חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

קבוצת הפניקס

-0.75
/
אפריל
תאריך הקמה
01/09/1979
מספר האוצר
384
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
148
צבירה נטו (במליונים)
-8
דמי ניהול ממוצעים
0.58%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

13.03%

חשיפה למניות

28.44%

חשיפה לחו"ל

17.97%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.75
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.17
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.9
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.88
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
3 שנים ממוצעת
1.28
5 שנים ממוצעת
2.81
שנת 2019
9.69
שנת 2020
2.56
שנת 2021
6.98
שנת 2022
-6.95
שנת 2023
5.81
מדד שארפ
-0.67
שארפ כל הקופות
-0.88
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
81.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.25
סטיית תקן 60 חודשים
1.51
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.32
1952.46
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.632
3892.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.231
341.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.152
225.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.064
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.093
138.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
138.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.89
1316.3
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
17.518
25910
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.798
23365.53
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.663
980.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.377
2037.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.4
591.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.988
1460.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.915
1353.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.216
319.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.23
339.74
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.094
138.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.848
1254.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.023
33.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.607
3856.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.578
20082.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.107
158.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.901
4290.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.164
4679.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.548
810.12
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.9
2810.29
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.035
1530.62
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.022
31.93
מניות לא סחירות
0
0.34
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.665
2462.07
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.676
999.64
אופציה מסוג Warrant
0
0.06
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0.011
16.78
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
-0.004
-5.21
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.039
57.24
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.047
-69.98
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
1.26
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
2.089
3090.06
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.59
-3830.11
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.006
9.59
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.025
-36.64
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
3.5
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.101
148.71
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.67
2470.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.193
285.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
2.089
3090.06
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.113
167.66
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-2.59
-3830.11
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.093
137.3
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.052
77.41
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.149
220.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
2.61
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.34
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.17
-251.1
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.728
1076.39
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.33
4925.24
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.029
42.89
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.288
4862.49
הלוואות לא מובטחות
0.063
93.38
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.093
1616.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
35.24
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
0.91
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.305
451.52
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.088
4567.5
פח"ק/פר"י
0.695
1027.58
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.948
1401.83
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.229
-339.04
זכאים מס הכנסה
-0.002
-2.74
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.068
100.85
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.11
162.4
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.917
2835.28
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.163
3198.75
מק"מ
0.15
222.52
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0.37
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.519
1.519
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.412
0.412
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.048
71.64
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.278
411.56
קרנות גידור
0.109
161.58
קרנות גידור בחו"ל
0.083
122.93
קרנות הון סיכון
3.411
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.417
616.52
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.411
5044.99
קרנות נדל"ן
0.397
586.96
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.568
839.35
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
31.57%
₪ 46,691
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.67%
₪ 2,477
מזומנים ושווי מזומנים
8.81%
₪ 13,031
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.18%
₪ 15,055
אג"ח ממשלתיות סחירות
34.13%
₪ 50,479
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.54%
₪ 3,760
קרנות נאמנות
2.26%
₪ 3,340
הלוואות
8.84%
₪ 13,068

13.03%

חשיפה למניות

28.44%

חשיפה לחו"ל

17.97%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.44
5.32
9.6
35.29
95.16
-0.4
0.69
4.14
1.73
8.14
-0.57
0.31
3.7
-1.06
4.38
-0.74
2.18
7.25
7.16
18.82
-0.75
1.55
6.17
3.9
14.88
-0.88
3.33
9.77
5.52
22.98
-1
3.40
9.14
6.38
27.64

תשואות העבר של הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
0.85
מרץ
1.22
אפריל
-0.75
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.55
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.58
פברואר
-1.60
מרץ
0.24
אפריל
1.01
מאי
1.07
יוני
0.88
יולי
1.26
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-1.24
אוקטובר
-2.59
נובמבר
3.04
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
5.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.16
פברואר
-1.00
מרץ
-0.25
אפריל
-0.73
מאי
-2.15
יוני
-0.59
יולי
1.64
אוגוסט
-1.13
ספטמבר
-2.28
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.81
תשואה מצטברת
-6.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.96
פברואר
0.07
מרץ
1.16
אפריל
0.73
מאי
0.98
יוני
0.31
יולי
0.18
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-0.19
אוקטובר
0.86
נובמבר
0.42
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
6.98
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-0.57
מרץ
-6.91
אפריל
3.44
מאי
1.07
יוני
-0.62
יולי
1.50
אוגוסט
1.80
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.11
נובמבר
2.47
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
2.56
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
0.92
מרץ
0.79
אפריל
1.05
מאי
-0.40
יוני
1.21
יולי
0.88
אוגוסט
0.13
ספטמבר
0.93
אוקטובר
0.99
נובמבר
0.31
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
9.69

מחשבון תשואה של הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.58
פברואר
-1.60
מרץ
0.24
אפריל
1.01
מאי
1.07
יוני
0.88
יולי
1.26
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-1.24
אוקטובר
-2.59
נובמבר
3.04
דצמבר
1.86
תשואה מצטברת
5.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.16
פברואר
-1.00
מרץ
-0.25
אפריל
-0.73
מאי
-2.15
יוני
-0.59
יולי
1.64
אוגוסט
-1.13
ספטמבר
-2.28
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.81
תשואה מצטברת
-6.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.96
פברואר
0.07
מרץ
1.16
אפריל
0.73
מאי
0.98
יוני
0.31
יולי
0.18
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-0.19
אוקטובר
0.86
נובמבר
0.42
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
6.98
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-0.57
מרץ
-6.91
אפריל
3.44
מאי
1.07
יוני
-0.62
יולי
1.50
אוגוסט
1.80
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.11
נובמבר
2.47
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
2.56
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
0.92
מרץ
0.79
אפריל
1.05
מאי
-0.40
יוני
1.21
יולי
0.88
אוגוסט
0.13
ספטמבר
0.93
אוקטובר
0.99
נובמבר
0.31
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
9.69
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים