חברת הביטוח הראל לוגו

קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות

הראל חברת ביטוח

0.78
/
מרץ
תאריך הקמה
19/11/2008
מספר האוצר
1410
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
169
צבירה נטו (במליונים)
-63
דמי ניהול ממוצעים
0.19%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

2.24%

חשיפה למניות

23.65%

חשיפה לחו"ל

10.89%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.78
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.59
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.13
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
-1.47
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.04
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.31
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.09
3 שנים ממוצעת
-0.49
5 שנים ממוצעת
1.04
שנת 2019
5.71
שנת 2020
3.32
שנת 2021
3.80
שנת 2022
-5.68
שנת 2023
0.29
מדד שארפ
-1.11
שארפ כל הקופות
-1.09
אלפא שנתית
-0.6
יחס נזילות
75.2
סטיית תקן 36 חודשים
0.89
סטיית תקן 60 חודשים
0.87
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
4.369
7400.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.049
82.38
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.115
1888.15
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.999
1692.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.052
88.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.175
296.93
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
18.833
31895.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.942
10063.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.524
888.22
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.2
339.06
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.314
531.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.01
-17.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.01
17.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.101
170.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.124
210.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.06
102.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.246
416.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
4.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.712
2899.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.129
17154.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.099
167.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.967
5024.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.553
4324.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.08
מניות לא סחירות
1.598
2705.91
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.654
1108.11
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
3.359
5689.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.091
-153.88
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.642
1087.64
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.001
1.5
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.301
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.658
2808.68
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.751
9739.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.662
1120.62
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
6.73
11398.19
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.291
7267.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.014
23.23
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
6.75
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.079
3520.9
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.031
-52.46
זכאים מס הכנסה
0
-0.17
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
1.099
1862.03
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.692
4558.88
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.729
6316.27
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.313
2224.52
מק"מ
1.52
2574.28
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
4.002
4.002
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.236
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.236
399.66
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
8.5
14395.64
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בקרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.91%
₪ 48,958
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.41%
₪ 695
מזומנים ושווי מזומנים
7.12%
₪ 12,062
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
2.27%
₪ 3,849
אג"ח ממשלתיות סחירות
27.02%
₪ 45,761
פיקדונות
0.00%
₪ 7
נכסים אחרים
9.86%
₪ 16,691
קרנות נאמנות
4.00%
₪ 6,778
הלוואות
20.41%
₪ 34,562

2.24%

חשיפה למניות

23.65%

חשיפה לחו"ל

10.89%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (9)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.78
1.26
6.09
9.87
18.85
0.78
0.56
1.59
-1.47
5.31
0.72
1.35
5.95
3.79
13.26
0.65
0.82
3.21
0.67
6.81
0.55
0.51
4.25
4.73
16.05
0.53
0.78
4.98
6.21
11.15
0.26
0.48
3.97
1.72
4.89
0.01
0.27
4.6
0.92
4.47
-3.01
-2.92
0.12
4.69
7.23

תשואות העבר של קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.19
פברואר
-0.41
מרץ
0.78
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.56
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
-1.82
מרץ
-0.31
אפריל
0.66
מאי
0.66
יוני
0.19
יולי
-0.82
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-1.36
נובמבר
1.49
דצמבר
1.31
תשואה מצטברת
0.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.25
פברואר
-1.33
מרץ
-0.07
אפריל
-0.70
מאי
-1.36
יוני
0.19
יולי
1.10
אוגוסט
-1.06
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
-0.07
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.36
תשואה מצטברת
-5.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.44
פברואר
-0.65
מרץ
0.42
אפריל
0.27
מאי
0.57
יוני
0.46
יולי
0.46
אוגוסט
0.62
ספטמבר
-0.11
אוקטובר
0.45
נובמבר
0.87
דצמבר
-0.06
תשואה מצטברת
3.80
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
0.30
מרץ
-2.49
אפריל
2.47
מאי
0.86
יוני
-0.51
יולי
0.72
אוגוסט
0.82
ספטמבר
-0.32
אוקטובר
0.04
נובמבר
0.69
דצמבר
0.44
תשואה מצטברת
3.32
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.11
פברואר
0.57
מרץ
0.70
אפריל
0.45
מאי
0.27
יוני
0.68
יולי
0.58
אוגוסט
0.27
ספטמבר
0.20
אוקטובר
0.48
נובמבר
0.09
דצמבר
0.17
תשואה מצטברת
5.71

מחשבון תשואה של קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.43
פברואר
-1.82
מרץ
-0.31
אפריל
0.66
מאי
0.66
יוני
0.19
יולי
-0.82
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
-1.36
נובמבר
1.49
דצמבר
1.31
תשואה מצטברת
0.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.25
פברואר
-1.33
מרץ
-0.07
אפריל
-0.70
מאי
-1.36
יוני
0.19
יולי
1.10
אוגוסט
-1.06
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
-0.07
נובמבר
0.69
דצמבר
-0.36
תשואה מצטברת
-5.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.44
פברואר
-0.65
מרץ
0.42
אפריל
0.27
מאי
0.57
יוני
0.46
יולי
0.46
אוגוסט
0.62
ספטמבר
-0.11
אוקטובר
0.45
נובמבר
0.87
דצמבר
-0.06
תשואה מצטברת
3.80
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
0.30
מרץ
-2.49
אפריל
2.47
מאי
0.86
יוני
-0.51
יולי
0.72
אוגוסט
0.82
ספטמבר
-0.32
אוקטובר
0.04
נובמבר
0.69
דצמבר
0.44
תשואה מצטברת
3.32
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.11
פברואר
0.57
מרץ
0.70
אפריל
0.45
מאי
0.27
יוני
0.68
יולי
0.58
אוגוסט
0.27
ספטמבר
0.20
אוקטובר
0.48
נובמבר
0.09
דצמבר
0.17
תשואה מצטברת
5.71
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים