חברת הביטוח כלל לוגו

כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

כלל חברת ביטוח

0.86
/
פברואר
תאריך הקמה
19/03/2019
מספר האוצר
12599
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
408
צבירה נטו (במליונים)
-30
דמי ניהול ממוצעים
0.52%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

13.32%

חשיפה למניות

28.39%

חשיפה לחו"ל

14.56%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.86
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.4
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.56
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.12
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
1.5
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
4.00
שנת 2020
3.70
שנת 2021
6.61
שנת 2022
-7.64
שנת 2023
6.07
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
82.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.29
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.756
11254.76
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.252
9197.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.351
1431.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.031
126.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.683
2787.88
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.504
42901.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.915
28243.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.873
3563.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.176
4804.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
34.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.689
2815.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.106
4515.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.057
234.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.187
765.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.682
2785.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
5.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.423
13980.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
28.674
117113.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.103
421.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.244
13250.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
5.657
23106.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.495
2020.34
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.718
7018.5
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.904
3691.33
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.412
1681.71
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.597
6523.65
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.309
1263.73
אופציה מסוג Warrant
0
0.54
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.008
30.94
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-6.31
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.092
376.27
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.029
-119.4
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.013
51.38
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.18
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.696
2843.15
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.115
12723.02
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.892
3641.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.413
1687.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.092
376.27
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.024
-97.83
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.013
51.38
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.255
1040.33
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.269
1097.51
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
5.14
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.76
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-0.88
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.008
32.11
אופציות מסוג Warrants
0.005
18.52
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.059
242.92
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.212
865.13
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.899
3673.36
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.142
4665.73
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.215
877.74
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.771
3148.39
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.042
-171.67
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.109
445.14
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.042
169.59
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
9.91
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.067
4358.9
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.992
4049.95
פח"ק/פר"י
0.704
2876.17
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.244
997.29
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.043
-176.1
זכאים מס הכנסה
-0.004
-16.97
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.347
1417.89
זכויות במקרקעין מניבים
0.045
184.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.082
336.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.067
4359.76
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.081
8497.77
מק"מ
0.811
3313.74
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.369
3.369
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.627
2560.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.185
756.76
קרנות גידור
0.009
36.23
קרנות גידור בחו"ל
0.268
1093.71
קרנות הון סיכון
2.792
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.033
134.35
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.792
11401.25
קרנות נדל"ן
0.085
346.79
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.287
5257.99
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
51.79%
₪ 211,505
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.91%
₪ 3,718
מזומנים ושווי מזומנים
5.09%
₪ 20,781
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.50%
₪ 38,814
אג"ח ממשלתיות סחירות
19.10%
₪ 78,023
פיקדונות
-0.04%
₪ -172
נכסים אחרים
5.38%
₪ 21,959
קרנות נאמנות
4.18%
₪ 17,076
הלוואות
4.09%
₪ 16,724

13.32%

חשיפה למניות

28.39%

חשיפה לחו"ל

14.56%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.58
2.06
11.88
6.83
16.78
1.17
1.58
9.94
14.26
1.12
1.53
9.66
12.15
1.1
1.48
8.23
8.75
21.42
1.04
1.55
9.93
8.46
16.03
1.02
1.29
9.26
9.76
23.96
0.86
0.89
7.4
4.56
0.84
1.03
9.12
12.29
25.14
0.77
1.07
6.69
5.6
20.5
0.7
0.96
7.9
7.05
12.04
0.49
0.75
8
8.13
17.23
0.12
0.34
5.43
5.96
20.8
0

תשואות העבר של כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.03
פברואר
0.86
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.89
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.62
פברואר
-1.95
מרץ
0.69
אפריל
1.01
מאי
0.96
יוני
0.64
יולי
1.07
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.34
נובמבר
3.28
דצמבר
2.08
תשואה מצטברת
6.07
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.96
מרץ
-0.07
אפריל
-1.06
מאי
-2.04
יוני
-0.68
יולי
1.75
אוגוסט
-1.30
ספטמבר
-2.55
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.68
דצמבר
-0.72
תשואה מצטברת
-7.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.07
מרץ
0.85
אפריל
0.90
מאי
1.04
יוני
0.21
יולי
0.05
אוגוסט
1.00
ספטמבר
0.04
אוקטובר
0.97
נובמבר
-0.03
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
6.61
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.52
מרץ
-5.39
אפריל
3.43
מאי
1.00
יוני
-0.53
יולי
1.53
אוגוסט
1.52
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.18
נובמבר
2.34
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
0.86
יולי
0.74
אוגוסט
0.09
ספטמבר
0.70
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.34
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
4.00

מחשבון תשואה של כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.62
פברואר
-1.95
מרץ
0.69
אפריל
1.01
מאי
0.96
יוני
0.64
יולי
1.07
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-2.34
נובמבר
3.28
דצמבר
2.08
תשואה מצטברת
6.07
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.44
פברואר
-0.96
מרץ
-0.07
אפריל
-1.06
מאי
-2.04
יוני
-0.68
יולי
1.75
אוגוסט
-1.30
ספטמבר
-2.55
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.68
דצמבר
-0.72
תשואה מצטברת
-7.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.70
פברואר
0.07
מרץ
0.85
אפריל
0.90
מאי
1.04
יוני
0.21
יולי
0.05
אוגוסט
1.00
ספטמבר
0.04
אוקטובר
0.97
נובמבר
-0.03
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
6.61
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-0.52
מרץ
-5.39
אפריל
3.43
מאי
1.00
יוני
-0.53
יולי
1.53
אוגוסט
1.52
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
0.18
נובמבר
2.34
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
3.70
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
0.86
יולי
0.74
אוגוסט
0.09
ספטמבר
0.70
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.34
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
4.00
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים