אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

אלטשולר שחם בית השקעות

-0.9
/
אוקטובר
תאריך הקמה
22/10/2008
מספר האוצר
1378
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
689
צבירה נטו (במליונים)
-164
דמי ניהול ממוצעים
0.71%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

44.85%

חשיפה לחו"ל

8.18%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.9
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.97
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.08
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.8
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.08
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.96
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
3 שנים ממוצעת
0.92
5 שנים ממוצעת
2.65
שנת 2019
8.65
שנת 2020
4.33
שנת 2021
3.54
שנת 2022
-3.11
מדד שארפ
-0.32
שארפ כל הקופות
-0.3
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
85.7
סטיית תקן 36 חודשים
0.65
סטיית תקן 60 חודשים
0.98
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.734
11951.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.901
6208.03
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.444
3062.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.031
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.196
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
28.277
194883.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.581
10898.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.041
284.71
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.669
25289.38
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.836
5761.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.116
800.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.008
54.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.331
2282.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.451
3105.23
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.284
1959.54
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0.584
4025.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.837
5765.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.563
3882
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.499
3440.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.699
25495.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.455
3134.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.091
629.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.178
1225.86
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.336
2314.73
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.336
2314.73
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.332
-2285.14
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.35
2410.52
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-1.496
-10309.98
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.049
12830.16
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.192
1320.96
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.319
2197.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.456
16923.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.096
664.49
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.242
15452.26
הלוואות לא מובטחות
0.197
1354.56
הלוואות לעמיתים
6.709
46237.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.56
10753.68
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.748
5154.02
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
1.862
12830.16
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.994
13742.1
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-2.565
-17678.48
זכאים מס הכנסה
-0.001
-3.61
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.071
489.2
זכויות במקרקעין מניבים
0.239
1650.35
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.234
1611.45
חייבים שונים
2.605
17955.82
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
11.336
78129.08
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.593
10980.03
מק"מ
20.255
139597.29
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.201
1387.87
קרנות הון סיכון
0.623
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.781
5379.92
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.623
4293.2
קרנות נדל"ן
0.097
671.86
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.126
7763.55
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.96%
₪ 61,783
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.78%
₪ 19,154
מזומנים ושווי מזומנים
14.99%
₪ 103,290
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.35%
₪ 2,411
אג"ח ממשלתיות סחירות
53.82%
₪ 370,953
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.67%
₪ 18,371
קרנות נאמנות
0.00%
₪ 0
הלוואות
16.43%
₪ 113,228

0%

חשיפה למניות

44.85%

חשיפה לחו"ל

8.18%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (10)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.07
3.23
3.27
5.96
10.21

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.22
3.59
3.8
8.46
10.85

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.59
0.95
0.34
0.35
3.37

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.71
1.56
1.22
1.56
2.61

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.73
2.32
2.7
8.89
16.48
-0.9
1.06
0.97
2.8
13.96

קופה פודה

-1.21
1.47
1.32
-1.09
2.18

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.36
-2.46
-2.14
-3.42
3.59

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.52
-1.17
-0.94
-1.89
4.59
-2.05
0.62
0.89
1.29
9.27

קופה פודה

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
-0.83
מרץ
0.79
אפריל
0.49
מאי
0.74
יוני
0.13
יולי
0.44
אוגוסט
0.49
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-0.90
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.73
פברואר
-0.92
מרץ
0.09
אפריל
0.11
מאי
-1.09
יוני
-0.26
יולי
1.07
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.49
נובמבר
0.29
דצמבר
-0.38
תשואה מצטברת
-3.11
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.53
פברואר
-0.55
מרץ
0.64
אפריל
0.14
מאי
0.62
יוני
0.11
יולי
0.61
אוגוסט
0.73
ספטמבר
0.08
אוקטובר
0.32
נובמבר
0.14
דצמבר
0.12
תשואה מצטברת
3.54
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
1.10
מרץ
-4.49
אפריל
2.89
מאי
1.87
יוני
0.29
יולי
0.72
אוגוסט
0.62
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
0.13
נובמבר
1.11
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
4.33
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.38
פברואר
0.80
מרץ
0.73
אפריל
0.92
מאי
-0.10
יוני
0.53
יולי
1.72
אוגוסט
0.59
ספטמבר
0.55
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.29
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
8.65

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
-0.83
מרץ
0.79
אפריל
0.49
מאי
0.74
יוני
0.13
יולי
0.44
אוגוסט
0.49
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-0.90
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.73
פברואר
-0.92
מרץ
0.09
אפריל
0.11
מאי
-1.09
יוני
-0.26
יולי
1.07
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.49
נובמבר
0.29
דצמבר
-0.38
תשואה מצטברת
-3.11
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.53
פברואר
-0.55
מרץ
0.64
אפריל
0.14
מאי
0.62
יוני
0.11
יולי
0.61
אוגוסט
0.73
ספטמבר
0.08
אוקטובר
0.32
נובמבר
0.14
דצמבר
0.12
תשואה מצטברת
3.54
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.77
פברואר
1.10
מרץ
-4.49
אפריל
2.89
מאי
1.87
יוני
0.29
יולי
0.72
אוגוסט
0.62
ספטמבר
-0.87
אוקטובר
0.13
נובמבר
1.11
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
4.33
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.38
פברואר
0.80
מרץ
0.73
אפריל
0.92
מאי
-0.10
יוני
0.53
יולי
1.72
אוגוסט
0.59
ספטמבר
0.55
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.29
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
8.65
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים