חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

כלל חברת ביטוח

-2.14
/
אוקטובר
תאריך הקמה
12/03/2019
מספר האוצר
12541
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
239
צבירה נטו (במליונים)
7
דמי ניהול ממוצעים
0.47%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.06%

חשיפה למניות

32.33%

חשיפה לחו"ל

15.47%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.14
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.86
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.07
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.21
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.09
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
1.06
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
4.24
שנת 2020
2.95
שנת 2021
6.59
שנת 2022
-7.33
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
82
סטיית תקן 36 חודשים
1.17
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.534
8462.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.474
5924.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.241
578.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.053
126.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.548
1313.41
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.559
22893.56
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.773
13824.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.861
2060.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.219
7708.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.574
3770.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
19.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.14
335.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.682
1633.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.055
132.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.183
437.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.688
1647.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
4.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.172
9990.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
25.441
60926.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.134
319.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.103
7431.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.429
10606.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.196
469.16
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.039
4882.29
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.744
1780.69
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.53
1269.29
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.388
3323.71
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.322
771.82
אופציה מסוג Warrant
0
0.43
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.092
220.75
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.024
-56.28
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.058
-140
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.133
-317.92
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.098
-233.76
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.47
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.71
4095.35
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.937
7033.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.803
1924.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.388
930.11
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.058
-140
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.026
-61.64
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.098
-233.76
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.887
-2124.11
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.302
722.57
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.008
18.92
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-3.43
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
5.5
אופציות מסוג Warrants
0.004
8.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.024
57.04
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.199
-477.58
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.653
1563.12
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.336
3198.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.247
592.51
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
2.919
6991.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.29
694.32
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.216
516.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.671
1606.8
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.056
134.66
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.051
121.99
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.003
6.19
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.146
2744.12
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.223
2927.94
פח"ק/פר"י
1.26
3016.42
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.801
1917.25
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.04
-96.1
זכאים מס הכנסה
0
-0.08
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.346
828.23
זכויות במקרקעין מניבים
0.078
185.84
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.089
213.49
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.062
4937.97
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.434
1038.2
מק"מ
0.71
1701.34
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.439
3.439
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.282
676.32
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.173
413.78
קרנות גידור
0.008
19.77
קרנות גידור בחו"ל
0.448
1073.91
קרנות הון סיכון
2.587
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.02
47.7
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.587
6196.61
קרנות נדל"ן
0.09
216.58
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.473
3528.17
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
49.07%
₪ 117,507
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.93%
₪ 2,236
מזומנים ושווי מזומנים
5.78%
₪ 13,838
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.92%
₪ 21,373
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.12%
₪ 48,189
פיקדונות
0.89%
₪ 2,123
נכסים אחרים
3.80%
₪ 9,109
קרנות נאמנות
3.89%
₪ 9,327
הלוואות
6.59%
₪ 15,784

12.06%

חשיפה למניות

32.33%

חשיפה לחו"ל

15.47%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.03
1.63
1.55
5.64
16.61

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.43
0.79
0.57
5.54
12.3

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.49
2.12
1.9
9.96
16.99

קופה פודה

-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49

קופה פודה

-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05

קופה פודה

-1.78
2.76
2.7
12.54
21.12

קופה פודה

-1.85
1.95
2.02
7.25
16

קופה פודה

-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.24
1.36
1.42
7.7
15.01

קופה פודה

-3.14
2.42

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.59
פברואר
-1.89
מרץ
0.65
אפריל
1.01
מאי
0.97
יוני
0.61
יולי
1.07
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
-2.14
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.39
פברואר
-0.94
מרץ
-0.07
אפריל
-1.07
מאי
-1.99
יוני
-0.66
יולי
1.73
אוגוסט
-1.27
ספטמבר
-2.45
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.68
תשואה מצטברת
-7.33
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.07
מרץ
0.85
אפריל
0.90
מאי
1.04
יוני
0.21
יולי
0.05
אוגוסט
0.97
ספטמבר
0.01
אוקטובר
1.01
נובמבר
-0.03
דצמבר
0.64
תשואה מצטברת
6.59
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.71
מרץ
-6.01
אפריל
3.36
מאי
1.02
יוני
-0.49
יולי
1.56
אוגוסט
1.56
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.33
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
2.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
1.05
יולי
0.78
אוגוסט
0.12
ספטמבר
0.70
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.36
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
4.24

מחשבון תשואה של כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.59
פברואר
-1.89
מרץ
0.65
אפריל
1.01
מאי
0.97
יוני
0.61
יולי
1.07
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.07
אוקטובר
-2.14
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.39
פברואר
-0.94
מרץ
-0.07
אפריל
-1.07
מאי
-1.99
יוני
-0.66
יולי
1.73
אוגוסט
-1.27
ספטמבר
-2.45
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.68
תשואה מצטברת
-7.33
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.69
פברואר
0.07
מרץ
0.85
אפריל
0.90
מאי
1.04
יוני
0.21
יולי
0.05
אוגוסט
0.97
ספטמבר
0.01
אוקטובר
1.01
נובמבר
-0.03
דצמבר
0.64
תשואה מצטברת
6.59
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.71
מרץ
-6.01
אפריל
3.36
מאי
1.02
יוני
-0.49
יולי
1.56
אוגוסט
1.56
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.33
דצמבר
1.24
תשואה מצטברת
2.95
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
1.05
יולי
0.78
אוגוסט
0.12
ספטמבר
0.70
אוקטובר
0.69
נובמבר
0.36
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
4.24
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים