חברת הביטוח כלל לוגו

כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

כלל חברת ביטוח

0.67
/
מרץ
תאריך הקמה
30/07/2008
מספר האוצר
1348
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
243
צבירה נטו (במליונים)
-29
דמי ניהול ממוצעים
0.58%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.05%

חשיפה למניות

11.82%

חשיפה לחו"ל

5.89%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.67
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.74
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.11
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.31
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.16
3 שנים ממוצעת
1.35
5 שנים ממוצעת
1.98
שנת 2019
7.38
שנת 2020
0.72
שנת 2021
4.78
שנת 2022
-4.47
שנת 2023
3.86
מדד שארפ
-0.93
שארפ כל הקופות
-0.9
אלפא שנתית
-0.12
יחס נזילות
86.4
סטיית תקן 36 חודשים
0.88
סטיית תקן 60 חודשים
1.04
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.848
4492.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.851
4498.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.342
831.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.13
316.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.074
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.018
42.75
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.108
261.96
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
43.082
104711
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.026
64.09
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
5.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.015
36.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.885
2149.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.001
3.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.211
513.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
2.891
7027.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
1.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.078
189.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
22.507
54703.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.002
5.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.073
177.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.242
10309.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.007
16.81
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.035
84.47
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
17.43
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
62.07
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.426
1035.89
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.411
999.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
2.64
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
62.07
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.01
-24.69
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
5.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.006
13.39
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.198
2910.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.046
2543.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.125
304.11
הלוואות לא מובטחות
0.002
4.94
הלוואות לעמיתים
1.952
4744.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.311
5617.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.021
50.2
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
4.72
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.545
1325.79
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.444
8370.51
פח"ק/פר"י
0.792
1924.39
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.071
172.27
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.048
-116.2
זכאים מס הכנסה
-0.003
-6.48
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.015
37.32
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.755
6696.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.094
227.58
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.625
2.625
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.277
673.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.149
361.65
קרנות גידור בחו"ל
0.42
1019.65
קרנות הון סיכון
1.577
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.538
1306.43
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.577
3833.8
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.791
1923.18
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
32.73%
₪ 79,541
אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.31%
₪ 8,046
מזומנים ושווי מזומנים
7.16%
₪ 17,392
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.05%
₪ 120
אג"ח ממשלתיות סחירות
43.19%
₪ 104,973
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
3.49%
₪ 8,474
קרנות נאמנות
2.90%
₪ 7,055
הלוואות
7.18%
₪ 17,451

0.05%

חשיפה למניות

11.82%

חשיפה לחו"ל

5.89%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.24
2.55
9.32
7.12
17.76
1.21
2.50
8.92
6.93
13.58
1.19
2.08
6.81
9.27
20.85
1.13
2.53
1.11
1.13
5.53
6.19
12.99
1.01
1.91
9.46
5.4
11.71
0.84
1.70
7.42
4.88
12.59
0.84
1.26
6.18
2.48
9.73
0.84
2.20
8.78
6.68
11.1
0.76
1.33
4.88
6.29
15.32
0.74
1.10
5.38
2.44
8.93
0.72
0.89
4.89
2.46
5.05
0.67
1.13
4.74
4.11
10.31
0.66
1.37
7.44
4.91
15.11
0.61
1.62
5.91
3.11
5.7
0.6
1.27
5.79
5.02
10.71

תשואות העבר של כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
0.29
מרץ
0.67
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.13
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
-1.52
מרץ
0.77
אפריל
0.35
מאי
1.18
יוני
0.21
יולי
0.31
אוגוסט
0.19
ספטמבר
-0.79
אוקטובר
-1.74
נובמבר
2.51
דצמבר
1.35
תשואה מצטברת
3.86
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.86
פברואר
-0.77
מרץ
0.17
אפריל
-0.19
מאי
-1.60
יוני
0.33
יולי
0.57
אוגוסט
-0.89
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.22
נובמבר
0.27
דצמבר
-0.44
תשואה מצטברת
-4.47
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-0.31
מרץ
0.77
אפריל
0.29
מאי
0.87
יוני
0.20
יולי
0.31
אוגוסט
0.87
ספטמבר
0.29
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.11
דצמבר
-0.03
תשואה מצטברת
4.78
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.47
פברואר
0.54
מרץ
-4.74
אפריל
2.22
מאי
1.30
יוני
-0.71
יולי
0.32
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-0.10
נובמבר
1.13
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
0.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.81
מרץ
0.97
אפריל
0.62
מאי
0.12
יוני
0.89
יולי
0.94
אוגוסט
0.36
ספטמבר
0.51
אוקטובר
0.49
נובמבר
-0.12
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
7.38

מחשבון תשואה של כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.05
פברואר
-1.52
מרץ
0.77
אפריל
0.35
מאי
1.18
יוני
0.21
יולי
0.31
אוגוסט
0.19
ספטמבר
-0.79
אוקטובר
-1.74
נובמבר
2.51
דצמבר
1.35
תשואה מצטברת
3.86
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.86
פברואר
-0.77
מרץ
0.17
אפריל
-0.19
מאי
-1.60
יוני
0.33
יולי
0.57
אוגוסט
-0.89
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.22
נובמבר
0.27
דצמבר
-0.44
תשואה מצטברת
-4.47
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-0.31
מרץ
0.77
אפריל
0.29
מאי
0.87
יוני
0.20
יולי
0.31
אוגוסט
0.87
ספטמבר
0.29
אוקטובר
0.80
נובמבר
0.11
דצמבר
-0.03
תשואה מצטברת
4.78
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.47
פברואר
0.54
מרץ
-4.74
אפריל
2.22
מאי
1.30
יוני
-0.71
יולי
0.32
אוגוסט
1.10
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-0.10
נובמבר
1.13
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
0.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.81
מרץ
0.97
אפריל
0.62
מאי
0.12
יוני
0.89
יולי
0.94
אוגוסט
0.36
ספטמבר
0.51
אוקטובר
0.49
נובמבר
-0.12
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
7.38
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים