מור השתלמות מניות

מור בית השקעות

3.81
/
מרץ
תאריך הקמה
26/12/2018
מספר האוצר
12536
התמחות ראשית
מניות
התמחות משנית
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
5,662
צבירה נטו (במליונים)
-237
דמי ניהול ממוצעים
0.73%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

102.47%

חשיפה למניות

85.8%

חשיפה לחו"ל

30.95%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
3.81
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.86
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.73
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.25
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
142.59
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.49
3 שנים ממוצעת
7.51
5 שנים ממוצעת
19.39
שנת 2019
50.61
שנת 2020
30.67
שנת 2021
26.04
שנת 2022
-14.43
שנת 2023
13.67
מדד שארפ
1.35
שארפ כל הקופות
1.37
אלפא שנתית
10.44
יחס נזילות
83.7
סטיית תקן 36 חודשים
3.14
סטיית תקן 60 חודשים
4.22
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור השתלמות מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.29
16439.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.129
7302.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.018
999.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.07
3953.65
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.023
1311.66
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.592
146729.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
9.499
537783.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.263
71506.39
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.038
2168.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.024
1379.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.072
4048.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.976
55269.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.716
40517.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.165
9333.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.404
22863.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
4.619
261512.04
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
15.043
851686.97
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
9.689
548541.06
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.051
2881.98
מניות לא סחירות
2.432
137700.93
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.829
103524.38
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.937
53050.9
אופציה מסוג Warrant
0.006
360.92
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.193
10935.67
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-428.06
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.073
60726.88
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.22
69071.49
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.027
1554.29
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.142
8067.71
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.011
594.74
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.324
18347.63
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.039
2183.3
הלוואות לעמיתים
0.473
26792.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.148
8357.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.01
565.07
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0.308
17449.84
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.479
-27116.73
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.17
9612.68
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10.792
611006.84
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
8.116
459503.79
מק"מ
19.768
1119202.6
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.164
9309.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.625
35374.53
קרנות הון סיכון
2.884
24388.33
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.022
57862.38
קרנות השקעה אחרות
0.339
19212
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.884
163304.45
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.27
71886
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור השתלמות מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.86%
₪ 162,177
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.35%
₪ 76,555
מזומנים ושווי מזומנים
19.22%
₪ 1,087,960
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
37.26%
₪ 2,109,615
אג"ח ממשלתיות סחירות
31.88%
₪ 1,805,026
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.42%
₪ 363,613
קרנות נאמנות
0.16%
₪ 9,310
הלוואות
0.84%
₪ 47,323

102.47%

חשיפה למניות

85.8%

חשיפה לחו"ל

30.95%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול מניות (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
5.24
11.89
4.97
9.10
18.47
4.78
8.49
4.63
10.76
28.01
28
59.54
4.5
9.23
23.55
12.07
42.59
4.39
10.62
27.16
21.7
49.34
4.01
8.15
19.71
18.93
52.92
3.98
8.29
20.76
23.48
56.67
3.97
8.27
20.51
21.76
51.5
3.93
8.83
20.71
16.58
50.76
3.85
8.79
22.61
21.82
53.96
3.85
9.91
27.37
29.67
62.56
3.85
8.93
22.83
21.63
53.05
3.81
9.34
22.86
24.25
142.59
3.78
8.44
23.11
23.13
57.84
3.73
9.12
27.29
31.67
63.27

תשואות העבר של מור השתלמות מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בכל רמת סיכון

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.47
פברואר
4.83
מרץ
3.81
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
9.34
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.27
פברואר
-2.17
מרץ
0.13
אפריל
2.40
מאי
0.30
יוני
3.45
יולי
4.06
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.29
אוקטובר
-3.66
נובמבר
5.23
דצמבר
3.48
תשואה מצטברת
13.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.44
פברואר
-1.98
מרץ
0.95
אפריל
-1.71
מאי
-4.02
יוני
-4.47
יולי
5.61
אוגוסט
-2.05
ספטמבר
-6.13
אוקטובר
3.90
נובמבר
1.10
דצמבר
-3.57
תשואה מצטברת
-14.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.85
פברואר
1.96
מרץ
3.89
אפריל
4.12
מאי
1.91
יוני
1.31
יולי
0.56
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
4.68
נובמבר
0.44
דצמבר
3.56
תשואה מצטברת
26.04
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
5.30
פברואר
-2.39
מרץ
-15.18
אפריל
12.43
מאי
3.05
יוני
2.95
יולי
3.73
אוגוסט
6.02
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-0.84
נובמבר
11.16
דצמבר
5.05
תשואה מצטברת
30.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.35
פברואר
1.33
מרץ
2.85
אפריל
8.11
מאי
0.52
יוני
4.60
יולי
5.54
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
4.75
אוקטובר
4.15
נובמבר
1.66
דצמבר
4.44
תשואה מצטברת
50.61

מחשבון תשואה של מור השתלמות מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מור השתלמות מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור השתלמות מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בכל רמת סיכון

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.27
פברואר
-2.17
מרץ
0.13
אפריל
2.40
מאי
0.30
יוני
3.45
יולי
4.06
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.29
אוקטובר
-3.66
נובמבר
5.23
דצמבר
3.48
תשואה מצטברת
13.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.44
פברואר
-1.98
מרץ
0.95
אפריל
-1.71
מאי
-4.02
יוני
-4.47
יולי
5.61
אוגוסט
-2.05
ספטמבר
-6.13
אוקטובר
3.90
נובמבר
1.10
דצמבר
-3.57
תשואה מצטברת
-14.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.85
פברואר
1.96
מרץ
3.89
אפריל
4.12
מאי
1.91
יוני
1.31
יולי
0.56
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-1.61
אוקטובר
4.68
נובמבר
0.44
דצמבר
3.56
תשואה מצטברת
26.04
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
5.30
פברואר
-2.39
מרץ
-15.18
אפריל
12.43
מאי
3.05
יוני
2.95
יולי
3.73
אוגוסט
6.02
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
-0.84
נובמבר
11.16
דצמבר
5.05
תשואה מצטברת
30.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.35
פברואר
1.33
מרץ
2.85
אפריל
8.11
מאי
0.52
יוני
4.60
יולי
5.54
אוגוסט
-0.34
ספטמבר
4.75
אוקטובר
4.15
נובמבר
1.66
דצמבר
4.44
תשואה מצטברת
50.61
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור השתלמות מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים