חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס מרכזית לפיצויים

קבוצת הפניקס

-1.39
/
אפריל
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
242
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
894
צבירה נטו (במליונים)
-50
דמי ניהול ממוצעים
0.57%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.31%

חשיפה למניות

44.6%

חשיפה לחו"ל

24.07%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.39
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.89
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.79
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.17
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
26.77
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
3 שנים ממוצעת
2.65
5 שנים ממוצעת
4.86
שנת 2019
12.99
שנת 2020
4.20
שנת 2021
13.33
שנת 2022
-9.48
שנת 2023
8.17
מדד שארפ
0.47
שארפ כל הקופות
-0.02
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
79.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.93
סטיית תקן 60 חודשים
2.38
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס מרכזית לפיצויים

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.589
14209.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.9
25942.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.362
3238.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.19
1700.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.042
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.061
547.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
547.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.806
7206.1
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.521
67267.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.782
60661.61
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.56
5008.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.206
10784.41
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.321
2874.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.864
7732.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.801
7166.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.189
1689.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.236
2110.07
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.231
2064.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.688
6149.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.015
132.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.118
18940.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.963
89118.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.092
821.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.54
22715.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.801
25055.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.664
14880.91
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.509
58220.66
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.378
30218.9
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.07
627.6
מניות לא סחירות
0.071
631.17
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.283
47256.72
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.211
19775.04
אופציה מסוג Warrant
0
1.25
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0.015
132.54
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
-0.005
-45.28
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.126
1123.1
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.154
-1375.23
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.003
24.78
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
6.771
60564.28
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-7.585
-67845.45
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.003
24.9
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.011
-96.67
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
13.86
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.108
962.83
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.413
48416.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.631
5646.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
6.771
60564.28
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.114
1021.91
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-7.585
-67845.45
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.115
-1026.31
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.131
1173.15
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.005
43.4
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.486
4346.75
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.004
32.78
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
6.74
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.351
-3141.9
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.476
4259.75
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.091
18704.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.043
383.2
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.331
20850.63
הלוואות לא מובטחות
0.041
369.55
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.687
6147.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
139.44
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
3.48
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.2
1786.84
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
10.009
89521.68
פח"ק/פר"י
1.708
15278.15
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.016
18033.94
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.229
-2048.46
זכאים מס הכנסה
-0.003
-26.81
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.143
1276.54
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.001
4.73
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.543
22743.75
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.226
10966.51
מק"מ
0.488
4361.28
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
1.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.283
1.283
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.423
0.423
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.106
948.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.902
8067.33
קרנות גידור
0.234
2096.82
קרנות גידור בחו"ל
0.269
2409.44
קרנות הון סיכון
2.427
452.08
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.004
32.73
קרנות השקעה אחרות
1.184
10587.87
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.427
21707.69
קרנות נדל"ן
0.26
2322.87
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.581
5194.89
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס מרכזית לפיצויים

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.81%
₪ 239,829
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.55%
₪ 13,847
מזומנים ושווי מזומנים
17.50%
₪ 156,557
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.20%
₪ 296,982
אג"ח ממשלתיות סחירות
15.35%
₪ 137,299
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
-3.00%
₪ -26,843
קרנות נאמנות
2.71%
₪ 24,279
הלוואות
5.87%
₪ 52,502

42.31%

חשיפה למניות

44.6%

חשיפה לחו"ל

24.07%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.44
5.32
9.6
35.29
95.16
-0.4
0.69
4.14
1.73
8.14
-0.57
0.31
3.7
-1.06
4.38
-0.74
2.18
7.25
7.16
18.82
-0.75
1.55
6.17
3.9
14.88
-0.88
3.33
9.77
5.52
22.98
-1
3.40
9.14
6.38
27.64

תשואות העבר של הפניקס מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
2.23
מרץ
2.26
אפריל
-1.39
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.41
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.32
פברואר
-2.00
מרץ
-0.11
אפריל
1.63
מאי
0.68
יוני
1.59
יולי
2.73
אוגוסט
-0.27
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-3.39
נובמבר
3.86
דצמבר
2.46
תשואה מצטברת
8.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.84
מרץ
0.30
אפריל
-1.39
מאי
-2.91
יוני
-2.22
יולי
2.97
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-4.02
אוקטובר
1.75
נובמבר
1.00
דצמבר
-2.10
תשואה מצטברת
-9.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.79
מרץ
2.08
אפריל
1.82
מאי
1.49
יוני
0.50
יולי
-0.31
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
2.09
נובמבר
0.09
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
13.33
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
-2.31
מרץ
-10.25
אפריל
5.61
מאי
1.21
יוני
-0.97
יולי
2.50
אוגוסט
2.88
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.78
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.00
פברואר
1.21
מרץ
0.51
אפריל
1.72
מאי
-1.52
יוני
2.12
יולי
0.73
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
1.69
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.90
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
12.99

מחשבון תשואה של הפניקס מרכזית לפיצויים

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
הפניקס מרכזית לפיצויים יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.32
פברואר
-2.00
מרץ
-0.11
אפריל
1.63
מאי
0.68
יוני
1.59
יולי
2.73
אוגוסט
-0.27
ספטמבר
-1.36
אוקטובר
-3.39
נובמבר
3.86
דצמבר
2.46
תשואה מצטברת
8.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.84
מרץ
0.30
אפריל
-1.39
מאי
-2.91
יוני
-2.22
יולי
2.97
אוגוסט
-0.77
ספטמבר
-4.02
אוקטובר
1.75
נובמבר
1.00
דצמבר
-2.10
תשואה מצטברת
-9.48
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.27
פברואר
0.79
מרץ
2.08
אפריל
1.82
מאי
1.49
יוני
0.50
יולי
-0.31
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.24
אוקטובר
2.09
נובמבר
0.09
דצמבר
1.67
תשואה מצטברת
13.33
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
-2.31
מרץ
-10.25
אפריל
5.61
מאי
1.21
יוני
-0.97
יולי
2.50
אוגוסט
2.88
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.78
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
4.20
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.00
פברואר
1.21
מרץ
0.51
אפריל
1.72
מאי
-1.52
יוני
2.12
יולי
0.73
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
1.69
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.90
דצמבר
1.03
תשואה מצטברת
12.99
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס מרכזית לפיצויים

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים