חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

מנורה חברת ביטוח

-2.23
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/12/2007
מספר האוצר
1280
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
460
צבירה נטו (במליונים)
18
דמי ניהול ממוצעים
0.29%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.01%

חשיפה למניות

38.09%

חשיפה לחו"ל

22.68%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.23
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.45
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.52
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.78
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
3 שנים ממוצעת
3.39
5 שנים ממוצעת
2.97
שנת 2019
10.26
שנת 2020
1.84
שנת 2021
9.94
שנת 2022
-6.81
מדד שארפ
-0.11
שארפ כל הקופות
-0.47
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
74.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.4
סטיית תקן 60 חודשים
1.85
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.169
5375.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.839
8457.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.232
1065.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.168
774.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.116
532
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.115
527.39
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.33
42905
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.412
47880.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.574
7238.8
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.286
1313.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.135
620.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
3.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.048
220.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.03
138.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.014
64.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.57
2621.9
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.251
1153.6
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.027
125.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.762
3503.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.014
64.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.967
9043.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.7
30809.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.266
1225.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.737
7987.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.92
4231.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.279
1285.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.427
20355.76
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.074
9539.26
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.721
3317.2
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
7.646
35159.13
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.658
3024.63
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.115
527.4
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.04
-183.61
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
1.456
6693.98
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.028
129.9
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.404
1858.63
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.01
13841.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.714
7883.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.006
4625.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
1.456
6693.98
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.028
129.9
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.171
784.44
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.047
-4813.61
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.015
4668.86
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
16.76
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-11.06
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.33
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.135
-618.55
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.604
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.45
6667.97
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.64
30533.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.449
6661.77
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.343
10776.18
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
20.1
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.373
1714.87
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.809
3720.41
פח"ק/פר"י
1.205
5538.95
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.025
-115.13
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.155
710.68
זכויות במקרקעין מניבים
0.041
188
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.008
37.92
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.332
1524.76
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.682
3135.07
מק"מ
2.243
10316.43
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.005
24.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.796
2.796
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.677
3112.63
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.182
838.68
קרנות הון סיכון
9.085
4845.87
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.548
7117.06
קרנות השקעה אחרות
0.74
3400.76
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.085
41778.43
קרנות נדל"ן
0.159
731.63
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.214
14777.98
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.53%
₪ 80,598
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.97%
₪ 4,472
מזומנים ושווי מזומנים
3.03%
₪ 13,919
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.91%
₪ 96,146
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.96%
₪ 110,182
פיקדונות
0.38%
₪ 1,735
נכסים אחרים
17.26%
₪ 79,380
קרנות נאמנות
3.48%
₪ 15,996
הלוואות
12.49%
₪ 57,419

25.01%

חשיפה למניות

38.09%

חשיפה לחו"ל

22.68%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.63
מרץ
0.36
אפריל
1.23
מאי
0.98
יוני
1.32
יולי
1.76
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-2.23
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-0.82
מרץ
0.09
אפריל
-0.72
מאי
-2.33
יוני
-0.91
יולי
2.04
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-3.05
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.73
דצמבר
-0.88
תשואה מצטברת
-6.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.25
מרץ
1.53
אפריל
1.27
מאי
0.92
יוני
0.53
יולי
0.46
אוגוסט
1.05
ספטמבר
-0.23
אוקטובר
1.30
נובמבר
0.40
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
9.94
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.73
מרץ
-8.98
אפריל
4.40
מאי
1.47
יוני
-0.74
יולי
1.76
אוגוסט
1.99
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.66
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
1.84
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
1.11
מרץ
0.71
אפריל
1.34
מאי
-0.57
יוני
1.51
יולי
0.60
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.58
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
10.26

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.69
פברואר
-1.63
מרץ
0.36
אפריל
1.23
מאי
0.98
יוני
1.32
יולי
1.76
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-2.23
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-0.82
מרץ
0.09
אפריל
-0.72
מאי
-2.33
יוני
-0.91
יולי
2.04
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-3.05
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.73
דצמבר
-0.88
תשואה מצטברת
-6.81
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.25
מרץ
1.53
אפריל
1.27
מאי
0.92
יוני
0.53
יולי
0.46
אוגוסט
1.05
ספטמבר
-0.23
אוקטובר
1.30
נובמבר
0.40
דצמבר
0.95
תשואה מצטברת
9.94
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
-1.73
מרץ
-8.98
אפריל
4.40
מאי
1.47
יוני
-0.74
יולי
1.76
אוגוסט
1.99
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.66
דצמבר
1.42
תשואה מצטברת
1.84
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.26
פברואר
1.11
מרץ
0.71
אפריל
1.34
מאי
-0.57
יוני
1.51
יולי
0.60
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.09
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.58
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
10.26
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים