חברת הביטוח כלל לוגו

כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

כלל חברת ביטוח

-2.34
/
אוקטובר
תאריך הקמה
19/03/2019
מספר האוצר
12599
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
408
צבירה נטו (במליונים)
34
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

11.65%

חשיפה למניות

31.77%

חשיפה לחו"ל

15.44%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.34
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.56
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.59
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.07
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
0.86
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
4.00
שנת 2020
3.70
שנת 2021
6.61
שנת 2022
-7.64
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
83.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.2
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.568
14564.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.498
10196.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.244
994.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.049
198.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.577
2353.51
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.398
42442.12
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.364
25975.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.949
3872.15
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.45
14080.97
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.654
6752.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
1.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
34.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.147
601.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.737
3007.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.058
237.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.169
688.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.635
2592.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
7.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.386
17902.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
27.485
112184.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.14
573.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.263
13317.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.785
19530.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.205
838.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.138
8727.89
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.78
3183.27
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.299
1220.84
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.34
5468.58
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.338
1379.75
אופציה מסוג Warrant
0
0.71
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.087
356.85
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.022
-90.73
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.055
-226.19
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.839
-3423.61
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.099
-402.29
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.84
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.727
7048.13
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.784
11362.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.868
3542.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.407
1662.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.055
-226.19
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-32.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.099
-402.29
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.366
-1492.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.29
1185.08
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.008
33.78
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-6.12
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
9.38
אופציות מסוג Warrants
0.004
15.68
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.022
89.59
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.193
-788.02
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.603
2459.62
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.234
5035.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.228
932.34
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.268
1092.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.238
970.03
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.01
40.17
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.053
217.55
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.047
191.96
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.003
11.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.058
4317.96
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.308
5337.25
פח"ק/פר"י
1.295
5285.72
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.85
3467.77
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-174.13
זכאים מס הכנסה
-0.005
-21.56
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.326
1330.25
זכויות במקרקעין מניבים
0.046
185.84
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.093
381.05
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.459
5956.83
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.262
1070.72
מק"מ
0.783
3196.69
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.473
3.473
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.276
1124.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.164
668.38
קרנות גידור
0.008
34.15
קרנות גידור בחו"ל
0.243
990.24
קרנות הון סיכון
2.237
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.019
79.21
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.237
9131.29
קרנות נדל"ן
0.077
315.67
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.332
5436.86
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
52.16%
₪ 212,919
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.86%
₪ 3,522
מזומנים ושווי מזומנים
5.95%
₪ 24,292
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.66%
₪ 35,329
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.94%
₪ 89,567
פיקדונות
0.25%
₪ 1,010
נכסים אחרים
2.87%
₪ 11,719
קרנות נאמנות
3.91%
₪ 15,969
הלוואות
3.39%
₪ 13,838

11.65%

חשיפה למניות

31.77%

חשיפה לחו"ל

15.44%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (14)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.65

קופה לא פעילה

-0.8
3.66
3.26
5.65
8.21

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-1.05
1.87
1.63
5.78
18.59

קופה פודה

-1.21
3.43
3.35
6.27
-1.21
4.53
4.49
14.48

קופה פופולארית

-1.32
2.58
2.23
2.67
9.2

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.5
3.48
2.4
7.03
8.84
-1.58
4.03
3.8
11.79
20.67

קופה פודה

-1.69
5.07
3.69
4.11
9.49
-1.88
1.87
2.06
7.24
16

קופה פודה

-1.89
2.62
2.13
8.34
17.3
-2.05
2.37
2.15
8.56
15.21

קופה פודה

-2.34
0.61
0.56
2.59

תשואות העבר של כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.62
פברואר
-1.95
מרץ
0.69
אפריל
1.01
מאי
0.96
יוני
0.64
יולי
1.07
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.34
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.96
מרץ
-0.07
אפריל
-1.06
מאי
-2.04
יוני
-0.68
יולי
1.75
אוגוסט
-1.30
ספטמבר
-2.55
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.68
דצמבר
-0.72
תשואה מצטברת
-7.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.07
מרץ
0.85
אפריל
0.90
מאי
1.04
יוני
0.21
יולי
0.05
אוגוסט
1.00
ספטמבר
0.04
אוקטובר
0.97
נובמבר
-0.03
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
6.61
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.52
מרץ
-5.39
אפריל
3.43
מאי
1.00
יוני
-0.53
יולי
1.53
אוגוסט
1.52
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.18
נובמבר
2.34
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
0.86
יולי
0.74
אוגוסט
0.09
ספטמבר
0.70
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.34
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
4.00

מחשבון תשואה של כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.62
פברואר
-1.95
מרץ
0.69
אפריל
1.01
מאי
0.96
יוני
0.64
יולי
1.07
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.34
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.96
מרץ
-0.07
אפריל
-1.06
מאי
-2.04
יוני
-0.68
יולי
1.75
אוגוסט
-1.30
ספטמבר
-2.55
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.68
דצמבר
-0.72
תשואה מצטברת
-7.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.07
מרץ
0.85
אפריל
0.90
מאי
1.04
יוני
0.21
יולי
0.05
אוגוסט
1.00
ספטמבר
0.04
אוקטובר
0.97
נובמבר
-0.03
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
6.61
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.52
מרץ
-5.39
אפריל
3.43
מאי
1.00
יוני
-0.53
יולי
1.53
אוגוסט
1.52
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.18
נובמבר
2.34
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
0.86
יולי
0.74
אוגוסט
0.09
ספטמבר
0.70
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.34
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
4.00
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים