חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים אמיר כללי

מנורה חברת ביטוח

2.1
/
מרץ
תאריך הקמה
01/04/1977
מספר האוצר
260
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
477
צבירה נטו (במליונים)
-44
דמי ניהול ממוצעים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה
1.02%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

47.9%

חשיפה למניות

61.07%

חשיפה לחו"ל

29.12%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.94
5.08
12.21
2.66
4.88
13.79
2.36
4.77
14.77
2.3
4.35
11.28
2.18
4.22
12.38
תשואה חודשית
2.1
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.45
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.98
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.56
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.1
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
4.64
5 שנים ממוצעת
5.57
שנת 2019
11.97
שנת 2020
3.24
שנת 2021
13.87
שנת 2022
-7.94
שנת 2023
8.42
מדד שארפ
0.3
שארפ כל הקופות
0.12
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
71.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.81
סטיית תקן 60 חודשים
2.34
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים אמיר כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.07
5101.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.608
7660.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.174
831.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.094
449.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.11
526.02
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.035
168.97
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.919
13911.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.936
18754.35
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.456
2171.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.295
1405.9
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.126
598.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.012
57.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.025
121.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.017
81.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.008
37.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.81
3857.53
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.01
47.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.408
1944.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.006
30.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.224
5833.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.085
19466.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.146
694.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.908
4328.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.499
2380.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.411
1958.98
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.801
32409.78
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.65
17391.22
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.347
6418.84
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
16.488
78567.97
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.284
6120.72
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.101
483.48
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.023
-111.82
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.611
2910.79
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.295
1406.05
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.369
20817.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.971
4626.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.536
7319.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.611
2910.79
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.09
430.2
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.616
-2935
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.818
3896.2
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
23.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-2.02
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
4.45
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
2.22
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.064
306.25
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.32
256.84
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.201
5721.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.916
18660.76
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.841
4007.13
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.489
2328.12
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.12
10100.12
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.003
13.38
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.493
2347.68
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.054
256.84
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.204
5739.58
פח"ק/פר"י
1.572
7490.26
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.042
-199.76
זכאים מס הכנסה
-0.053
-251.16
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.375
1786.47
זכויות במקרקעין מניבים
0.021
101.87
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.052
249.24
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.211
1005.91
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.198
15240.83
מק"מ
0.478
2278.4
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.009
41.48
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.513
2.513
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.301
6197.89
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.182
865.25
קרנות הון סיכון
11.228
7749.93
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.814
8642.09
קרנות השקעה אחרות
1.65
7863.97
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.228
53503.28
קרנות נדל"ן
0.219
1045.09
קרנות נדל"ן בחו"ל
5.835
27805.95
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים אמיר כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.38%
₪ 54,216
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.53%
₪ 2,531
מזומנים ושווי מזומנים
6.19%
₪ 29,477
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.82%
₪ 175,438
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.12%
₪ 38,691
פיקדונות
0.50%
₪ 2,361
נכסים אחרים
23.71%
₪ 112,998
קרנות נאמנות
3.82%
₪ 18,214
הלוואות
8.94%
₪ 42,597

47.9%

חשיפה למניות

61.07%

חשיפה לחו"ל

29.12%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.94
5.08
12.21
15.46
37.29
2.66
4.88
13.79
8.24
22.01
2.36
4.77
14.77
16.48
32.18
2.3
4.35
11.28
13.06
33.9
2.18
4.22
12.38
10.63
27.06
2.1
4.55
12.45
14.56
31.1
2.1
4.18
13.9
15.49
35.03
2.09
4.32
12.37
11.7
26.88
2.09
4.14
13.94
16.63
32.95
1.7
3.57
6
5.12
14.98
1.54
4.03
10.67
8.92
15.85
1.5
2.92
9.04
10.57
21.5
0.74
3.22
9.29
19.04
40.12
0.42
0.88
6.4
8.7
15.67
0

תשואות העבר של מנורה מבטחים אמיר כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
2.30
מרץ
2.10
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.55
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.21
פברואר
-1.71
מרץ
0.34
אפריל
1.62
מאי
0.67
יוני
1.95
יולי
2.81
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
-1.11
אוקטובר
-2.42
נובמבר
2.44
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
8.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.70
מרץ
0.77
אפריל
-1.32
מאי
-2.53
יוני
-2.16
יולי
2.98
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.40
אוקטובר
2.01
נובמבר
1.42
דצמבר
-1.35
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
0.70
מרץ
1.77
אפריל
1.97
מאי
1.23
יוני
0.75
יולי
0.44
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.12
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
13.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.55
מרץ
-10.66
אפריל
5.49
מאי
1.61
יוני
-0.89
יולי
2.56
אוגוסט
2.61
ספטמבר
-1.65
אוקטובר
0.45
נובמבר
5.17
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
3.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.82
פברואר
1.23
מרץ
0.67
אפריל
1.71
מאי
-0.87
יוני
1.86
יולי
0.58
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
1.26
אוקטובר
1.22
נובמבר
0.76
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
11.97

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים אמיר כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים אמיר כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים אמיר כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.21
פברואר
-1.71
מרץ
0.34
אפריל
1.62
מאי
0.67
יוני
1.95
יולי
2.81
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
-1.11
אוקטובר
-2.42
נובמבר
2.44
דצמבר
2.00
תשואה מצטברת
8.42
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.70
מרץ
0.77
אפריל
-1.32
מאי
-2.53
יוני
-2.16
יולי
2.98
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.40
אוקטובר
2.01
נובמבר
1.42
דצמבר
-1.35
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
0.70
מרץ
1.77
אפריל
1.97
מאי
1.23
יוני
0.75
יולי
0.44
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.12
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
13.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.55
מרץ
-10.66
אפריל
5.49
מאי
1.61
יוני
-0.89
יולי
2.56
אוגוסט
2.61
ספטמבר
-1.65
אוקטובר
0.45
נובמבר
5.17
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
3.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.82
פברואר
1.23
מרץ
0.67
אפריל
1.71
מאי
-0.87
יוני
1.86
יולי
0.58
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
1.26
אוקטובר
1.22
נובמבר
0.76
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
11.97
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים אמיר כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים