מור השתלמות כללי

מור בית השקעות

2.43
/
מרץ
תאריך הקמה
26/12/2018
מספר האוצר
12535
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
18,961
צבירה נטו (במליונים)
737
דמי ניהול ממוצעים
0.72%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.53%

חשיפה למניות

49.03%

חשיפה לחו"ל

27.8%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.43
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.17
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.11
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.29
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
64.82
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.84
3 שנים ממוצעת
6.06
5 שנים ממוצעת
10.51
שנת 2019
22.07
שנת 2020
14.23
שנת 2021
14.71
שנת 2022
-6.13
שנת 2023
9.67
מדד שארפ
1.65
שארפ כל הקופות
1.78
אלפא שנתית
6.24
יחס נזילות
78.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.67
סטיית תקן 60 חודשים
1.88
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.08
394339.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.967
183296.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.398
75386.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.245
46470.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.002
189924.48
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.324
61447.76
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.928
1503124.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.576
1246908.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.999
758229.3
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.825
156415.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.362
68673.96
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.083
15721.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.136
215375.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.155
219047.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.048
9027.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.107
20282.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.314
59579.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.307
58153.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.604
493701.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.347
1582741.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.095
18032.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.529
479462.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.562
485736.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.774
336434.23
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.417
1406279.92
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.419
837891.74
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.051
9754.49
מניות לא סחירות
1.051
199290.61
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.64
121413.97
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.384
72795.44
אופציה מסוג Warrant
0.001
180.78
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.123
23363.12
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.046
-8696.92
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.579
109806.43
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.446
84519.85
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.009
1635.67
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.031
5897.18
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.005
928.75
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.65
66207.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.261
49500.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.861
163199.9
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.081
204939.08
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.172
32666.8
הלוואות לא מובטחות
0.953
180604.26
הלוואות לעמיתים
4.866
922580.99
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.061
11627.51
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.074
14104.81
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.112
21330.29
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.349
66207.43
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.057
200408.81
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.178
-33817.13
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.228
232866.55
זכויות במקרקעין מניבים
0.125
23640.73
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.39
73966.58
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
11.664
2211622.09
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
5.285
1002079.52
מק"מ
1.444
273789.29
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.049
9309.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.118
22344.4
קרנות הון סיכון
4.911
63245.95
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.846
160400.98
קרנות השקעה אחרות
0.274
51938.64
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.911
931158.63
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.512
286731.85
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.33%
₪ 4,613,754
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.31%
₪ 248,598
מזומנים ושווי מזומנים
18.01%
₪ 3,414,110
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.93%
₪ 3,209,879
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.27%
₪ 3,843,499
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.80%
₪ 1,857,264
קרנות נאמנות
0.05%
₪ 9,310
הלוואות
9.30%
₪ 1,764,263

46.53%

חשיפה למניות

49.03%

חשיפה לחו"ל

27.8%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של מור השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול כללי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.43
פברואר
2.14
מרץ
2.43
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.07
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.89
פברואר
-1.20
מרץ
0.26
אפריל
1.78
מאי
0.84
יוני
1.77
יולי
2.19
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-2.18
נובמבר
3.10
דצמבר
2.25
תשואה מצטברת
9.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.36
פברואר
-0.94
מרץ
0.82
אפריל
-0.84
מאי
-2.19
יוני
-1.87
יולי
2.88
אוגוסט
-0.89
ספטמבר
-3.37
אוקטובר
2.16
נובמבר
0.94
דצמבר
-1.46
תשואה מצטברת
-6.13
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.61
מרץ
2.30
אפריל
2.04
מאי
1.29
יוני
0.72
יולי
0.46
אוגוסט
1.07
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
2.30
נובמבר
0.42
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
14.71
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.97
פברואר
-0.58
מרץ
-5.45
אפריל
5.26
מאי
1.71
יוני
1.11
יולי
1.49
אוגוסט
2.46
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
-0.21
נובמבר
4.69
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
14.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
0.65
מרץ
1.96
אפריל
3.94
מאי
0.59
יוני
1.97
יולי
2.89
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
1.84
אוקטובר
1.86
נובמבר
0.82
דצמבר
1.39
תשואה מצטברת
22.07

מחשבון תשואה של מור השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מור השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול כללי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.89
פברואר
-1.20
מרץ
0.26
אפריל
1.78
מאי
0.84
יוני
1.77
יולי
2.19
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-2.18
נובמבר
3.10
דצמבר
2.25
תשואה מצטברת
9.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.36
פברואר
-0.94
מרץ
0.82
אפריל
-0.84
מאי
-2.19
יוני
-1.87
יולי
2.88
אוגוסט
-0.89
ספטמבר
-3.37
אוקטובר
2.16
נובמבר
0.94
דצמבר
-1.46
תשואה מצטברת
-6.13
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.61
מרץ
2.30
אפריל
2.04
מאי
1.29
יוני
0.72
יולי
0.46
אוגוסט
1.07
ספטמבר
-0.44
אוקטובר
2.30
נובמבר
0.42
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
14.71
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.97
פברואר
-0.58
מרץ
-5.45
אפריל
5.26
מאי
1.71
יוני
1.11
יולי
1.49
אוגוסט
2.46
ספטמבר
-0.86
אוקטובר
-0.21
נובמבר
4.69
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
14.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
0.65
מרץ
1.96
אפריל
3.94
מאי
0.59
יוני
1.97
יולי
2.89
אוגוסט
-0.03
ספטמבר
1.84
אוקטובר
1.86
נובמבר
0.82
דצמבר
1.39
תשואה מצטברת
22.07
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים