חברת הביטוח הראל לוגו

הראל קופה לפנסיה תקציבית

הראל חברת ביטוח

-2.94
/
אוקטובר
תאריך הקמה
21/01/2008
מספר האוצר
1296
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
27
צבירה נטו (במליונים)
2
דמי ניהול ממוצעים
1.28%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.9%

חשיפה למניות

44.35%

חשיפה לחו"ל

22.17%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.94
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.18
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.49
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.61
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
3 שנים ממוצעת
3.38
5 שנים ממוצעת
3.3
שנת 2019
10.97
שנת 2020
4.46
שנת 2021
11.90
שנת 2022
-9.49
מדד שארפ
-0.05
שארפ כל הקופות
-0.76
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
84.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.91
סטיית תקן 60 חודשים
2.13
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל קופה לפנסיה תקציבית

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.319
616.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.189
50.28
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.452
120.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.444
118.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.07
18.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.071
18.87
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.774
3396.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.149
837.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.393
104.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.105
28.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.103
27.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
0.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.026
6.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.053
14.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.118
31.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.002
0.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.233
61.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.263
69.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.013
3.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.751
199.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.179
1376.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.081
21.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.53
406.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.256
333.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.558
148.39
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.036
1870.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.824
750.88
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.311
82.77
מניות לא סחירות
0
0.04
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.234
593.99
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.571
417.66
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.065
17.3
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-0.17
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-2.07
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.44
117.08
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.794
2869.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.653
439.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.663
176.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.109
28.89
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.008
-2.07
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.61
-162.1
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.22
58.4
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
0.32
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-0.93
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
0.27
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.962
-255.69
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.801
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.777
206.59
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
8.451
2246.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.509
667.06
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
5.581
1483.82
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.019
5.16
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.384
102.19
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
0.7
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.074
19.63
פח"ק/פר"י
1.642
436.44
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.166
-44.02
זכאים מס הכנסה
0.011
2.84
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.001
531.93
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10.965
2915.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.233
1125.43
מק"מ
1.221
324.67
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.011
2.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.856
1.856
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.764
469.08
קרנות גידור
0.135
35.97
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל קופה לפנסיה תקציבית

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.61%
₪ 3,885
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.77%
₪ 204
מזומנים ושווי מזומנים
16.91%
₪ 4,497
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.39%
₪ 7,017
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.64%
₪ 4,690
פיקדונות
0.39%
₪ 103
נכסים אחרים
0.51%
₪ 136
קרנות נאמנות
3.63%
₪ 966
הלוואות
19.14%
₪ 5,088

40.9%

חשיפה למניות

44.35%

חשיפה לחו"ל

22.17%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של הראל קופה לפנסיה תקציבית

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.41
פברואר
-1.69
מרץ
0.29
אפריל
1.53
מאי
0.85
יוני
1.71
יולי
2.38
אוגוסט
-0.42
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
-2.94
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.70
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.88
פברואר
-0.87
מרץ
0.36
אפריל
-1.38
מאי
-2.86
יוני
-2.16
יולי
3.11
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-4.29
אוקטובר
2.10
נובמבר
1.39
דצמבר
-1.87
תשואה מצטברת
-9.49
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.38
מרץ
1.68
אפריל
1.37
מאי
1.38
יוני
0.42
יולי
0.08
אוגוסט
1.69
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.20
דצמבר
1.60
תשואה מצטברת
11.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-1.86
מרץ
-8.33
אפריל
5.04
מאי
1.36
יוני
-0.69
יולי
2.08
אוגוסט
2.64
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
0.06
נובמבר
4.36
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
4.46
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.03
מרץ
0.83
אפריל
1.40
מאי
-1.16
יוני
1.92
יולי
0.61
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
0.81
אוקטובר
1.30
נובמבר
0.72
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
10.97

מחשבון תשואה של הראל קופה לפנסיה תקציבית

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
הראל קופה לפנסיה תקציבית יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל קופה לפנסיה תקציבית

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.41
פברואר
-1.69
מרץ
0.29
אפריל
1.53
מאי
0.85
יוני
1.71
יולי
2.38
אוגוסט
-0.42
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
-2.94
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.70
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.88
פברואר
-0.87
מרץ
0.36
אפריל
-1.38
מאי
-2.86
יוני
-2.16
יולי
3.11
אוגוסט
-1.32
ספטמבר
-4.29
אוקטובר
2.10
נובמבר
1.39
דצמבר
-1.87
תשואה מצטברת
-9.49
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.38
מרץ
1.68
אפריל
1.37
מאי
1.38
יוני
0.42
יולי
0.08
אוגוסט
1.69
ספטמבר
-0.60
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.20
דצמבר
1.60
תשואה מצטברת
11.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-1.86
מרץ
-8.33
אפריל
5.04
מאי
1.36
יוני
-0.69
יולי
2.08
אוגוסט
2.64
ספטמבר
-1.51
אוקטובר
0.06
נובמבר
4.36
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
4.46
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.03
מרץ
0.83
אפריל
1.40
מאי
-1.16
יוני
1.92
יולי
0.61
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
0.81
אוקטובר
1.30
נובמבר
0.72
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
10.97
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל קופה לפנסיה תקציבית

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים