אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

אלטשולר שחם בית השקעות

0.56
/
מרץ
תאריך הקמה
22/10/2008
מספר האוצר
1376
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
785
צבירה נטו (במליונים)
-105
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה
0.59%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

11.93%

חשיפה לחו"ל

7.51%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.56
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.26
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.35
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.14
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.86
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
1.75
5 שנים ממוצעת
3.17
שנת 2019
8.91
שנת 2020
4.27
שנת 2021
3.79
שנת 2022
-2.83
שנת 2023
4.66
מדד שארפ
-0.62
שארפ כל הקופות
-0.65
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
89.5
סטיית תקן 36 חודשים
0.65
סטיית תקן 60 חודשים
1
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.51
11852.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.455
11423.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.385
3021.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.042
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.507
3977.13
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
30.881
242453.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.498
35317.59
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.007
51.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.358
2810.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.413
3243.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.107
841.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
59.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.278
2183.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.634
4978.07
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.235
1841.72
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.543
4265.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.71
5575.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.363
2852.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.092
718.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.869
38227.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.62
4870.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.062
490.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.074
583.65
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.059
461.03
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.102
804.63
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.102
804.63
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
152.99
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.263
2063.56
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.025
192.69
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.041
6124.45
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.124
975.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.238
1872.53
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.887
14816.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.084
655.72
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.226
9623.35
הלוואות לא מובטחות
0.15
1174.99
הלוואות לעמיתים
0.32
2512.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.487
19523.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.893
7011.03
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.78
6124.45
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.487
11673.86
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
-0.159
-1249.27
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.859
-6743.21
זכאים מס הכנסה
0.031
240.86
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.067
529.71
זכויות במקרקעין מניבים
0.248
1947.59
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.185
1452.06
חייבים שונים
0.8
6283.22
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
12.348
96946.92
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.867
6803.43
מק"מ
23.531
184748.77
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.136
1067.01
קרנות הון סיכון
0.716
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.025
196.02
קרנות השקעה אחרות
0.801
6290.12
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.716
5623.2
קרנות נדל"ן
0.246
1934.73
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.676
5308.41
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.66%
₪ 75,860
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.16%
₪ 16,947
מזומנים ושווי מזומנים
14.58%
₪ 114,510
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.32%
₪ 2,525
אג"ח ממשלתיות סחירות
59.78%
₪ 469,359
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.26%
₪ 41,316
קרנות נאמנות
0.00%
₪ 0
הלוואות
8.23%
₪ 64,614

0%

חשיפה למניות

11.93%

חשיפה לחו"ל

7.51%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (6)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.79
1.17
6.02
9.93
19.8
0.64
1.25
5.87
3.84
12.56
0.56
1.01
4.27
2.09
8.76
0.56
0.50
4.26
5.35
16.86
0.48
0.91
5.45
2.46
8.47
0.46
1.07
5.15
3.81
5.25

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-0.33
מרץ
0.56
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.50
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
-0.64
מרץ
0.76
אפריל
0.51
מאי
0.64
יוני
0.05
יולי
0.52
אוגוסט
0.43
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
-0.59
נובמבר
1.69
דצמבר
1.40
תשואה מצטברת
4.66
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.65
פברואר
-0.76
מרץ
0.12
אפריל
0.16
מאי
-1.09
יוני
-0.31
יולי
0.94
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
0.39
נובמבר
0.30
דצמבר
-0.32
תשואה מצטברת
-2.83
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.43
מרץ
0.63
אפריל
0.14
מאי
0.61
יוני
0.13
יולי
0.57
אוגוסט
0.71
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.13
דצמבר
0.22
תשואה מצטברת
3.79
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
1.09
מרץ
-4.80
אפריל
3.13
מאי
1.80
יוני
0.26
יולי
0.76
אוגוסט
0.61
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.12
דצמבר
0.32
תשואה מצטברת
4.27
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.82
מרץ
0.80
אפריל
0.92
מאי
-0.10
יוני
0.55
יולי
1.73
אוגוסט
0.60
ספטמבר
0.54
אוקטובר
0.60
נובמבר
0.33
דצמבר
0.36
תשואה מצטברת
8.91

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
-0.64
מרץ
0.76
אפריל
0.51
מאי
0.64
יוני
0.05
יולי
0.52
אוגוסט
0.43
ספטמבר
-0.94
אוקטובר
-0.59
נובמבר
1.69
דצמבר
1.40
תשואה מצטברת
4.66
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.65
פברואר
-0.76
מרץ
0.12
אפריל
0.16
מאי
-1.09
יוני
-0.31
יולי
0.94
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
0.39
נובמבר
0.30
דצמבר
-0.32
תשואה מצטברת
-2.83
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.43
מרץ
0.63
אפריל
0.14
מאי
0.61
יוני
0.13
יולי
0.57
אוגוסט
0.71
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.13
דצמבר
0.22
תשואה מצטברת
3.79
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
1.09
מרץ
-4.80
אפריל
3.13
מאי
1.80
יוני
0.26
יולי
0.76
אוגוסט
0.61
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.12
דצמבר
0.32
תשואה מצטברת
4.27
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
0.82
מרץ
0.80
אפריל
0.92
מאי
-0.10
יוני
0.55
יולי
1.73
אוגוסט
0.60
ספטמבר
0.54
אוקטובר
0.60
נובמבר
0.33
דצמבר
0.36
תשואה מצטברת
8.91
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים