מור קופות גמל להשקעה כללי

מור בית השקעות

-2.15
/
אוקטובר
תאריך הקמה
26/12/2018
מספר האוצר
12538
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
3,468
צבירה נטו (במליונים)
555
דמי ניהול ממוצעים
0.76%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.23%

חשיפה למניות

54.58%

חשיפה לחו"ל

23.89%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.15
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.78
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.58
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
5.25
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
21.39
שנת 2020
11.87
שנת 2021
13.48
שנת 2022
-7.17
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
79.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.8
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול כללי
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור קופות גמל להשקעה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.988
68946.32
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.313
45553.82
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.185
6426.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.172
5975.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.741
25709.5
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.889
342980
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.867
99420.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.897
65808.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
5.246
181956.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.95
32940.94
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.113
3925.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.251
43379.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.8
27732.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.064
2219.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.04
1394.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.225
7800.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.344
11933.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.262
113117.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.493
294551.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.103
3584.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.58
89492.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.607
90433.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.332
11501.9
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.509
52342.85
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.153
178734.61
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.379
82518.64
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.017
592.18
מניות לא סחירות
0.781
27102.04
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.081
37490.68
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.507
17599.32
אופציה מסוג Warrant
0
15.88
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.479
16596.59
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.142
-4938.8
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.614
21311.92
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.476
16522.69
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.012
406.99
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.018
629.13
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.532
-18449.82
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.513
12356.92
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.541
18768.92
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.533
18480.25
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.477
51224.42
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.096
3337.43
הלוואות לא מובטחות
0.471
16347.82
הלוואות לעמיתים
4.536
157328.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
3.291
114149.09
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
2.432
84362.28
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.022
768.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.228
7896.91
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.195
6776.18
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.356
12356.92
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.39
-13514.9
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.688
23863.26
זכויות במקרקעין מניבים
0.106
3662.94
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.315
10919.04
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.971
276465.69
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.475
85846.46
מק"מ
8.547
296437.79
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.398
13804.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.059
2057.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.186
6444.85
קרנות הון סיכון
3.807
7983.86
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.611
21176.86
קרנות השקעה אחרות
0.288
9985.25
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.807
132040.08
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.584
54924.83
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור קופות גמל להשקעה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.83%
₪ 861,310
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.19%
₪ 41,137
מזומנים ושווי מזומנים
10.45%
₪ 362,312
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.01%
₪ 451,340
אג"ח ממשלתיות סחירות
28.45%
₪ 986,604
פיקדונות
5.72%
₪ 198,511
נכסים אחרים
7.17%
₪ 248,765
קרנות נאמנות
0.46%
₪ 15,862
הלוואות
8.72%
₪ 302,406

43.23%

חשיפה למניות

54.58%

חשיפה לחו"ל

23.89%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.79
7.28
8.23

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.67
-0.97

קופה סקטוריאלית

-1.75
6.37
6.04
15.61
26.46

קופה פופולארית

-1.8
6.38
4.59

קופה סקטוריאלית

-1.82
6.72

קופה סקטוריאלית

-1.96
5.26

קופה סקטוריאלית

-2
4.01
3.61
5.67
18.01

קופה פודה

-2.14
7.56
4.92
8.63

קופה פודה

-2.15
3.89
3.78
16.58

קופה פופולארית

-2.33
4.15
3.54
13.97
22.83

קופה פופולארית

-2.44
5.73
4.14
15.05
27.97

קופה פופולארית

-2.74
3.37
2.77
13.36
21.5
-2.75
4.43
2.95
15.43
23.18
-2.77
7.46
4.14
15.01
20.71
-2.9
3.05
2.8
13.53
19.45

קופה פודה

-3.16
2.11
1.42
12.84
21.33

קופה פודה

תשואות העבר של מור קופות גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול כללי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-1.25
מרץ
0.27
אפריל
1.74
מאי
0.80
יוני
1.81
יולי
2.20
אוגוסט
0.02
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
-2.15
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.89
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.83
פברואר
-1.08
מרץ
0.80
אפריל
-1.08
מאי
-2.47
יוני
-2.22
יולי
3.12
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-3.53
אוקטובר
2.30
נובמבר
1.47
דצמבר
-1.55
תשואה מצטברת
-7.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.72
מרץ
2.12
אפריל
2.14
מאי
1.11
יוני
0.80
יולי
0.47
אוגוסט
0.91
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
2.39
נובמבר
0.13
דצמבר
1.87
תשואה מצטברת
13.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.75
פברואר
-0.69
מרץ
-5.67
אפריל
5.78
מאי
1.09
יוני
0.58
יולי
1.31
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
-0.50
נובמבר
4.47
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
11.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.65
פברואר
1.23
מרץ
2.26
אפריל
4.42
מאי
0.68
יוני
2.00
יולי
2.93
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.82
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.50
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
21.39

מחשבון תשואה של מור קופות גמל להשקעה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מור קופות גמל להשקעה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור קופות גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול כללי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-1.25
מרץ
0.27
אפריל
1.74
מאי
0.80
יוני
1.81
יולי
2.20
אוגוסט
0.02
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
-2.15
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.89
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.83
פברואר
-1.08
מרץ
0.80
אפריל
-1.08
מאי
-2.47
יוני
-2.22
יולי
3.12
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-3.53
אוקטובר
2.30
נובמבר
1.47
דצמבר
-1.55
תשואה מצטברת
-7.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.72
מרץ
2.12
אפריל
2.14
מאי
1.11
יוני
0.80
יולי
0.47
אוגוסט
0.91
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
2.39
נובמבר
0.13
דצמבר
1.87
תשואה מצטברת
13.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.75
פברואר
-0.69
מרץ
-5.67
אפריל
5.78
מאי
1.09
יוני
0.58
יולי
1.31
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
-0.50
נובמבר
4.47
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
11.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.65
פברואר
1.23
מרץ
2.26
אפריל
4.42
מאי
0.68
יוני
2.00
יולי
2.93
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.82
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.50
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
21.39
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור קופות גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים