מור השתלמות מניות

מור בית השקעות

-3.66
/
אוקטובר
תאריך הקמה
26/12/2018
מספר האוצר
12536
התמחות ראשית
מניות
התמחות משנית
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
5,054
צבירה נטו (במליונים)
927
דמי ניהול ממוצעים
0.73%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

100.88%

חשיפה למניות

88.96%

חשיפה לחו"ל

27.24%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.66
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.77
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.48
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.76
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
9.55
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
50.61
שנת 2020
30.67
שנת 2021
26.04
שנת 2022
-14.43
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
80.7
סטיית תקן 36 חודשים
3.51
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור השתלמות מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.333
16833.76
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.013
646.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.001
59.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.077
3915.57
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.004
197.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.026
1289.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.821
193142.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
8.046
406664.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.498
25185
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.026
1294.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.021
1067.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.12
6044.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.578
79767.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.353
17845.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.12
6076.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.933
47178.25
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
4.278
216251.47
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
12.286
620994.32
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
6.908
349150.04
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.049
2481.03
מניות לא סחירות
3.183
160862.01
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.909
147048.65
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.016
51364.93
אופציה מסוג Warrant
0.003
145.62
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.242
12240.5
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.064
-3248.13
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.294
65386.27
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.654
83613.03
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.019
978.72
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.071
3598.39
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.261
-63754.29
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.414
20923.77
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.022
1117.83
הלוואות לעמיתים
0.641
32396.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
4.979
251655.74
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
2.493
125987.33
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.162
8198.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.012
627.25
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.265
-13417.74
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.216
10923.91
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.449
477597.98
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.175
160479.76
מק"מ
22.145
1119321.8
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.181
9146.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.67
33876.06
קרנות הון סיכון
3.327
25259.68
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.351
68302
קרנות השקעה אחרות
0.349
17634.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.327
168150.99
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.553
78514.25
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור השתלמות מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.59%
₪ 130,658
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.55%
₪ 78,467
מזומנים ושווי מזומנים
12.62%
₪ 638,078
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.91%
₪ 1,714,115
אג"ח ממשלתיות סחירות
34.04%
₪ 1,720,616
פיקדונות
7.47%
₪ 377,643
נכסים אחרים
6.55%
₪ 331,239
קרנות נאמנות
0.18%
₪ 9,146
הלוואות
1.08%
₪ 54,438

100.88%

חשיפה למניות

88.96%

חשיפה לחו"ל

27.24%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול מניות (30)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

-0.48
-3.02

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-0.78
12.36
13.88

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-2.43
-2.43

קופה סקטוריאלית

-2.73
10.42
9.59
33.54
50.07

קופה פופולארית

-3.05
9.03
7.99
23.73
35.16

קופה סקטוריאלית

-3.23
11.16
8.27
28.25
61.21

קופה פופולארית

-3.6
4.33
1.46
30.74

קופה פופולארית

-3.66
4.39
1.77
31.48

קופה פופולארית

-3.67
4.27
1.94
25.26
-3.72
6.94
6.12
11.07
25.9

קופה פודה

-3.85
11.13
7.01
21.67
35.98

קופה סקטוריאלית

-3.89
5.72
1.28
19.15
25.72

קופה סקטוריאלית

-3.89
10.77
6.17
21.24
27.51

קופה סקטוריאלית

-3.91
10.03
7.15
27.17
36.57

קופה סקטוריאלית

-3.98
3.47
-1.58
14.13
21.67

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של מור השתלמות מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.27
פברואר
-2.17
מרץ
0.13
אפריל
2.40
מאי
0.30
יוני
3.45
יולי
4.06
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.29
אוקטובר
-3.66
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.39
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.44
פברואר
-1.98
מרץ
0.95
אפריל
-1.71
מאי
-4.02
יוני
-4.47
יולי
5.61
אוגוסט
-2.05
ספטמבר
-6.13
אוקטובר
3.90
נובמבר
1.10
דצמבר
-3.57
תשואה מצטברת
-14.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.85
פברואר
1.96
מרץ
3.89
אפריל
4.12
מאי
1.91
יוני
1.31
יולי
0.56
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
4.68
נובמבר
0.44
דצמבר
3.56
תשואה מצטברת
26.04
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
5.30
פברואר
-2.39
מרץ
-15.18
אפריל
12.43
מאי
3.05
יוני
2.95
יולי
3.73
אוגוסט
6.02
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-0.84
נובמבר
11.16
דצמבר
5.05
תשואה מצטברת
30.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.35
פברואר
1.33
מרץ
2.85
אפריל
8.11
מאי
0.52
יוני
4.60
יולי
5.54
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
4.75
אוקטובר
4.15
נובמבר
1.66
דצמבר
4.44
תשואה מצטברת
50.61

מחשבון תשואה של מור השתלמות מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מור השתלמות מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור השתלמות מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.27
פברואר
-2.17
מרץ
0.13
אפריל
2.40
מאי
0.30
יוני
3.45
יולי
4.06
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.29
אוקטובר
-3.66
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.39
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.44
פברואר
-1.98
מרץ
0.95
אפריל
-1.71
מאי
-4.02
יוני
-4.47
יולי
5.61
אוגוסט
-2.05
ספטמבר
-6.13
אוקטובר
3.90
נובמבר
1.10
דצמבר
-3.57
תשואה מצטברת
-14.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.85
פברואר
1.96
מרץ
3.89
אפריל
4.12
מאי
1.91
יוני
1.31
יולי
0.56
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
4.68
נובמבר
0.44
דצמבר
3.56
תשואה מצטברת
26.04
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
5.30
פברואר
-2.39
מרץ
-15.18
אפריל
12.43
מאי
3.05
יוני
2.95
יולי
3.73
אוגוסט
6.02
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-0.84
נובמבר
11.16
דצמבר
5.05
תשואה מצטברת
30.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.35
פברואר
1.33
מרץ
2.85
אפריל
8.11
מאי
0.52
יוני
4.60
יולי
5.54
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
4.75
אוקטובר
4.15
נובמבר
1.66
דצמבר
4.44
תשואה מצטברת
50.61
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור השתלמות מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים