לוגו לירות Favicon קטן

הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

1.85
/
פברואר
תאריך הקמה
01/01/1970
מספר האוצר
290
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,800
צבירה נטו (במליונים)
-109
דמי ניהול ממוצעים
0.35%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.32%

חשיפה למניות

56.14%

חשיפה לחו"ל

24.71%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
3.11
2.47
9.1
2.8
2.95
10.94
2.53
3.02
16.39
2.38
2.50
12.59
2.38
2.73
15.11
תשואה חודשית
1.85
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.46
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.06
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.43
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.55
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
4.29
5 שנים ממוצעת
5.15
שנת 2019
11.51
שנת 2020
4.40
שנת 2021
10.61
שנת 2022
-9.77
שנת 2023
12.82
מדד שארפ
0.14
שארפ כל הקופות
0.3
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
83.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.86
סטיית תקן 60 חודשים
2.08
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.432
25780.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.045
815.82
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.265
4777.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.395
7110.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.322
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.5
8998.14
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.824
104830.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.866
141586.22
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.206
75696.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.322
5793.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.576
10362.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.047
852.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.302
5434.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.173
3108.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.539
27693.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.513
81223.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.078
1404.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.669
48044.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.442
43960.65
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.577
10386.39
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.961
107293.69
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.562
28105.86
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.219
3936.3
מניות לא סחירות
0.058
1039.65
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.842
69151.92
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.15
2703.47
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
5.394
97077.74
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
18.416
331458.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.116
2078.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.424
7631.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.129
2326.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.315
59673.05
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
1.102
19836.96
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.006
111.2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.614
11058.38
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.283
5088
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.849
33274.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.509
9164.46
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.437
7859.4
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0
0
זכאים מס הכנסה
-0.003
-49.83
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.034
610.82
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.452
26134.54
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.181
21262.21
מק"מ
3.172
57086.47
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.801
14412.46
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.498
0.498
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.874
15722.85
קרנות גידור
2.374
42730.97
קרנות גידור בחו"ל
0.831
14959.27
קרנות הון סיכון
6.271
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.043
36768.91
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.271
112878.92
קרנות נדל"ן
1.006
18099.32
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.75
13494.17
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהנדסאים וטכנאים - מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.10%
₪ 361,757
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.19%
₪ 21,456
מזומנים ושווי מזומנים
3.07%
₪ 55,256
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.23%
₪ 616,186
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.57%
₪ 388,199
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
15.02%
₪ 270,388
קרנות נאמנות
2.17%
₪ 39,107
הלוואות
2.64%
₪ 47,527

44.32%

חשיפה למניות

56.14%

חשיפה לחו"ל

24.71%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (50)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
2.47
9.1
9.18
12.33
2.8
2.95
10.94
7.41
24.18
2.53
3.02
16.39
15.52
30.42
2.38
2.50
12.59
15.11
31.85
2.38
2.73
15.11
19.11
32.45
2.34
2.59
14.61
18.59
34.49
2.32
2.52
12.72
14.33
31.37
2.3
3.12
13.02
13.85
26.85
2.28
3.25
13.3
18.03
32.81
2.27
2.41
12.57
14.83
31.58
2.26
3.08
13.1
20.48
33.1
2.26
2.46
12.5
13.7
29.83
2.25
3.11
13.34
19.81
32.21
2.21
2.80
13.92
14.05
25.49
2.21
2.10
9.42
13.38
33.08
2.21
2.39
11.4
14.66
29.09

תשואות העבר של הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
1.85
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.06
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.76
פברואר
-1.24
מרץ
0.95
אפריל
1.26
מאי
1.50
יוני
1.93
יולי
2.65
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
-1.58
נובמבר
3.62
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
12.82
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.27
פברואר
-0.80
מרץ
0.44
אפריל
-1.90
מאי
-1.99
יוני
-2.61
יולי
3.09
אוגוסט
-1.41
ספטמבר
-3.89
אוקטובר
1.69
נובמבר
1.39
דצמבר
-1.74
תשואה מצטברת
-9.77
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.92
פברואר
0.39
מרץ
1.44
אפריל
1.77
מאי
0.70
יוני
0.85
יולי
0.31
אוגוסט
1.34
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
2.42
נובמבר
0.07
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
10.61
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.58
פברואר
-2.33
מרץ
-8.26
אפריל
4.59
מאי
1.35
יוני
-0.41
יולי
2.42
אוגוסט
2.74
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
-0.01
נובמבר
3.77
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
4.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.76
פברואר
1.28
מרץ
0.77
אפריל
1.49
מאי
-0.94
יוני
1.61
יולי
0.86
אוגוסט
-0.37
ספטמבר
1.15
אוקטובר
1.04
נובמבר
0.91
דצמבר
0.43
תשואה מצטברת
11.51

מחשבון תשואה של הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.76
פברואר
-1.24
מרץ
0.95
אפריל
1.26
מאי
1.50
יוני
1.93
יולי
2.65
אוגוסט
-0.23
ספטמבר
-1.88
אוקטובר
-1.58
נובמבר
3.62
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
12.82
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.27
פברואר
-0.80
מרץ
0.44
אפריל
-1.90
מאי
-1.99
יוני
-2.61
יולי
3.09
אוגוסט
-1.41
ספטמבר
-3.89
אוקטובר
1.69
נובמבר
1.39
דצמבר
-1.74
תשואה מצטברת
-9.77
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.92
פברואר
0.39
מרץ
1.44
אפריל
1.77
מאי
0.70
יוני
0.85
יולי
0.31
אוגוסט
1.34
ספטמבר
-1.23
אוקטובר
2.42
נובמבר
0.07
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
10.61
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.58
פברואר
-2.33
מרץ
-8.26
אפריל
4.59
מאי
1.35
יוני
-0.41
יולי
2.42
אוגוסט
2.74
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
-0.01
נובמבר
3.77
דצמבר
1.78
תשואה מצטברת
4.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.76
פברואר
1.28
מרץ
0.77
אפריל
1.49
מאי
-0.94
יוני
1.61
יולי
0.86
אוגוסט
-0.37
ספטמבר
1.15
אוקטובר
1.04
נובמבר
0.91
דצמבר
0.43
תשואה מצטברת
11.51
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים