חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

כלל חברת ביטוח

1.27
/
מרץ
תאריך הקמה
12/03/2019
מספר האוצר
12541
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
230
צבירה נטו (במליונים)
-34
דמי ניהול ממוצעים
0.48%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

14.33%

חשיפה למניות

28.37%

חשיפה לחו"ל

15.25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.27
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.21
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.66
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.52
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
1.81
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
4.24
שנת 2020
2.95
שנת 2021
6.59
שנת 2022
-7.33
שנת 2023
6.20
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
81.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.27
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.512
5780.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.515
5788.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.465
1069.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.03
69.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.704
1621.14
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.146
337.06
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.208
25793.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.674
15360.07
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.872
2006.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.056
2430.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
18.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.594
1366.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.016
2337.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.054
125.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.188
431.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.664
1527.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
3.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.13
7203.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
25.849
59487.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.095
218.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.927
6735.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.872
11211.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.506
1163.75
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.181
5018.72
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.051
2419.02
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.572
1317.01
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.683
3872.39
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.389
895.03
אופציה מסוג Warrant
0
0.7
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.026
59.01
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-3.84
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.077
178.26
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.026
-59.69
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.035
79.87
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.11
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.579
1332.84
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.246
7470.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.741
1705.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.26
599.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.077
178.26
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
15.94
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.035
79.87
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.128
-294.35
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.3
690.16
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
5.52
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-2.46
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-0.43
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0.74
אופציות מסוג Warrants
0.006
14.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.065
149.23
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.08
184.89
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.911
2096.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.114
2563.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.209
481.52
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.239
2851.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.745
1713.38
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.047
107.39
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.115
265.67
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.039
88.97
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.005
12.1
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
5.14
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.021
2350.05
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.01
4624.86
פח"ק/פר"י
0.921
2120.45
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.29
666.56
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.04
-92.7
זכאים מס הכנסה
-0.003
-7.37
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.386
887.44
זכויות במקרקעין מניבים
0.077
176.7
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.113
259.31
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.355
5418.82
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.162
2673.87
מק"מ
0.199
457.73
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.567
3.567
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.523
1203.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.173
399.01
קרנות גידור
0.01
22.35
קרנות גידור בחו"ל
0.51
1173.52
קרנות הון סיכון
3.343
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.067
154.49
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.343
7694.26
קרנות נדל"ן
0.119
273.19
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.516
3488.16
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
47.13%
₪ 108,471
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.89%
₪ 2,050
מזומנים ושווי מזומנים
6.74%
₪ 15,505
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.48%
₪ 24,114
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.10%
₪ 43,955
פיקדונות
0.05%
₪ 107
נכסים אחרים
6.11%
₪ 14,065
קרנות נאמנות
4.26%
₪ 9,813
הלוואות
5.24%
₪ 12,056

14.33%

חשיפה למניות

28.37%

חשיפה לחו"ל

15.25%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.67
5.73
7.85
1.8
2.84
10.3
12.42
26.37
1.76
3.38
11.07
14.77
1.63
2.57
8.57
8.13
20.61
1.56
2.84
9.91
12.01
29.05
1.27
2.22
8.21
5.52
1.24
2.34
8.27
6.81
21.28
1.21
2.57
7.77
10.86
24.75
0.98
1.66
5.81
8.28
19.66
0.83
1.30
5.43
6.37
19.34
0.73
1.33
4.69
5.89
14.85

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
0.87
מרץ
1.27
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.22
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.59
פברואר
-1.89
מרץ
0.65
אפריל
1.01
מאי
0.97
יוני
0.61
יולי
1.07
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
-2.14
נובמבר
3.17
דצמבר
2.06
תשואה מצטברת
6.20
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.39
פברואר
-0.94
מרץ
-0.07
אפריל
-1.07
מאי
-1.99
יוני
-0.66
יולי
1.73
אוגוסט
-1.27
ספטמבר
-2.45
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.68
תשואה מצטברת
-7.33
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.07
מרץ
0.85
אפריל
0.90
מאי
1.04
יוני
0.21
יולי
0.05
אוגוסט
0.97
ספטמבר
0.01
אוקטובר
1.01
נובמבר
-0.03
דצמבר
0.64
תשואה מצטברת
6.59
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.71
מרץ
-6.01
אפריל
3.36
מאי
1.02
יוני
-0.49
יולי
1.56
אוגוסט
1.56
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.33
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
2.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
1.05
יולי
0.78
אוגוסט
0.12
ספטמבר
0.70
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.36
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
4.24

מחשבון תשואה של כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.59
פברואר
-1.89
מרץ
0.65
אפריל
1.01
מאי
0.97
יוני
0.61
יולי
1.07
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
-2.14
נובמבר
3.17
דצמבר
2.06
תשואה מצטברת
6.20
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.39
פברואר
-0.94
מרץ
-0.07
אפריל
-1.07
מאי
-1.99
יוני
-0.66
יולי
1.73
אוגוסט
-1.27
ספטמבר
-2.45
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.68
תשואה מצטברת
-7.33
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.07
מרץ
0.85
אפריל
0.90
מאי
1.04
יוני
0.21
יולי
0.05
אוגוסט
0.97
ספטמבר
0.01
אוקטובר
1.01
נובמבר
-0.03
דצמבר
0.64
תשואה מצטברת
6.59
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.71
מרץ
-6.01
אפריל
3.36
מאי
1.02
יוני
-0.49
יולי
1.56
אוגוסט
1.56
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.33
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
2.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
1.05
יולי
0.78
אוגוסט
0.12
ספטמבר
0.70
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.36
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
4.24
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים