לוגו מיטב דש

מיטב גמל אג"ח ללא מניות

מיטב בית השקעות

0.79
/
מרץ
תאריך הקמה
26/10/1994
מספר האוצר
223
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1,088
צבירה נטו (במליונים)
136
דמי ניהול ממוצעים
0.52%
דמי ניהול מהפקדה
0.13%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

24.83%

חשיפה לחו"ל

12.64%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.79
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.02
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.93
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.8
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
3 שנים ממוצעת
3.21
5 שנים ממוצעת
3.68
שנת 2019
7.08
שנת 2020
1.98
שנת 2021
7.19
שנת 2022
-1.78
שנת 2023
5.28
מדד שארפ
-0.45
שארפ כל הקופות
-0.49
אלפא שנתית
1.68
יחס נזילות
80.9
סטיית תקן 36 חודשים
0.73
סטיית תקן 60 חודשים
0.9
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.846
30965.26
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.983
21579.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.872
9488.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.338
3679
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.938
10210.21
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
2.192
23855.82
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.903
129509.96
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
18.839
204988.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6.162
67052.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.377
14983.27
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.159
1733.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.564
6133.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.673
7323.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.158
1715.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.108
1175.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.285
13981.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.501
5455.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.097
22822.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.597
147952.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.412
4483.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.779
19361.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.233
13417.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.001
12.33
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.013
137.62
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-27.85
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.387
15087.76
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.047
509.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.013
137.62
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.077
837.78
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-27.85
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.186
-2020.06
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.005
-58.81
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.015
165.68
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.404
4397.2
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.119
1297.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.387
25976.65
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.245
13546.63
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.174
1895.22
הלוואות לא מובטחות
0.789
8580.78
הלוואות לעמיתים
0.006
70.33
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.901
9807.41
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.312
3392.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.177
1923.09
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.21
פח"ק/פר"י
1.619
17613.27
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.421
4581.7
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.084
-911.47
זכאים מס הכנסה
-0.011
-122.77
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.207
2247.66
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.542
5892.08
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.611
17531.24
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.712
0.712
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.947
2.947
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.12
1310.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.007
78.13
קרנות גידור בחו"ל
0.225
2442.83
קרנות הון סיכון
8.018
972.34
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.037
403.3
קרנות השקעה אחרות
2.356
25637.8
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.018
87240.91
קרנות נדל"ן
0.043
463.33
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.583
17228.68
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
29.08%
₪ 316,406
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.39%
₪ 26,025
מזומנים ושווי מזומנים
4.24%
₪ 46,150
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%
₪ 12
אג"ח ממשלתיות סחירות
40.47%
₪ 440,390
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
13.83%
₪ 150,489
קרנות נאמנות
3.78%
₪ 41,118
הלוואות
6.20%
₪ 67,495

0%

חשיפה למניות

24.83%

חשיפה לחו"ל

12.64%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (6)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.79
1.17
6.02
9.93
19.8
0.64
1.25
5.87
3.84
12.56
0.56
1.01
4.27
2.09
8.76
0.56
0.50
4.26
5.35
16.86
0.48
0.91
5.45
2.46
8.47
0.46
1.07
5.15
3.81
5.25

תשואות העבר של מיטב גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
0.08
מרץ
0.79
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.17
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
-1.40
מרץ
0.76
אפריל
0.69
מאי
0.98
יוני
0.36
יולי
0.48
אוגוסט
0.57
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
-0.84
נובמבר
1.92
דצמבר
1.25
תשואה מצטברת
5.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.61
פברואר
-0.28
מרץ
0.37
אפריל
-0.10
מאי
-1.25
יוני
0.26
יולי
0.79
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
0.31
נובמבר
0.54
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-1.78
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.17
מרץ
1.05
אפריל
0.56
מאי
0.99
יוני
0.55
יולי
0.35
אוגוסט
0.94
ספטמבר
0.30
אוקטובר
0.58
נובמבר
0.60
דצמבר
0.09
תשואה מצטברת
7.19
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
0.33
מרץ
-4.11
אפריל
2.26
מאי
0.63
יוני
-0.73
יולי
0.68
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
0.21
נובמבר
1.21
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
1.98
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.53
מרץ
0.75
אפריל
0.47
מאי
0.25
יוני
0.80
יולי
0.77
אוגוסט
0.74
ספטמבר
0.47
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.15
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
7.08

מחשבון תשואה של מיטב גמל אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה חודשית במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון החודש מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
-1.40
מרץ
0.76
אפריל
0.69
מאי
0.98
יוני
0.36
יולי
0.48
אוגוסט
0.57
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
-0.84
נובמבר
1.92
דצמבר
1.25
תשואה מצטברת
5.28
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.61
פברואר
-0.28
מרץ
0.37
אפריל
-0.10
מאי
-1.25
יוני
0.26
יולי
0.79
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
0.31
נובמבר
0.54
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-1.78
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.17
מרץ
1.05
אפריל
0.56
מאי
0.99
יוני
0.55
יולי
0.35
אוגוסט
0.94
ספטמבר
0.30
אוקטובר
0.58
נובמבר
0.60
דצמבר
0.09
תשואה מצטברת
7.19
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
0.33
מרץ
-4.11
אפריל
2.26
מאי
0.63
יוני
-0.73
יולי
0.68
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
0.21
נובמבר
1.21
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
1.98
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.53
מרץ
0.75
אפריל
0.47
מאי
0.25
יוני
0.80
יולי
0.77
אוגוסט
0.74
ספטמבר
0.47
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.15
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
7.08