לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

מיטב בית השקעות

-1.25
/
אוקטובר
תאריך הקמה
03/08/2008
מספר האוצר
1353
התמחות ראשית
מתמחה אחר
התמחות משנית
אוכלוסיית יעד
יתרת נכסים (במליונים)
2,551
צבירה נטו (במליונים)
88
דמי ניהול ממוצעים
0.52%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.3%

חשיפה למניות

42.05%

חשיפה לחו"ל

15.48%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.25
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.79
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.48
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.01
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
3.69
5 שנים ממוצעת
3.89
שנת 2019
9.16
שנת 2020
4.17
שנת 2021
8.95
שנת 2022
-3.62
מדד שארפ
-0.02
שארפ כל הקופות
0.02
אלפא שנתית
1.92
יחס נזילות
76.7
סטיית תקן 36 חודשים
0.98
סטיית תקן 60 חודשים
1.21
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה חודשית למסלול אוכלוסיית יעד
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.687
68543.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.592
40616.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.397
35650.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.329
8392.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.181
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.171
29876.77
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.013
321
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.199
311234.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.37
213552.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
5.297
135130.51
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.39
60979.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.066
1684.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
112.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.359
9164.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.346
8819.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.116
2948.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.214
5454.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.386
35372.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.168
4280.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.691
43151.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.326
263436.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.344
8783.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.564
39914.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.152
29397.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.071
1808.18
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.154
3918.02
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.453
62594.3
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.62
15809.12
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.006
142.69
מניות לא סחירות
0.326
8306.91
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.155
54984.69
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.275
7009.01
אופציה מסוג Warrant
0
0.53
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-47.53
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.039
997.1
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.058
-1488.33
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
131.6
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-194.27
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.724
43978.23
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.756
70314.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.055
1395.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.147
3751.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.049
1254.54
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.039
997.1
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.058
-1488.33
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.114
2910.8
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-194.27
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.331
-8433.93
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.584
14908.59
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.06
-1539.28
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
12.52
אופציות מסוג Warrants
0.001
21.69
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
76.49
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.282
-7204.74
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.154
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.558
14233.63
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.946
49656.7
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.068
27241.72
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.082
2095.54
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.055
1407.22
הלוואות לא מובטחות
0.79
20142.45
הלוואות לעמיתים
4.653
118706.09
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.755
19263.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.033
829.81
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.052
1331.72
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.292
7449.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.61
פח"ק/פר"י
0.855
21815.67
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.589
15037.09
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.462
-11783.24
זכאים מס הכנסה
-0.004
-92.31
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.009
222.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.765
45024.03
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.841
21464.24
מק"מ
1.544
39403.41
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.347
0.347
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.113
2.113
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.311
7937.36
קרנות גידור
0.059
1503.14
קרנות גידור בחו"ל
0.218
5558.21
קרנות הון סיכון
10.373
5621.04
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
3.278
83632.21
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.373
264631.66
קרנות נדל"ן
0.725
18506.7
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.991
50807.05
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.68%
₪ 629,704
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.42%
₪ 61,726
מזומנים ושווי מזומנים
4.58%
₪ 116,970
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.51%
₪ 242,510
אג"ח ממשלתיות סחירות
29.81%
₪ 760,622
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
16.16%
₪ 412,370
קרנות נאמנות
2.77%
₪ 70,688
הלוואות
10.06%
₪ 256,687

12.3%

חשיפה למניות

42.05%

חשיפה לחו"ל

15.48%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אוכלוסיית יעד (8)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.83

קופה לא פעילה

5.46

קופה לא פעילה

4.83

קופה לא פעילה

-1.25
2.61
2.79
11.48
21.01

מובילה בתשואות

-2.08
4.10
3.62
18.72
28.56

קופה פופולארית

-2.65
8.62
6.23
20.93
25.15

קופה פודה

-2.85
2.04
1.33
10.78
20.66

קופה פודה

-3.04
2.30
1.69
15.71
23.75

קופה פודה

תשואות העבר של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אוכלוסיית יעד

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.45
פברואר
-1.23
מרץ
0.61
אפריל
0.94
מאי
0.95
יוני
0.65
יולי
1.05
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-1.25
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.05
פברואר
-0.36
מרץ
0.44
אפריל
-0.53
מאי
-1.56
יוני
-0.35
יולי
1.44
אוגוסט
-0.73
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.76
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-3.62
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
0.29
מרץ
1.27
אפריל
0.98
מאי
0.89
יוני
0.66
יולי
0.43
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.09
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.52
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
8.95
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.52
מרץ
-5.28
אפריל
3.08
מאי
1.04
יוני
-0.45
יולי
1.36
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.42
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
4.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
0.80
מרץ
0.67
אפריל
0.96
מאי
-0.19
יוני
1.16
יולי
0.72
אוגוסט
0.41
ספטמבר
0.75
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.44
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
9.16

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אוכלוסיית יעד

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.45
פברואר
-1.23
מרץ
0.61
אפריל
0.94
מאי
0.95
יוני
0.65
יולי
1.05
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-1.25
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.61
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.05
פברואר
-0.36
מרץ
0.44
אפריל
-0.53
מאי
-1.56
יוני
-0.35
יולי
1.44
אוגוסט
-0.73
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.76
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-3.62
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
0.29
מרץ
1.27
אפריל
0.98
מאי
0.89
יוני
0.66
יולי
0.43
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.09
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.52
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
8.95
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.52
מרץ
-5.28
אפריל
3.08
מאי
1.04
יוני
-0.45
יולי
1.36
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.42
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
4.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
0.80
מרץ
0.67
אפריל
0.96
מאי
-0.19
יוני
1.16
יולי
0.72
אוגוסט
0.41
ספטמבר
0.75
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.44
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
9.16
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים