חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

כלל חברת ביטוח

-2.24
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/04/1979
מספר האוצר
253
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
8,808
צבירה נטו (במליונים)
-1,102
דמי ניהול ממוצעים
0.58%
דמי ניהול מהפקדה
0.19%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

20.7%

חשיפה למניות

46.21%

חשיפה לחו"ל

22.22%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.24
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.42
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.12
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.7
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.21
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.01
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
3 שנים ממוצעת
2.5
5 שנים ממוצעת
2.84
שנת 2019
10.55
שנת 2020
2.53
שנת 2021
8.86
שנת 2022
-6.63
מדד שארפ
-0.61
שארפ כל הקופות
-0.59
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
73.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.34
סטיית תקן 60 חודשים
1.64
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
4.264
375537.99
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.986
262982.35
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.291
25649.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.077
6759.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.12
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.348
30670.94
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.018
1592.1
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.788
685946.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.882
518048.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.877
77226.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.955
260223.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.006
88586.37
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.005
445.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
825.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.092
8072.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.426
37553.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.035
3099.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.266
23391.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1
88053.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.011
982.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.649
233305.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
15.904
1400742.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.085
7480.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.975
173951.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.769
243860.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.33
29030.14
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.737
241028.63
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.998
87908.83
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
2.065
181858.52
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.299
114385.72
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.433
38102.89
אופציה מסוג Warrant
0
13.3
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.066
5827.38
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.017
-1472.59
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.042
-3670.59
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.743
-65475.44
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.118
-10372.82
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.012
1068.54
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.063
181730.25
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.093
184367.1
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.502
44237.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.521
45917.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.042
-3670.59
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.039
-3449.99
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.118
-10372.82
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.148
-101150
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.476
129984
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.047
4123.68
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.076
-6733.3
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.003
290.92
אופציות מסוג Warrants
0.003
270.02
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.015
1300.38
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.647
-57002.55
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.366
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.126
99160.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.017
177687.95
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.367
32365.02
הלוואות לא מובטחות
0.003
231.06
הלוואות לעמיתים
1.495
131671.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
3.43
302059.85
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.22
19346.27
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.238
20968.74
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.407
35872.73
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.04
3529.9
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.104
9145.08
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.002
142.39
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.665
146680.15
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.102
97024.97
פח"ק/פר"י
0.966
85061.07
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.301
202629.25
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.051
-4512.55
זכאים מס הכנסה
-0.005
-423.21
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.111
9766.22
זכויות במקרקעין מניבים
0.579
50989.89
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.468
41238.85
חייבים שונים
0.083
7266.99
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.428
37662.22
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.105
9225.22
מק"מ
0.724
63754.82
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
4.15
4.15
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.807
71101.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.123
10845.61
קרנות גידור
0.427
37625.06
קרנות גידור בחו"ל
1.144
100740.4
קרנות הון סיכון
4.712
24472.79
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.05
4445.09
קרנות השקעה אחרות
2.503
220454.31
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.712
414985.62
קרנות נדל"ן
0.053
4663.46
קרנות נדל"ן בחו"ל
3.05
268650.77
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
35.41%
₪ 3,118,893
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.49%
₪ 131,047
מזומנים ושווי מזומנים
5.66%
₪ 498,183
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.97%
₪ 1,054,295
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.24%
₪ 1,606,791
פיקדונות
0.87%
₪ 76,188
נכסים אחרים
10.82%
₪ 952,646
קרנות נאמנות
5.08%
₪ 447,464
הלוואות
10.47%
₪ 922,102

20.7%

חשיפה למניות

46.21%

חשיפה לחו"ל

22.22%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-1.03
1.63
1.55
5.64
16.61

מובילה בתשואות

קופה פודה

-1.43
0.79
0.57
5.54
12.3

קופה פודה

-1.46
4.15
4.14
14.44

קופה פופולארית

-1.49
2.12
1.9
9.96
16.99

קופה פודה

-1.55
4.07
3.82
11.78
20.49

קופה פודה

-1.7
2.42
1.75
12.8
20.05

קופה פודה

-1.78
2.76
2.7
12.54
21.12

קופה פודה

-1.85
1.95
2.02
7.25
16

קופה פודה

-2.14
0.85
0.86
3.21
-2.24
1.36
1.42
7.7
15.01

קופה פודה

-3.14
2.42

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.70
פברואר
-1.57
מרץ
0.37
אפריל
1.24
מאי
0.78
יוני
0.78
יולי
1.43
אוגוסט
0.18
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-2.24
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.33
פברואר
-0.62
מרץ
0.07
אפריל
-0.97
מאי
-1.99
יוני
-1.08
יולי
2.29
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-2.95
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.81
דצמבר
-0.75
תשואה מצטברת
-6.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.29
מרץ
1.17
אפריל
0.99
מאי
1.46
יוני
0.26
יולי
0.78
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
0.91
נובמבר
-0.06
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
8.86
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.95
מרץ
-7.76
אפריל
3.57
מאי
1.18
יוני
-0.18
יולי
1.60
אוגוסט
1.65
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
0.15
נובמבר
3.03
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
2.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.14
מרץ
0.85
אפריל
1.07
מאי
-0.44
יוני
1.39
יולי
0.84
אוגוסט
0.10
ספטמבר
0.85
אוקטובר
0.97
נובמבר
0.44
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
10.55

מחשבון תשואה של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.70
פברואר
-1.57
מרץ
0.37
אפריל
1.24
מאי
0.78
יוני
0.78
יולי
1.43
אוגוסט
0.18
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-2.24
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.33
פברואר
-0.62
מרץ
0.07
אפריל
-0.97
מאי
-1.99
יוני
-1.08
יולי
2.29
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-2.95
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.81
דצמבר
-0.75
תשואה מצטברת
-6.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.29
מרץ
1.17
אפריל
0.99
מאי
1.46
יוני
0.26
יולי
0.78
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
0.91
נובמבר
-0.06
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
8.86
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.95
מרץ
-7.76
אפריל
3.57
מאי
1.18
יוני
-0.18
יולי
1.60
אוגוסט
1.65
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
0.15
נובמבר
3.03
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
2.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.14
מרץ
0.85
אפריל
1.07
מאי
-0.44
יוני
1.39
יולי
0.84
אוגוסט
0.10
ספטמבר
0.85
אוקטובר
0.97
נובמבר
0.44
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
10.55
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים