לוגו לירות Favicon קטן

עובדי מדינה - כללי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

2.51
/
מרץ
תאריך הקמה
01/04/1979
מספר האוצר
382
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
2,722
צבירה נטו (במליונים)
-50
דמי ניהול ממוצעים
0.38%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

48.51%

חשיפה למניות

48.2%

חשיפה לחו"ל

26.43%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
2.51
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.32
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.41
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
35.1
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
3 שנים ממוצעת
5.79
5 שנים ממוצעת
6.2
שנת 2019
10.66
שנת 2020
3.12
שנת 2021
15.48
שנת 2022
-9.24
שנת 2023
11.19
מדד שארפ
0.81
שארפ כל הקופות
0.99
אלפא שנתית
1.44
יחס נזילות
83.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.8
סטיית תקן 60 חודשים
2.09
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של עובדי מדינה - כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.553
15058.49
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.329
8955.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.482
13110.27
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.679
181795.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.448
175519.41
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
1.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.013
342.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.15
4090.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.142
3861.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.173
59153.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.483
203686.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.039
1067.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.692
18826.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.959
26110.06
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.205
5567.4
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.008
163529.55
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.938
52763.16
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.109
2962.69
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.014
136476.12
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.695
18906.15
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.163
58869.87
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
24.459
665796.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.122
30548.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.309
90079.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.731
101552.25
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.128
-3472.54
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.013
342.33
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.005
133.67
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.283
89370.29
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.032
-863.28
זכאים מס הכנסה
-0.007
-181.08
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.044
1186.86
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.839
50072.09
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.65
17695.02
מק"מ
0.632
17204.9
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.183
4985.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.514
2.514
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.341
9295.4
קרנות גידור
1.274
34687.05
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
8.84
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
4.615
125615
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.84
240624.18
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.608
16536.63
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בעובדי מדינה - כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.10%
₪ 438,200
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.63%
₪ 17,252
מזומנים ושווי מזומנים
2.49%
₪ 67,767
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
45.48%
₪ 1,238,109
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.76%
₪ 374,519
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
15.21%
₪ 414,133
קרנות נאמנות
3.04%
₪ 82,703
הלוואות
3.28%
₪ 89,370

48.51%

חשיפה למניות

48.2%

חשיפה לחו"ל

26.43%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של עובדי מדינה - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.95
פברואר
2.28
מרץ
2.51
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.84
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.99
פברואר
-0.65
מרץ
0.71
אפריל
1.54
מאי
1.35
יוני
1.69
יולי
2.34
אוגוסט
0.18
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-2.08
נובמבר
2.70
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
11.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.93
פברואר
-0.97
מרץ
0.59
אפריל
-1.47
מאי
-2.34
יוני
-2.60
יולי
3.41
אוגוסט
-1.03
ספטמבר
-3.82
אוקטובר
1.84
נובמבר
0.79
דצמבר
-1.89
תשואה מצטברת
-9.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.69
מרץ
2.18
אפריל
1.85
מאי
0.83
יוני
1.26
יולי
0.32
אוגוסט
1.99
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
2.60
נובמבר
1.08
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
15.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-1.98
מרץ
-8.80
אפריל
4.58
מאי
1.48
יוני
-0.79
יולי
1.66
אוגוסט
2.62
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-0.02
נובמבר
3.93
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
3.12
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
1.07
מרץ
0.77
אפריל
1.46
מאי
-1.04
יוני
1.51
יולי
0.70
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.11
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.94
דצמבר
0.61
תשואה מצטברת
10.66

מחשבון תשואה של עובדי מדינה - כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
עובדי מדינה - כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של עובדי מדינה - כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.99
פברואר
-0.65
מרץ
0.71
אפריל
1.54
מאי
1.35
יוני
1.69
יולי
2.34
אוגוסט
0.18
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-2.08
נובמבר
2.70
דצמבר
2.22
תשואה מצטברת
11.19
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.93
פברואר
-0.97
מרץ
0.59
אפריל
-1.47
מאי
-2.34
יוני
-2.60
יולי
3.41
אוגוסט
-1.03
ספטמבר
-3.82
אוקטובר
1.84
נובמבר
0.79
דצמבר
-1.89
תשואה מצטברת
-9.24
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.69
מרץ
2.18
אפריל
1.85
מאי
0.83
יוני
1.26
יולי
0.32
אוגוסט
1.99
ספטמבר
-0.84
אוקטובר
2.60
נובמבר
1.08
דצמבר
1.32
תשואה מצטברת
15.48
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
-1.98
מרץ
-8.80
אפריל
4.58
מאי
1.48
יוני
-0.79
יולי
1.66
אוגוסט
2.62
ספטמבר
-1.14
אוקטובר
-0.02
נובמבר
3.93
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
3.12
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.29
פברואר
1.07
מרץ
0.77
אפריל
1.46
מאי
-1.04
יוני
1.51
יולי
0.70
אוגוסט
-0.44
ספטמבר
1.11
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.94
דצמבר
0.61
תשואה מצטברת
10.66
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

עובדי מדינה - כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים