לוגו לירות Favicon קטן

מורים וגננות - מסלול כללי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

2.02
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1987
מספר האוצר
284
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
978
צבירה נטו (במליונים)
15
דמי ניהול ממוצעים
0.12%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.76%

חשיפה למניות

50.81%

חשיפה לחו"ל

24.74%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.02
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.75
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.08
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.9
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.56
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.46
3 שנים ממוצעת
4.43
5 שנים ממוצעת
5.64
שנת 2019
11.60
שנת 2020
4.72
שנת 2021
13.22
שנת 2022
-9.99
שנת 2023
11.37
מדד שארפ
0.13
שארפ כל הקופות
0.29
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
79.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.89
סטיית תקן 60 חודשים
2.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מורים וגננות - מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.104
1018.1
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.068
667.09
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.554
34771.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.522
54023.17
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.463
4534.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.136
1334.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.155
1521.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.054
530.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.051
500.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.71
26511.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.785
66378.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.08
777.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.902
18612.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.212
11862.37
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.905
8856.54
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.198
80206.5
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.841
37579.52
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.471
4606.18
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8.19
80124.74
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.74
7240.39
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.81
27496.47
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
19.413
189929.48
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.525
5133.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.323
3158.32
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.41
-4013.82
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.705
6899.92
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.02
193.65
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.021
-204.68
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.009
85.47
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.01
93.55
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.083
814.27
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.359
13296.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.172
1679.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.064
630.29
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.358
3498.42
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.429
4197.74
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.548
5362.35
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.574
5619.8
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.834
8155.31
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.094
-919.78
זכאים מס הכנסה
-0.006
-61.56
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.063
617.41
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.115
20693.41
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.662
6473.15
מק"מ
3.758
36767.52
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.08
780.33
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.937
0.937
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.716
16787.82
קרנות גידור
0.554
5423.99
קרנות גידור בחו"ל
0.628
6144.23
קרנות הון סיכון
7.676
2389.62
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.251
2458.46
קרנות השקעה אחרות
5.569
54480.01
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.676
75095.51
קרנות נדל"ן
1.026
10041.05
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.875
18340.45
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במורים וגננות - מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.49%
₪ 161,314
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.11%
₪ 1,031
מזומנים ושווי מזומנים
3.61%
₪ 35,322
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
42.80%
₪ 418,770
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.30%
₪ 130,096
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
18.58%
₪ 181,792
קרנות נאמנות
2.73%
₪ 26,733
הלוואות
2.38%
₪ 23,302

48.76%

חשיפה למניות

50.81%

חשיפה לחו"ל

24.74%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של מורים וגננות - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.20
פברואר
2.26
מרץ
2.02
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.53
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.91
פברואר
-1.44
מרץ
0.90
אפריל
1.34
מאי
1.31
יוני
1.92
יולי
2.59
אוגוסט
-0.22
ספטמבר
-1.70
אוקטובר
-2.42
נובמבר
3.30
דצמבר
2.53
תשואה מצטברת
11.37
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.62
פברואר
-0.91
מרץ
0.20
אפריל
-1.40
מאי
-2.70
יוני
-2.29
יולי
3.12
אוגוסט
-1.28
ספטמבר
-4.05
אוקטובר
1.36
נובמבר
1.41
דצמבר
-2.09
תשואה מצטברת
-9.99
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.20
פברואר
1.07
מרץ
1.84
אפריל
1.83
מאי
1.13
יוני
0.77
יולי
-0.09
אוגוסט
1.59
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
2.28
נובמבר
0.41
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
13.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-1.97
מרץ
-8.23
אפריל
4.74
מאי
0.81
יוני
-0.67
יולי
2.35
אוגוסט
3.47
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
0.14
נובמבר
3.96
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
4.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.92
פברואר
1.71
מרץ
0.68
אפריל
1.65
מאי
-1.14
יוני
1.55
יולי
0.52
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
1.14
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.78
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
11.60

מחשבון תשואה של מורים וגננות - מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מורים וגננות - מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מורים וגננות - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.91
פברואר
-1.44
מרץ
0.90
אפריל
1.34
מאי
1.31
יוני
1.92
יולי
2.59
אוגוסט
-0.22
ספטמבר
-1.70
אוקטובר
-2.42
נובמבר
3.30
דצמבר
2.53
תשואה מצטברת
11.37
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.62
פברואר
-0.91
מרץ
0.20
אפריל
-1.40
מאי
-2.70
יוני
-2.29
יולי
3.12
אוגוסט
-1.28
ספטמבר
-4.05
אוקטובר
1.36
נובמבר
1.41
דצמבר
-2.09
תשואה מצטברת
-9.99
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.20
פברואר
1.07
מרץ
1.84
אפריל
1.83
מאי
1.13
יוני
0.77
יולי
-0.09
אוגוסט
1.59
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
2.28
נובמבר
0.41
דצמבר
1.21
תשואה מצטברת
13.22
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
-1.97
מרץ
-8.23
אפריל
4.74
מאי
0.81
יוני
-0.67
יולי
2.35
אוגוסט
3.47
ספטמבר
-1.59
אוקטובר
0.14
נובמבר
3.96
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
4.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.92
פברואר
1.71
מרץ
0.68
אפריל
1.65
מאי
-1.14
יוני
1.55
יולי
0.52
אוגוסט
-0.74
ספטמבר
1.14
אוקטובר
1.16
נובמבר
0.78
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
11.60
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מורים וגננות - מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים