חברת הביטוח מנורה לוגו

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

מנורה חברת ביטוח

-2.98
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
286
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,816
צבירה נטו (במליונים)
-200
דמי ניהול ממוצעים
0.56%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.13%

חשיפה למניות

42.91%

חשיפה לחו"ל

22.45%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.98
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.23
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.05
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.34
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
4.78
5 שנים ממוצעת
3.77
שנת 2019
11.18
שנת 2020
2.94
שנת 2021
13.82
שנת 2022
-8.41
מדד שארפ
-0.07
שארפ כל הקופות
0.02
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
81.3
סטיית תקן 36 חודשים
2.02
סטיית תקן 60 חודשים
2.33
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.563
28389.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.46
44667.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.31
5627.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.049
886.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.09
1632.33
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.083
1510.31
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.766
122867.95
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.551
137115.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.142
20729.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.382
6938.88
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.181
3278.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.006
112.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.037
677.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.023
423.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.011
197.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.159
2887.88
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.763
13848.21
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.336
6093.03
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.008
143.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.207
3751.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.004
73.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.528
27747.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.134
93229.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.207
3759.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.314
23856.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.715
12984.96
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.46
8357.45
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.291
132389.98
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.417
62041.51
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
1.9
מניות לא סחירות
0.156
2838.67
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
15.82
287268.86
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.083
19671.54
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.237
4296.07
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.079
-1441.14
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.32
-5803.06
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.059
1063.65
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.541
9816.77
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.241
113337.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.332
24189.73
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.657
30083.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.32
-5803.06
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.059
1063.65
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.244
4423.65
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.05
-19071.06
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.025
451.55
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.006
109.04
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.004
-71.95
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.12
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.274
-4976.2
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.175
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.583
10588.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.426
44053.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.389
7070.77
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.723
67602.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.967
35726.72
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
2.318
42098.16
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.011
201.09
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.065
19336.24
פח"ק/פר"י
1.253
22748.76
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.046
-833.49
זכאים מס הכנסה
-0.001
-19.07
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.009
164.99
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.623
29474.62
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.624
29497.52
מק"מ
1.627
29543.38
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.009
162.28
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.74
3.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.404
25487.14
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.374
6789.1
קרנות הון סיכון
1.432
47218.36
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.187
3404.12
קרנות השקעה אחרות
3.706
67291.75
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.432
25999.77
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.561
10181.58
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באומגה קרן השתלמות מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.63%
₪ 283,802
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.43%
₪ 7,857
מזומנים ושווי מזומנים
5.57%
₪ 101,057
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.29%
₪ 658,903
אג"ח ממשלתיות סחירות
17.55%
₪ 318,706
פיקדונות
2.33%
₪ 42,299
נכסים אחרים
7.79%
₪ 141,465
קרנות נאמנות
5.15%
₪ 93,564
הלוואות
9.26%
₪ 168,224

46.13%

חשיפה למניות

42.91%

חשיפה לחו"ל

22.45%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

תשואות העבר של אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.43
פברואר
-1.87
מרץ
0.12
אפריל
1.52
מאי
0.63
יוני
2.08
יולי
3.04
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.98
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.09
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-0.79
מרץ
0.54
אפריל
-1.20
מאי
-2.54
יוני
-2.63
יולי
3.24
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-4.57
אוקטובר
2.28
נובמבר
1.59
דצמבר
-1.43
תשואה מצטברת
-8.41
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
0.72
מרץ
1.76
אפריל
2.36
מאי
1.22
יוני
0.69
יולי
0.38
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
2.30
נובמבר
0.06
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
13.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.68
מרץ
-10.06
אפריל
5.24
מאי
1.19
יוני
-0.66
יולי
2.33
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.37
נובמבר
5.00
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
2.94
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.42
פברואר
1.04
מרץ
0.71
אפריל
1.53
מאי
-0.75
יוני
1.83
יולי
0.59
אוגוסט
-0.66
ספטמבר
1.16
אוקטובר
1.32
נובמבר
0.80
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
11.18

מחשבון תשואה של אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אומגה קרן השתלמות מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.43
פברואר
-1.87
מרץ
0.12
אפריל
1.52
מאי
0.63
יוני
2.08
יולי
3.04
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
-1.13
אוקטובר
-2.98
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.09
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.55
פברואר
-0.79
מרץ
0.54
אפריל
-1.20
מאי
-2.54
יוני
-2.63
יולי
3.24
אוגוסט
-1.42
ספטמבר
-4.57
אוקטובר
2.28
נובמבר
1.59
דצמבר
-1.43
תשואה מצטברת
-8.41
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.07
פברואר
0.72
מרץ
1.76
אפריל
2.36
מאי
1.22
יוני
0.69
יולי
0.38
אוגוסט
1.42
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
2.30
נובמבר
0.06
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
13.82
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-2.68
מרץ
-10.06
אפריל
5.24
מאי
1.19
יוני
-0.66
יולי
2.33
אוגוסט
2.49
ספטמבר
-1.52
אוקטובר
0.37
נובמבר
5.00
דצמבר
1.96
תשואה מצטברת
2.94
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.42
פברואר
1.04
מרץ
0.71
אפריל
1.53
מאי
-0.75
יוני
1.83
יולי
0.59
אוגוסט
-0.66
ספטמבר
1.16
אוקטובר
1.32
נובמבר
0.80
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
11.18
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים