חברת הביטוח מנורה לוגו

מנורה מבטחים אמיר כללי

מנורה חברת ביטוח

-2.42
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/04/1977
מספר האוצר
260
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
471
צבירה נטו (במליונים)
-15
דמי ניהול ממוצעים
0.5%
דמי ניהול מהפקדה
1.04%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.22%

חשיפה למניות

57.53%

חשיפה לחו"ל

22.4%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.42
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.57
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.66
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
5.24
5 שנים ממוצעת
4.17
שנת 2019
11.97
שנת 2020
3.24
שנת 2021
13.87
שנת 2022
-7.94
מדד שארפ
0.39
שארפ כל הקופות
0.37
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
69.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.92
סטיית תקן 60 חודשים
2.36
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים אמיר כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.111
5238.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.748
8242.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.22
1038.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.1
469.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.071
334.99
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.041
195.47
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.373
15902.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.764
17746.38
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.569
2683
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.272
1280.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.128
604.92
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.018
86.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.029
139.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.018
86.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.009
40.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.542
2555.36
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.238
1124.32
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.016
76.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.488
2302.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.008
38.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.208
5694.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.058
19132.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.164
771.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.038
4895.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.565
2664.8
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.389
1832.24
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.156
29024.47
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.885
13601.65
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.374
6479.26
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
15.007
70747.79
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.915
4312.67
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.225
1059.72
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.074
-349.57
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
2.86
13484.47
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.056
262.99
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.384
1811.45
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.944
28023.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.053
4964.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.399
6595.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
2.86
13484.47
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.056
262.99
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.184
865.84
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.1
-9900.36
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.063
5011.14
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
23.9
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.003
-15.77
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0.46
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.261
-1231.29
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.357
297.02
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.132
5336.53
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.923
18494.76
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.152
5430.39
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.37
1746
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.216
10446.22
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
20.1
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.499
2351.98
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.063
297.02
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.895
4218.21
פח"ק/פר"י
1.135
5351.97
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.046
-216.74
זכאים מס הכנסה
-0.004
-17.6
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.305
1437.45
זכויות במקרקעין מניבים
0.023
110.57
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.015
68.7
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.225
1061.06
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.581
7453.32
מק"מ
0.811
3823.69
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.008
35.58
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.658
2.658
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.337
6301.91
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.219
1032.38
קרנות הון סיכון
12.106
8371.74
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.896
8937.63
קרנות השקעה אחרות
1.611
7596.24
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
12.106
57072.11
קרנות נדל"ן
0.205
964.95
קרנות נדל"ן בחו"ל
6.361
29990.18
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים אמיר כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.95%
₪ 56,343
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.63%
₪ 2,973
מזומנים ושווי מזומנים
3.84%
₪ 18,085
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.26%
₪ 166,210
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.83%
₪ 41,631
פיקדונות
0.50%
₪ 2,372
נכסים אחרים
25.78%
₪ 121,528
קרנות נאמנות
4.00%
₪ 18,870
הלוואות
9.21%
₪ 43,434

44.22%

חשיפה למניות

57.53%

חשיפה לחו"ל

22.4%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (25)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
20.83
18.05

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.64
2.59
2.65
7.77
14.46

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.97
4.48
5.47
16.91
28.67

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.76
4.25
5.16
12.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.58
3.80
4.2
12.08
17.08

קופה פודה

-1.81
4.84
4.4
6.51
12.33

קופה פודה

-1.82
6.72

קופה סקטוריאלית

-2.04
2.69
2.3
24.87
34.61

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של מנורה מבטחים אמיר כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.21
פברואר
-1.71
מרץ
0.34
אפריל
1.62
מאי
0.67
יוני
1.95
יולי
2.81
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
-1.11
אוקטובר
-2.42
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.70
מרץ
0.77
אפריל
-1.32
מאי
-2.53
יוני
-2.16
יולי
2.98
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.40
אוקטובר
2.01
נובמבר
1.42
דצמבר
-1.35
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
0.70
מרץ
1.77
אפריל
1.97
מאי
1.23
יוני
0.75
יולי
0.44
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.12
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
13.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.55
מרץ
-10.66
אפריל
5.49
מאי
1.61
יוני
-0.89
יולי
2.56
אוגוסט
2.61
ספטמבר
-1.65
אוקטובר
0.45
נובמבר
5.17
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
3.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.82
פברואר
1.23
מרץ
0.67
אפריל
1.71
מאי
-0.87
יוני
1.86
יולי
0.58
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
1.26
אוקטובר
1.22
נובמבר
0.76
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
11.97

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים אמיר כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
מנורה מבטחים אמיר כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מנורה מבטחים אמיר כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.21
פברואר
-1.71
מרץ
0.34
אפריל
1.62
מאי
0.67
יוני
1.95
יולי
2.81
אוגוסט
-0.52
ספטמבר
-1.11
אוקטובר
-2.42
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.43
פברואר
-0.70
מרץ
0.77
אפריל
-1.32
מאי
-2.53
יוני
-2.16
יולי
2.98
אוגוסט
-1.29
ספטמבר
-4.40
אוקטובר
2.01
נובמבר
1.42
דצמבר
-1.35
תשואה מצטברת
-7.94
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
0.70
מרץ
1.77
אפריל
1.97
מאי
1.23
יוני
0.75
יולי
0.44
אוגוסט
1.39
ספטמבר
-0.52
אוקטובר
2.21
נובמבר
0.12
דצמבר
1.82
תשואה מצטברת
13.87
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
-2.55
מרץ
-10.66
אפריל
5.49
מאי
1.61
יוני
-0.89
יולי
2.56
אוגוסט
2.61
ספטמבר
-1.65
אוקטובר
0.45
נובמבר
5.17
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
3.24
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.82
פברואר
1.23
מרץ
0.67
אפריל
1.71
מאי
-0.87
יוני
1.86
יולי
0.58
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
1.26
אוקטובר
1.22
נובמבר
0.76
דצמבר
0.92
תשואה מצטברת
11.97
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מנורה מבטחים אמיר כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים