חברת הביטוח הראל לוגו

הראל קמ"פ מסלול כללי

הראל חברת ביטוח

-2.92
/
אוקטובר
תאריך הקמה
06/12/1995
מספר האוצר
155
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,031
צבירה נטו (במליונים)
-73
דמי ניהול ממוצעים
0.68%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.19%

חשיפה למניות

49.16%

חשיפה לחו"ל

22.45%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.92
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.44
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.74
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.69
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
3 שנים ממוצעת
3.77
5 שנים ממוצעת
3.49
שנת 2019
11.45
שנת 2020
4.04
שנת 2021
12.39
שנת 2022
-9.16
מדד שארפ
0.17
שארפ כל הקופות
-0.41
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
80.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.91
סטיית תקן 60 חודשים
2.19
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל קמ"פ מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.054
21167.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.061
632
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.398
4105.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.392
4045.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.248
2553.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.005
47.2
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.894
163824.76
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.919
50703.66
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.378
3900.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.093
960.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.007
68.34
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
36.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.01
103.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.054
554.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.008
78.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.01
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0.002
20.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.448
4621.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.628
6474.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
42.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.132
1360.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.375
3862.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.005
54.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.321
3312
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.211
2179.42
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.498
5131.5
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.318
75428.34
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.501
25776.58
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.282
2907.46
מניות לא סחירות
0.529
5454.12
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.657
27382.98
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.456
15005.85
אופציה מסוג Warrant
0.001
6.16
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.065
670.96
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.001
-6
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-80.51
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.32
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.239
2467.71
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.056
113956.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
6.165
63544.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.675
17262.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.256
2642.55
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.008
-80.51
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.487
-15328.56
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.071
735.96
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
9.71
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-31.41
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
9.37
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
12.8
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.965
-9950.01
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.837
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.763
7859.48
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
7.001
72166.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.699
7203.41
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.886
50360.32
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.019
196.41
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.377
3887.36
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
45.42
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.065
671.86
פח"ק/פר"י
0.922
9507.68
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.132
-1357.26
זכאים מס הכנסה
-0.064
-659.01
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
3.46
35665.77
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.918
40387.62
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.365
34679.83
מק"מ
0.388
3999.58
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01
100.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.641
1.641
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.77
18244.49
קרנות גידור
0.557
5737.53
קרנות גידור בחו"ל
0.138
1420.1
קרנות הון סיכון
4.28
4959.32
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.754
18079.23
קרנות השקעה אחרות
0.921
9498.28
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.28
44116.52
קרנות נדל"ן
0.001
5.56
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.958
20177.87
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל קמ"פ מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.39%
₪ 107,090
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.39%
₪ 14,361
מזומנים ושווי מזומנים
8.27%
₪ 85,247
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.36%
₪ 292,300
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.67%
₪ 223,389
פיקדונות
0.38%
₪ 3,933
נכסים אחרים
10.91%
₪ 112,450
קרנות נאמנות
3.42%
₪ 35,257
הלוואות
15.20%
₪ 156,723

43.19%

חשיפה למניות

49.16%

חשיפה לחו"ל

22.45%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של הראל קמ"פ מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.51
פברואר
-1.30
מרץ
0.32
אפריל
1.24
מאי
0.81
יוני
1.71
יולי
2.41
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-2.92
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.87
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.47
פברואר
-1.07
מרץ
1.16
אפריל
-1.68
מאי
-2.26
יוני
-2.98
יולי
2.77
אוגוסט
-1.56
ספטמבר
-4.04
אוקטובר
2.21
נובמבר
1.55
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.43
מרץ
1.71
אפריל
1.41
מאי
1.44
יוני
0.43
יולי
0.08
אוגוסט
1.72
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.30
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
12.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.09
מרץ
-8.90
אפריל
5.20
מאי
1.43
יוני
-0.63
יולי
2.05
אוגוסט
2.71
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.04
נובמבר
4.53
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
4.04
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.69
פברואר
1.06
מרץ
0.83
אפריל
1.52
מאי
-1.30
יוני
2.11
יולי
0.63
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
0.89
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.85
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
11.45

מחשבון תשואה של הראל קמ"פ מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
הראל קמ"פ מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל קמ"פ מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.51
פברואר
-1.30
מרץ
0.32
אפריל
1.24
מאי
0.81
יוני
1.71
יולי
2.41
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-2.92
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.87
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.47
פברואר
-1.07
מרץ
1.16
אפריל
-1.68
מאי
-2.26
יוני
-2.98
יולי
2.77
אוגוסט
-1.56
ספטמבר
-4.04
אוקטובר
2.21
נובמבר
1.55
דצמבר
-1.94
תשואה מצטברת
-9.16
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.83
פברואר
0.43
מרץ
1.71
אפריל
1.41
מאי
1.44
יוני
0.43
יולי
0.08
אוגוסט
1.72
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
2.31
נובמבר
0.30
דצמבר
1.66
תשואה מצטברת
12.39
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.09
מרץ
-8.90
אפריל
5.20
מאי
1.43
יוני
-0.63
יולי
2.05
אוגוסט
2.71
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.04
נובמבר
4.53
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
4.04
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.69
פברואר
1.06
מרץ
0.83
אפריל
1.52
מאי
-1.30
יוני
2.11
יולי
0.63
אוגוסט
-0.35
ספטמבר
0.89
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.85
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
11.45
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל קמ"פ מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים