חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פיצויים למעסיק

כלל חברת ביטוח

2.23
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
241
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
854
צבירה נטו (במליונים)
-56
דמי ניהול ממוצעים
0.75%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.01%

חשיפה למניות

36.2%

חשיפה לחו"ל

25.38%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.23
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.1
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.96
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.52
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.22
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
4.01
5 שנים ממוצעת
5.42
שנת 2019
12.27
שנת 2020
4.58
שנת 2021
12.34
שנת 2022
-7.93
שנת 2023
7.72
מדד שארפ
0.49
שארפ כל הקופות
-0.12
אלפא שנתית
0.6
יחס נזילות
86.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.78
סטיית תקן 60 חודשים
2.16
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל פיצויים למעסיק

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.621
13839.01
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.623
13857.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.3
2560.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.015
125.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.364
3109.46
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.123
1054.29
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.341
71220.35
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.932
50655.56
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.775
6617.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.546
4662.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.004
34.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.026
223.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.307
2620.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.525
4480.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.028
239.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.092
785.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.325
2778.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
6.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.618
13817.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.212
112813.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.049
418.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.513
12918.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.655
22666.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.808
6900.93
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.189
69921.43
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.542
30244.63
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.274
10878.55
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.998
42674.41
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.46
12469.68
אופציה מסוג Warrant
0.001
7.61
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.077
655.69
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-52.07
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.218
1865.15
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.178
1518.61
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.022
191.21
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
1.56
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.374
3190.91
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.154
78167.26
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.383
3270.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.978
8351.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.218
1865.15
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
30.17
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.022
191.21
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.06
-514.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.009
76.76
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-34.28
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-2.44
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
4.34
אופציות מסוג Warrants
0.015
129.87
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.032
275.92
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.214
1830.32
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.409
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.453
3872.23
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.546
4662.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.103
875.82
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
3.139
26805.22
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.231
1970.25
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.02
171.3
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.326
2779.64
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.019
161.83
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.02
168.62
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
9.84
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.501
4274.45
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.392
80193.54
פח"ק/פר"י
1.376
11746.5
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.307
2625.59
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.064
-547.03
זכאים מס הכנסה
-0.027
-226.98
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.103
881.58
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.213
27432.68
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.587
13547.38
מק"מ
0.177
1509.53
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.302
2.302
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.92
16398.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.489
4174.9
קרנות גידור
0.884
7550.47
קרנות גידור בחו"ל
0.774
6612.7
קרנות הון סיכון
0.062
512.15
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.021
181.37
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.062
525.28
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.01
82.52
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל פיצויים למעסיק

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
25.13%
₪ 214,573
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.46%
₪ 3,954
מזומנים ושווי מזומנים
15.65%
₪ 133,632
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.07%
₪ 265,329
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.35%
₪ 131,057
פיקדונות
0.25%
₪ 2,142
נכסים אחרים
2.22%
₪ 18,976
קרנות נאמנות
4.71%
₪ 40,229
הלוואות
5.15%
₪ 43,983

42.01%

חשיפה למניות

36.2%

חשיפה לחו"ל

25.38%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.4
5.13
15.66
8.58
25.62
2.38
5.05
16.08
17.05
36.97
2.33
4.50
11.91
11.97
30.49
2.3
4.45
12
9.9
31.67
2.26
4.86
13.25
11.69
30.77
2.24
4.44
15.07
15.96
33.13
2.23
4.45
12.1
12.52
30.22
2.21
4.59
12.96
11.34
26.76
2.2
4.36
13.97
16.93
35.96
2.15
4.38
13.74
11.24
24.95
2.15
4.30
13.31
11.53
28.33
2.14
4.35
12.57
11.87
27.61
2.04
4.24
11.74
12.42
28.31
1.91
2.82
7.77
54.72
91.16
1.76
4.25
11.57
8.84
26.24
1.55
2.94
9.38
9.33
21.31

תשואות העבר של כלל פיצויים למעסיק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
2.10
מרץ
2.23
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.45
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
-1.70
מרץ
0.19
אפריל
1.65
מאי
0.65
יוני
1.23
יולי
2.31
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-3.12
נובמבר
3.21
דצמבר
2.77
תשואה מצטברת
7.72
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.36
מרץ
0.41
אפריל
-1.10
מאי
-2.64
יוני
-2.06
יולי
2.88
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-3.79
אוקטובר
1.70
נובמבר
0.68
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-7.93
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.39
פברואר
0.71
מרץ
1.29
אפריל
1.80
מאי
1.77
יוני
0.28
יולי
-0.13
אוגוסט
1.40
ספטמבר
-0.51
אוקטובר
2.30
נובמבר
-0.21
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
12.34
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-2.10
מרץ
-9.28
אפריל
4.65
מאי
1.10
יוני
-0.21
יולי
2.32
אוגוסט
2.38
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
0.37
נובמבר
4.80
דצמבר
2.47
תשואה מצטברת
4.58
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.86
פברואר
1.24
מרץ
0.76
אפריל
1.65
מאי
-1.21
יוני
1.77
יולי
0.88
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
1.16
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.73
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.27

מחשבון תשואה של כלל פיצויים למעסיק

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
כלל פיצויים למעסיק יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל פיצויים למעסיק

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
-1.70
מרץ
0.19
אפריל
1.65
מאי
0.65
יוני
1.23
יולי
2.31
אוגוסט
-0.39
ספטמבר
-1.05
אוקטובר
-3.12
נובמבר
3.21
דצמבר
2.77
תשואה מצטברת
7.72
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.36
מרץ
0.41
אפריל
-1.10
מאי
-2.64
יוני
-2.06
יולי
2.88
אוגוסט
-0.90
ספטמבר
-3.79
אוקטובר
1.70
נובמבר
0.68
דצמבר
-1.54
תשואה מצטברת
-7.93
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.39
פברואר
0.71
מרץ
1.29
אפריל
1.80
מאי
1.77
יוני
0.28
יולי
-0.13
אוגוסט
1.40
ספטמבר
-0.51
אוקטובר
2.30
נובמבר
-0.21
דצמבר
1.65
תשואה מצטברת
12.34
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-2.10
מרץ
-9.28
אפריל
4.65
מאי
1.10
יוני
-0.21
יולי
2.32
אוגוסט
2.38
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
0.37
נובמבר
4.80
דצמבר
2.47
תשואה מצטברת
4.58
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.86
פברואר
1.24
מרץ
0.76
אפריל
1.65
מאי
-1.21
יוני
1.77
יולי
0.88
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
1.16
אוקטובר
1.31
נובמבר
0.73
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.27
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל פיצויים למעסיק

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים