לוגו מיטב דש

מיטב גמל אג"ח ללא מניות

מיטב בית השקעות

-0.84
/
אוקטובר
תאריך הקמה
26/10/1994
מספר האוצר
223
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
961
צבירה נטו (במליונים)
87
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה
0.14%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

28.88%

חשיפה לחו"ל

11.72%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.84
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.31
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.19
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.24
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.06
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
3 שנים ממוצעת
2.99
5 שנים ממוצעת
3.2
שנת 2019
7.08
שנת 2020
1.98
שנת 2021
7.19
שנת 2022
-1.78
מדד שארפ
-0.1
שארפ כל הקופות
-0.11
אלפא שנתית
1.8
יחס נזילות
79.3
סטיית תקן 36 חודשים
0.68
סטיית תקן 60 חודשים
0.87
נתונים נוספים
מקום ראשון בתשואה 12 חודשים למסלול אג"ח ללא מניות
מקום ראשון בתשואה 36 חודשים למסלול אג"ח ללא מניות
מקום ראשון בתשואה 60 חודשים למסלול אג"ח ללא מניות
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.138
30145.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.148
20632.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.777
17074.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.374
3590.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.206
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.399
13439.44
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.018
174.8
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.636
82978.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.827
123242.61
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
8.117
77984.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.27
21810.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.1
960.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.013
126.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.544
5229.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.525
5040.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.175
1682.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.243
2333.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.575
15130.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.192
1841.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.563
24624.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
14.86
142769.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.522
5012.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.371
22777.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.746
16775.72
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.028
265.84
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-81.61
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.988
19103.6
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.071
682.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.028
265.84
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.147
1407.56
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-81.61
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.095
-911.41
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.042
-403.02
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
3.17
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.099
-951.46
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.175
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.634
6088.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.211
21241.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.213
11652.87
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.093
896.38
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.063
601.95
הלוואות לא מובטחות
0.897
8616.09
הלוואות לעמיתים
0.007
67.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.858
8239.93
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.079
759.95
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.442
4251.01
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.18
פח"ק/פר"י
1.519
14597.01
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.247
2374.51
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.595
-5718.08
זכאים מס הכנסה
-0.002
-20.59
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.01
95.01
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.294
22039.52
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.933
8962.58
מק"מ
2.367
22739.96
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.355
0.355
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.517
2.517
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.009
82.95
קרנות גידור בחו"ל
0.292
2810.23
קרנות הון סיכון
8.764
1614.03
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
3.194
30688.27
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.764
84199.12
קרנות נדל"ן
0.041
393.22
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.956
18788.8
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במיטב גמל אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.06%
₪ 327,289
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.70%
₪ 25,959
מזומנים ושווי מזומנים
5.76%
₪ 55,346
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.08%
₪ 760
אג"ח ממשלתיות סחירות
34.24%
₪ 328,930
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.14%
₪ 135,823
קרנות נאמנות
2.87%
₪ 27,591
הלוואות
6.15%
₪ 59,090

0%

חשיפה למניות

28.88%

חשיפה לחו"ל

11.72%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (6)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.59
1.50
1.48
3.84
15.26

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.71
1.56
1.22
1.56
2.61

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.84
2.02
2.31
9.24
17.06
-1.36
1.20
0.98
0.92
4.6
-1.66
0.08
-0.07
-0.52
5.96

קופה פודה

-2.13
0.57
0.81
1.24
8.63

קופה פודה

תשואות העבר של מיטב גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
-1.40
מרץ
0.76
אפריל
0.69
מאי
0.98
יוני
0.36
יולי
0.48
אוגוסט
0.57
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
-0.84
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.02
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.61
פברואר
-0.28
מרץ
0.37
אפריל
-0.10
מאי
-1.25
יוני
0.26
יולי
0.79
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
0.31
נובמבר
0.54
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-1.78
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.17
מרץ
1.05
אפריל
0.56
מאי
0.99
יוני
0.55
יולי
0.35
אוגוסט
0.94
ספטמבר
0.30
אוקטובר
0.58
נובמבר
0.60
דצמבר
0.09
תשואה מצטברת
7.19
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
0.33
מרץ
-4.11
אפריל
2.26
מאי
0.63
יוני
-0.73
יולי
0.68
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
0.21
נובמבר
1.21
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
1.98
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.53
מרץ
0.75
אפריל
0.47
מאי
0.25
יוני
0.80
יולי
0.77
אוגוסט
0.74
ספטמבר
0.47
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.15
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
7.08

מחשבון תשואה של מיטב גמל אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מיטב גמל אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מיטב גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח ללא מניות

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קופת גמל המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.13
פברואר
-1.40
מרץ
0.76
אפריל
0.69
מאי
0.98
יוני
0.36
יולי
0.48
אוגוסט
0.57
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
-0.84
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.02
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.61
פברואר
-0.28
מרץ
0.37
אפריל
-0.10
מאי
-1.25
יוני
0.26
יולי
0.79
אוגוסט
-0.50
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
0.31
נובמבר
0.54
דצמבר
-0.26
תשואה מצטברת
-1.78
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
0.17
מרץ
1.05
אפריל
0.56
מאי
0.99
יוני
0.55
יולי
0.35
אוגוסט
0.94
ספטמבר
0.30
אוקטובר
0.58
נובמבר
0.60
דצמבר
0.09
תשואה מצטברת
7.19
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.35
פברואר
0.33
מרץ
-4.11
אפריל
2.26
מאי
0.63
יוני
-0.73
יולי
0.68
אוגוסט
1.28
ספטמבר
-0.49
אוקטובר
0.21
נובמבר
1.21
דצמבר
0.48
תשואה מצטברת
1.98
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.93
פברואר
0.53
מרץ
0.75
אפריל
0.47
מאי
0.25
יוני
0.80
יולי
0.77
אוגוסט
0.74
ספטמבר
0.47
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.15
דצמבר
0.57
תשואה מצטברת
7.08
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מיטב גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים