חברת הביטוח הראל לוגו

הראל השתלמות כללי

הראל חברת ביטוח

1.94
/
פברואר
תאריך הקמה
06/12/1995
מספר האוצר
154
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
13,344
צבירה נטו (במליונים)
668
דמי ניהול ממוצעים
0.61%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.09%

חשיפה למניות

51.37%

חשיפה לחו"ל

22.55%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
3.11
2.47
9.1
2.8
2.95
10.94
2.53
3.02
16.39
2.38
2.73
15.11
2.38
2.50
12.59
תשואה חודשית
1.94
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.19
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.15
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.65
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
4.81
5 שנים ממוצעת
5.49
שנת 2019
11.19
שנת 2020
4.09
שנת 2021
14.21
שנת 2022
-7.19
שנת 2023
8.19
מדד שארפ
0.07
שארפ כל הקופות
0.29
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
75.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.69
סטיית תקן 60 חודשים
2.03
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל השתלמות כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.393
185917.81
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.137
18274.91
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.353
47132.15
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.367
48915.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.029
3809.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.058
7767.57
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.307
1642197.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.052
407211.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.15
19980.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.065
8633.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.104
13856.03
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.043
5777.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.055
7322.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.01
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.04
5296.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.557
74322.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
1059.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.318
42471.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.486
465213.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.035
4674.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.719
95975.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.966
128887.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.924
123346.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.321
976857.12
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.893
519460.61
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.311
41526.64
מניות לא סחירות
0.731
97603.48
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.273
303325.58
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.854
247460.66
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
4.77
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-21.1
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
178.25
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.209
27905.92
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.584
1412282.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.074
143352.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.951
126846.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.095
12612.14
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.001
178.25
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.564
75320.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.731
230927.99
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
391.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-52.1
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
106.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
303.08
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.849
113280.11
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.957
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.733
97771.4
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.115
682540.59
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.008
1129.94
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.357
181046.51
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.704
494291.53
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.178
557480.8
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.008
1008.03
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.009
1145.73
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.009
1153.11
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
221.88
פח"ק/פר"י
1.27
169430.98
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.694
-92578.9
זכאים מס הכנסה
-0.01
-1313.84
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.292
38899.92
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.187
25010.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.112
815555.24
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.961
261611.03
מק"מ
0.245
32664.08
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.012
1542.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.278
1.278
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.205
160813.53
קרנות גידור
0.326
43561.23
קרנות גידור בחו"ל
0.007
932.28
קרנות הון סיכון
9.793
20763.59
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.651
86932.35
קרנות השקעה אחרות
0.793
105815.55
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.793
1306717.29
קרנות נדל"ן
0.144
19193.88
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.426
323698.47
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל השתלמות כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.26%
₪ 1,235,629
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.77%
₪ 102,762
מזומנים ושווי מזומנים
9.34%
₪ 1,246,819
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.70%
₪ 4,096,961
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.82%
₪ 2,110,687
פיקדונות
0.01%
₪ 1,146
נכסים אחרים
15.54%
₪ 2,074,081
קרנות נאמנות
2.49%
₪ 332,859
הלוואות
16.06%
₪ 2,142,915

43.09%

חשיפה למניות

51.37%

חשיפה לחו"ל

22.55%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (50)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
2.47
9.1
9.18
12.33
2.8
2.95
10.94
7.41
24.18
2.53
3.02
16.39
15.52
30.42
2.38
2.73
15.11
19.11
32.45
2.38
2.50
12.59
15.11
31.85
2.34
2.59
14.61
18.59
34.49
2.32
2.52
12.72
14.33
31.37
2.3
3.12
13.02
13.85
26.85
2.28
3.25
13.3
18.03
32.81
2.27
2.41
12.57
14.83
31.58
2.26
3.08
13.1
20.48
33.1
2.26
2.46
12.5
13.7
29.83
2.25
3.11
13.34
19.81
32.21
2.21
2.80
13.92
14.05
25.49
2.21
2.10
9.42
13.38
33.08
2.21
2.39
11.4
14.66
29.09

תשואות העבר של הראל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.03
פברואר
1.94
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.97
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.16
מרץ
0.17
אפריל
1.27
מאי
1.10
יוני
1.55
יולי
2.05
אוגוסט
-0.27
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
-2.57
נובמבר
2.82
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
8.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.62
פברואר
-0.51
מרץ
0.82
אפריל
-0.98
מאי
-2.33
יוני
-1.84
יולי
2.89
אוגוסט
-1.34
ספטמבר
-3.67
אוקטובר
1.79
נובמבר
1.33
דצמבר
-1.77
תשואה מצטברת
-7.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.72
מרץ
1.99
אפריל
1.53
מאי
1.65
יוני
0.66
יולי
0.01
אוגוסט
1.94
ספטמבר
-0.33
אוקטובר
2.29
נובמבר
0.28
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
14.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.10
מרץ
-8.30
אפריל
4.92
מאי
1.13
יוני
-0.80
יולי
1.95
אוגוסט
2.74
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.44
דצמבר
1.79
תשואה מצטברת
4.09
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
0.99
מרץ
0.77
אפריל
1.44
מאי
-1.19
יוני
2.01
יולי
0.57
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
0.85
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.88
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
11.19

מחשבון תשואה של הראל השתלמות כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הראל השתלמות כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל השתלמות כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.22
פברואר
-1.16
מרץ
0.17
אפריל
1.27
מאי
1.10
יוני
1.55
יולי
2.05
אוגוסט
-0.27
ספטמבר
-1.10
אוקטובר
-2.57
נובמבר
2.82
דצמבר
1.97
תשואה מצטברת
8.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.62
פברואר
-0.51
מרץ
0.82
אפריל
-0.98
מאי
-2.33
יוני
-1.84
יולי
2.89
אוגוסט
-1.34
ספטמבר
-3.67
אוקטובר
1.79
נובמבר
1.33
דצמבר
-1.77
תשואה מצטברת
-7.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.72
מרץ
1.99
אפריל
1.53
מאי
1.65
יוני
0.66
יולי
0.01
אוגוסט
1.94
ספטמבר
-0.33
אוקטובר
2.29
נובמבר
0.28
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
14.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.10
מרץ
-8.30
אפריל
4.92
מאי
1.13
יוני
-0.80
יולי
1.95
אוגוסט
2.74
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
0.08
נובמבר
4.44
דצמבר
1.79
תשואה מצטברת
4.09
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.59
פברואר
0.99
מרץ
0.77
אפריל
1.44
מאי
-1.19
יוני
2.01
יולי
0.57
אוגוסט
-0.29
ספטמבר
0.85
אוקטובר
1.36
נובמבר
0.88
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
11.19
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל השתלמות כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים