לוגו מיטב דש

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

מיטב בית השקעות

2.07
/
מרץ
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
289
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
165
צבירה נטו (במליונים)
-2
דמי ניהול ממוצעים
0.32%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.44%

חשיפה למניות

45.16%

חשיפה לחו"ל

25.31%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.07
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.77
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.08
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.87
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.81
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.51
3 שנים ממוצעת
5.03
5 שנים ממוצעת
6.31
שנת 2019
12.06
שנת 2020
5.26
שנת 2021
14.17
שנת 2022
-8.63
שנת 2023
10.65
מדד שארפ
0.65
שארפ כל הקופות
0.79
אלפא שנתית
1.44
יחס נזילות
85.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.95
סטיית תקן 60 חודשים
2.22
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.295
3793.72
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.711
2829.32
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.69
1141.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.223
368.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.648
1070.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.152
1904.66
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.702
11079.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.973
16488.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.262
5393.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.951
1572.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.126
208.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.518
855.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.622
1028.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.145
239.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.071
117.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.847
1399.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.324
536.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.926
3183.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.852
19595.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.378
625.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.634
2701.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.132
1871.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.182
300.09
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.273
451.99
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.648
14297.94
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.936
4854.64
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.081
133.9
מניות לא סחירות
0.051
83.77
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.339
8826.62
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.958
1583.74
אופציה מסוג Warrant
0
0.11
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-10.51
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.007
11.77
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.129
212.89
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-4.72
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.11
1835.82
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
12.282
20305.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.043
71.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.438
724.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.58
959.42
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
11.77
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.129
212.89
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.065
106.72
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-4.72
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.074
-122.05
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.437
722.42
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.011
-17.86
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.006
9.15
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
5.97
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.111
183.1
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.266
440.24
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0.079
129.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.573
2600.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.82
1356.28
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.115
189.75
הלוואות לא מובטחות
0.52
859.1
הלוואות לעמיתים
2.779
4594.34
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.594
981.91
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.045
73.7
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.286
473.24
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.116
192.54
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פח"ק/פר"י
0.589
974.27
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.339
2214.5
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.036
-59.7
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.225
372
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.649
1072.28
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.114
1841.71
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.654
0.654
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.641
2.641
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.096
159.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.753
1244.21
קרנות גידור
0.184
304.26
קרנות גידור בחו"ל
0.258
426.65
קרנות הון סיכון
1.356
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.492
814.17
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.356
2241.64
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.01
16.86
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בקרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
25.06%
₪ 41,435
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.86%
₪ 3,068
מזומנים ושווי מזומנים
3.88%
₪ 6,412
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.21%
₪ 53,258
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.04%
₪ 36,439
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
3.95%
₪ 6,523
קרנות נאמנות
4.14%
₪ 6,850
הלוואות
6.86%
₪ 11,345

44.44%

חשיפה למניות

45.16%

חשיפה לחו"ל

25.31%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.30
פברואר
1.77
מרץ
2.07
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.19
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.65
פברואר
-1.63
מרץ
0.35
אפריל
1.56
מאי
0.95
יוני
1.71
יולי
2.50
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-2.46
נובמבר
3.87
דצמבר
2.75
תשואה מצטברת
10.65
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.54
מרץ
0.51
אפריל
-1.41
מאי
-2.75
יוני
-2.53
יולי
3.53
אוגוסט
-0.97
ספטמבר
-3.89
אוקטובר
2.16
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.96
תשואה מצטברת
-8.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
1.11
מרץ
1.54
אפריל
2.43
מאי
1.31
יוני
0.48
יולי
0.41
אוגוסט
1.70
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.54
נובמבר
0.06
דצמבר
1.33
תשואה מצטברת
14.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-2.39
מרץ
-8.95
אפריל
5.08
מאי
1.64
יוני
-0.60
יולי
2.68
אוגוסט
2.80
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.50
נובמבר
4.09
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
5.26
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.15
מרץ
0.57
אפריל
1.64
מאי
-1.12
יוני
1.77
יולי
0.72
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
1.45
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.89
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
12.06

מחשבון תשואה של קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.65
פברואר
-1.63
מרץ
0.35
אפריל
1.56
מאי
0.95
יוני
1.71
יולי
2.50
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-2.46
נובמבר
3.87
דצמבר
2.75
תשואה מצטברת
10.65
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.54
מרץ
0.51
אפריל
-1.41
מאי
-2.75
יוני
-2.53
יולי
3.53
אוגוסט
-0.97
ספטמבר
-3.89
אוקטובר
2.16
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.96
תשואה מצטברת
-8.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
1.11
מרץ
1.54
אפריל
2.43
מאי
1.31
יוני
0.48
יולי
0.41
אוגוסט
1.70
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.54
נובמבר
0.06
דצמבר
1.33
תשואה מצטברת
14.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-2.39
מרץ
-8.95
אפריל
5.08
מאי
1.64
יוני
-0.60
יולי
2.68
אוגוסט
2.80
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.50
נובמבר
4.09
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
5.26
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.15
מרץ
0.57
אפריל
1.64
מאי
-1.12
יוני
1.77
יולי
0.72
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
1.45
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.89
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
12.06
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים