מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות

מור בית השקעות

1.76
/
מרץ
תאריך הקמה
30/04/2020
מספר האוצר
12956
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1,274
צבירה נטו (במליונים)
125
דמי ניהול ממוצעים
0.7%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.5%

חשיפה למניות

31.74%

חשיפה לחו"ל

24.8%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.76
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.44
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.91
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.76
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
4.7
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
שנת 2020
9.86
שנת 2021
9.02
שנת 2022
-3.95
שנת 2023
8.73
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
81.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.03
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.478
44310.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.366
17406.91
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.76
9681.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.324
4131.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.943
24757.93
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.981
12503.11
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.161
129459.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.117
128905.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.234
28464.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.708
21756.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.572
7293.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.082
1048.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.822
23212.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.794
22858.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.059
749.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.345
4398.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.385
4904.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.406
5177.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.827
48755.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.791
150232.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.18
2297.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.313
54956.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.295
54720.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.868
11055.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.126
52574.83
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.409
30689.87
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.53
6750.33
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.209
2667.11
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.364
4637.47
אופציה מסוג Warrant
0
1.24
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.049
619.87
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.034
-428.87
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.305
3891.46
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.24
3064.19
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.007
85.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.02
251.21
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.003
34.81
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.425
2861.13
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.306
3893.12
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.873
11123.83
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.866
11029.95
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.111
1411.86
הלוואות לא מובטחות
0.532
6773.89
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.075
958.57
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.072
917.43
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.225
2861.13
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.162
14805.93
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.828
10553.23
זכויות במקרקעין מניבים
0.065
827.43
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.233
2966.22
חייבים שונים
0.294
3745.62
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10.116
128883.26
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.88
36692.9
מק"מ
2.511
31990.4
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.009
116.37
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.159
2022.79
קרנות הון סיכון
3.063
2317.48
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.507
6465.57
קרנות השקעה אחרות
0.281
3582.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.063
39029.53
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.994
12660.83
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במור השתלמות אג"ח עד 25% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
38.76%
₪ 493,872
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.77%
₪ 22,555
מזומנים ושווי מזומנים
14.16%
₪ 180,382
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.13%
₪ 116,288
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.00%
₪ 331,324
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.76%
₪ 86,142
קרנות נאמנות
0.01%
₪ 116
הלוואות
3.41%
₪ 43,427

24.5%

חשיפה למניות

31.74%

חשיפה לחו"ל

24.8%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.84
2.89
10.24
12.53
26.6
1.82
3.38
11.3
12.85
1.76
3.37
11.44
14.76
1.52
2.83
10.29
10.33
24.94
1.43
2.94
9.56
8.81
22.3
1.31
2.40
8.04
6.61
21.22
1.28
2.18
8.03
5.01
1.23
1.99
8.38
8.2
17.78
1.16
2.13
8.06
7.13
12.66
1.07
3.15
11.06
7.03
17.38
0.83
1.17
5.61
5.93
20.86
0.72
2.28
9.32
8.3
16.37
0

תשואות העבר של מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.41
פברואר
1.17
מרץ
1.76
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.37
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
-0.82
מרץ
0.39
אפריל
1.42
מאי
1.06
יוני
1.15
יולי
1.54
אוגוסט
0.48
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-1.21
נובמבר
2.21
דצמבר
1.77
תשואה מצטברת
8.73
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.92
פברואר
-0.77
מרץ
0.26
אפריל
-0.35
מאי
-1.41
יוני
-0.77
יולי
1.59
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.55
דצמבר
-0.59
תשואה מצטברת
-3.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.16
מרץ
1.32
אפריל
1.26
מאי
0.95
יוני
0.49
יולי
0.40
אוגוסט
0.75
ספטמבר
-0.09
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.33
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
9.02
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
3.44
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.21
אוקטובר
0.10
נובמבר
2.86
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
9.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת

מחשבון תשואה של מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
-0.82
מרץ
0.39
אפריל
1.42
מאי
1.06
יוני
1.15
יולי
1.54
אוגוסט
0.48
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-1.21
נובמבר
2.21
דצמבר
1.77
תשואה מצטברת
8.73
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.92
פברואר
-0.77
מרץ
0.26
אפריל
-0.35
מאי
-1.41
יוני
-0.77
יולי
1.59
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
-1.90
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.55
דצמבר
-0.59
תשואה מצטברת
-3.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.16
מרץ
1.32
אפריל
1.26
מאי
0.95
יוני
0.49
יולי
0.40
אוגוסט
0.75
ספטמבר
-0.09
אוקטובר
1.08
נובמבר
0.33
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
9.02
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
3.44
אוגוסט
1.66
ספטמבר
-0.21
אוקטובר
0.10
נובמבר
2.86
דצמבר
1.68
תשואה מצטברת
9.86
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים