לוגו לירות Favicon קטן

מורים תיכוניים - מסלול כללי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-2.5
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
285
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
602
צבירה נטו (במליונים)
-21
דמי ניהול ממוצעים
0.14%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

47.2%

חשיפה למניות

53.45%

חשיפה לחו"ל

21.52%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.5
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.12
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.9
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.54
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
4.74
5 שנים ממוצעת
4.32
שנת 2019
11.76
שנת 2020
5.18
שנת 2021
13.30
שנת 2022
-9.31
מדד שארפ
0.35
שארפ כל הקופות
0.43
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
74.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.88
סטיית תקן 60 חודשים
2.15
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מורים תיכוניים - מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.47
2828.19
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.192
1156.08
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.381
20361.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.707
22322.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.416
2507.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.003
16.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.087
523.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.058
351.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.071
429.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.085
514.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.317
13952.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.282
31808.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.063
378.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.554
9359.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.145
6893.95
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.594
9596.15
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.567
45566.11
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.142
18921.86
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
1.167
7027.27
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8.516
51283.2
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.97
5843.73
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.662
16028.66
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
17.202
103582.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.066
397.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.233
1402.22
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.204
-13269.36
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.101
6630.44
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.023
139.11
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.03
-179.96
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
4.1
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.103
618.05
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.337
-2030.36
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
1.701
10243.21
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.547
3295.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.12
722.68
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
0.32
1925.24
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.651
3919.17
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.426
2566.8
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.865
5207.08
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.934
17666.41
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.058
-351.41
זכאים מס הכנסה
-0.004
-24.12
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.007
40.55
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.418
-2518.15
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.258
7574.99
מק"מ
3.168
19075.55
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.001
-5.65
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.106
637.3
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.71
0.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.184
7128.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.759
10589.79
קרנות גידור
0.629
3786.65
קרנות גידור בחו"ל
0.888
5344.41
קרנות הון סיכון
9.865
1848.81
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.41
2466.97
קרנות השקעה אחרות
7.728
46536.14
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
9.865
59402.24
קרנות נדל"ן
1.404
8453.42
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.887
17387.27
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות במורים תיכוניים - מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.83%
₪ 83,282
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.16%
₪ 961
מזומנים ושווי מזומנים
3.77%
₪ 22,723
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
41.66%
₪ 250,832
אג"ח ממשלתיות סחירות
10.67%
₪ 64,267
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
22.81%
₪ 137,359
קרנות נאמנות
3.76%
₪ 22,634
הלוואות
3.34%
₪ 20,106

47.2%

חשיפה למניות

53.45%

חשיפה לחו"ל

21.52%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

תשואות העבר של מורים תיכוניים - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.98
פברואר
-1.55
מרץ
1.09
אפריל
1.41
מאי
1.31
יוני
1.93
יולי
2.67
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
-1.75
אוקטובר
-2.50
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.81
פברואר
-0.65
מרץ
0.43
אפריל
-1.41
מאי
-2.61
יוני
-2.20
יולי
2.83
אוגוסט
-1.10
ספטמבר
-3.99
אוקטובר
1.12
נובמבר
1.72
דצמבר
-1.85
תשואה מצטברת
-9.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.15
פברואר
0.96
מרץ
1.83
אפריל
1.79
מאי
1.01
יוני
0.86
יולי
-0.08
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
2.37
נובמבר
0.45
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
13.30
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.80
מרץ
-8.42
אפריל
4.91
מאי
0.78
יוני
-0.56
יולי
2.35
אוגוסט
3.53
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.15
נובמבר
3.99
דצמבר
2.12
תשואה מצטברת
5.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.90
פברואר
1.80
מרץ
0.70
אפריל
1.63
מאי
-1.11
יוני
1.55
יולי
0.51
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.11
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.79
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
11.76

מחשבון תשואה של מורים תיכוניים - מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
מורים תיכוניים - מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של מורים תיכוניים - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.98
פברואר
-1.55
מרץ
1.09
אפריל
1.41
מאי
1.31
יוני
1.93
יולי
2.67
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
-1.75
אוקטובר
-2.50
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.29
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.81
פברואר
-0.65
מרץ
0.43
אפריל
-1.41
מאי
-2.61
יוני
-2.20
יולי
2.83
אוגוסט
-1.10
ספטמבר
-3.99
אוקטובר
1.12
נובמבר
1.72
דצמבר
-1.85
תשואה מצטברת
-9.31
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.15
פברואר
0.96
מרץ
1.83
אפריל
1.79
מאי
1.01
יוני
0.86
יולי
-0.08
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
2.37
נובמבר
0.45
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
13.30
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.80
מרץ
-8.42
אפריל
4.91
מאי
0.78
יוני
-0.56
יולי
2.35
אוגוסט
3.53
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.15
נובמבר
3.99
דצמבר
2.12
תשואה מצטברת
5.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.90
פברואר
1.80
מרץ
0.70
אפריל
1.63
מאי
-1.11
יוני
1.55
יולי
0.51
אוגוסט
-0.76
ספטמבר
1.11
אוקטובר
1.21
נובמבר
0.79
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
11.76
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

מורים תיכוניים - מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים