אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

אלטשולר שחם בית השקעות

-2.08
/
אוקטובר
תאריך הקמה
30/12/2007
מספר האוצר
1290
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
887
צבירה נטו (במליונים)
-293
דמי ניהול ממוצעים
0.73%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

54.47%

חשיפה למניות

74.1%

חשיפה לחו"ל

24.42%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.08
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.83
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.72
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.16
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
2.83
5 שנים ממוצעת
4.25
שנת 2019
17.13
שנת 2020
6.44
שנת 2021
12.62
שנת 2022
-13.49
מדד שארפ
-0.06
שארפ כל הקופות
-0.02
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
80.8
סטיית תקן 36 חודשים
2.45
סטיית תקן 60 חודשים
2.69
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.013
8985.34
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.835
7409.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.845
7499.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.674
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.606
76341.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.988
26503.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
6.246
55407.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.28
2485.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
2.143
439.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
5.389
1105.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
1.512
13415.57
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.559
4963.05
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.904
8016.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.062
550.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.591
5244.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.627
5564.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.045
402.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.206
10699.5
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.978
61896.83
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.988
26506.84
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.971
8612.81
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
14.468
128342.63
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.026
233.36
אופציה מסוג Warrant
0.001
7.21
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.258
2286.74
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.308
-2733.01
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.031
26888.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.258
2286.74
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.308
-2733.01
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.89
-7894.74
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.408
12487.63
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.761
-15620.9
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.161
3348.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.392
3474.27
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.003
25.05
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.479
4253.31
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.997
17717.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.377
3348.52
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
7.116
63123.81
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
4.458
39543.48
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0.003
23.57
זכאים מס הכנסה
-0.003
-25.15
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.233
2067.27
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.41
3637.82
חייבים שונים
0.084
745.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.151
63438.33
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.487
4318.1
מק"מ
7.206
63923.22
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.264
20083.1
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.259
2293.81
קרנות הון סיכון
1.739
27440.4
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.712
6315.31
קרנות השקעה אחרות
2.373
21053.9
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.739
15422.4
קרנות נדל"ן
0.286
2538.9
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.076
18413.41
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.59%
₪ 31,876
אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.49%
₪ 30,918
מזומנים ושווי מזומנים
19.21%
₪ 170,424
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.77%
₪ 272,942
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.05%
₪ 222,176
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.22%
₪ 108,419
קרנות נאמנות
2.26%
₪ 20,083
הלוואות
3.41%
₪ 30,244

54.47%

חשיפה למניות

74.1%

חשיפה לחו"ל

24.42%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.58
פברואר
-0.93
מרץ
-0.17
אפריל
1.92
מאי
0.28
יוני
2.37
יולי
2.93
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
-2.08
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.56
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.52
פברואר
-1.17
מרץ
0.23
אפריל
-2.42
מאי
-2.77
יוני
-5.03
יולי
5.20
אוגוסט
-1.85
ספטמבר
-5.22
אוקטובר
2.31
נובמבר
2.10
דצמבר
-2.74
תשואה מצטברת
-13.49
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.42
פברואר
0.77
מרץ
1.81
אפריל
2.87
מאי
1.04
יוני
0.74
יולי
-0.26
אוגוסט
1.09
ספטמבר
-1.98
אוקטובר
3.18
נובמבר
-0.16
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
12.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
-2.95
מרץ
-10.13
אפריל
5.58
מאי
1.63
יוני
0.55
יולי
3.30
אוגוסט
3.15
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
-0.09
נובמבר
4.40
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
6.44
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.55
פברואר
1.59
מרץ
0.96
אפריל
2.34
מאי
-1.48
יוני
2.34
יולי
1.05
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
1.44
אוקטובר
1.33
נובמבר
1.43
דצמבר
0.91
תשואה מצטברת
17.13

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.58
פברואר
-0.93
מרץ
-0.17
אפריל
1.92
מאי
0.28
יוני
2.37
יולי
2.93
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
-2.08
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.56
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.52
פברואר
-1.17
מרץ
0.23
אפריל
-2.42
מאי
-2.77
יוני
-5.03
יולי
5.20
אוגוסט
-1.85
ספטמבר
-5.22
אוקטובר
2.31
נובמבר
2.10
דצמבר
-2.74
תשואה מצטברת
-13.49
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.42
פברואר
0.77
מרץ
1.81
אפריל
2.87
מאי
1.04
יוני
0.74
יולי
-0.26
אוגוסט
1.09
ספטמבר
-1.98
אוקטובר
3.18
נובמבר
-0.16
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
12.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
-2.95
מרץ
-10.13
אפריל
5.58
מאי
1.63
יוני
0.55
יולי
3.30
אוגוסט
3.15
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
-0.09
נובמבר
4.40
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
6.44
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.55
פברואר
1.59
מרץ
0.96
אפריל
2.34
מאי
-1.48
יוני
2.34
יולי
1.05
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
1.44
אוקטובר
1.33
נובמבר
1.43
דצמבר
0.91
תשואה מצטברת
17.13
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים