חברת הביטוח הראל לוגו

הראל השתלמות כללי

הראל חברת ביטוח

-2.57
/
אוקטובר
תאריך הקמה
06/12/1995
מספר האוצר
154
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
12,388
צבירה נטו (במליונים)
1,336
דמי ניהול ממוצעים
0.65%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.48%

חשיפה למניות

51.5%

חשיפה לחו"ל

23.59%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.57
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.71
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.29
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.66
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
5.16
5 שנים ממוצעת
4.34
שנת 2019
11.19
שנת 2020
4.09
שנת 2021
14.21
שנת 2022
-7.19
מדד שארפ
0.44
שארפ כל הקופות
0.58
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
73.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.76
סטיית תקן 60 חודשים
2.04
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.626
201409.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.141
17430.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.326
40345.28
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.321
39733.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.029
3605.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.045
5595.58
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.642
1566041.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.214
274215.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.114
14079.82
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.076
9434.06
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.065
8101.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.002
301.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.029
3615.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.06
7429.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.075
9289.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.01
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.001
105.57
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.107
13312.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.629
77860.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.01
1178.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.304
37631.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.298
408495.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.052
6418.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.818
101275.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.997
123504.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.704
87231.43
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.436
797314.55
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.253
402986.71
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.27
33485.96
מניות לא סחירות
0.762
94438.03
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.309
286066.84
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.537
190349.68
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.052
6434.63
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-70.98
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.006
-771.17
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
1.85
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.671
1321875
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.044
129283.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.576
71293.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.087
10765.04
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.006
-771.17
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.969
-120023.2
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.237
277123.71
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
114.52
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-371.21
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
111.69
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
226.33
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.77
-95329.22
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.046
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.507
62860.95
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.291
655495.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.01
1267.62
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.699
210410.85
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
4.3
532647.23
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.297
532361.07
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.008
1003.22
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.16
19856.14
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.009
1082.24
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01
1276.7
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.064
7943.9
פח"ק/פר"י
1.47
182138.34
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.122
-15073.9
זכאים מס הכנסה
-0.009
-1157.44
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.314
38858.37
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
2.1
260203.62
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.148
761598.91
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.009
125053.16
מק"מ
0.811
100405.2
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
1190.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.341
1.341
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.411
174764.77
קרנות גידור
0.373
46234.37
קרנות גידור בחו"ל
0.008
1035.33
קרנות הון סיכון
10.552
23209.73
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.752
93108.26
קרנות השקעה אחרות
0.877
108631.85
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.552
1307105.23
קרנות נדל"ן
0.155
19184.01
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.87
355524.38
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.15%
₪ 1,133,045
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.92%
₪ 113,690
מזומנים ושווי מזומנים
8.69%
₪ 1,076,734
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.92%
₪ 3,581,939
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.86%
₪ 1,964,175
פיקדונות
0.17%
₪ 20,938
נכסים אחרים
16.38%
₪ 2,029,574
קרנות נאמנות
2.76%
₪ 342,055
הלוואות
17.16%
₪ 2,125,615

40.48%

חשיפה למניות

51.5%

חשיפה לחו"ל

23.59%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

תשואות העבר של הראל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.16
מרץ
0.17
אפריל
1.27
מאי
1.10
יוני
1.55
יולי
2.05
אוגוסט
-0.27
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
-2.57
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.62
פברואר
-0.51
מרץ
0.82
אפריל
-0.98
מאי
-2.33
יוני
-1.84
יולי
2.89
אוגוסט
-1.34
ספטמבר
-3.67
אוקטובר
1.79
נובמבר
1.33
דצמבר
-1.77
תשואה מצטברת
-7.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.72
מרץ
1.99
אפריל
1.53
מאי
1.65
יוני
0.66
יולי
0.01
אוגוסט
1.94
ספטמבר
-0.33
אוקטובר
2.29
נובמבר
0.28
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
14.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.10
מרץ
-8.30
אפריל
4.92
מאי
1.13
יוני
-0.80
יולי
1.95
אוגוסט
2.74
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.44
דצמבר
1.79
תשואה מצטברת
4.09
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
0.99
מרץ
0.77
אפריל
1.44
מאי
-1.19
יוני
2.01
יולי
0.57
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
0.85
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.88
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
11.19

מחשבון תשואה של הראל השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הראל השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.16
מרץ
0.17
אפריל
1.27
מאי
1.10
יוני
1.55
יולי
2.05
אוגוסט
-0.27
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
-2.57
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.62
פברואר
-0.51
מרץ
0.82
אפריל
-0.98
מאי
-2.33
יוני
-1.84
יולי
2.89
אוגוסט
-1.34
ספטמבר
-3.67
אוקטובר
1.79
נובמבר
1.33
דצמבר
-1.77
תשואה מצטברת
-7.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.72
מרץ
1.99
אפריל
1.53
מאי
1.65
יוני
0.66
יולי
0.01
אוגוסט
1.94
ספטמבר
-0.33
אוקטובר
2.29
נובמבר
0.28
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
14.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.10
מרץ
-8.30
אפריל
4.92
מאי
1.13
יוני
-0.80
יולי
1.95
אוגוסט
2.74
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.44
דצמבר
1.79
תשואה מצטברת
4.09
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
0.99
מרץ
0.77
אפריל
1.44
מאי
-1.19
יוני
2.01
יולי
0.57
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
0.85
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.88
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
11.19
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים