חברת הביטוח הראל לוגו

הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

הראל חברת ביטוח

0.32
/
פברואר
תאריך הקמה
01/12/2009
מספר האוצר
1484
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח קונצרניות
יתרת נכסים (במליונים)
85
צבירה נטו (במליונים)
41
דמי ניהול ממוצעים
0.52%
דמי ניהול מהפקדה
0.02%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.22%

חשיפה למניות

27.75%

חשיפה לחו"ל

9.11%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.32
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.82
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.63
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.11
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.95
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
3 שנים ממוצעת
1.35
5 שנים ממוצעת
2.28
שנת 2019
8.37
שנת 2020
1.44
שנת 2021
3.88
שנת 2022
-6.48
שנת 2023
6.67
מדד שארפ
-0.79
שארפ כל הקופות
-0.82
אלפא שנתית
-0.36
יחס נזילות
78.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.09
סטיית תקן 60 חודשים
1.49
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
8.283
7020.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.152
128.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.102
1781.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
2.182
1849.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.032
26.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.377
319.62
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.035
29.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.33
1127.61
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.283
239.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.385
326.52
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.673
570.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.158
133.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.2
169.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.062
52.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.078
913.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
7.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.985
2530.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
22.583
19142.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.227
192.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
5.29
4484.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
5.09
4314.47
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.001
0.74
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.01
8.55
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.004
3.77
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0.38
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.004
3.12
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.002
2.11
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.962
1662.75
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.019
16.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
6.819
5779.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.001
1.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0.18
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.508
431.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.147
124.24
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.002
1.59
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.341
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.582
493.1
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
7.862
6664.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.613
1366.95
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.575
487.21
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
6.019
5102.19
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.008
7.12
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.017
14.47
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.591
2196.04
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.1
-84.56
זכאים מס הכנסה
-0.118
-100.42
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.361
306.07
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.396
3726.3
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.561
1322.86
מק"מ
1.778
1507.48
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
7.607
7.607
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.003
2.35
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.018
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.018
15.24
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
59.44%
₪ 50,383
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.33%
₪ 1,129
מזומנים ושווי מזומנים
8.55%
₪ 7,245
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.19%
₪ 161
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.81%
₪ 3,231
פיקדונות
0.02%
₪ 14
נכסים אחרים
1.06%
₪ 895
קרנות נאמנות
7.61%
₪ 6,451
הלוואות
18.00%
₪ 15,257

0.22%

חשיפה למניות

27.75%

חשיפה לחו"ל

9.11%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח קונצרניות (3)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.58
0.70
6.13
2.24
7.26
0.32
0.82
7.82
4.11
11.95

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח קונצרניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח קונצרניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח קונצרניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.50
פברואר
0.32
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.82
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
-2.03
מרץ
0.52
אפריל
1.10
מאי
1.11
יוני
0.47
יולי
0.91
אוגוסט
0.47
ספטמבר
-0.51
אוקטובר
-1.71
נובמבר
2.74
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.06
פברואר
-1.29
מרץ
-0.33
אפריל
-1.12
מאי
-1.53
יוני
-0.09
יולי
1.29
אוגוסט
-1.07
ספטמבר
-2.20
אוקטובר
0.18
נובמבר
0.97
דצמבר
-0.37
תשואה מצטברת
-6.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.47
פברואר
-0.11
מרץ
0.26
אפריל
0.57
מאי
0.76
יוני
0.53
יולי
0.18
אוגוסט
0.48
ספטמבר
0.13
אוקטובר
0.29
נובמבר
0.09
דצמבר
0.17
תשואה מצטברת
3.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.03
מרץ
-8.05
אפריל
3.34
מאי
1.23
יוני
-0.61
יולי
1.89
אוגוסט
1.25
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
0.40
נובמבר
1.61
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
1.44
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
0.93
מרץ
1.02
אפריל
0.79
מאי
0.17
יוני
1.04
יולי
0.63
אוגוסט
0.25
ספטמבר
0.26
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.33
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
8.37

מחשבון תשואה של הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח קונצרניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח קונצרניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח קונצרניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
-2.03
מרץ
0.52
אפריל
1.10
מאי
1.11
יוני
0.47
יולי
0.91
אוגוסט
0.47
ספטמבר
-0.51
אוקטובר
-1.71
נובמבר
2.74
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
6.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.06
פברואר
-1.29
מרץ
-0.33
אפריל
-1.12
מאי
-1.53
יוני
-0.09
יולי
1.29
אוגוסט
-1.07
ספטמבר
-2.20
אוקטובר
0.18
נובמבר
0.97
דצמבר
-0.37
תשואה מצטברת
-6.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.47
פברואר
-0.11
מרץ
0.26
אפריל
0.57
מאי
0.76
יוני
0.53
יולי
0.18
אוגוסט
0.48
ספטמבר
0.13
אוקטובר
0.29
נובמבר
0.09
דצמבר
0.17
תשואה מצטברת
3.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.49
פברואר
-0.03
מרץ
-8.05
אפריל
3.34
מאי
1.23
יוני
-0.61
יולי
1.89
אוגוסט
1.25
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
0.40
נובמבר
1.61
דצמבר
0.60
תשואה מצטברת
1.44
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.66
פברואר
0.93
מרץ
1.02
אפריל
0.79
מאי
0.17
יוני
1.04
יולי
0.63
אוגוסט
0.25
ספטמבר
0.26
אוקטובר
0.62
נובמבר
0.33
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
8.37
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים