חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

קבוצת הפניקס

-2.56
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/06/1980
מספר האוצר
401
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
5,752
צבירה נטו (במליונים)
-506
דמי ניהול ממוצעים
0.61%
דמי ניהול מהפקדה
-0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.96%

חשיפה למניות

46.48%

חשיפה לחו"ל

17.39%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-2.56
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
1.14
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.1
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.39
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
17.89
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
3 שנים ממוצעת
3.35
5 שנים ממוצעת
3.35
שנת 2019
10.97
שנת 2020
4.07
שנת 2021
10.60
שנת 2022
-6.52
מדד שארפ
-0.38
שארפ כל הקופות
-0.38
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
77.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.38
סטיית תקן 60 חודשים
1.76
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.551
89193.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.001
31.67
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
2.551
146734.86
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.296
17035.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.24
13780.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.05
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.067
3881.9
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
3881.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.62
35660.34
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.056
3233.14
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.717
616491.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.583
551217.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.321
75991.29
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.075
61836.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.081
4639.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.027
1555.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.809
46553.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.651
37436.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.142
8141.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.164
9460.27
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.203
11704.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.747
42945.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.019
1109.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.229
128222.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.269
590717.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.092
5286.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.2
126558.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.41
138652.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.797
45838.42
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.088
177630.32
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.588
91325.76
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.004
256.32
מניות לא סחירות
0.81
46618.72
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.362
193402.13
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.068
61414.6
אופציה מסוג Warrant
0.003
173.86
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.046
2655.8
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.116
-6653.16
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
55.38
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-64.27
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.192
-11021.69
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.155
8922.29
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.484
142864.63
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.02
1131.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.179
10320.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.005
300.39
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.007
-420.45
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.192
-11021.69
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-234.34
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.132
-65135.74
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.964
55440.34
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.281
16148.57
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-4.93
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.002
106
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.005
259.35
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.455
-26187.15
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.677
38926.37
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.868
107456.2
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.003
192.51
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.206
11824.76
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.675
153866.59
הלוואות לא מובטחות
0.286
16424.83
הלוואות לעמיתים
1.645
94638.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.476
27401.76
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
1061.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.003
180.54
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
32.53
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.233
13407.34
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.283
303898.63
פח"ק/פר"י
0.903
51953.43
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
2.768
159248.18
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.128
-7346.72
זכאים מס הכנסה
-0.011
-644.6
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.026
1502.72
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.083
4799.49
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
20.54
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.257
72311.92
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.122
64558.13
מק"מ
3.059
175940.25
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
13.06
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.819
0.819
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.45
0.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.062
3546.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.624
35894.79
קרנות גידור
0.106
6097.84
קרנות גידור בחו"ל
0.378
21734.42
קרנות הון סיכון
11.318
27868.91
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.041
2346.95
קרנות השקעה אחרות
1.823
104877.15
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.318
651066.68
קרנות נדל"ן
0.627
36084.85
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.481
27663.88
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
25.54%
₪ 1,469,178
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.44%
₪ 82,553
מזומנים ושווי מזומנים
11.33%
₪ 651,754
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.34%
₪ 825,078
אג"ח ממשלתיות סחירות
24.74%
₪ 1,422,874
פיקדונות
-0.88%
₪ -50,556
נכסים אחרים
13.47%
₪ 774,829
קרנות נאמנות
1.95%
₪ 112,443
הלוואות
8.07%
₪ 464,139

22.96%

חשיפה למניות

46.48%

חשיפה לחו"ל

17.39%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

קופה לא פעילה

קופה סקטוריאלית

-0.16
5.05
3.88
6.14

מובילה בתשואות

קופה פודה

-0.65
3.18
2.07
2.75
6.31

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.68
4.27
4.95
7.97
14.82

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.79
5.23
4.77
9.8
14.84

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-0.83
2.99
2.37
4.43
8.48

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.01
3.31
3.42
6.85
13.9

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.14
4.15
3.22
9.77
12.93

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.22
2.82
2.58
5.47
17.97

קופה פודה

-1.25
5.38
5.12
12.25
20.34

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.26
4.11
3.96
9.14
17.13

קופה פופולארית

-1.28
2.65
1.6
4.28
8.26

קופה סקטוריאלית

-1.3
2.39
1.52
3.52
7.78

קופה סקטוריאלית

-1.31
3.24
1.95
5.74
9.51

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

-1.33
3.37
2.16
4.27
8.21

קופה פודה

קופה סקטוריאלית

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
-1.55
מרץ
0.09
אפריל
1.19
מאי
0.84
יוני
1.03
יולי
1.69
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.56
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.37
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.12
פברואר
-0.77
מרץ
0.09
אפריל
-0.70
מאי
-2.05
יוני
-1.34
יולי
2.00
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.78
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.80
דצמבר
-1.02
תשואה מצטברת
-6.52
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.45
מרץ
1.52
אפריל
1.40
מאי
1.35
יוני
0.51
יולי
0.04
אוגוסט
1.01
ספטמבר
0.11
אוקטובר
1.29
נובמבר
0.32
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
10.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.27
מרץ
-7.91
אפריל
4.30
מאי
0.88
יוני
-0.76
יולי
2.05
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.54
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.07
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.37
פברואר
1.10
מרץ
0.63
אפריל
1.24
מאי
-0.88
יוני
1.60
יולי
0.80
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.63
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
10.97

מחשבון תשואה של הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
-1.55
מרץ
0.09
אפריל
1.19
מאי
0.84
יוני
1.03
יולי
1.69
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.56
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.37
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.12
פברואר
-0.77
מרץ
0.09
אפריל
-0.70
מאי
-2.05
יוני
-1.34
יולי
2.00
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.78
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.80
דצמבר
-1.02
תשואה מצטברת
-6.52
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.45
מרץ
1.52
אפריל
1.40
מאי
1.35
יוני
0.51
יולי
0.04
אוגוסט
1.01
ספטמבר
0.11
אוקטובר
1.29
נובמבר
0.32
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
10.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.27
מרץ
-7.91
אפריל
4.30
מאי
0.88
יוני
-0.76
יולי
2.05
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.54
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.07
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.37
פברואר
1.10
מרץ
0.63
אפריל
1.24
מאי
-0.88
יוני
1.60
יולי
0.80
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.63
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
10.97
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים