חברת הביטוח כלל לוגו

כלל ברזל

כלל חברת ביטוח

-2.05
/
אוקטובר
תאריך הקמה
06/12/1995
מספר האוצר
152
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
225
צבירה נטו (במליונים)
-21
דמי ניהול ממוצעים
0.66%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.02%

חשיפה למניות

25.64%

חשיפה לחו"ל

10.15%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.05
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.1
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.01
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
-1.31
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.04
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.09
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.08
3 שנים ממוצעת
-0.44
5 שנים ממוצעת
1
שנת 2019
7.00
שנת 2020
1.57
שנת 2021
3.47
שנת 2022
-5.68
מדד שארפ
-0.56
שארפ כל הקופות
-0.7
אלפא שנתית
-0.36
יחס נזילות
84.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.89
סטיית תקן 60 חודשים
1.05
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל ברזל

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.833
6361.38
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.977
4437.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.194
434.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.175
392.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.561
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.511
1147.14
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.016
36.18
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.104
31667.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.736
21859.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.451
3258.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
7.395
16602.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.452
3259.09
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
16.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.016
35.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.127
285.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.653
1465.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.052
115.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.2
449.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
3.87
8690.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
20.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.886
8725.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
24.341
54650.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.125
279.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.885
6477.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.238
9514.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0.18
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
6.21
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-175.71
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.371
3078.4
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.769
1725.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-10.52
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.078
-175.71
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.957
-2149.22
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
3.51
אופציות מסוג Warrants
0.002
5.25
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.017
38.18
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.058
-130.43
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.382
857.57
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.358
804.89
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.015
32.9
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.053
9099.87
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.364
816.33
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.716
1606.8
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.003
6.77
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
5.56
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.068
152.38
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.895
4255.32
פח"ק/פר"י
0.879
1972.62
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.898
2015.55
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.065
-146.65
זכאים מס הכנסה
-0.036
-80.42
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.082
183.58
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.881
1978.75
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.104
233.23
מק"מ
1.198
2690.17
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.758
2.758
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.447
1004.19
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.195
438.83
קרנות גידור בחו"ל
0.238
533.83
קרנות הון סיכון
1.826
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.074
166.64
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.826
4099.75
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.776
1742.73
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל ברזל

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
45.44%
₪ 102,013
אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.84%
₪ 10,865
מזומנים ושווי מזומנים
4.66%
₪ 10,455
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.02%
₪ 44
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.90%
₪ 76,114
פיקדונות
1.08%
₪ 2,423
נכסים אחרים
1.99%
₪ 4,465
קרנות נאמנות
3.20%
₪ 7,196
הלוואות
4.88%
₪ 10,948

0.02%

חשיפה למניות

25.64%

חשיפה לחו"ל

10.15%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של כלל ברזל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.20
פברואר
-1.70
מרץ
0.92
אפריל
0.62
מאי
1.02
יוני
0.29
יולי
0.42
אוגוסט
0.35
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
-2.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
-0.21
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.12
פברואר
-1.03
מרץ
-0.18
אפריל
-0.71
מאי
-1.47
יוני
0.20
יולי
1.10
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-1.60
אוקטובר
0.15
נובמבר
0.59
דצמבר
-0.27
תשואה מצטברת
-5.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.51
מרץ
0.62
אפריל
0.36
מאי
0.86
יוני
0.26
יולי
0.20
אוגוסט
0.68
ספטמבר
0.02
אוקטובר
0.29
נובמבר
0.19
דצמבר
0.00
תשואה מצטברת
3.47
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
0.54
מרץ
-4.64
אפריל
2.70
מאי
1.27
יוני
-0.29
יולי
0.56
אוגוסט
0.83
ספטמבר
-0.78
אוקטובר
-0.19
נובמבר
0.92
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
1.57
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
0.64
מרץ
0.88
אפריל
0.46
מאי
0.28
יוני
0.76
יולי
0.95
אוגוסט
0.69
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.45
נובמבר
-0.10
דצמבר
0.25
תשואה מצטברת
7.00

מחשבון תשואה של כלל ברזל

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
כלל ברזל יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל ברזל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.20
פברואר
-1.70
מרץ
0.92
אפריל
0.62
מאי
1.02
יוני
0.29
יולי
0.42
אוגוסט
0.35
ספטמבר
-1.22
אוקטובר
-2.05
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
-0.21
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.12
פברואר
-1.03
מרץ
-0.18
אפריל
-0.71
מאי
-1.47
יוני
0.20
יולי
1.10
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-1.60
אוקטובר
0.15
נובמבר
0.59
דצמבר
-0.27
תשואה מצטברת
-5.68
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.51
מרץ
0.62
אפריל
0.36
מאי
0.86
יוני
0.26
יולי
0.20
אוגוסט
0.68
ספטמבר
0.02
אוקטובר
0.29
נובמבר
0.19
דצמבר
0.00
תשואה מצטברת
3.47
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
0.54
מרץ
-4.64
אפריל
2.70
מאי
1.27
יוני
-0.29
יולי
0.56
אוגוסט
0.83
ספטמבר
-0.78
אוקטובר
-0.19
נובמבר
0.92
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
1.57
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.16
פברואר
0.64
מרץ
0.88
אפריל
0.46
מאי
0.28
יוני
0.76
יולי
0.95
אוגוסט
0.69
ספטמבר
0.37
אוקטובר
0.45
נובמבר
-0.10
דצמבר
0.25
תשואה מצטברת
7.00
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל ברזל

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים