חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל השתלמות אג"ח

מגדל חברת ביטוח

-1.98
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/09/1996
מספר האוצר
199
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
451
צבירה נטו (במליונים)
-34
דמי ניהול ממוצעים
0.64%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

16.88%

חשיפה לחו"ל

10.37%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.98
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.41
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.03
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
-0.36
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.01
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.32
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.1
3 שנים ממוצעת
-0.12
5 שנים ממוצעת
1.23
שנת 2019
7.68
שנת 2020
1.53
שנת 2021
4.82
שנת 2022
-7.22
מדד שארפ
-0.73
שארפ כל הקופות
-0.71
אלפא שנתית
-0.24
יחס נזילות
82.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.01
סטיית תקן 60 חודשים
1.23
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מגדל השתלמות אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.209
9968.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.115
9544.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.494
2230.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.154
694.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.05
227.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
227.84
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.759
3424.85
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.019
84.23
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.088
45527.06
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.011
63229.93
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.049
221.41
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.244
1101.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.063
284.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
18.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.153
691.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.659
2974.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.4
1803.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.741
3345.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
12.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.437
10998.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
19.116
86265.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.105
475.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.557
16051.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
7.332
33089.03
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0.05
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0.52
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0.27
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0.36
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0.11
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.11
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0.42
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.783
12557.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.09
407.83
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.501
-2262.33
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.195
880.76
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.09
-407.03
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.714
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.631
2847.94
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
4.448
20071.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
5.685
25654.34
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.707
12217.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.172
778.02
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
2.057
9282.93
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.003
15.41
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.047
-210.65
זכאים מס הכנסה
-0.009
-39.87
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.041
182.86
זכויות במקרקעין מניבים
0.049
220.59
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.512
2310.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.884
26552.75
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.377
6213.66
מק"מ
5.633
25420.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.081
1.081
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0.02
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
0.617
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.617
2786.11
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במגדל השתלמות אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
41.96%
₪ 189,375
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.67%
₪ 7,517
מזומנים ושווי מזומנים
9.32%
₪ 42,065
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.20%
₪ 883
אג"ח ממשלתיות סחירות
29.75%
₪ 134,262
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
0.84%
₪ 3,780
קרנות נאמנות
1.08%
₪ 4,879
הלוואות
15.18%
₪ 68,526

0%

חשיפה למניות

16.88%

חשיפה לחו"ל

10.37%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (28)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.8
4.42
4.65
9.44
14.59

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

0.55
4.94
5.43
20.48
0.05
1.95
1.62
-0.4
2.47

קופה סקטוריאלית

0.01
2.11
1.64
-1.14
1.24

קופה סקטוריאלית

3.00

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

0
2.68

קופה לא פעילה

-0.31
2.37
2.16
0.94
3.81

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.33
1.74
-0.51
1.50
-0.7
0.98

מובילה בתשואות

-0.83
2.89
2.21
4.43
8.28

קופה סקטוריאלית

-0.98
2.37
2.41
5.27
11.37

קופה פודה

-1.02
2.16
1.62
3.94
7.5

קופה סקטוריאלית

-1.08
3.55
2.69
3.37
4.76

קופה פודה

-1.1
0.66
0.22
-0.26
1.88

קופה סקטוריאלית

-1.15
2.51
2.13
2.5
8.54

קופה פודה

תשואות העבר של מגדל השתלמות אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.36
פברואר
-2.13
מרץ
0.85
אפריל
0.65
מאי
1.26
יוני
0.36
יולי
0.62
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-1.98
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.55
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.49
פברואר
-1.27
מרץ
-0.44
אפריל
-0.73
מאי
-1.76
יוני
0.15
יולי
1.12
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-1.83
אוקטובר
0.41
נובמבר
0.43
דצמבר
-0.56
תשואה מצטברת
-7.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.45
מרץ
0.65
אפריל
0.51
מאי
0.86
יוני
0.32
יולי
0.35
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.15
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.61
דצמבר
0.02
תשואה מצטברת
4.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
0.50
מרץ
-5.91
אפריל
2.79
מאי
1.22
יוני
-0.33
יולי
1.06
אוגוסט
1.16
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-0.05
נובמבר
1.27
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
1.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
0.68
מרץ
0.93
אפריל
0.55
מאי
0.25
יוני
0.83
יולי
1.15
אוגוסט
0.61
ספטמבר
0.33
אוקטובר
0.47
נובמבר
0.11
דצמבר
0.23
תשואה מצטברת
7.68

מחשבון תשואה של מגדל השתלמות אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מגדל השתלמות אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מגדל השתלמות אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.36
פברואר
-2.13
מרץ
0.85
אפריל
0.65
מאי
1.26
יוני
0.36
יולי
0.62
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-0.90
אוקטובר
-1.98
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.55
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.49
פברואר
-1.27
מרץ
-0.44
אפריל
-0.73
מאי
-1.76
יוני
0.15
יולי
1.12
אוגוסט
-1.45
ספטמבר
-1.83
אוקטובר
0.41
נובמבר
0.43
דצמבר
-0.56
תשואה מצטברת
-7.22
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
-0.45
מרץ
0.65
אפריל
0.51
מאי
0.86
יוני
0.32
יולי
0.35
אוגוסט
0.97
ספטמבר
-0.15
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.61
דצמבר
0.02
תשואה מצטברת
4.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
0.50
מרץ
-5.91
אפריל
2.79
מאי
1.22
יוני
-0.33
יולי
1.06
אוגוסט
1.16
ספטמבר
-0.89
אוקטובר
-0.05
נובמבר
1.27
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
1.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.29
פברואר
0.68
מרץ
0.93
אפריל
0.55
מאי
0.25
יוני
0.83
יולי
1.15
אוגוסט
0.61
ספטמבר
0.33
אוקטובר
0.47
נובמבר
0.11
דצמבר
0.23
תשואה מצטברת
7.68
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מגדל השתלמות אג"ח

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים