חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

קבוצת הפניקס

-1.85
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
211
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
2,511
צבירה נטו (במליונים)
-429
דמי ניהול ממוצעים
0.59%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

10.97%

חשיפה למניות

39.96%

חשיפה לחו"ל

19.34%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.85
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.02
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.25
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
16
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
3 שנים ממוצעת
2.36
5 שנים ממוצעת
3.01
שנת 2019
9.71
שנת 2020
3.85
שנת 2021
8.76
שנת 2022
-6.60
מדד שארפ
-0.31
שארפ כל הקופות
-0.31
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
74.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.13
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.323
33207.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
31.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.116
78240.03
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.23
5763.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.179
4486.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.052
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.077
1921.2
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
1921.2
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.887
22275.6
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.169
4233.57
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.587
265810.35
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.466
237666.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.442
36207.47
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.646
41318.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.117
2940.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.041
1039.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.239
31106.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.996
25014.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.217
5440.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.22
5527.63
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.221
5548.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.994
24949.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.022
549.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.323
83439.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
15.215
381988.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.14
3515.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.368
84564.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.645
91522.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.369
9268.37
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.055
26499.85
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.547
13732.93
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.002
42.22
מניות לא סחירות
0.755
18953
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.156
29012.89
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.382
9601.21
אופציה מסוג Warrant
0.002
61.56
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.016
394.21
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.039
-988.75
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
8.33
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-9.67
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.119
-2982.4
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.171
4292.19
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.825
20713.07
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.028
711.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.062
1551.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.003
66.52
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.003
-83.93
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.119
-2982.4
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
5.52
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.707
-17752.64
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.529
38377.06
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.8
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.097
2428.31
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.74
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
33.42
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.006
144.88
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.403
-10114.29
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.783
19661.69
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.338
58703.72
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.011
274.33
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.28
7028.38
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.63
66025.5
הלוואות לא מובטחות
0.338
8475.56
הלוואות לעמיתים
1.224
30731.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.695
17445.83
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
582.05
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
20.46
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.264
6635.45
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.755
44052.69
פח"ק/פר"י
0.952
23892.6
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.97
49467.2
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.171
-4290.21
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.001
26.78
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.089
2222.13
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.001
16.14
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.49
12290.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.96
49201.34
מק"מ
2.249
56474.24
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
3.94
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
8.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.195
1.195
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.602
0.602
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.038
960.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.207
5203.23
קרנות גידור
0.129
3233.85
קרנות גידור בחו"ל
0.168
4207.24
קרנות הון סיכון
10.947
12264.18
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.016
405.57
קרנות השקעה אחרות
2.328
58450.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.947
274830.2
קרנות נדל"ן
0.858
21550.56
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.487
12214.89
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
36.27%
₪ 910,505
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.70%
₪ 42,761
מזומנים ושווי מזומנים
7.13%
₪ 178,886
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.64%
₪ 166,589
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.91%
₪ 600,392
פיקדונות
-0.29%
₪ -7,329
נכסים אחרים
14.04%
₪ 352,588
קרנות נאמנות
2.04%
₪ 51,293
הלוואות
8.56%
₪ 214,982

10.97%

חשיפה למניות

39.96%

חשיפה לחו"ל

19.34%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.03
1.63
1.55
5.64
16.61

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.43
0.79
0.57
5.54
12.3

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.49
2.12
1.9
9.96
16.99

קופה פודה

-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49

קופה פודה

-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05

קופה פודה

-1.78
2.76
2.7
12.54
21.12

קופה פודה

-1.85
1.95
2.02
7.25
16

קופה פודה

-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.24
1.36
1.42
7.7
15.01

קופה פודה

-3.14
2.42

תשואות העבר של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.42
פברואר
-1.35
מרץ
0.08
אפריל
1.06
מאי
1.17
יוני
0.80
יולי
1.20
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
-1.85
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.95
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.22
פברואר
-1.24
מרץ
-0.34
אפריל
-0.43
מאי
-2.05
יוני
-0.59
יולי
1.55
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-2.18
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.50
תשואה מצטברת
-6.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
1.80
מרץ
0.38
אפריל
0.64
מאי
1.32
יוני
0.40
יולי
0.55
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.50
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
8.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-0.40
מרץ
-6.43
אפריל
3.33
מאי
0.73
יוני
-0.57
יולי
1.62
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.43
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
3.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
0.91
מרץ
0.70
אפריל
0.94
מאי
-0.39
יוני
1.26
יולי
0.76
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
0.95
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.72
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
9.71

מחשבון תשואה של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.42
פברואר
-1.35
מרץ
0.08
אפריל
1.06
מאי
1.17
יוני
0.80
יולי
1.20
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
-1.85
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.95
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.22
פברואר
-1.24
מרץ
-0.34
אפריל
-0.43
מאי
-2.05
יוני
-0.59
יולי
1.55
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-2.18
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.50
תשואה מצטברת
-6.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
1.80
מרץ
0.38
אפריל
0.64
מאי
1.32
יוני
0.40
יולי
0.55
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.50
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
8.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-0.40
מרץ
-6.43
אפריל
3.33
מאי
0.73
יוני
-0.57
יולי
1.62
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.43
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
3.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
0.91
מרץ
0.70
אפריל
0.94
מאי
-0.39
יוני
1.26
יולי
0.76
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
0.95
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.72
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
9.71
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים