חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

קבוצת הפניקס

-2.13
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/09/1979
מספר האוצר
385
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
יתרת נכסים (במליונים)
1,085
צבירה נטו (במליונים)
-155
דמי ניהול ממוצעים
0.61%
דמי ניהול מהפקדה
0.07%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.08%

חשיפה למניות

23.06%

חשיפה לחו"ל

14.72%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.13
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
0.81
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.07
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.24
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.03
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.63
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.14
3 שנים ממוצעת
0.41
5 שנים ממוצעת
1.67
שנת 2019
8.30
שנת 2020
1.92
שנת 2021
4.52
שנת 2022
-5.19
מדד שארפ
-0.56
שארפ כל הקופות
-0.55
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
82.2
סטיית תקן 36 חודשים
0.89
סטיית תקן 60 חודשים
1.14
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.09
22671.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.062
11518.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.574
6232.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.284
3081.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.056
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.079
853.06
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
853.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.257
13632.17
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.17
1840.81
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.206
164956.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.656
148143.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.923
20862.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.074
22497.75
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.108
1175.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.052
566.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.561
16937.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.256
13620.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.273
2962.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.059
642.74
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.223
2415.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.566
16989.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.022
243.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.662
50574.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
21.868
237230.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.18
1952.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.245
46045.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.656
50509.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.01
112.66
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.005
59.52
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.003
30.85
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
2.67
מניות לא סחירות
0
1.69
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
1.4
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.002
20.57
אופציה מסוג Warrant
0.002
22.65
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0.47
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-1.46
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0.02
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-0.02
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.02
-213.75
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.13
1415.41
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.073
792.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
3.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.001
12.1
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.001
-12.1
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.02
-213.75
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.034
-366.37
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.393
4265.58
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
5.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
12.31
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.268
-2906.06
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.722
7836.88
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.444
26507.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.008
85.74
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.061
661.91
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.707
29367.76
הלוואות לא מובטחות
0.035
376.97
הלוואות לעמיתים
1.701
18457.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.787
8536.67
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
288.78
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.004
43.96
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
14.07
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.272
2946.32
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
1.547
16784.04
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.939
10182.69
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.151
-1634.53
זכאים מס הכנסה
-0.006
-68.08
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.089
970.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.108
1171.2
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.346
14602.71
מק"מ
2.654
28791.8
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.001
5.65
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.073
1.073
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.162
0.162
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.006
68.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
קרנות גידור
0
1.27
קרנות גידור בחו"ל
0.066
718.21
קרנות הון סיכון
2.33
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.57
6188.58
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.33
25271.46
קרנות נדל"ן
0.659
7144.33
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל אג"ח ללא מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
46.87%
₪ 508,450
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.39%
₪ 25,929
מזומנים ושווי מזומנים
3.94%
₪ 42,741
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.01%
₪ 58
אג"ח ממשלתיות סחירות
33.61%
₪ 364,595
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
3.21%
₪ 34,795
קרנות נאמנות
1.24%
₪ 13,476
הלוואות
8.74%
₪ 94,778

0.08%

חשיפה למניות

23.06%

חשיפה לחו"ל

14.72%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח ללא מניות (6)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
-0.59
1.50
1.48
3.84
15.26

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.71
1.56
1.22
1.56
2.61

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.84
2.02
2.31
9.24
17.06
-1.36
1.20
0.98
0.92
4.6
-1.66
0.08
-0.07
-0.52
5.96

קופה פודה

-2.13
0.57
0.81
1.24
8.63

קופה פודה

תשואות העבר של הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
-1.52
מרץ
0.63
אפריל
0.71
מאי
1.26
יוני
0.47
יולי
0.50
אוגוסט
0.58
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.13
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.57
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.02
פברואר
-1.09
מרץ
-0.40
אפריל
-0.37
מאי
-1.77
יוני
0.42
יולי
1.03
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.22
נובמבר
0.47
דצמבר
-0.23
תשואה מצטברת
-5.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
-0.19
מרץ
0.78
אפריל
0.22
מאי
0.80
יוני
0.30
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
0.00
אוקטובר
0.23
נובמבר
0.56
דצמבר
-0.07
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
0.33
מרץ
-5.29
אפריל
2.98
מאי
0.82
יוני
-0.92
יולי
1.24
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.28
דצמבר
0.30
תשואה מצטברת
1.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.46
פברואר
0.88
מרץ
0.83
אפריל
0.69
מאי
0.17
יוני
0.87
יולי
1.09
אוגוסט
0.25
ספטמבר
0.65
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.24
דצמבר
0.33
תשואה מצטברת
8.30

מחשבון תשואה של הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל אג"ח ללא מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.22
פברואר
-1.52
מרץ
0.63
אפריל
0.71
מאי
1.26
יוני
0.47
יולי
0.50
אוגוסט
0.58
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
-2.13
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.57
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.02
פברואר
-1.09
מרץ
-0.40
אפריל
-0.37
מאי
-1.77
יוני
0.42
יולי
1.03
אוגוסט
-1.19
ספטמבר
-1.35
אוקטובר
0.22
נובמבר
0.47
דצמבר
-0.23
תשואה מצטברת
-5.19
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
-0.19
מרץ
0.78
אפריל
0.22
מאי
0.80
יוני
0.30
יולי
0.32
אוגוסט
0.74
ספטמבר
0.00
אוקטובר
0.23
נובמבר
0.56
דצמבר
-0.07
תשואה מצטברת
4.52
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
0.33
מרץ
-5.29
אפריל
2.98
מאי
0.82
יוני
-0.92
יולי
1.24
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
0.14
נובמבר
1.28
דצמבר
0.30
תשואה מצטברת
1.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.46
פברואר
0.88
מרץ
0.83
אפריל
0.69
מאי
0.17
יוני
0.87
יולי
1.09
אוגוסט
0.25
ספטמבר
0.65
אוקטובר
0.55
נובמבר
0.24
דצמבר
0.33
תשואה מצטברת
8.30
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים