חברת הביטוח כלל לוגו

כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

כלל חברת ביטוח

1.63
/
מרץ
תאריך הקמה
01/04/1979
מספר האוצר
253
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
יתרת נכסים (במליונים)
8,820
צבירה נטו (במליונים)
-1,314
דמי ניהול ממוצעים
0.58%
דמי ניהול מהפקדה
0.21%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

21.97%

חשיפה למניות

40.29%

חשיפה לחו"ל

21.6%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.63
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.57
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.69
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.13
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.22
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.61
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
2.64
5 שנים ממוצעת
3.82
שנת 2019
10.55
שנת 2020
2.53
שנת 2021
8.86
שנת 2022
-6.63
שנת 2023
6.36
מדד שארפ
-0.91
שארפ כל הקופות
-0.96
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
74.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.36
סטיית תקן 60 חודשים
1.66
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.271
288484.25
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.275
288861.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.605
53373.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.043
3818.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.09
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.432
38089.62
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.208
18383.58
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.473
1100126.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.003
705831.05
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.045
92204.36
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.647
57109.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.005
426.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
825.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.364
32099.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.572
50440.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.033
2937.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.27
23849.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.957
84375.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
794.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.919
169260.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
14.552
1283457.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.058
5129.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.794
158248.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.742
241888.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.516
45476.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.676
235985.32
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.217
107312.34
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
2.079
183329.77
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.352
119220.7
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.477
42085.24
אופציה מסוג Warrant
0
18
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.018
1620.57
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.002
-170.56
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.046
4039.15
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.106
-9343.2
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.045
3985.89
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.016
1380.68
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.754
66516.86
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.919
169275.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.431
38030.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.32
28185.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.046
4039.15
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
505.47
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.045
3985.89
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.12
10565.46
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.646
57017.25
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.146
12843.57
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.015
-1351.4
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-22.19
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
39.22
אופציות מסוג Warrants
0.006
530.35
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.047
4165.88
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.183
16112.67
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.346
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.471
129758.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.68
148200.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.309
27228.56
הלוואות לא מובטחות
0.002
132.93
הלוואות לעמיתים
1.285
113355.96
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
3.734
329353.4
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.206
18151.13
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.327
28881.72
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.068
6019.47
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.087
7641.48
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.006
569.08
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
110.78
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.471
129785.6
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.802
70693.39
פח"ק/פר"י
0.673
59391.88
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.159
14007.39
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.051
-4475.64
זכאים מס הכנסה
-0.008
-709.54
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.111
9754.74
זכויות במקרקעין מניבים
0.602
53062.88
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.418
36830.91
חייבים שונים
0.101
8889.13
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.314
27696.12
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.505
44545.01
מק"מ
0.238
21033.75
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
4.645
4.645
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.471
129712.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.103
9040.99
קרנות גידור
0.437
38584.78
קרנות גידור בחו"ל
1.224
107925.42
קרנות הון סיכון
4.963
24887.94
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.061
5393.63
קרנות השקעה אחרות
2.676
236014.08
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.963
437731.52
קרנות נדל"ן
0.081
7169.4
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.837
250180.88
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בכלל תמר אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
31.47%
₪ 2,775,264
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.38%
₪ 122,065
מזומנים ושווי מזומנים
2.51%
₪ 221,723
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.53%
₪ 1,017,035
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.97%
₪ 1,937,579
פיקדונות
0.53%
₪ 47,033
נכסים אחרים
14.09%
₪ 1,242,468
קרנות נאמנות
6.22%
₪ 548,483
הלוואות
10.30%
₪ 908,369

21.97%

חשיפה למניות

40.29%

חשיפה לחו"ל

21.6%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (11)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
4.67
5.73
7.85
1.8
2.84
10.3
12.42
26.37
1.76
3.38
11.07
14.77
1.63
2.57
8.57
8.13
20.61
1.56
2.84
9.91
12.01
29.05
1.27
2.22
8.21
5.52
1.24
2.34
8.27
6.81
21.28
1.21
2.57
7.77
10.86
24.75
0.98
1.66
5.81
8.28
19.66
0.83
1.30
5.43
6.37
19.34
0.73
1.33
4.69
5.89
14.85

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
0.88
מרץ
1.63
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.57
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.70
פברואר
-1.57
מרץ
0.37
אפריל
1.24
מאי
0.78
יוני
0.78
יולי
1.43
אוגוסט
0.18
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-2.24
נובמבר
2.73
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
6.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.33
פברואר
-0.62
מרץ
0.07
אפריל
-0.97
מאי
-1.99
יוני
-1.08
יולי
2.29
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-2.95
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.81
דצמבר
-0.75
תשואה מצטברת
-6.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.29
מרץ
1.17
אפריל
0.99
מאי
1.46
יוני
0.26
יולי
0.78
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
0.91
נובמבר
-0.06
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
8.86
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.95
מרץ
-7.76
אפריל
3.57
מאי
1.18
יוני
-0.18
יולי
1.60
אוגוסט
1.65
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
0.15
נובמבר
3.03
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
2.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.14
מרץ
0.85
אפריל
1.07
מאי
-0.44
יוני
1.39
יולי
0.84
אוגוסט
0.10
ספטמבר
0.85
אוקטובר
0.97
נובמבר
0.44
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
10.55

מחשבון תשואה של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
כלל תמר אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.70
פברואר
-1.57
מרץ
0.37
אפריל
1.24
מאי
0.78
יוני
0.78
יולי
1.43
אוגוסט
0.18
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
-2.24
נובמבר
2.73
דצמבר
2.14
תשואה מצטברת
6.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.33
פברואר
-0.62
מרץ
0.07
אפריל
-0.97
מאי
-1.99
יוני
-1.08
יולי
2.29
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-2.95
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.81
דצמבר
-0.75
תשואה מצטברת
-6.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.06
פברואר
0.29
מרץ
1.17
אפריל
0.99
מאי
1.46
יוני
0.26
יולי
0.78
אוגוסט
1.24
ספטמבר
-0.40
אוקטובר
0.91
נובמבר
-0.06
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
8.86
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.31
פברואר
-0.95
מרץ
-7.76
אפריל
3.57
מאי
1.18
יוני
-0.18
יולי
1.60
אוגוסט
1.65
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
0.15
נובמבר
3.03
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
2.53
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.16
פברואר
1.14
מרץ
0.85
אפריל
1.07
מאי
-0.44
יוני
1.39
יולי
0.84
אוגוסט
0.10
ספטמבר
0.85
אוקטובר
0.97
נובמבר
0.44
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
10.55
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים