חברת הביטוח כלל לוגו

דיסקונט לפיצויים

כלל חברת ביטוח

-3.22
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
239
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
512
צבירה נטו (במליונים)
-43
דמי ניהול ממוצעים
0.85%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.86%

חשיפה למניות

45.42%

חשיפה לחו"ל

26.35%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.22
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.4
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.03
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.75
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.14
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
4.08
5 שנים ממוצעת
3.91
שנת 2019
12.90
שנת 2020
4.71
שנת 2021
12.84
שנת 2022
-8.30
מדד שארפ
0.23
שארפ כל הקופות
-0.25
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
85.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.89
סטיית תקן 60 חודשים
2.2
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של דיסקונט לפיצויים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.508
12830.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.782
9119.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.171
876.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.043
222.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.028
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.306
1565.68
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.04
202.75
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.588
33706.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.119
26191.28
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.763
3904.37
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.03
10386.48
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.926
4737.51
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0.72
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
22.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.021
107.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.09
462.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.364
1864.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.031
158.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.15
769.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.566
2895.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.052
263.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.328
11909.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.596
69558.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.075
381.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.753
8969.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.367
12109.4
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.76
3886.72
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.909
40461.87
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.885
14757.4
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.363
6970.85
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.751
24308.01
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.25
6396.4
אופציה מסוג Warrant
0.001
3.02
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.291
1488.43
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.074
-377.72
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.184
-941.85
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.016
79.68
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.069
-354.4
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
3.89
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.214
6209
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.247
47306.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.429
2196.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.507
7708.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.184
-941.85
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.007
-38.13
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.069
-354.4
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.764
-9026.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.031
156.66
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.006
-28.4
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
20.02
אופציות מסוג Warrants
0.006
29.43
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.014
74.02
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.601
-3072.34
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.399
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.548
2802.67
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.107
5664.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.204
1041.36
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.262
11573.67
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.191
978.1
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.126
642.85
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.177
905.74
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.042
214.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
7.07
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.943
4822.91
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.254
16648.81
פח"ק/פר"י
2.15
11000.99
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.886
4533.61
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.1
-510.16
זכאים מס הכנסה
-0.002
-8.07
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.065
334.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.536
18088.6
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.172
11111.66
מק"מ
0.63
3223.29
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.441
2.441
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
6.082
31117.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.544
2782.82
קרנות גידור
0.802
4105.54
קרנות גידור בחו"ל
0.368
1882.54
קרנות הון סיכון
0.219
1236.16
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.022
112.44
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.219
1120.13
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.09
459.54
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בדיסקונט לפיצויים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.96%
₪ 143,023
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.86%
₪ 4,425
מזומנים ושווי מזומנים
12.00%
₪ 61,384
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.84%
₪ 152,682
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.17%
₪ 77,614
פיקדונות
0.32%
₪ 1,621
נכסים אחרים
-0.68%
₪ -3,479
קרנות נאמנות
9.07%
₪ 46,389
הלוואות
5.46%
₪ 27,946

39.86%

חשיפה למניות

45.42%

חשיפה לחו"ל

26.35%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של דיסקונט לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.99
פברואר
-1.80
מרץ
0.20
אפריל
1.57
מאי
0.64
יוני
1.27
יולי
2.31
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-3.22
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.42
פברואר
-0.38
מרץ
0.40
אפריל
-1.20
מאי
-2.71
יוני
-2.14
יולי
2.91
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
-3.92
אוקטובר
1.75
נובמבר
0.72
דצמבר
-1.57
תשואה מצטברת
-8.30
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.95
מרץ
1.31
אפריל
1.92
מאי
1.83
יוני
0.24
יולי
0.81
אוגוסט
1.73
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
2.07
נובמבר
-0.74
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
12.84
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
-2.12
מרץ
-9.54
אפריל
4.56
מאי
1.38
יוני
-0.15
יולי
2.40
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
0.40
נובמבר
4.98
דצמבר
2.49
תשואה מצטברת
4.71
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.77
פברואר
1.61
מרץ
0.82
אפריל
1.65
מאי
-1.13
יוני
1.84
יולי
0.89
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
1.15
אוקטובר
1.29
נובמבר
0.82
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.90

מחשבון תשואה של דיסקונט לפיצויים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
דיסקונט לפיצויים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של דיסקונט לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.99
פברואר
-1.80
מרץ
0.20
אפריל
1.57
מאי
0.64
יוני
1.27
יולי
2.31
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-1.16
אוקטובר
-3.22
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.42
פברואר
-0.38
מרץ
0.40
אפריל
-1.20
מאי
-2.71
יוני
-2.14
יולי
2.91
אוגוסט
-0.87
ספטמבר
-3.92
אוקטובר
1.75
נובמבר
0.72
דצמבר
-1.57
תשואה מצטברת
-8.30
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.48
פברואר
0.95
מרץ
1.31
אפריל
1.92
מאי
1.83
יוני
0.24
יולי
0.81
אוגוסט
1.73
ספטמבר
-0.98
אוקטובר
2.07
נובמבר
-0.74
דצמבר
1.58
תשואה מצטברת
12.84
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
-2.12
מרץ
-9.54
אפריל
4.56
מאי
1.38
יוני
-0.15
יולי
2.40
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
0.40
נובמבר
4.98
דצמבר
2.49
תשואה מצטברת
4.71
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.77
פברואר
1.61
מרץ
0.82
אפריל
1.65
מאי
-1.13
יוני
1.84
יולי
0.89
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
1.15
אוקטובר
1.29
נובמבר
0.82
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.90
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

דיסקונט לפיצויים

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים