חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פיצויים למעסיק

כלל חברת ביטוח

-3.12
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
241
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
795
צבירה נטו (במליונים)
-34
דמי ניהול ממוצעים
0.74%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.91%

חשיפה למניות

42.27%

חשיפה לחו"ל

26.25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.12
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.67
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.8
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.42
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
4.1
5 שנים ממוצעת
3.79
שנת 2019
12.27
שנת 2020
4.58
שנת 2021
12.34
שנת 2022
-7.93
מדד שארפ
0.28
שארפ כל הקופות
-0.29
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
85.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.83
סטיית תקן 60 חודשים
2.15
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל פיצויים למעסיק

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.37
18837.97
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.686
13404.07
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.162
1286.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.029
230.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.297
2360.74
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.032
251.14
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.44
51195.3
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.227
41553.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.779
6194.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.104
16722.02
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.901
7159.22
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
1.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
34.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.028
223.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.088
701.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.367
2920
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.03
238.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.1
795.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.377
2996.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
8.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.259
17957.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.701
108914.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.072
575.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.702
13530.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.385
18961.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.762
6057.91
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.933
63064.49
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.893
23001.12
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.368
10878.55
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.582
36420.21
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.254
9969.51
אופציה מסוג Warrant
0.001
4.73
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.294
2334.84
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.075
-592.61
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.186
-1476.85
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.522
-4150.87
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.065
-520.33
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
6.06
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.147
9116.07
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.331
74178.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.433
3439.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.511
12014.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.186
-1476.85
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.011
-85.08
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.065
-520.33
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.713
-5667.49
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.031
244.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.006
-44.26
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
30.79
אופציות מסוג Warrants
0.006
45.91
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.014
110.67
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.603
-4793.95
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.465
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.372
2960.9
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.737
5856.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.136
1077.7
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
3.568
28366.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.195
1551.8
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.869
6909.24
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.156
1241.16
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.179
1420.22
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.028
221.88
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
11.07
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.628
4991.18
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.609
44588.86
פח"ק/פר"י
2.539
20181.02
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.844
6706.32
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.065
-513.35
זכאים מס הכנסה
-0.003
-21.88
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.056
447.42
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.1
24639.23
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.199
9531.79
מק"מ
0.643
5113.89
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.307
2.307
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
3.132
24895.58
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.549
4363.56
קרנות גידור
0.915
7272.48
קרנות גידור בחו"ל
0.731
5809.99
קרנות הון סיכון
0.066
595.18
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.027
213.26
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.066
524.13
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.015
116.09
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל פיצויים למעסיק

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.61%
₪ 219,514
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.54%
₪ 4,289
מזומנים ושווי מזומנים
13.77%
₪ 109,463
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.81%
₪ 236,971
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.23%
₪ 121,030
פיקדונות
1.22%
₪ 9,702
נכסים אחרים
-0.07%
₪ -575
קרנות נאמנות
5.99%
₪ 47,594
הלוואות
5.91%
₪ 46,947

39.91%

חשיפה למניות

42.27%

חשיפה לחו"ל

26.25%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של כלל פיצויים למעסיק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
-1.70
מרץ
0.19
אפריל
1.65
מאי
0.65
יוני
1.23
יולי
2.31
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-3.12
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.55
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.36
מרץ
0.41
אפריל
-1.10
מאי
-2.64
יוני
-2.06
יולי
2.88
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-3.79
אוקטובר
1.70
נובמבר
0.68
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-7.93
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.39
פברואר
0.71
מרץ
1.29
אפריל
1.80
מאי
1.77
יוני
0.28
יולי
-0.13
אוגוסט
1.40
ספטמבר
-0.51
אוקטובר
2.30
נובמבר
-0.21
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
12.34
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-2.10
מרץ
-9.28
אפריל
4.65
מאי
1.10
יוני
-0.21
יולי
2.32
אוגוסט
2.38
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
0.37
נובמבר
4.80
דצמבר
2.47
תשואה מצטברת
4.58
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.86
פברואר
1.24
מרץ
0.76
אפריל
1.65
מאי
-1.21
יוני
1.77
יולי
0.88
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
1.16
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.73
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.27

מחשבון תשואה של כלל פיצויים למעסיק

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
כלל פיצויים למעסיק יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל פיצויים למעסיק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
-1.70
מרץ
0.19
אפריל
1.65
מאי
0.65
יוני
1.23
יולי
2.31
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-3.12
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.55
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.36
מרץ
0.41
אפריל
-1.10
מאי
-2.64
יוני
-2.06
יולי
2.88
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-3.79
אוקטובר
1.70
נובמבר
0.68
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-7.93
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.39
פברואר
0.71
מרץ
1.29
אפריל
1.80
מאי
1.77
יוני
0.28
יולי
-0.13
אוגוסט
1.40
ספטמבר
-0.51
אוקטובר
2.30
נובמבר
-0.21
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
12.34
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-2.10
מרץ
-9.28
אפריל
4.65
מאי
1.10
יוני
-0.21
יולי
2.32
אוגוסט
2.38
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
0.37
נובמבר
4.80
דצמבר
2.47
תשואה מצטברת
4.58
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.86
פברואר
1.24
מרץ
0.76
אפריל
1.65
מאי
-1.21
יוני
1.77
יולי
0.88
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
1.16
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.73
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.27
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל פיצויים למעסיק

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים