חברת הביטוח כלל לוגו

בר

כלל חברת ביטוח

-3.26
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1974
מספר האוצר
263
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
4,275
צבירה נטו (במליונים)
-178
דמי ניהול ממוצעים
0.25%
דמי ניהול מהפקדה
0%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.74%

חשיפה למניות

52.09%

חשיפה לחו"ל

26.09%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-3.26
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
-0.54
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
-0.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.67
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.41
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
4.97
5 שנים ממוצעת
4.47
שנת 2019
12.57
שנת 2020
5.59
שנת 2021
15.12
שנת 2022
-7.44
מדד שארפ
0.16
שארפ כל הקופות
0.12
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
74.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.97
סטיית תקן 60 חודשים
2.23
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של בר

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.931
82540.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.38
58993.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.132
5637.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.064
2736.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.064
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.217
9274.55
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.013
549.35
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.438
232469.2
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.273
182667.21
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.637
27230.43
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.75
74827.67
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.674
28801.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
4.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
134.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.006
250.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.068
2918.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.275
11767.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.022
937.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0.01
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.221
9468.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.848
36255.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.002
98.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.65
70548.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.178
435133.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.053
2263.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.25
53445.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.772
75753.95
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.847
36230.3
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.938
339340.82
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.895
123765.6
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.512
64653.66
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.734
202381.58
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.355
57940.38
אופציה מסוג Warrant
0.001
25.77
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.299
12768.2
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.076
-3240.56
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.189
-8076.36
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.423
-18069.67
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.053
-2279.86
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
32.63
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.934
39942.77
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.489
405658.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.321
13742.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.512
64646.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.189
-8076.36
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.011
-461.52
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.053
-2279.86
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.247
-96044.99
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.536
65650.7
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.031
1314.01
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.006
-238.16
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
166.17
אופציות מסוג Warrants
0.005
232.55
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.014
590.54
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.608
-26000.06
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.245
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.087
46461.16
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.351
100510.99
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.604
25802.85
הלוואות לא מובטחות
0.001
61.61
הלוואות לעמיתים
1.209
51676.4
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.158
92265.96
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0.16
6821.62
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
-0.005
-200.85
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.062
2651.36
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.182
7766.74
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.081
3452.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.001
44.23
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
1.459
62365.48
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.789
33736.98
פח"ק/פר"י
1.685
72032.5
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.49
149220.25
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.018
-765.81
זכאים מס הכנסה
-0.014
-595.29
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.376
16078.52
זכויות במקרקעין מניבים
0.523
22371.45
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.283
12096.65
חייבים שונים
0.062
2631.96
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.011
485.51
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.897
38330.86
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.429
18334.08
מק"מ
0.526
22480.38
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.879
1.879
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.848
36270.31
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.558
23863.12
קרנות גידור
0.255
10885
קרנות גידור בחו"ל
0.333
14215.12
קרנות הון סיכון
9.201
12017.91
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.49
20956.46
קרנות השקעה אחרות
2.557
109331.01
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.201
393355.93
קרנות נדל"ן
0.141
6014.23
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.68
71805.78
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בבר

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.87%
₪ 892,134
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.21%
₪ 51,696
מזומנים ושווי מזומנים
7.78%
₪ 332,528
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.00%
₪ 1,367,860
אג"ח ממשלתיות סחירות
12.64%
₪ 540,224
פיקדונות
0.22%
₪ 9,272
נכסים אחרים
12.90%
₪ 551,332
קרנות נאמנות
3.29%
₪ 140,471
הלוואות
9.11%
₪ 389,601

41.74%

חשיפה למניות

52.09%

חשיפה לחו"ל

26.09%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (25)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
20.83
18.05

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

-0.64
2.59
2.65
7.77
14.46

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.97
4.48
5.47
16.91
28.67

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.76
4.25
5.16
12.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.58
3.80
4.2
12.08
17.08

קופה פודה

-1.81
4.84
4.4
6.51
12.33

קופה פודה

-1.82
6.72

קופה סקטוריאלית

-2.04
2.69
2.3
24.87
34.61

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של בר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
-1.97
מרץ
-0.04
אפריל
1.57
מאי
0.48
יוני
1.36
יולי
2.31
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-3.26
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.43
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.14
מרץ
0.66
אפריל
-0.88
מאי
-2.50
יוני
-2.30
יולי
3.73
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-4.05
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.55
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.36
פברואר
1.12
מרץ
1.91
אפריל
1.86
מאי
1.65
יוני
0.26
יולי
0.19
אוגוסט
1.71
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
2.43
נובמבר
0.24
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
15.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.15
מרץ
-9.33
אפריל
4.65
מאי
1.30
יוני
-0.23
יולי
2.32
אוגוסט
2.54
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.33
דצמבר
2.62
תשואה מצטברת
5.59
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
1.18
מרץ
0.75
אפריל
1.63
מאי
-1.19
יוני
1.90
יולי
0.76
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
1.20
אוקטובר
1.37
נובמבר
0.91
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.57

מחשבון תשואה של בר

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
בר יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של בר

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.64
פברואר
-1.97
מרץ
-0.04
אפריל
1.57
מאי
0.48
יוני
1.36
יולי
2.31
אוגוסט
-0.43
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-3.26
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.43
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.34
פברואר
-0.14
מרץ
0.66
אפריל
-0.88
מאי
-2.50
יוני
-2.30
יולי
3.73
אוגוסט
-1.49
ספטמבר
-4.05
אוקטובר
1.80
נובמבר
0.55
דצמבר
-1.51
תשואה מצטברת
-7.44
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.36
פברואר
1.12
מרץ
1.91
אפריל
1.86
מאי
1.65
יוני
0.26
יולי
0.19
אוגוסט
1.71
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
2.43
נובמבר
0.24
דצמבר
1.84
תשואה מצטברת
15.12
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.27
פברואר
-2.15
מרץ
-9.33
אפריל
4.65
מאי
1.30
יוני
-0.23
יולי
2.32
אוגוסט
2.54
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
0.42
נובמבר
5.33
דצמבר
2.62
תשואה מצטברת
5.59
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
1.18
מרץ
0.75
אפריל
1.63
מאי
-1.19
יוני
1.90
יולי
0.76
אוגוסט
-0.36
ספטמבר
1.20
אוקטובר
1.37
נובמבר
0.91
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
12.57
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

בר

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים