חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

קבוצת הפניקס

-2.59
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/09/1979
מספר האוצר
384
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
145
צבירה נטו (במליונים)
-5
דמי ניהול ממוצעים
0.6%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

13.99%

חשיפה למניות

36.55%

חשיפה לחו"ל

18.76%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.59
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.65
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.87
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.11
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.98
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
3 שנים ממוצעת
1.27
5 שנים ממוצעת
2.11
שנת 2019
9.69
שנת 2020
2.56
שנת 2021
6.98
שנת 2022
-6.95
מדד שארפ
-0.52
שארפ כל הקופות
-0.74
אלפא שנתית
0
יחס נזילות
83.8
סטיית תקן 36 חודשים
1.18
סטיית תקן 60 חודשים
1.47
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.923
2791.81
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
3.265
4738.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.343
498.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.167
242.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.069
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.102
148.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
148.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.677
982.16
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.497
22494.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.856
20112.7
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.068
3002
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.255
1821.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.202
292.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.032
45.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.945
1371.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.76
1102.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.165
239.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.227
330.08
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.151
219.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.83
1204.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.029
42.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.557
3711.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.73
17027.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.107
155.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.569
3728.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.78
4035.37
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.595
864.09
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.151
3122.9
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.115
1618.37
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.003
4.63
מניות לא סחירות
0.001
1.46
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.02
2932.57
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.745
1082.08
אופציה מסוג Warrant
0.004
5.16
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.03
43.64
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.077
-111.47
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
0.98
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-1.14
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.158
-229.59
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.204
295.71
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.472
2136.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.022
32.04
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.126
182.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.004
6.06
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.005
-7.86
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.158
-229.59
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.008
11.77
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.314
-455.19
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.048
69.66
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.197
286.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.09
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
2.28
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.432
-626.55
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.939
1362.62
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.185
4623.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.034
49.25
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.214
4666.01
הלוואות לא מובטחות
0.09
130.87
הלוואות לעמיתים
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.927
1346.04
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
38.75
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
0.92
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.353
512.29
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.131
4544.51
פח"ק/פר"י
1.565
2271.19
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.098
3046.1
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.229
-331.88
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.078
113.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.104
150.63
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.874
1268.58
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.934
4259.04
מק"מ
3.424
4969.83
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0.37
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.551
1.551
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.622
0.622
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.05
73.28
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.37
536.78
קרנות גידור
0.046
66.38
קרנות גידור בחו"ל
0.06
86.45
קרנות הון סיכון
3.439
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.619
899.04
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.439
4991.28
קרנות נדל"ן
0.856
1242.21
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.001
1.18
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
29.85%
₪ 43,331
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.58%
₪ 2,296
מזומנים ושווי מזומנים
10.60%
₪ 15,386
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.25%
₪ 11,981
אג"ח ממשלתיות סחירות
34.84%
₪ 50,579
פיקדונות
-0.52%
₪ -756
נכסים אחרים
4.05%
₪ 5,884
קרנות נאמנות
2.59%
₪ 3,764
הלוואות
8.74%
₪ 12,691

13.99%

חשיפה למניות

36.55%

חשיפה לחו"ל

18.76%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (32)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.26
8.32
8.5
86.88
100.89

מובילה בתשואות

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

קופה לא פעילה

-1.32
3.59
2.55
10.31
18.49

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.39
3.61
3.71
7.95
13.52

קופה פודה

-1.61
3.81
3.36
10.59
25.2

קופה פודה

-1.79
6.19
6.24
13.58
23.1

קופה פודה

-1.98
5.94
5.35
5.52
15.14

קופה פודה

-2.05
-0.21
0.1
-1.31
5.09

קופה פודה

תשואות העבר של הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.58
פברואר
-1.60
מרץ
0.24
אפריל
1.01
מאי
1.07
יוני
0.88
יולי
1.26
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-1.24
אוקטובר
-2.59
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.16
פברואר
-1.00
מרץ
-0.25
אפריל
-0.73
מאי
-2.15
יוני
-0.59
יולי
1.64
אוגוסט
-1.13
ספטמבר
-2.28
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.81
תשואה מצטברת
-6.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.96
פברואר
0.07
מרץ
1.16
אפריל
0.73
מאי
0.98
יוני
0.31
יולי
0.18
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-0.19
אוקטובר
0.86
נובמבר
0.42
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
6.98
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-0.57
מרץ
-6.91
אפריל
3.44
מאי
1.07
יוני
-0.62
יולי
1.50
אוגוסט
1.80
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.11
נובמבר
2.47
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
2.56
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
0.92
מרץ
0.79
אפריל
1.05
מאי
-0.40
יוני
1.21
יולי
0.88
אוגוסט
0.13
ספטמבר
0.93
אוקטובר
0.99
נובמבר
0.31
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
9.69

מחשבון תשואה של הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופה מרכזית לפיצויים מצוינת!
הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.58
פברואר
-1.60
מרץ
0.24
אפריל
1.01
מאי
1.07
יוני
0.88
יולי
1.26
אוגוסט
0.29
ספטמבר
-1.24
אוקטובר
-2.59
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.16
פברואר
-1.00
מרץ
-0.25
אפריל
-0.73
מאי
-2.15
יוני
-0.59
יולי
1.64
אוגוסט
-1.13
ספטמבר
-2.28
אוקטובר
0.70
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.81
תשואה מצטברת
-6.95
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.96
פברואר
0.07
מרץ
1.16
אפריל
0.73
מאי
0.98
יוני
0.31
יולי
0.18
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-0.19
אוקטובר
0.86
נובמבר
0.42
דצמבר
0.42
תשואה מצטברת
6.98
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-0.57
מרץ
-6.91
אפריל
3.44
מאי
1.07
יוני
-0.62
יולי
1.50
אוגוסט
1.80
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.11
נובמבר
2.47
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
2.56
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.90
פברואר
0.92
מרץ
0.79
אפריל
1.05
מאי
-0.40
יוני
1.21
יולי
0.88
אוגוסט
0.13
ספטמבר
0.93
אוקטובר
0.99
נובמבר
0.31
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
9.69
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים