חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

קבוצת הפניקס

1.24
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
211
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
2,464
צבירה נטו (במליונים)
-465
דמי ניהול ממוצעים
0.59%
דמי ניהול מהפקדה
0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

11.85%

חשיפה למניות

32.99%

חשיפה לחו"ל

18.75%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.24
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.27
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.67
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.81
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.28
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
2.22
5 שנים ממוצעת
3.93
שנת 2019
9.71
שנת 2020
3.85
שנת 2021
8.76
שנת 2022
-6.60
שנת 2023
5.94
מדד שארפ
-0.63
שארפ כל הקופות
-0.67
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
73.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.11
סטיית תקן 60 חודשים
1.4
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.758
18677.72
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.119
52209.54
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.147
3612.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.149
3665.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.051
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.074
1813.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
1813.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.948
23372.49
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.174
4276.44
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.497
332591.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.687
238698.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.374
9211.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.535
37832.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.221
5445.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.296
31947.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.044
25731.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.244
6020.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.183
4513.49
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.135
3338.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.039
25599.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.018
435.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.089
76109.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
16.578
408523.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.121
2993.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.267
80508.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.495
86114.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.442
10898.13
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.149
28324.81
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.635
15641.56
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.014
354.26
מניות לא סחירות
0.851
20979.59
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.078
26566.95
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.394
9703.69
אופציה מסוג Warrant
0.002
46.38
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.029
712.41
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.037
-923.53
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
15.44
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-9.92
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
1.579
38920.08
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.404
-34594.07
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
-1.95
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.029
702.81
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.07
1730.52
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.158
28541.63
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.123
3031.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.006
152.81
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.002
-39.63
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
1.579
38920.08
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.021
-514.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.404
-34594.07
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.175
4304.71
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.384
34098.11
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0.74
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.116
2861.93
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
56.49
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.042
1035.36
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.033
816.07
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.862
21247.51
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.531
62372.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.009
230.91
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.265
6522.8
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.724
67129.08
הלוואות לא מובטחות
0.339
8361.72
הלוואות לעמיתים
1.265
31183.58
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.727
17904.12
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
474.63
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
19.16
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.244
6018.31
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.998
49238.06
פח"ק/פר"י
0.737
18163.92
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.823
20290.14
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.143
-3532.46
זכאים מס הכנסה
-0.021
-521.09
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.292
7194.63
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.001
14.79
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.479
36434.32
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.907
22356.96
מק"מ
0.098
2424.22
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
7.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.844
0.844
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.415
0.415
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.034
839.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.219
5402.88
קרנות גידור
0.207
5109.59
קרנות גידור בחו"ל
0.103
2527.66
קרנות הון סיכון
10.522
12141.04
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.021
507.72
קרנות השקעה אחרות
2.391
58928.63
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
10.522
259288.5
קרנות נדל"ן
0.938
23108.96
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.46
11341.67
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
35.32%
₪ 870,447
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.69%
₪ 41,548
מזומנים ושווי מזומנים
5.95%
₪ 146,498
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.03%
₪ 222,497
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.83%
₪ 587,202
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
13.71%
₪ 337,748
קרנות נאמנות
1.51%
₪ 37,290
הלוואות
8.97%
₪ 220,971

11.85%

חשיפה למניות

32.99%

חשיפה לחו"ל

18.75%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.67
5.73
7.85
1.8
2.84
10.3
12.42
26.37
1.76
3.38
11.07
14.77
1.63
2.57
8.57
8.13
20.61
1.56
2.84
9.91
12.01
29.05
1.27
2.22
8.21
5.52
1.24
2.34
8.27
6.81
21.28
1.21
2.57
7.77
10.86
24.75
0.98
1.66
5.81
8.28
19.66
0.83
1.30
5.43
6.37
19.34
0.73
1.33
4.69
5.89
14.85

תשואות העבר של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
0.77
מרץ
1.24
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.34
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.42
פברואר
-1.35
מרץ
0.08
אפריל
1.06
מאי
1.17
יוני
0.80
יולי
1.20
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
-1.85
נובמבר
2.24
דצמבר
1.63
תשואה מצטברת
5.94
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.22
פברואר
-1.24
מרץ
-0.34
אפריל
-0.43
מאי
-2.05
יוני
-0.59
יולי
1.55
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-2.18
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.50
תשואה מצטברת
-6.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
1.80
מרץ
0.38
אפריל
0.64
מאי
1.32
יוני
0.40
יולי
0.55
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.50
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
8.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-0.40
מרץ
-6.43
אפריל
3.33
מאי
0.73
יוני
-0.57
יולי
1.62
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.43
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
3.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
0.91
מרץ
0.70
אפריל
0.94
מאי
-0.39
יוני
1.26
יולי
0.76
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
0.95
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.72
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
9.71

מחשבון תשואה של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.42
פברואר
-1.35
מרץ
0.08
אפריל
1.06
מאי
1.17
יוני
0.80
יולי
1.20
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
-1.85
נובמבר
2.24
דצמבר
1.63
תשואה מצטברת
5.94
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.22
פברואר
-1.24
מרץ
-0.34
אפריל
-0.43
מאי
-2.05
יוני
-0.59
יולי
1.55
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-2.18
אוקטובר
0.59
נובמבר
0.57
דצמבר
-0.50
תשואה מצטברת
-6.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
1.80
מרץ
0.38
אפריל
0.64
מאי
1.32
יוני
0.40
יולי
0.55
אוגוסט
0.45
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
0.71
נובמבר
0.50
דצמבר
1.13
תשואה מצטברת
8.76
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-0.40
מרץ
-6.43
אפריל
3.33
מאי
0.73
יוני
-0.57
יולי
1.62
אוגוסט
1.89
ספטמבר
-0.02
אוקטובר
0.16
נובמבר
2.43
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
3.85
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
0.91
מרץ
0.70
אפריל
0.94
מאי
-0.39
יוני
1.26
יולי
0.76
אוגוסט
-0.02
ספטמבר
0.95
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.72
דצמבר
0.73
תשואה מצטברת
9.71
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים