חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס מרכזית לפיצויים

קבוצת הפניקס

-3.39
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
242
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
828
צבירה נטו (במליונים)
7
דמי ניהול ממוצעים
0.6%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.86%

חשיפה למניות

47.15%

חשיפה לחו"ל

21.14%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.39
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.51
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.04
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.61
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.07
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
3 שנים ממוצעת
3.73
5 שנים ממוצעת
3.55
שנת 2019
12.99
שנת 2020
4.20
שנת 2021
13.33
שנת 2022
-9.48
מדד שארפ
0.06
שארפ כל הקופות
-0.37
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
83.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.95
סטיית תקן 60 חודשים
2.36
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס מרכזית לפיצויים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.263
10462.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.24
26843.8
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.193
1601.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.263
2177.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.131
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.07
576.23
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
576.23
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.71
5884.35
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.014
58108.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.271
51956.05
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.277
10580.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.264
10475.34
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.159
1321.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.032
264.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.952
7886.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.765
6341.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.166
1379.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.193
1598.91
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.319
2642.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.939
7779.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.02
164.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.185
18099.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.593
79478.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.105
868.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.588
21439.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.834
23478.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.624
13452.76
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.14
50871.91
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.038
25171.79
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.008
69.9
מניות לא סחירות
0.084
692.12
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.034
49991.25
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.042
16915.95
אופציה מסוג Warrant
0.004
34.64
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.086
709.81
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.216
-1792.42
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
15.26
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.002
-17.72
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.311
-2576.79
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.155
1283.3
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.447
36844.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.014
119.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.343
2844.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.009
76.96
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.013
-107.92
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.311
-2576.79
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.002
-17.09
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.659
-5458.42
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.355
2938.93
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
46.6
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.537
4450.97
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-1.36
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
25.63
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.599
-4965.42
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.639
5293.64
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.032
16831.19
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.052
427.8
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.379
19708.16
הלוואות לא מובטחות
0.062
513.97
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.604
5004.28
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
150.52
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
3.45
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.24
1990.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.46
78375.07
פח"ק/פר"י
1.32
10937.52
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.511
29091.07
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.42
-3482.66
זכאים מס הכנסה
-0.016
-130.93
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.136
1129.52
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.001
5.07
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.123
17591.86
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.846
15291.89
מק"מ
3.349
27743.8
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
1.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.371
1.371
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.528
0.528
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.1
824.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.117
9257.25
קרנות גידור
0.125
1032.5
קרנות גידור בחו"ל
0.094
774.83
קרנות הון סיכון
2.433
525.6
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.004
35.15
קרנות השקעה אחרות
1.831
15167.03
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.433
20157.52
קרנות נדל"ן
0.582
4825.84
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.244
2019.65
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס מרכזית לפיצויים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.58%
₪ 220,233
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.93%
₪ 16,008
מזומנים ושווי מזומנים
18.25%
₪ 151,231
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.17%
₪ 200,223
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.91%
₪ 148,389
פיקדונות
-1.57%
₪ -13,038
נכסים אחרים
3.60%
₪ 29,842
קרנות נאמנות
3.12%
₪ 25,813
הלוואות
6.01%
₪ 49,769

40.86%

חשיפה למניות

47.15%

חשיפה לחו"ל

21.14%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של הפניקס מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.32
פברואר
-2.00
מרץ
-0.11
אפריל
1.63
מאי
0.68
יוני
1.59
יולי
2.73
אוגוסט
-0.27
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-3.39
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.65
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.84
מרץ
0.30
אפריל
-1.39
מאי
-2.91
יוני
-2.22
יולי
2.97
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-4.02
אוקטובר
1.75
נובמבר
1.00
דצמבר
-2.10
תשואה מצטברת
-9.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.79
מרץ
2.08
אפריל
1.82
מאי
1.49
יוני
0.50
יולי
-0.31
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
2.09
נובמבר
0.09
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
13.33
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
-2.31
מרץ
-10.25
אפריל
5.61
מאי
1.21
יוני
-0.97
יולי
2.50
אוגוסט
2.88
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.78
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.00
פברואר
1.21
מרץ
0.51
אפריל
1.72
מאי
-1.52
יוני
2.12
יולי
0.73
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
1.69
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.90
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
12.99

מחשבון תשואה של הפניקס מרכזית לפיצויים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
הפניקס מרכזית לפיצויים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.32
פברואר
-2.00
מרץ
-0.11
אפריל
1.63
מאי
0.68
יוני
1.59
יולי
2.73
אוגוסט
-0.27
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-3.39
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.65
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.84
מרץ
0.30
אפריל
-1.39
מאי
-2.91
יוני
-2.22
יולי
2.97
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-4.02
אוקטובר
1.75
נובמבר
1.00
דצמבר
-2.10
תשואה מצטברת
-9.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.79
מרץ
2.08
אפריל
1.82
מאי
1.49
יוני
0.50
יולי
-0.31
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
2.09
נובמבר
0.09
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
13.33
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
-2.31
מרץ
-10.25
אפריל
5.61
מאי
1.21
יוני
-0.97
יולי
2.50
אוגוסט
2.88
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.78
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.00
פברואר
1.21
מרץ
0.51
אפריל
1.72
מאי
-1.52
יוני
2.12
יולי
0.73
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
1.69
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.90
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
12.99
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים