לוגו מיטב דש

מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

מיטב בית השקעות

1.14
/
מרץ
תאריך הקמה
03/08/2008
מספר האוצר
1353
התמחות ראשית
מתמחה אחר
התמחות משנית
אוכלוסיית יעד
יתרת נכסים (במליונים)
2,685
צבירה נטו (במליונים)
1
דמי ניהול ממוצעים
0.53%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

14.27%

חשיפה למניות

38.66%

חשיפה לחו"ל

14.82%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.14
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.82
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.63
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.54
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.83
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
3.71
5 שנים ממוצעת
4.7
שנת 2019
9.16
שנת 2020
4.17
שנת 2021
8.95
שנת 2022
-3.62
שנת 2023
6.49
מדד שארפ
-0.44
שארפ כל הקופות
-0.39
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
78.6
סטיית תקן 36 חודשים
0.97
סטיית תקן 60 חודשים
1.21
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.193
58893.2
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.437
38574.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.668
17948.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.318
8549.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.83
22278.02
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.46
39207.81
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.843
371712.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.536
336610.76
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.1
110106.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.452
38993.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.128
3445.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.383
10277.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.457
12259.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.107
2874.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.102
2731.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.21
32489.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.465
12477.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.424
38244.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.802
263214.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.28
7513.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.208
32444.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.837
22483.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.058
1545.63
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.09
2420.25
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.851
76561.07
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.968
25995.08
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.027
717
מניות לא סחירות
0.609
16363.14
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.704
45749.7
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.316
8480.45
אופציה מסוג Warrant
0
0.6
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-54.69
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.015
395
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.041
1096.53
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-66.3
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.075
28864.17
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.895
104586.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.04
1070.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.145
3881.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.184
4941.57
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.015
395
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.041
1096.53
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.039
1057.37
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-66.3
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.178
-4776.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.532
14280.42
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.006
-174.41
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
49.02
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
31.96
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.041
1093.71
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.381
10218.13
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.112
3015.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.248
60364.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.172
31479.43
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.164
4404.08
הלוואות לא מובטחות
0.743
19939.88
הלוואות לעמיתים
4.146
111338.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.849
22790.29
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.014
379.61
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.212
5684.39
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.166
4468.84
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.57
פח"ק/פר"י
1.375
36933.06
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.435
11668.23
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.065
-1741.58
זכאים מס הכנסה
-0.002
-44.74
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.151
4051.33
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.532
14278.48
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.261
33872.98
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.659
0.659
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.373
2.373
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.093
2507.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.239
6408.44
קרנות גידור
0.059
1583.06
קרנות גידור בחו"ל
0.186
5007.74
קרנות הון סיכון
8.364
3191.46
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.049
1323.72
קרנות השקעה אחרות
2.237
60066.61
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.364
224606.7
קרנות נדל"ן
0.751
20173.71
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.964
52750.25
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.16%
₪ 568,187
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.31%
₪ 61,943
מזומנים ושווי מזומנים
3.68%
₪ 98,868
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.38%
₪ 305,613
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.39%
₪ 896,631
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.73%
₪ 395,652
קרנות נאמנות
3.36%
₪ 90,334
הלוואות
9.98%
₪ 268,019

14.27%

חשיפה למניות

38.66%

חשיפה לחו"ל

14.82%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אוכלוסיית יעד (8)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.43
4.88
11.81
13.8
33.69
2.25
6.23
19.44
21.89
42.69
2.14
4.47
12.52
8.94
31.53
1.98
3.93
12.76
17.76
38.98
1.14
2.07
7.82
11.54
25.83
0
0
0

תשואות העבר של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
0.58
מרץ
1.14
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.07
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.45
פברואר
-1.23
מרץ
0.61
אפריל
0.94
מאי
0.95
יוני
0.65
יולי
1.05
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-1.25
נובמבר
2.29
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
6.49
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.05
פברואר
-0.36
מרץ
0.44
אפריל
-0.53
מאי
-1.56
יוני
-0.35
יולי
1.44
אוגוסט
-0.73
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.76
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-3.62
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
0.29
מרץ
1.27
אפריל
0.98
מאי
0.89
יוני
0.66
יולי
0.43
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.09
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.52
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
8.95
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.52
מרץ
-5.28
אפריל
3.08
מאי
1.04
יוני
-0.45
יולי
1.36
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.42
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
4.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
0.80
מרץ
0.67
אפריל
0.96
מאי
-0.19
יוני
1.16
יולי
0.72
אוגוסט
0.41
ספטמבר
0.75
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.44
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
9.16

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.45
פברואר
-1.23
מרץ
0.61
אפריל
0.94
מאי
0.95
יוני
0.65
יולי
1.05
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
-1.25
נובמבר
2.29
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
6.49
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.05
פברואר
-0.36
מרץ
0.44
אפריל
-0.53
מאי
-1.56
יוני
-0.35
יולי
1.44
אוגוסט
-0.73
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
0.76
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.66
תשואה מצטברת
-3.62
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
0.29
מרץ
1.27
אפריל
0.98
מאי
0.89
יוני
0.66
יולי
0.43
אוגוסט
1.18
ספטמבר
-0.09
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.52
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
8.95
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.52
מרץ
-5.28
אפריל
3.08
מאי
1.04
יוני
-0.45
יולי
1.36
אוגוסט
1.88
ספטמבר
-0.91
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.42
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
4.17
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
0.80
מרץ
0.67
אפריל
0.96
מאי
-0.19
יוני
1.16
יולי
0.72
אוגוסט
0.41
ספטמבר
0.75
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.44
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
9.16
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים