חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

קבוצת הפניקס

0.64
/
מרץ
תאריך הקמה
01/09/1979
מספר האוצר
385
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1,071
צבירה נטו (במליונים)
-148
דמי ניהול ממוצעים
0.6%
דמי ניהול מהפקדה
0.07%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.07%

חשיפה למניות

14.84%

חשיפה לחו"ל

8.12%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.64
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.87
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.84
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.1
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.56
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
3 שנים ממוצעת
1.26
5 שנים ממוצעת
2.39
שנת 2019
8.30
שנת 2020
1.92
שנת 2021
4.52
שנת 2022
-5.19
שנת 2023
4.88
מדד שארפ
-0.83
שארפ כל הקופות
-0.85
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
82.3
סטיית תקן 36 חודשים
1
סטיית תקן 60 חודשים
1.18
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.205
23603.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.413
4417.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.508
5442.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.24
2569.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.051
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.074
793.67
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
793.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.316
14085.91
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.166
1775.3
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
18.89
202226.59
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.636
145983.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.479
5123
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.899
20331.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.234
2500.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.604
17169.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.292
13828.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.302
3235.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.018
194.85
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.115
1227.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.687
18064.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.018
190.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.106
43954.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
23.677
253468.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.153
1641.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.042
43266.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.387
46967.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.009
101.68
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
1.87
מניות לא סחירות
0
0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0.002
19.96
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.02
211.77
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.082
-875.41
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.09
961.91
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.032
342.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.004
39
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.001
-11.85
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.02
211.77
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.032
-339.84
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.082
-875.41
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.371
3968.98
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
13.12
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.009
97.42
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.812
8688.59
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.681
28702.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.007
72.17
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.052
558.09
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.702
28929.54
הלוואות לא מובטחות
0.05
535.41
הלוואות לעמיתים
1.601
17137.21
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.744
7967.99
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
210.42
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.004
39.6
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
13.01
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.246
2634.27
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.243
13301.92
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.211
2261.89
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.095
-1021.02
זכאים מס הכנסה
-0.008
-88.71
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.357
3824.4
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.565
16755.62
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.724
7752.53
מק"מ
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
5.26
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.081
1.081
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.042
0.042
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.002
19.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0.071
765.26
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
2.159
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.651
6970.27
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.159
23111.61
קרנות נדל"ן
0.734
7857.47
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
46.78%
₪ 500,813
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.42%
₪ 25,894
מזומנים ושווי מזומנים
3.74%
₪ 40,072
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.03%
₪ 348
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.17%
₪ 355,108
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
3.83%
₪ 41,040
קרנות נאמנות
1.12%
₪ 12,040
הלוואות
8.90%
₪ 95,226

0.07%

חשיפה למניות

14.84%

חשיפה לחו"ל

8.12%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (6)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.79
1.17
6.02
9.93
19.8
0.64
1.25
5.87
3.84
12.56
0.56
1.01
4.27
2.09
8.76
0.56
0.50
4.26
5.35
16.86
0.48
0.91
5.45
2.46
8.47
0.46
1.07
5.15
3.81
5.25

תשואות העבר של הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
0.36
מרץ
0.64
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.25
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
-1.52
מרץ
0.63
אפריל
0.71
מאי
1.26
יוני
0.47
יולי
0.50
אוגוסט
0.58
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.13
נובמבר
2.79
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
4.88
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.02
פברואר
-1.09
מרץ
-0.40
אפריל
-0.37
מאי
-1.77
יוני
0.42
יולי
1.03
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.22
נובמבר
0.47
דצמבר
-0.23
תשואה מצטברת
-5.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
-0.19
מרץ
0.78
אפריל
0.22
מאי
0.80
יוני
0.30
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
0.00
אוקטובר
0.23
נובמבר
0.56
דצמבר
-0.07
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
0.33
מרץ
-5.29
אפריל
2.98
מאי
0.82
יוני
-0.92
יולי
1.24
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.28
דצמבר
0.30
תשואה מצטברת
1.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.46
פברואר
0.88
מרץ
0.83
אפריל
0.69
מאי
0.17
יוני
0.87
יולי
1.09
אוגוסט
0.25
ספטמבר
0.65
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.24
דצמבר
0.33
תשואה מצטברת
8.30

מחשבון תשואה של הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
-1.52
מרץ
0.63
אפריל
0.71
מאי
1.26
יוני
0.47
יולי
0.50
אוגוסט
0.58
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.13
נובמבר
2.79
דצמבר
1.46
תשואה מצטברת
4.88
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.02
פברואר
-1.09
מרץ
-0.40
אפריל
-0.37
מאי
-1.77
יוני
0.42
יולי
1.03
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.22
נובמבר
0.47
דצמבר
-0.23
תשואה מצטברת
-5.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
-0.19
מרץ
0.78
אפריל
0.22
מאי
0.80
יוני
0.30
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
0.00
אוקטובר
0.23
נובמבר
0.56
דצמבר
-0.07
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
0.33
מרץ
-5.29
אפריל
2.98
מאי
0.82
יוני
-0.92
יולי
1.24
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.28
דצמבר
0.30
תשואה מצטברת
1.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.46
פברואר
0.88
מרץ
0.83
אפריל
0.69
מאי
0.17
יוני
0.87
יולי
1.09
אוגוסט
0.25
ספטמבר
0.65
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.24
דצמבר
0.33
תשואה מצטברת
8.30
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים