אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות

מור בית השקעות

-1.46
/
אוקטובר
תאריך הקמה
30/04/2020
מספר האוצר
12957
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
590
צבירה נטו (במליונים)
159
דמי ניהול ממוצעים
0.68%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.65%

חשיפה למניות

36.91%

חשיפה לחו"ל

25.34%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.46
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.14
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.44
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
3 שנים ממוצעת
4.6
5 שנים ממוצעת
שנת 2019
שנת 2020
8.99
שנת 2021
9.19
שנת 2022
-3.55
מדד שארפ
שארפ כל הקופות
אלפא שנתית
יחס נזילות
77.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.03
סטיית תקן 60 חודשים
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 12 חודשים למסלול משולב מניות
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול משולב מניות
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.354
19802.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.945
11485.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.38
2246.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.241
1423.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.558
9200.18
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.559
91851.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.037
29733.58
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.004
24.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.064
18088.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.284
13484.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.208
1228.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.684
9942.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.482
8751.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.08
471.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.064
377
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.276
1627.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.551
3255.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.026
23766.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.541
68132.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.234
1381.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.518
26674.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.951
29228.47
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.19
1122.35
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.932
5500.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.766
22233.45
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.562
9220.54
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.157
6830.45
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.552
3257.56
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.37
2182.73
אופציה מסוג Warrant
0
0.77
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.087
512.17
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.172
-1013.93
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.671
3958.78
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.492
2904.82
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.009
52.72
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.015
87.71
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.258
-1521.97
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.74
2671.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.302
1780.31
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.428
2527.22
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
1.412
8335.6
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.184
1083.53
הלוואות לא מובטחות
0.789
4660.39
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
3.515
20749.69
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.533
3146.79
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.184
1086.46
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.187
1105.35
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.453
2671.52
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.999
-5895.28
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
1.405
8292.98
זכויות במקרקעין מניבים
0.093
549.44
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.508
2999.75
חייבים שונים
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.209
36655.17
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.773
4560.7
מק"מ
1.734
10238.08
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.01
59.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.22
1299.72
קרנות הון סיכון
4.073
2225.99
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.097
6473.76
קרנות השקעה אחרות
0.315
1860.05
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.073
24047.61
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.637
9662.8
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
39.35%
₪ 232,308
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.47%
₪ 8,657
מזומנים ושווי מזומנים
6.98%
₪ 41,216
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.61%
₪ 56,716
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.40%
₪ 149,936
פיקדונות
4.05%
₪ 23,896
נכסים אחרים
8.64%
₪ 51,025
קרנות נאמנות
0.01%
₪ 59
הלוואות
4.49%
₪ 26,531

23.65%

חשיפה למניות

36.91%

חשיפה לחו"ל

25.34%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (16)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.03
1.63
1.55
5.64
16.61

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.21
4.53
4.49
14.48

קופה פופולארית

-1.43
0.79
0.57
5.54
12.3

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.49
2.12
1.9
9.96
16.99

קופה פודה

-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49

קופה פודה

-1.58
4.03
3.8
11.79
20.67

קופה פודה

-1.69
5.07
3.69
4.11
9.49
-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05

קופה פודה

-1.78
2.76
2.7
12.54
21.12

קופה פודה

-1.85
1.95
2.02
7.25
16

קופה פודה

-1.89
2.62
2.13
8.34
17.3
-2.05
2.37
2.15
8.56
15.21

קופה פודה

-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.24
1.36
1.42
7.7
15.01

קופה פודה

-3.14
2.42

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
-0.80
מרץ
0.16
אפריל
1.49
מאי
1.17
יוני
1.16
יולי
1.57
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
-1.46
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.15
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.92
פברואר
-0.73
מרץ
0.24
אפריל
-0.24
מאי
-1.37
יוני
-0.66
יולי
1.45
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
-1.76
אוקטובר
1.00
נובמבר
0.45
דצמבר
-0.46
תשואה מצטברת
-3.55
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.88
פברואר
0.14
מרץ
1.47
אפריל
1.28
מאי
0.96
יוני
0.51
יולי
0.45
אוגוסט
0.82
ספטמבר
-0.14
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.37
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
9.19
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
3.43
אוגוסט
1.22
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
0.12
נובמבר
2.82
דצמבר
1.47
תשואה מצטברת
8.99
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת

מחשבון תשואה של אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול משולב מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
-0.80
מרץ
0.16
אפריל
1.49
מאי
1.17
יוני
1.16
יולי
1.57
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
-1.46
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.15
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.92
פברואר
-0.73
מרץ
0.24
אפריל
-0.24
מאי
-1.37
יוני
-0.66
יולי
1.45
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
-1.76
אוקטובר
1.00
נובמבר
0.45
דצמבר
-0.46
תשואה מצטברת
-3.55
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.88
פברואר
0.14
מרץ
1.47
אפריל
1.28
מאי
0.96
יוני
0.51
יולי
0.45
אוגוסט
0.82
ספטמבר
-0.14
אוקטובר
1.10
נובמבר
0.37
דצמבר
1.00
תשואה מצטברת
9.19
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
3.43
אוגוסט
1.22
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
0.12
נובמבר
2.82
דצמבר
1.47
תשואה מצטברת
8.99
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים