לוגו מיטב דש

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

מיטב בית השקעות

-2.46
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
289
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
150
צבירה נטו (במליונים)
-6
דמי ניהול ממוצעים
0.29%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

40.39%

חשיפה למניות

45.62%

חשיפה לחו"ל

23.63%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.46
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
2.79
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.74
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.08
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
4.69
5 שנים ממוצעת
4.41
שנת 2019
12.06
שנת 2020
5.26
שנת 2021
14.17
שנת 2022
-8.63
מדד שארפ
0.47
שארפ כל הקופות
0.59
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
84.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.92
סטיית תקן 60 חודשים
2.21
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.729
4081.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.852
2770.34
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
1.351
2021.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.251
375.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.138
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.068
1597.43
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.3
9421.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.337
10973.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.643
6943.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.938
2898.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.086
128.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.01
14.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.467
698.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.455
680.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.15
224.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.163
243.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.057
1580.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.137
204.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.197
3286.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.466
18643.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.447
669
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.033
3040
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.497
2238.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.236
353.58
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.488
729.19
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.789
11649.61
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.967
2942.28
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.018
26.54
מניות לא סחירות
0.052
77.09
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.753
10099.92
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.872
1304.47
אופציה מסוג Warrant
0
0.1
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-8.85
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.02
30.19
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.195
-291.04
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.017
25.73
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-13.84
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.731
2588.62
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.193
13749.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.061
91.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.467
698.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.164
245.32
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.02
30.19
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.195
-291.04
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.075
111.66
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-13.84
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.474
-709.05
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.014
20.52
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.101
-150.87
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
1.14
אופציות מסוג Warrants
0.003
4.04
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.01
14.24
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.613
-916.36
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.118
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.425
636.03
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.484
2218.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.814
1217.3
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.063
93.64
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.042
62.88
הלוואות לא מובטחות
0.602
900.07
הלוואות לעמיתים
2.94
4397.53
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.576
860.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.108
162.26
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.068
101.43
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.379
567.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פח"ק/פר"י
1.538
2300.7
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.26
1885.11
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.038
-57.29
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.011
16.49
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.582
2365.99
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.472
2201.82
מק"מ
1.354
2024.8
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.44
0.44
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.348
2.348
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.038
1552.11
קרנות גידור
0.182
272.27
קרנות גידור בחו"ל
0.23
344.44
קרנות הון סיכון
2.217
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.718
1073.24
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.217
3315.44
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.012
18.4
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בקרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.71%
₪ 42,939
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.08%
₪ 3,108
מזומנים ושווי מזומנים
6.45%
₪ 9,649
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.61%
₪ 41,289
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.57%
₪ 32,263
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.69%
₪ 4,030
קרנות נאמנות
3.83%
₪ 5,723
הלוואות
7.06%
₪ 10,563

40.39%

חשיפה למניות

45.62%

חשיפה לחו"ל

23.63%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

תשואות העבר של קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.65
פברואר
-1.63
מרץ
0.35
אפריל
1.56
מאי
0.95
יוני
1.71
יולי
2.50
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-2.46
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.54
מרץ
0.51
אפריל
-1.41
מאי
-2.75
יוני
-2.53
יולי
3.53
אוגוסט
-0.97
ספטמבר
-3.89
אוקטובר
2.16
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.96
תשואה מצטברת
-8.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
1.11
מרץ
1.54
אפריל
2.43
מאי
1.31
יוני
0.48
יולי
0.41
אוגוסט
1.70
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.54
נובמבר
0.06
דצמבר
1.33
תשואה מצטברת
14.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-2.39
מרץ
-8.95
אפריל
5.08
מאי
1.64
יוני
-0.60
יולי
2.68
אוגוסט
2.80
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.50
נובמבר
4.09
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
5.26
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.15
מרץ
0.57
אפריל
1.64
מאי
-1.12
יוני
1.77
יולי
0.72
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
1.45
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.89
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
12.06

מחשבון תשואה של קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.65
פברואר
-1.63
מרץ
0.35
אפריל
1.56
מאי
0.95
יוני
1.71
יולי
2.50
אוגוסט
-0.40
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-2.46
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.67
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.01
פברואר
-0.54
מרץ
0.51
אפריל
-1.41
מאי
-2.75
יוני
-2.53
יולי
3.53
אוגוסט
-0.97
ספטמבר
-3.89
אוקטובר
2.16
נובמבר
1.13
דצמבר
-1.96
תשואה מצטברת
-8.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.09
פברואר
1.11
מרץ
1.54
אפריל
2.43
מאי
1.31
יוני
0.48
יולי
0.41
אוגוסט
1.70
ספטמבר
-0.63
אוקטובר
2.54
נובמבר
0.06
דצמבר
1.33
תשואה מצטברת
14.17
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.55
פברואר
-2.39
מרץ
-8.95
אפריל
5.08
מאי
1.64
יוני
-0.60
יולי
2.68
אוגוסט
2.80
ספטמבר
-1.42
אוקטובר
0.50
נובמבר
4.09
דצמבר
1.93
תשואה מצטברת
5.26
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.67
פברואר
1.15
מרץ
0.57
אפריל
1.64
מאי
-1.12
יוני
1.77
יולי
0.72
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
1.45
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.89
דצמבר
0.83
תשואה מצטברת
12.06
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים