חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

מנורה חברת ביטוח

1.55
/
מרץ
תאריך הקמה
01/12/2007
מספר האוצר
1280
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
479
צבירה נטו (במליונים)
-17
דמי ניהול ממוצעים
0.3%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

28.59%

חשיפה למניות

38.25%

חשיפה לחו"ל

24.43%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.55
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.38
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.75
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.33
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.31
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
3.02
5 שנים ממוצעת
3.94
שנת 2019
10.26
שנת 2020
1.84
שנת 2021
9.94
שנת 2022
-6.81
שנת 2023
6.67
מדד שארפ
-0.64
שארפ כל הקופות
-0.99
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
76.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.33
סטיית תקן 60 חודשים
1.84
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.096
5250.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.64
7859.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.178
852.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.156
749.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.178
851.04
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.104
499.93
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.591
41162.19
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.581
55490.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.341
6425.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.301
1442.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.128
614.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
3.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.041
196.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.027
131.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.013
60.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.826
3957.99
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.017
79.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.677
3242.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
50.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.97
9437.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.66
31912.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.235
1123.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.507
7219.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.803
3849.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.304
1454.78
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.023
24068.17
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.695
12915.31
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.695
3329.74
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8.918
42728.76
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.949
4545.36
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.064
306.46
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.017
-82.6
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.275
1316.63
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.301
1442.66
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.356
11286.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.562
7484.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.134
5435.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.275
1316.63
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.093
447.56
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.283
-1354.99
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.837
4008.94
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
17.56
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-1.5
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
3.3
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
1.65
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.036
170.76
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.53
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.554
7444.4
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.499
31142.08
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.035
4957.39
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.265
10854.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
13.38
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.359
1721.92
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.67
3208.81
פח"ק/פר"י
2.369
11350.32
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.025
-120.69
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.178
853.9
זכויות במקרקעין מניבים
0.036
173.21
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.039
184.76
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.398
1905.89
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.505
7213.61
מק"מ
1.407
6741.3
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.006
30.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.564
2.564
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.701
3360.33
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.147
702.07
קרנות הון סיכון
8.41
4754.86
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.466
7026.75
קרנות השקעה אחרות
0.754
3615.13
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.41
40296.4
קרנות נדל"ן
0.168
805.28
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.906
13923.31
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.52%
₪ 79,134
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.86%
₪ 4,126
מזומנים ושווי מזומנים
4.94%
₪ 23,679
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.98%
₪ 110,112
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.32%
₪ 111,762
פיקדונות
0.36%
₪ 1,735
נכסים אחרים
15.86%
₪ 75,991
קרנות נאמנות
3.27%
₪ 15,677
הלוואות
11.88%
₪ 56,939

28.59%

חשיפה למניות

38.25%

חשיפה לחו"ל

24.43%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.4
5.13
15.66
8.58
25.62
2.38
5.05
16.08
17.05
36.97
2.33
4.50
11.91
11.97
30.49
2.3
4.45
12
9.9
31.67
2.26
4.86
13.25
11.69
30.77
2.24
4.44
15.07
15.96
33.13
2.23
4.45
12.1
12.52
30.22
2.21
4.59
12.96
11.34
26.76
2.2
4.36
13.97
16.93
35.96
2.15
4.38
13.74
11.24
24.95
2.15
4.30
13.31
11.53
28.33
2.14
4.35
12.57
11.87
27.61
2.04
4.24
11.74
12.42
28.31
1.91
2.82
7.77
54.72
91.16
1.76
4.25
11.57
8.84
26.24
1.55
2.94
9.38
9.33
21.31

תשואות העבר של מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.00
פברואר
1.37
מרץ
1.55
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.94
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.63
מרץ
0.36
אפריל
1.23
מאי
0.98
יוני
1.32
יולי
1.76
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-2.23
נובמבר
2.06
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-0.82
מרץ
0.09
אפריל
-0.72
מאי
-2.33
יוני
-0.91
יולי
2.04
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-3.05
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.73
דצמבר
-0.88
תשואה מצטברת
-6.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.25
מרץ
1.53
אפריל
1.27
מאי
0.92
יוני
0.53
יולי
0.46
אוגוסט
1.05
ספטמבר
-0.23
אוקטובר
1.30
נובמבר
0.40
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
9.94
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.73
מרץ
-8.98
אפריל
4.40
מאי
1.47
יוני
-0.74
יולי
1.76
אוגוסט
1.99
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.66
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
1.84
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
1.11
מרץ
0.71
אפריל
1.34
מאי
-0.57
יוני
1.51
יולי
0.60
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.58
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
10.26

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.63
מרץ
0.36
אפריל
1.23
מאי
0.98
יוני
1.32
יולי
1.76
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-2.23
נובמבר
2.06
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-0.82
מרץ
0.09
אפריל
-0.72
מאי
-2.33
יוני
-0.91
יולי
2.04
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-3.05
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.73
דצמבר
-0.88
תשואה מצטברת
-6.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.25
מרץ
1.53
אפריל
1.27
מאי
0.92
יוני
0.53
יולי
0.46
אוגוסט
1.05
ספטמבר
-0.23
אוקטובר
1.30
נובמבר
0.40
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
9.94
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.73
מרץ
-8.98
אפריל
4.40
מאי
1.47
יוני
-0.74
יולי
1.76
אוגוסט
1.99
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.66
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
1.84
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
1.11
מרץ
0.71
אפריל
1.34
מאי
-0.57
יוני
1.51
יולי
0.60
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.58
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
10.26
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים