חברת הביטוח כלל לוגו

בר

כלל חברת ביטוח

2.3
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1974
מספר האוצר
263
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
4,440
צבירה נטו (במליונים)
-421
דמי ניהול ממוצעים
0.25%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.28%

חשיפה למניות

48.79%

חשיפה לחו"ל

25.46%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.94
5.08
12.21
2.66
4.88
13.79
2.36
4.77
14.77
2.3
4.35
11.28
2.18
4.22
12.38
תשואה חודשית
2.3
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.28
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.89
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.06
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
33.9
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
4.18
5 שנים ממוצעת
6.01
שנת 2019
12.57
שנת 2020
5.59
שנת 2021
15.12
שנת 2022
-7.44
שנת 2023
6.21
מדד שארפ
0.3
שארפ כל הקופות
0.13
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
75.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.87
סטיית תקן 60 חודשים
2.24
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של בר

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.314
58336.41
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.316
58412.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.243
10793.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.035
1539.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.047
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.283
12546.05
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.089
3935.22
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.346
281785.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.431
196732.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.579
25699.57
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.424
18810.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
140.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.006
250.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.238
10573.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.418
18540.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.022
967.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.01
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.217
9616.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.776
34473.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
75.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.256
55751.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.567
469154.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.038
1689.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.174
52124.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.991
88419.71
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.928
41225.47
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.636
383424.98
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.718
165089.09
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.529
67906.9
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.447
241836.86
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.676
74434.69
אופציה מסוג Warrant
0.001
42.76
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.083
3677.16
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-286.19
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.237
10524.68
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.051
-2259.22
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.018
806.02
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
8.56
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.303
13450.84
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.934
441076.04
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.301
13359.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.031
45795.16
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.237
10524.68
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
183.32
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.018
806.02
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.51
-22640.09
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.789
35031.95
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.009
421.32
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-188.13
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
-12.89
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
22.89
אופציות מסוג Warrants
0.016
696.17
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.058
2558.34
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.23
10207.14
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.223
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.388
61643.37
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.952
86689.33
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.516
22903.14
הלוואות לא מובטחות
0.001
35.45
הלוואות לעמיתים
0.998
44291.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.515
111678.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.107
4757.42
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.004
171.3
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.353
15684.74
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.064
2826.06
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0.021
924.64
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
40.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.244
55239.25
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.432
19199.43
פח"ק/פר"י
0.641
28461.59
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.922
40916.25
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.019
-845.12
זכאים מס הכנסה
-0.007
-288.93
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.376
16685.13
זכויות במקרקעין מניבים
0.497
22068.99
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.244
10818.56
חייבים שונים
0.115
5112.43
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.011
488.52
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.727
76677.77
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.14
50624.61
מק"מ
0.132
5862.61
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.866
1.866
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.925
85487.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.531
23557.75
קרנות גידור
0.253
11231.02
קרנות גידור בחו"ל
0.368
16336.87
קרנות הון סיכון
8.347
10733.1
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.454
20148.2
קרנות השקעה אחרות
2.452
108888.24
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.347
370603.19
קרנות נדל"ן
0.156
6929.66
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.595
70803.49
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בבר

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.90%
₪ 883,370
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.08%
₪ 48,169
מזומנים ושווי מזומנים
4.88%
₪ 216,523
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.44%
₪ 1,529,044
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.58%
₪ 514,015
פיקדונות
0.11%
₪ 4,929
נכסים אחרים
14.86%
₪ 659,685
קרנות נאמנות
4.32%
₪ 191,899
הלוואות
8.84%
₪ 392,379

46.28%

חשיפה למניות

48.79%

חשיפה לחו"ל

25.46%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.94
5.08
12.21
15.46
37.29
2.66
4.88
13.79
8.24
22.01
2.36
4.77
14.77
16.48
32.18
2.3
4.35
11.28
13.06
33.9
2.18
4.22
12.38
10.63
27.06
2.1
4.55
12.45
14.56
31.1
2.1
4.18
13.9
15.49
35.03
2.09
4.32
12.37
11.7
26.88
2.09
4.14
13.94
16.63
32.95
1.7
3.57
6
5.12
14.98
1.54
4.03
10.67
8.92
15.85
1.5
2.92
9.04
10.57
21.5
0.74
3.22
9.29
19.04
40.12
0.42
0.88
6.4
8.7
15.67
0
0
0
0
0
0
0
0

תשואות העבר של בר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.18
פברואר
2.19
מרץ
2.30
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.35
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
-1.97
מרץ
-0.04
אפריל
1.57
מאי
0.48
יוני
1.36
יולי
2.31
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-3.26
נובמבר
3.11
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
6.21
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.14
מרץ
0.66
אפריל
-0.88
מאי
-2.50
יוני
-2.30
יולי
3.73
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-4.05
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.55
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.36
פברואר
1.12
מרץ
1.91
אפריל
1.86
מאי
1.65
יוני
0.26
יולי
0.19
אוגוסט
1.71
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
2.43
נובמבר
0.24
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
15.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.15
מרץ
-9.33
אפריל
4.65
מאי
1.30
יוני
-0.23
יולי
2.32
אוגוסט
2.54
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.33
דצמבר
2.62
תשואה מצטברת
5.59
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
1.18
מרץ
0.75
אפריל
1.63
מאי
-1.19
יוני
1.90
יולי
0.76
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
1.20
אוקטובר
1.37
נובמבר
0.91
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.57

מחשבון תשואה של בר

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
בר יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של בר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
-1.97
מרץ
-0.04
אפריל
1.57
מאי
0.48
יוני
1.36
יולי
2.31
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-3.26
נובמבר
3.11
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
6.21
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.14
מרץ
0.66
אפריל
-0.88
מאי
-2.50
יוני
-2.30
יולי
3.73
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-4.05
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.55
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.36
פברואר
1.12
מרץ
1.91
אפריל
1.86
מאי
1.65
יוני
0.26
יולי
0.19
אוגוסט
1.71
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
2.43
נובמבר
0.24
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
15.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.15
מרץ
-9.33
אפריל
4.65
מאי
1.30
יוני
-0.23
יולי
2.32
אוגוסט
2.54
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.33
דצמבר
2.62
תשואה מצטברת
5.59
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
1.18
מרץ
0.75
אפריל
1.63
מאי
-1.19
יוני
1.90
יולי
0.76
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
1.20
אוקטובר
1.37
נובמבר
0.91
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.57
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

בר

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים