חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר מניות

כלל חברת ביטוח

-5.83
/
אוקטובר
תאריך הקמה
11/10/1994
מספר האוצר
127
התמחות ראשית
מניות
התמחות משנית
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
809
צבירה נטו (במליונים)
-34
דמי ניהול ממוצעים
0.54%
דמי ניהול מהפקדה
0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

97.34%

חשיפה למניות

67.45%

חשיפה לחו"ל

31.23%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-5.83
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
-2.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.18
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.78
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.59
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.96
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
3 שנים ממוצעת
7.37
5 שנים ממוצעת
5.86
שנת 2019
23.24
שנת 2020
8.57
שנת 2021
22.46
שנת 2022
-14.43
מדד שארפ
0.19
שארפ כל הקופות
0.18
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
89.1
סטיית תקן 36 חודשים
3.95
סטיית תקן 60 חודשים
4.57
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.084
676.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.142
1151.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.037
298.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.121
979.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
51.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.064
515.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.959
15843.8
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
20.089
162495.31
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
7.327
59265.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.97
7847.28
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
11.372
91988.99
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
3.176
25687.99
אופציה מסוג Warrant
0.001
11.96
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.725
5867.66
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.184
-1488.65
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.459
-3709.82
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.759
-22314.71
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
15.62
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
23.037
186338.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.827
30956.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.459
-3709.82
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
26.45
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.142
1150.26
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.205
1655.88
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.078
629.18
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.014
-114.02
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.005
37.96
אופציות מסוג Warrants
0.011
92.45
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.015
121.67
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.291
-10439.59
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.013
103.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.156
9349.67
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.005
39.83
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.497
4017
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.441
3567.64
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.036
24554.97
פח"ק/פר"י
3.632
29376.74
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.394
3189.46
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.046
-369.78
זכאים מס הכנסה
-0.011
-87.64
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.03
244.58
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.6
21034.62
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
5.19
41981.82
מק"מ
2.199
17787.6
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
6.778
54823.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.355
10961.45
קרנות גידור
0.475
3838.49
קרנות גידור בחו"ל
0.296
2390.91
קרנות הון סיכון
0.342
516.09
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.045
365.41
קרנות השקעה אחרות
0.096
773.38
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.342
2765.25
קרנות נדל"ן
0.012
95.38
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.33%
₪ 2,642
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.13%
₪ 1,033
מזומנים ושווי מזומנים
17.77%
₪ 143,717
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
72.37%
₪ 585,357
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.20%
₪ 17,788
פיקדונות
0.50%
₪ 4,017
נכסים אחרים
-2.59%
₪ -20,959
קרנות נאמנות
8.13%
₪ 65,785
הלוואות
1.17%
₪ 9,493

97.34%

חשיפה למניות

67.45%

חשיפה לחו"ל

31.23%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול מניות (19)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

-2.97
11.30
10.31
22.3
38.2

מובילה בתשואות

קופה סקטוריאלית

-3.04
10.01
8.85
36.75
47.94

קופה פופולארית

-3.45
10.96
7.98
28.24
61.66

קופה פופולארית

-3.6
4.33
1.46
30.74

קופה פופולארית

-3.7
6.71
5.88
10.62
26.16

קופה פודה

-3.98
3.47
-1.58
14.13
21.67

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-4.07
3.32
-1.32
14.92
26.84

קופה סקטוריאלית

-4.29
3.93
-0.4
15.3

קופה סקטוריאלית

-4.47
5.16
2.59
24.41
34.89
-4.77
9.22
7.29

קופה פודה

-4.81
8.13
3.59

קופה סקטוריאלית

-4.91
4.24
2.32
23.78
35.81
-4.97
4.06
3.55
27.02
34.19

קופה סקטוריאלית

-5.16
2.78
1.41
26.51
35.28

תשואות העבר של כלל תמר מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.10
פברואר
-3.11
מרץ
-0.65
אפריל
2.92
מאי
-0.42
יוני
3.10
יולי
4.87
אוגוסט
-1.96
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
-5.83
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.18
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.71
פברואר
-0.05
מרץ
1.48
אפריל
-2.32
מאי
-4.62
יוני
-5.75
יולי
6.01
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
-7.95
אוקטובר
4.43
נובמבר
1.84
דצמבר
-4.14
תשואה מצטברת
-14.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
2.50
מרץ
1.95
אפריל
3.67
מאי
2.22
יוני
0.31
יולי
-0.47
אוגוסט
2.46
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
5.13
נובמבר
-0.86
דצמבר
3.50
תשואה מצטברת
22.46
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.20
פברואר
-6.29
מרץ
-18.48
אפריל
8.76
מאי
2.16
יוני
0.42
יולי
5.00
אוגוסט
4.87
ספטמבר
-3.08
אוקטובר
1.02
נובמבר
11.77
דצמבר
5.50
תשואה מצטברת
8.57
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
6.27
פברואר
2.27
מרץ
0.84
אפריל
3.49
מאי
-3.64
יוני
4.08
יולי
1.02
אוגוסט
-2.37
ספטמבר
2.72
אוקטובר
2.69
נובמבר
2.25
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
23.24

מחשבון תשואה של כלל תמר מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.10
פברואר
-3.11
מרץ
-0.65
אפריל
2.92
מאי
-0.42
יוני
3.10
יולי
4.87
אוגוסט
-1.96
ספטמבר
-1.33
אוקטובר
-5.83
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.18
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.71
פברואר
-0.05
מרץ
1.48
אפריל
-2.32
מאי
-4.62
יוני
-5.75
יולי
6.01
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
-7.95
אוקטובר
4.43
נובמבר
1.84
דצמבר
-4.14
תשואה מצטברת
-14.43
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
2.12
פברואר
2.50
מרץ
1.95
אפריל
3.67
מאי
2.22
יוני
0.31
יולי
-0.47
אוגוסט
2.46
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
5.13
נובמבר
-0.86
דצמבר
3.50
תשואה מצטברת
22.46
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.20
פברואר
-6.29
מרץ
-18.48
אפריל
8.76
מאי
2.16
יוני
0.42
יולי
5.00
אוגוסט
4.87
ספטמבר
-3.08
אוקטובר
1.02
נובמבר
11.77
דצמבר
5.50
תשואה מצטברת
8.57
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
6.27
פברואר
2.27
מרץ
0.84
אפריל
3.49
מאי
-3.64
יוני
4.08
יולי
1.02
אוגוסט
-2.37
ספטמבר
2.72
אוקטובר
2.69
נובמבר
2.25
דצמבר
1.85
תשואה מצטברת
23.24
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים