לוגו מיטב דש

מיטב פיצויים סלע

מיטב בית השקעות

0.99
/
מרץ
תאריך הקמה
01/12/2007
מספר האוצר
1276
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
עד 10% מניות
יתרת נכסים (במליונים)
26
צבירה נטו (במליונים)
0
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

9.37%

חשיפה למניות

21.47%

חשיפה לחו"ל

14.86%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
0.99
1.56
7.81
0.75
1.46
6.35
תשואה חודשית
0.99
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.63
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.19
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.09
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
2.66
5 שנים ממוצעת
3.21
שנת 2019
7.57
שנת 2020
1.82
שנת 2021
5.63
שנת 2022
-4.27
שנת 2023
6.82
מדד שארפ
-0.51
שארפ כל הקופות
-0.68
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
89.3
סטיית תקן 36 חודשים
0.99
סטיית תקן 60 חודשים
1.11
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב פיצויים סלע

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.304
602.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.57
410.79
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.7
183.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.363
95.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.863
225.86
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
2.622
685.92
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
17.218
4504.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
22.696
5937.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
7.424
1942.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.617
423.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.146
38.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.436
114.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.522
136.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.122
31.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.116
30.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.381
361.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.484
126.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.624
424.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.932
2860.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.319
83.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.378
360.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.955
249.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.038
10.03
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.058
15.15
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.832
479.35
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.622
162.75
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.017
4.49
מניות לא סחירות
0.008
2.05
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.128
295.11
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.203
53.1
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-0.35
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.018
4.79
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
7.11
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.125
294.31
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.594
678.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.036
9.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.093
24.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.123
32.06
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.018
4.79
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.027
7.11
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.066
17.4
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.228
-59.65
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.007
-1.71
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
0.31
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
0.2
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.043
11.3
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.434
113.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.128
33.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.566
671.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.338
350.16
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.187
48.99
הלוואות לא מובטחות
0.848
221.8
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.969
253.5
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.009
2.46
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.241
63.15
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.19
49.71
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.01
פח"ק/פר"י
2.364
618.38
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.475
124.18
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.064
-16.68
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.17
44.6
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.331
86.5
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.202
314.42
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.671
0.671
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.45
2.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.098
25.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.159
41.58
קרנות גידור
0.018
4.65
קרנות גידור בחו"ל
0.174
45.5
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב פיצויים סלע

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.33%
₪ 6,103
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.55%
₪ 666
מזומנים ושווי מזומנים
4.44%
₪ 1,161
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.72%
₪ 1,757
אג"ח ממשלתיות סחירות
51.58%
₪ 13,494
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
1.36%
₪ 355
קרנות נאמנות
3.38%
₪ 884
הלוואות
6.66%
₪ 1,743

9.37%

חשיפה למניות

21.47%

חשיפה לחו"ל

14.86%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 10% מניות (2)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.99
1.56
7.81
8.19
17.09
0.75
1.46
6.35
2.78
9.55

תשואות העבר של מיטב פיצויים סלע

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.12
פברואר
0.44
מרץ
0.99
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.56
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.52
פברואר
-1.52
מרץ
0.65
אפריל
0.82
מאי
0.97
יוני
1.11
יולי
0.88
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
-1.22
נובמבר
2.41
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
6.82
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.92
פברואר
-0.69
מרץ
-0.07
אפריל
-0.41
מאי
-1.80
יוני
-0.29
יולי
1.49
אוגוסט
-0.82
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.63
דצמבר
-0.70
תשואה מצטברת
-4.27
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-0.03
מרץ
0.91
אפריל
0.53
מאי
0.57
יוני
0.47
יולי
0.43
אוגוסט
0.77
ספטמבר
-0.14
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.47
דצמבר
0.10
תשואה מצטברת
5.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.41
פברואר
0.02
מרץ
-4.72
אפריל
2.43
מאי
0.88
יוני
-0.64
יולי
0.84
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-0.10
נובמבר
1.80
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
1.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
0.73
מרץ
0.71
אפריל
0.67
מאי
-0.08
יוני
0.82
יולי
0.77
אוגוסט
0.53
ספטמבר
0.66
אוקטובר
0.67
נובמבר
0.29
דצמבר
0.39
תשואה מצטברת
7.57

מחשבון תשואה של מיטב פיצויים סלע

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
מיטב פיצויים סלע יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב פיצויים סלע

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.52
פברואר
-1.52
מרץ
0.65
אפריל
0.82
מאי
0.97
יוני
1.11
יולי
0.88
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
-1.22
נובמבר
2.41
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
6.82
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.92
פברואר
-0.69
מרץ
-0.07
אפריל
-0.41
מאי
-1.80
יוני
-0.29
יולי
1.49
אוגוסט
-0.82
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
0.87
נובמבר
0.63
דצמבר
-0.70
תשואה מצטברת
-4.27
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-0.03
מרץ
0.91
אפריל
0.53
מאי
0.57
יוני
0.47
יולי
0.43
אוגוסט
0.77
ספטמבר
-0.14
אוקטובר
0.90
נובמבר
0.47
דצמבר
0.10
תשואה מצטברת
5.63
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.41
פברואר
0.02
מרץ
-4.72
אפריל
2.43
מאי
0.88
יוני
-0.64
יולי
0.84
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-0.10
נובמבר
1.80
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
1.82
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
0.73
מרץ
0.71
אפריל
0.67
מאי
-0.08
יוני
0.82
יולי
0.77
אוגוסט
0.53
ספטמבר
0.66
אוקטובר
0.67
נובמבר
0.29
דצמבר
0.39
תשואה מצטברת
7.57
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב פיצויים סלע

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים