעה אחרות
0.37
28462.68
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.002
384431.34
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.913
146992.67
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
30.49%
₪ 2,343,112
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.82%
₪ 140,153
מזומנים ושווי מזומנים
18.37%
₪ 1,411,800
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.32%
₪ 792,990
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.32%
₪ 1,715,014
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
10.83%
₪ 832,068
קרנות נאמנות
0.01%
₪ 931
הלוואות
5.85%
₪ 449,337

26.07%

חשיפה למניות

35.52%

חשיפה לחו"ל

27.24%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.03
3.44
9.74
9.41
19.85
1.83
3.62
10.75
14.88
44.74
1.69
3.12
9.95
9.7
22.91
1.65
3.69
10.44
9.63
20.53
1.61
4.08
12.99
11.55
21.08
1.57
2.83
8.59
8.85
23.9
1.57
3.02
10.25
10.74
19.18
1.56
3.47
11.37
8.33
19.41
1.56
2.60
8.85
7.46
19.15
1.55
2.71
10.42
10.83
23.1
1.52
3.59
11.46
12.7
26.91
1.51
2.94
8.94
5.17
14.27
1.51
3.03
9.64
10.31
25.94
1.49
3.44
10.55
9.12
16.66
1.47
2.77
9.8
13.19
29.58
1.47
3.20
9.22
6.92
14.76

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול 60 ומעלה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול 60 ומעלה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
1.27
מרץ
1.83
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.62
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
-0.61
מרץ
0.06
אפריל
1.40
מאי
0.99
יוני
1.18
יולי
1.43
אוגוסט
0.52
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
-1.35
נובמבר
1.73
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
7.54
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.82
פברואר
-0.64
מרץ
0.31
אפריל
-0.15
מאי
-1.33
יוני
-0.73
יולי
1.57
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.36
דצמבר
-0.56
תשואה מצטברת
-3.27
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.22
מרץ
1.54
אפריל
1.14
מאי
1.03
יוני
0.48
יולי
0.40
אוגוסט
0.79
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.41
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
9.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.15
מרץ
-4.01
אפריל
3.50
מאי
1.24
יוני
0.52
יולי
0.92
אוגוסט
1.49
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
-0.08
נובמבר
2.34
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
8.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.63
פברואר
1.19
מרץ
3.08
אפריל
3.82
מאי
0.81
יוני
1.85
יולי
1.98
אוגוסט
0.07
ספטמבר
1.40
אוקטובר
1.20
נובמבר
0.73
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
20.25

מחשבון תשואה של אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול 60 ומעלה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול 60 ומעלה

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
-0.61
מרץ
0.06
אפריל
1.40
מאי
0.99
יוני
1.18
יולי
1.43
אוגוסט
0.52
ספטמבר
-0.75
אוקטובר
-1.35
נובמבר
1.73
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
7.54
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.82
פברואר
-0.64
מרץ
0.31
אפריל
-0.15
מאי
-1.33
יוני
-0.73
יולי
1.57
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
-1.82
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.36
דצמבר
-0.56
תשואה מצטברת
-3.27
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
0.22
מרץ
1.54
אפריל
1.14
מאי
1.03
יוני
0.48
יולי
0.40
אוגוסט
0.79
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.41
דצמבר
1.04
תשואה מצטברת
9.29
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.53
פברואר
0.15
מרץ
-4.01
אפריל
3.50
מאי
1.24
יוני
0.52
יולי
0.92
אוגוסט
1.49
ספטמבר
-0.61
אוקטובר
-0.08
נובמבר
2.34
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
8.31
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.63
פברואר
1.19
מרץ
3.08
אפריל
3.82
מאי
0.81
יוני
1.85
יולי
1.98
אוגוסט
0.07
ספטמבר
1.40
אוקטובר
1.20
נובמבר
0.73
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
20.25
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים