חברת הביטוח כלל לוגו

כלל השתלמות אג"ח

כלל חברת ביטוח

-2.04
/
אוקטובר
תאריך הקמה
17/07/2012
מספר האוצר
2115
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
163
צבירה נטו (במליונים)
-5
דמי ניהול ממוצעים
0.5%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.27%

חשיפה למניות

25.8%

חשיפה לחו"ל

10.27%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.04
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.3
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.02
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
-1.49
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.04
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.9
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.08
3 שנים ממוצעת
-0.5
5 שנים ממוצעת
0.96
שנת 2019
7.01
שנת 2020
1.42
שנת 2021
3.20
שנת 2022
-5.78
מדד שארפ
-0.7
שארפ כל הקופות
-0.68
אלפא שנתית
-0.36
יחס נזילות
83.7
סטיית תקן 36 חודשים
0.86
סטיית תקן 60 חודשים
0.98
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל השתלמות אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.659
4328.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.855
3019.65
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.182
295.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.083
135.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.482
785.32
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.012
19.84
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.996
25014.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.239
31106.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.361
2215.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
6.856
11159.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.371
2231.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.007
11.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.12
195.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.693
1128.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.049
79.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.288
468.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.083
1763.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
4.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.67
5973.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
25.862
42098.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.118
191.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.724
4434.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.502
7328.91
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0.14
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.59
-959.96
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.073
-119.56
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.287
2094.68
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.817
1329.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-4.39
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.073
-119.56
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.324
-527.51
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.251
409.35
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0.994
24949.49
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
2.47
אופציות מסוג Warrants
0.002
4.04
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.017
27.67
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.054
-88.7
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.207
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.049
1708.23
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.098
3414.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.39
634.32
הלוואות לא מובטחות
0
0.39
הלוואות לעמיתים
0.891
1450.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.476
774.4
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.341
554.98
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.247
-401.7
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.08
130.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.003
4.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.805
2937.76
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.838
2992.4
פח"ק/פר"י
0.9
1465.26
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.868
1413.42
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.042
-68.51
זכאים מס הכנסה
-0.01
-15.67
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.079
128.38
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1
1627.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.234
380.81
מק"מ
1.124
1828.91
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.588
2.588
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.214
348.46
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.131
212.78
קרנות גידור בחו"ל
0.516
839.82
קרנות הון סיכון
2.234
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.559
910.08
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.234
3635.93
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.237
2013.45
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל השתלמות אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
46.41%
₪ 75,552
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.46%
₪ 2,384
מזומנים ושווי מזומנים
5.51%
₪ 8,964
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.27%
₪ 441
אג"ח ממשלתיות סחירות
32.80%
₪ 53,394
פיקדונות
0.09%
₪ 153
נכסים אחרים
3.73%
₪ 6,073
קרנות נאמנות
2.80%
₪ 4,562
הלוואות
6.92%
₪ 11,257

0.27%

חשיפה למניות

25.8%

חשיפה לחו"ל

10.27%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (28)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.8
4.42
4.65
9.44
14.59

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

0.55
4.94
5.43
20.48
0.05
1.95
1.62
-0.4
2.47

קופה סקטוריאלית

0.01
2.11
1.64
-1.14
1.24

קופה סקטוריאלית

0
2.68

קופה לא פעילה

3.00

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.31
2.37
2.16
0.94
3.81

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.33
1.74
-0.51
1.50
-0.7
0.98

מובילה בתשואות

-0.83
2.89
2.21
4.43
8.28

קופה סקטוריאלית

-0.98
2.37
2.41
5.27
11.37

קופה פודה

-1.02
2.16
1.62
3.94
7.5

קופה סקטוריאלית

-1.08
3.55
2.69
3.37
4.76

קופה פודה

-1.1
0.66
0.22
-0.26
1.88

קופה סקטוריאלית

-1.15
2.51
2.13
2.5
8.54

קופה פודה

תשואות העבר של כלל השתלמות אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
-1.63
מרץ
0.88
אפריל
0.63
מאי
1.01
יוני
0.33
יולי
0.45
אוגוסט
0.40
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-2.04
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.09
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.11
פברואר
-1.00
מרץ
-0.23
אפריל
-0.69
מאי
-1.54
יוני
0.17
יולי
1.02
אוגוסט
-1.31
ספטמבר
-1.53
אוקטובר
0.11
נובמבר
0.51
דצמבר
-0.30
תשואה מצטברת
-5.78
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-0.43
מרץ
0.54
אפריל
0.33
מאי
0.75
יוני
0.23
יולי
0.18
אוגוסט
0.61
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.24
נובמבר
0.19
דצמבר
0.00
תשואה מצטברת
3.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
0.47
מרץ
-4.18
אפריל
2.38
מאי
1.07
יוני
-0.25
יולי
0.59
אוגוסט
0.76
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
-0.15
נובמבר
0.86
דצמבר
0.36
תשואה מצטברת
1.42
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.64
מרץ
0.85
אפריל
0.45
מאי
0.30
יוני
0.72
יולי
0.93
אוגוסט
0.73
ספטמבר
0.36
אוקטובר
0.44
נובמבר
-0.02
דצמבר
0.31
תשואה מצטברת
7.01

מחשבון תשואה של כלל השתלמות אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
כלל השתלמות אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל השתלמות אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
-1.63
מרץ
0.88
אפריל
0.63
מאי
1.01
יוני
0.33
יולי
0.45
אוגוסט
0.40
ספטמבר
-1.15
אוקטובר
-2.04
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.09
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.11
פברואר
-1.00
מרץ
-0.23
אפריל
-0.69
מאי
-1.54
יוני
0.17
יולי
1.02
אוגוסט
-1.31
ספטמבר
-1.53
אוקטובר
0.11
נובמבר
0.51
דצמבר
-0.30
תשואה מצטברת
-5.78
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
-0.43
מרץ
0.54
אפריל
0.33
מאי
0.75
יוני
0.23
יולי
0.18
אוגוסט
0.61
ספטמבר
0.10
אוקטובר
0.24
נובמבר
0.19
דצמבר
0.00
תשואה מצטברת
3.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
0.47
מרץ
-4.18
אפריל
2.38
מאי
1.07
יוני
-0.25
יולי
0.59
אוגוסט
0.76
ספטמבר
-0.71
אוקטובר
-0.15
נובמבר
0.86
דצמבר
0.36
תשואה מצטברת
1.42
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
0.64
מרץ
0.85
אפריל
0.45
מאי
0.30
יוני
0.72
יולי
0.93
אוגוסט
0.73
ספטמבר
0.36
אוקטובר
0.44
נובמבר
-0.02
דצמבר
0.31
תשואה מצטברת
7.01
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל השתלמות אג"ח

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים