מור השתלמות כללי

מור בית השקעות

-2.18
/
אוקטובר
תאריך הקמה
26/12/2018
מספר האוצר
12535
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
17,594
צבירה נטו (במליונים)
5,184
דמי ניהול ממוצעים
0.71%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.68%

חשיפה למניות

56.46%

חשיפה לחו"ל

23.58%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.18
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.48
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.88
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
6.23
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
22.07
שנת 2020
14.23
שנת 2021
14.71
שנת 2022
-6.13
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
77.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.73
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.859
326987.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.262
222109.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.13
22905.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.187
32940.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.818
143989.07
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.904
1566607.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.72
302673.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.687
120895.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.445
957927.28
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.085
190910.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.143
25198.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.153
202851.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.792
139407.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.046
8170.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.023
4071.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.205
36048.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.309
54389.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.41
424046.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.572
1332123.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.108
18959.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.552
449025.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.649
465966.68
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.562
98829.56
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.67
293880.16
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.099
1072996.84
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.229
568073.7
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.048
8397.42
מניות לא סחירות
1.261
221854.37
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.93
163693
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.537
94389.4
אופציה מסוג Warrant
0
61.54
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.137
24099.14
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.128
-22547.55
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.674
118537.88
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.559
98384.01
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.008
1456.31
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.016
2833.94
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.533
-93729.41
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.59
64412.16
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.234
41172.14
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.539
94868.81
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.18
207551.1
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.149
26160.94
הלוואות לא מובטחות
0.766
134726.24
הלוואות לעמיתים
5.091
895724.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
4.658
819513.01
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
1.192
209786
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.065
11406.02
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.089
15656.98
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.165
28985.07
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.366
64412.16
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.199
-34975.12
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.321
232392.13
זכויות במקרקעין מניבים
0.099
17442.56
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.462
81258.12
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
11.444
2013437.79
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.538
94729.24
מק"מ
7.041
1238740.66
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.052
9146.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.123
21593.67
קרנות הון סיכון
4.814
67097.76
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.105
194339.88
קרנות השקעה אחרות
0.233
41003.87
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.814
846892.62
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.757
309160.93
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.99%
₪ 4,044,496
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.41%
₪ 247,406
מזומנים ושווי מזומנים
11.98%
₪ 2,108,167
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.09%
₪ 2,654,631
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.80%
₪ 4,186,845
פיקדונות
5.85%
₪ 1,029,299
נכסים אחרים
9.75%
₪ 1,716,093
קרנות נאמנות
0.05%
₪ 9,146
הלוואות
9.08%
₪ 1,597,450

43.68%

חשיפה למניות

56.46%

חשיפה לחו"ל

23.58%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

תשואות העבר של מור השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.89
פברואר
-1.20
מרץ
0.26
אפריל
1.78
מאי
0.84
יוני
1.77
יולי
2.19
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-2.18
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.36
פברואר
-0.94
מרץ
0.82
אפריל
-0.84
מאי
-2.19
יוני
-1.87
יולי
2.88
אוגוסט
-0.89
ספטמבר
-3.37
אוקטובר
2.16
נובמבר
0.94
דצמבר
-1.46
תשואה מצטברת
-6.13
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.61
מרץ
2.30
אפריל
2.04
מאי
1.29
יוני
0.72
יולי
0.46
אוגוסט
1.07
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
2.30
נובמבר
0.42
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
14.71
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.97
פברואר
-0.58
מרץ
-5.45
אפריל
5.26
מאי
1.71
יוני
1.11
יולי
1.49
אוגוסט
2.46
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
-0.21
נובמבר
4.69
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
14.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
0.65
מרץ
1.96
אפריל
3.94
מאי
0.59
יוני
1.97
יולי
2.89
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
1.84
אוקטובר
1.86
נובמבר
0.82
דצמבר
1.39
תשואה מצטברת
22.07

מחשבון תשואה של מור השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מור השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.89
פברואר
-1.20
מרץ
0.26
אפריל
1.78
מאי
0.84
יוני
1.77
יולי
2.19
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-2.18
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.03
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.36
פברואר
-0.94
מרץ
0.82
אפריל
-0.84
מאי
-2.19
יוני
-1.87
יולי
2.88
אוגוסט
-0.89
ספטמבר
-3.37
אוקטובר
2.16
נובמבר
0.94
דצמבר
-1.46
תשואה מצטברת
-6.13
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.61
מרץ
2.30
אפריל
2.04
מאי
1.29
יוני
0.72
יולי
0.46
אוגוסט
1.07
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
2.30
נובמבר
0.42
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
14.71
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.97
פברואר
-0.58
מרץ
-5.45
אפריל
5.26
מאי
1.71
יוני
1.11
יולי
1.49
אוגוסט
2.46
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
-0.21
נובמבר
4.69
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
14.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
0.65
מרץ
1.96
אפריל
3.94
מאי
0.59
יוני
1.97
יולי
2.89
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
1.84
אוקטובר
1.86
נובמבר
0.82
דצמבר
1.39
תשואה מצטברת
22.07
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים