חברת הביטוח מנורה לוגו

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

מנורה חברת ביטוח

2.32
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
286
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,935
צבירה נטו (במליונים)
-197
דמי ניהול ממוצעים
0.55%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.03%

חשיפה למניות

43.2%

חשיפה לחו"ל

26.32%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.32
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.09
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.29
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.15
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
4.86
5 שנים ממוצעת
5.57
שנת 2019
11.18
שנת 2020
2.94
שנת 2021
13.82
שנת 2022
-8.41
שנת 2023
9.35
מדד שארפ
0.13
שארפ כל הקופות
0.26
אלפא שנתית
0.36
יחס נזילות
83.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.99
סטיית תקן 60 חודשים
2.36
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.318
25508.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.977
38271.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.215
4152.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.044
849.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.158
3048.33
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.076
1470.45
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.256
121070.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.433
163213.32
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.977
18900.76
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.363
7024.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.155
2991.2
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
4.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.006
112.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.036
702.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.024
470.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.011
215.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.996
19272.77
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.005
90.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.19
3675.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.003
56.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.747
33803.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.829
112811.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.208
4025.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.296
25079.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.712
13787.58
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.404
7825.62
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.686
129407.06
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.588
69441.63
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.152
2937.81
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
17.523
339142.49
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.263
24439.01
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.104
2013.43
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.023
-447.06
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.398
-7708.67
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.363
7024.82
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.639
89779.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.385
26809.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.51
29227.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.398
-7708.67
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.112
2158.03
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.209
-4049.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.021
413.78
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
94.35
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-8.05
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
17.75
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
8.85
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.067
1301.49
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.149
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.567
10982.17
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.222
43007.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.279
5401.11
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.14
60772.16
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.781
34472.28
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.884
17116.65
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.007
133.85
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.271
24598.23
פח"ק/פר"י
1.81
35024.94
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.046
-882.37
זכאים מס הכנסה
-0.004
-68.89
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.042
805.24
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.83
74123.2
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.045
58937.38
מק"מ
1.025
19828.19
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.009
165.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.091
3.091
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.381
26729.34
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.294
5686.15
קרנות הון סיכון
1.192
43024.6
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.169
3275.93
קרנות השקעה אחרות
3.228
62468.61
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.192
23070.74
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.481
9317.41
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באומגה קרן השתלמות מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.59%
₪ 301,739
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.25%
₪ 4,790
מזומנים ושווי מזומנים
9.96%
₪ 192,684
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.91%
₪ 694,914
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.13%
₪ 331,507
פיקדונות
0.89%
₪ 17,251
נכסים אחרים
7.66%
₪ 148,284
קרנות נאמנות
4.48%
₪ 86,720
הלוואות
8.14%
₪ 157,514

48.03%

חשיפה למניות

43.2%

חשיפה לחו"ל

26.32%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
2.21
מרץ
2.32
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.77
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.43
פברואר
-1.87
מרץ
0.12
אפריל
1.52
מאי
0.63
יוני
2.08
יולי
3.04
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.98
נובמבר
3.48
דצמבר
2.51
תשואה מצטברת
9.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-0.79
מרץ
0.54
אפריל
-1.20
מאי
-2.54
יוני
-2.63
יולי
3.24
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-4.57
אוקטובר
2.28
נובמבר
1.59
דצמבר
-1.43
תשואה מצטברת
-8.41
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
0.72
מרץ
1.76
אפריל
2.36
מאי
1.22
יוני
0.69
יולי
0.38
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
2.30
נובמבר
0.06
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
13.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.68
מרץ
-10.06
אפריל
5.24
מאי
1.19
יוני
-0.66
יולי
2.33
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.37
נובמבר
5.00
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
2.94
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.42
פברואר
1.04
מרץ
0.71
אפריל
1.53
מאי
-0.75
יוני
1.83
יולי
0.59
אוגוסט
-0.66
ספטמבר
1.16
אוקטובר
1.32
נובמבר
0.80
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
11.18

מחשבון תשואה של אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אומגה קרן השתלמות מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.43
פברואר
-1.87
מרץ
0.12
אפריל
1.52
מאי
0.63
יוני
2.08
יולי
3.04
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.98
נובמבר
3.48
דצמבר
2.51
תשואה מצטברת
9.35
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-0.79
מרץ
0.54
אפריל
-1.20
מאי
-2.54
יוני
-2.63
יולי
3.24
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-4.57
אוקטובר
2.28
נובמבר
1.59
דצמבר
-1.43
תשואה מצטברת
-8.41
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
0.72
מרץ
1.76
אפריל
2.36
מאי
1.22
יוני
0.69
יולי
0.38
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
2.30
נובמבר
0.06
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
13.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.68
מרץ
-10.06
אפריל
5.24
מאי
1.19
יוני
-0.66
יולי
2.33
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.37
נובמבר
5.00
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
2.94
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.42
פברואר
1.04
מרץ
0.71
אפריל
1.53
מאי
-0.75
יוני
1.83
יולי
0.59
אוגוסט
-0.66
ספטמבר
1.16
אוקטובר
1.32
נובמבר
0.80
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
11.18
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים