מור קופות גמל להשקעה כללי

מור בית השקעות

2.48
/
מרץ
תאריך הקמה
26/12/2018
מספר האוצר
12538
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
3,805
צבירה נטו (במליונים)
-73
דמי ניהול ממוצעים
0.75%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.65%

חשיפה למניות

46.68%

חשיפה לחו"ל

28.23%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.48
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.93
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.09
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.72
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
56.18
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.75
3 שנים ממוצעת
5.29
5 שנים ממוצעת
9.33
שנת 2019
21.39
שנת 2020
11.87
שנת 2021
13.48
שנת 2022
-7.17
שנת 2023
9.24
מדד שארפ
1.09
שארפ כל הקופות
1.29
אלפא שנתית
5.16
יחס נזילות
80.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.76
סטיית תקן 60 חודשים
1.97
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור קופות גמל להשקעה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.155
82002.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.994
37838.7
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.403
15328.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.2
7594.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.902
34308.27
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.314
11943.25
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.562
325788.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.666
291694.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.771
105438.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.715
27200.72
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.339
12906.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.062
2367.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.266
48185.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.156
43994.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.063
2406.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.102
3889.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.33
12547.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.334
12689.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.091
117626.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.146
348028.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.091
3458.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.553
97140.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.552
97117.81
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.945
74008.93
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.557
287560.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.828
145650.01
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.018
687.88
מניות לא סחירות
0.666
25342.62
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.65
24726.81
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.388
14751.27
אופציה מסוג Warrant
0.002
66.81
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.317
12050.23
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.057
-2182.08
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.481
18284.16
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.333
12668.69
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.037
1403.54
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.048
1817.51
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.005
198.8
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.553
12634.22
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.59
22437.61
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.837
31841.08
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.323
50343.66
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.112
4261.31
הלוואות לא מובטחות
0.541
20597.56
הלוואות לעמיתים
4.094
155785.31
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.021
783.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.187
7114.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.133
5045.88
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.332
12634.22
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0.992
37755.12
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.406
-15435.83
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.627
23860.77
זכויות במקרקעין מניבים
0.13
4964.55
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.263
10004.5
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
9.729
370188.99
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
8.574
326248.91
מק"מ
2.243
85337.61
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.418
15915.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.055
2094.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.164
6257.28
קרנות הון סיכון
3.682
7530.57
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.459
17453.03
קרנות השקעה אחרות
0.272
10355.71
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.682
140094.44
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.335
50805.67
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור קופות גמל להשקעה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
25.60%
₪ 974,159
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.26%
₪ 48,107
מזומנים ושווי מזומנים
19.30%
₪ 734,193
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.27%
₪ 619,019
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.56%
₪ 820,202
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.03%
₪ 267,396
קרנות נאמנות
0.47%
₪ 18,011
הלוואות
8.51%
₪ 323,996

46.65%

חשיפה למניות

46.68%

חשיפה לחו"ל

28.23%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (17)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.85
5.00
13.07
8.51
2.79
4.67
13.16
2.65
4.78
12.98
7.68
26.01
2.48
5.16
13.93
16.72
56.18
2.46
4.71
13.59
14.62
31.52
2.41
5.03
14.15
12.68
33.54
2.31
4.72
12.81
12.46
31.32
2.29
5.04
13.5
15.41
32.58
2.28
4.62
13.01
13.34
28.77
2.21
4.78
15.38
2.19
4.62
15.62
17.47
37.25
2.18
4.36
13.8
15.07
33.62
2.16
4.77
16.04
18.04
38.81
2.12
5.37
16.81
16.18
35.15
2.08
4.14
15.18
2
4.89
15.03

תשואות העבר של מור קופות גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול כללי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.41
פברואר
2.20
מרץ
2.48
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.16
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-1.25
מרץ
0.27
אפריל
1.74
מאי
0.80
יוני
1.81
יולי
2.20
אוגוסט
0.02
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
-2.15
נובמבר
3.05
דצמבר
2.04
תשואה מצטברת
9.24
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.83
פברואר
-1.08
מרץ
0.80
אפריל
-1.08
מאי
-2.47
יוני
-2.22
יולי
3.12
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-3.53
אוקטובר
2.30
נובמבר
1.47
דצמבר
-1.55
תשואה מצטברת
-7.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.72
מרץ
2.12
אפריל
2.14
מאי
1.11
יוני
0.80
יולי
0.47
אוגוסט
0.91
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
2.39
נובמבר
0.13
דצמבר
1.87
תשואה מצטברת
13.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.75
פברואר
-0.69
מרץ
-5.67
אפריל
5.78
מאי
1.09
יוני
0.58
יולי
1.31
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
-0.50
נובמבר
4.47
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
11.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.65
פברואר
1.23
מרץ
2.26
אפריל
4.42
מאי
0.68
יוני
2.00
יולי
2.93
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.82
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.50
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
21.39

מחשבון תשואה של מור קופות גמל להשקעה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!
מור קופות גמל להשקעה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור קופות גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 60 חודשים במסלול כללי

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.84
פברואר
-1.25
מרץ
0.27
אפריל
1.74
מאי
0.80
יוני
1.81
יולי
2.20
אוגוסט
0.02
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
-2.15
נובמבר
3.05
דצמבר
2.04
תשואה מצטברת
9.24
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.83
פברואר
-1.08
מרץ
0.80
אפריל
-1.08
מאי
-2.47
יוני
-2.22
יולי
3.12
אוגוסט
-1.12
ספטמבר
-3.53
אוקטובר
2.30
נובמבר
1.47
דצמבר
-1.55
תשואה מצטברת
-7.17
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
0.72
מרץ
2.12
אפריל
2.14
מאי
1.11
יוני
0.80
יולי
0.47
אוגוסט
0.91
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
2.39
נובמבר
0.13
דצמבר
1.87
תשואה מצטברת
13.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
1.75
פברואר
-0.69
מרץ
-5.67
אפריל
5.78
מאי
1.09
יוני
0.58
יולי
1.31
אוגוסט
2.40
ספטמבר
-0.76
אוקטובר
-0.50
נובמבר
4.47
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
11.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.65
פברואר
1.23
מרץ
2.26
אפריל
4.42
מאי
0.68
יוני
2.00
יולי
2.93
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
1.82
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.50
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
21.39
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור קופות גמל להשקעה כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים