חברת הביטוח הראל לוגו

הראל קמ"פ מסלול כללי

הראל חברת ביטוח

2.04
/
מרץ
תאריך הקמה
06/12/1995
מספר האוצר
155
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,116
צבירה נטו (במליונים)
-40
דמי ניהול ממוצעים
0.62%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.95%

חשיפה למניות

50.85%

חשיפה לחו"ל

23.12%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.04
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.74
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.93
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.42
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.31
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
3.98
5 שנים ממוצעת
5.11
שנת 2019
11.45
שנת 2020
4.04
שנת 2021
12.39
שנת 2022
-9.16
שנת 2023
8.79
מדד שארפ
0.26
שארפ כל הקופות
-0.32
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
82.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.89
סטיית תקן 60 חודשים
2.2
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל קמ"פ מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.735
19361.83
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.064
718.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.429
4790.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.385
4293.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.237
2644.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.05
557.66
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
17.252
192572.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.983
44461.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.519
5790.63
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.077
859.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.089
997.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.02
-224.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.02
224.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.168
1879.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.238
2657.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.01
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.249
2779.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.276
3076.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
41.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.217
2423.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.887
32224.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.028
314.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.317
14698.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.035
22719.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.688
7679
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8
89294.16
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.583
39993.4
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.372
4153.73
מניות לא סחירות
0.45
5017.65
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.459
27447.14
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.126
23728.89
אופציה מסוג Warrant
0.001
7.08
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
71.63
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.467
5216.94
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.612
129618.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.53
17077.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.292
14426.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.227
2534.42
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.006
71.63
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-4.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.056
619.6
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
10.37
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-3.92
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
17.27
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
7.95
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.307
3427.23
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.424
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.178
13154.67
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.104
56967.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.628
7006.28
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
3.6
40189.31
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.017
188.57
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0.13
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
21.16
פח"ק/פר"י
1.159
12934.55
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.325
-3632.3
זכאים מס הכנסה
0.003
35.3
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.645
7203.29
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.347
3868.3
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.171
57724.09
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.343
37312.55
מק"מ
0.378
4220.6
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.013
149.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.54
1.54
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.562
17440.88
קרנות גידור
0.527
5881.74
קרנות גידור בחו"ל
0.138
1545.22
קרנות הון סיכון
3.724
4991.01
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.484
16569.16
קרנות השקעה אחרות
0.853
9522.84
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.724
41567.01
קרנות נדל"ן
0
4.02
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.478
16499.44
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל קמ"פ מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.64%
₪ 129,963
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.83%
₪ 9,261
מזומנים ושווי מזומנים
10.02%
₪ 111,861
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.90%
₪ 344,915
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.21%
₪ 247,905
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.33%
₪ 104,135
קרנות נאמנות
3.12%
₪ 34,783
הלוואות
11.95%
₪ 133,402

46.95%

חשיפה למניות

50.85%

חשיפה לחו"ל

23.12%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.4
5.13
15.66
8.58
25.62
2.38
5.05
16.08
17.05
36.97
2.33
4.50
11.91
11.97
30.49
2.3
4.45
12
9.9
31.67
2.26
4.86
13.25
11.69
30.77
2.24
4.44
15.07
15.96
33.13
2.23
4.45
12.1
12.52
30.22
2.21
4.59
12.96
11.34
26.76
2.2
4.36
13.97
16.93
35.96
2.15
4.38
13.74
11.24
24.95
2.15
4.30
13.31
11.53
28.33
2.14
4.35
12.57
11.87
27.61
2.04
4.24
11.74
12.42
28.31
1.91
2.82
7.77
54.72
91.16
1.76
4.25
11.57
8.84
26.24
1.55
2.94
9.38
9.33
21.31

תשואות העבר של הראל קמ"פ מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.01
פברואר
2.15
מרץ
2.04
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.24
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.51
פברואר
-1.30
מרץ
0.32
אפריל
1.24
מאי
0.81
יוני
1.71
יולי
2.41
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-2.92
נובמבר
3.46
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
8.79
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.47
פברואר
-1.07
מרץ
1.16
אפריל
-1.68
מאי
-2.26
יוני
-2.98
יולי
2.77
אוגוסט
-1.56
ספטמבר
-4.04
אוקטובר
2.21
נובמבר
1.55
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.43
מרץ
1.71
אפריל
1.41
מאי
1.44
יוני
0.43
יולי
0.08
אוגוסט
1.72
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.30
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
12.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.09
מרץ
-8.90
אפריל
5.20
מאי
1.43
יוני
-0.63
יולי
2.05
אוגוסט
2.71
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.04
נובמבר
4.53
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
4.04
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.69
פברואר
1.06
מרץ
0.83
אפריל
1.52
מאי
-1.30
יוני
2.11
יולי
0.63
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
0.89
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.85
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
11.45

מחשבון תשואה של הראל קמ"פ מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
הראל קמ"פ מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל קמ"פ מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.51
פברואר
-1.30
מרץ
0.32
אפריל
1.24
מאי
0.81
יוני
1.71
יולי
2.41
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-2.92
נובמבר
3.46
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
8.79
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.47
פברואר
-1.07
מרץ
1.16
אפריל
-1.68
מאי
-2.26
יוני
-2.98
יולי
2.77
אוגוסט
-1.56
ספטמבר
-4.04
אוקטובר
2.21
נובמבר
1.55
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.43
מרץ
1.71
אפריל
1.41
מאי
1.44
יוני
0.43
יולי
0.08
אוגוסט
1.72
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.30
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
12.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.09
מרץ
-8.90
אפריל
5.20
מאי
1.43
יוני
-0.63
יולי
2.05
אוגוסט
2.71
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.04
נובמבר
4.53
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
4.04
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.69
פברואר
1.06
מרץ
0.83
אפריל
1.52
מאי
-1.30
יוני
2.11
יולי
0.63
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
0.89
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.85
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
11.45
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל קמ"פ מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים