חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל השתלמות אג"ח

מגדל חברת ביטוח

0.84
/
מרץ
תאריך הקמה
01/09/1996
מספר האוצר
199
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
447
צבירה נטו (במליונים)
-55
דמי ניהול ממוצעים
0.62%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.02%

חשיפה למניות

18.35%

חשיפה לחו"ל

11.03%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.84
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.18
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.48
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.07
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.73
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.15
3 שנים ממוצעת
0.82
5 שנים ממוצעת
1.87
שנת 2019
7.68
שנת 2020
1.53
שנת 2021
4.82
שנת 2022
-7.22
שנת 2023
4.90
מדד שארפ
-1.07
שארפ כל הקופות
-1.04
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
81.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.11
סטיית תקן 60 חודשים
1.27
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל השתלמות אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.173
9706.37
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.999
8930.38
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.307
1370.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.155
691.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.097
432.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
432.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.708
3164.6
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.177
788.58
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.961
53435.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.51
60353.95
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.093
414.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.066
294.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.147
657.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.384
1713.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.025
113.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.438
1958.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.715
3193.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
9.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.105
9406.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
18.941
84617.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.072
322.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.774
12391.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
6.492
29002.97
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0.06
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0.63
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0.35
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.017
76.12
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.15
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
34.49
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
4.311
19257.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.008
34.49
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.011
47.96
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.037
-165.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.186
832.49
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.027
122.49
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.839
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.242
1079.86
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.153
23021.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.249
1112.81
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.899
21885.76
הלוואות לא מובטחות
0
-0.01
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.459
10984.21
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.465
6545.06
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.076
-340.22
זכאים מס הכנסה
-0.004
-16.88
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.07
311.96
זכויות במקרקעין מניבים
0.051
227.4
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.01
45.69
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.682
20915.34
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.19
5315.7
מק"מ
4.368
19514.58
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.705
0.705
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0.01
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
4.569
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.569
20410.71
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל השתלמות אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
40.53%
₪ 181,069
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.74%
₪ 7,775
מזומנים ושווי מזומנים
7.34%
₪ 32,776
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.21%
₪ 945
אג"ח ממשלתיות סחירות
30.02%
₪ 134,093
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
4.62%
₪ 20,642
קרנות נאמנות
0.70%
₪ 3,148
הלוואות
14.84%
₪ 66,301

0.02%

חשיפה למניות

18.35%

חשיפה לחו"ל

11.03%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.24
2.55
9.32
7.12
17.76
1.21
2.50
8.92
6.93
13.58
1.19
2.08
6.81
9.27
20.85
1.13
2.53
1.11
1.13
5.53
6.19
12.99
1.01
1.91
9.46
5.4
11.71
0.84
2.20
8.78
6.68
11.1
0.84
1.70
7.42
4.88
12.59
0.84
1.26
6.18
2.48
9.73
0.76
1.33
4.88
6.29
15.32
0.74
1.10
5.38
2.44
8.93
0.72
0.89
4.89
2.46
5.05
0.67
1.13
4.74
4.11
10.31
0.66
1.37
7.44
4.91
15.11
0.61
1.62
5.91
3.11
5.7
0.6
1.27
5.79
5.02
10.71

תשואות העבר של מגדל השתלמות אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
0.27
מרץ
0.84
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.26
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.36
פברואר
-2.13
מרץ
0.85
אפריל
0.65
מאי
1.26
יוני
0.36
יולי
0.62
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-1.98
נובמבר
2.71
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
4.90
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.49
פברואר
-1.27
מרץ
-0.44
אפריל
-0.73
מאי
-1.76
יוני
0.15
יולי
1.12
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-1.83
אוקטובר
0.41
נובמבר
0.43
דצמבר
-0.56
תשואה מצטברת
-7.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.45
מרץ
0.65
אפריל
0.51
מאי
0.86
יוני
0.32
יולי
0.35
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.15
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.61
דצמבר
0.02
תשואה מצטברת
4.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
0.50
מרץ
-5.91
אפריל
2.79
מאי
1.22
יוני
-0.33
יולי
1.06
אוגוסט
1.16
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-0.05
נובמבר
1.27
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
1.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
0.68
מרץ
0.93
אפריל
0.55
מאי
0.25
יוני
0.83
יולי
1.15
אוגוסט
0.61
ספטמבר
0.33
אוקטובר
0.47
נובמבר
0.11
דצמבר
0.23
תשואה מצטברת
7.68

מחשבון תשואה של מגדל השתלמות אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מגדל השתלמות אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל השתלמות אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.36
פברואר
-2.13
מרץ
0.85
אפריל
0.65
מאי
1.26
יוני
0.36
יולי
0.62
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-1.98
נובמבר
2.71
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
4.90
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.49
פברואר
-1.27
מרץ
-0.44
אפריל
-0.73
מאי
-1.76
יוני
0.15
יולי
1.12
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-1.83
אוקטובר
0.41
נובמבר
0.43
דצמבר
-0.56
תשואה מצטברת
-7.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.45
מרץ
0.65
אפריל
0.51
מאי
0.86
יוני
0.32
יולי
0.35
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.15
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.61
דצמבר
0.02
תשואה מצטברת
4.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
0.50
מרץ
-5.91
אפריל
2.79
מאי
1.22
יוני
-0.33
יולי
1.06
אוגוסט
1.16
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-0.05
נובמבר
1.27
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
1.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
0.68
מרץ
0.93
אפריל
0.55
מאי
0.25
יוני
0.83
יולי
1.15
אוגוסט
0.61
ספטמבר
0.33
אוקטובר
0.47
נובמבר
0.11
דצמבר
0.23
תשואה מצטברת
7.68
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל השתלמות אג"ח

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים