חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

קבוצת הפניקס

1.51
/
מרץ
תאריך הקמה
01/06/1980
מספר האוצר
401
התמחות ראשית
מדרגות
התמחות משנית
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
5,642
צבירה נטו (במליונים)
-1,097
דמי ניהול ממוצעים
0.62%
דמי ניהול מהפקדה
0.14%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.52%

חשיפה למניות

39.69%

חשיפה לחו"ל

18.54%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.51
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.64
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.77
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.31
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.27
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.94
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
3 שנים ממוצעת
3.32
5 שנים ממוצעת
4.72
שנת 2019
10.97
שנת 2020
4.07
שנת 2021
10.60
שנת 2022
-6.52
שנת 2023
6.63
מדד שארפ
-0.53
שארפ כל הקופות
-0.63
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
74.7
סטיית תקן 36 חודשים
1.37
סטיית תקן 60 חודשים
1.75
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.587
33100.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.174
66269.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.199
11222.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.165
9337.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.048
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.069
3918.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
3918.62
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.632
35649.98
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.055
3118.07
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.379
754907.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.602
541791.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.276
15564.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.955
53889.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.144
8139.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
2.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.807
45508.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.65
36653.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.152
8575.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.087
4926.12
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.145
8160.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.764
43113.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.017
941.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.957
110395.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
10.704
603943.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.076
4285.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.032
114680.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.204
124378.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.834
47043.38
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.216
181453.56
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.761
99360.29
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.04
2233.23
מניות לא סחירות
0.97
54752.57
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.032
171051.56
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.096
61849.83
אופציה מסוג Warrant
0.002
103.72
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0.081
4566.04
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.107
-6038.77
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.002
98.11
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
-0.001
-62.99
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
4.136
233381.18
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-3.838
-216559.5
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
-12.37
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.023
1309.26
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.04
2238.3
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.4
191852.96
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.341
19257.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.007
371.47
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.002
-127.77
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
4.136
233381.18
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.013
-707.36
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-3.838
-216559.5
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.041
-2318.19
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.926
52245.03
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.322
18179.9
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.004
238.56
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.035
1954.82
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.028
1581.35
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.794
44785.47
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.153
121492.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.003
162.05
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.193
10882.57
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.914
164445.79
הלוואות לא מובטחות
0.308
17390.6
הלוואות לעמיתים
1.764
99517.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.528
29815.56
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
1014.82
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.003
162.64
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
29.06
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0.231
13006.36
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
5.867
331057.28
פח"ק/פר"י
1.188
67028.01
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.741
41838.05
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.135
-7593.68
זכאים מס הכנסה
-0.02
-1153.98
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.001
71.51
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.211
11901.72
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
18.82
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.905
107478.74
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.786
44353.87
מק"מ
0.288
16252.3
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
11.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.623
0.623
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.198
0.198
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.055
3089.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.644
36326.76
קרנות גידור
0.179
10092.4
קרנות גידור בחו"ל
0.307
17332.55
קרנות הון סיכון
11.287
29604.73
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.057
3193.67
קרנות השקעה אחרות
1.985
111979.11
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
11.287
636884.88
קרנות נדל"ן
0.751
42383.92
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.578
32594.28
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.55%
₪ 1,272,247
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.35%
₪ 76,308
מזומנים ושווי מזומנים
10.49%
₪ 591,775
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.22%
₪ 1,140,790
אג"ח ממשלתיות סחירות
23.60%
₪ 1,331,634
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
11.39%
₪ 642,420
קרנות נאמנות
1.52%
₪ 85,758
הלוואות
8.89%
₪ 501,499

24.52%

חשיפה למניות

39.69%

חשיפה לחו"ל

18.54%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול 60 ומעלה (34)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.03
3.44
9.74
9.41
19.85
1.83
3.62
10.75
14.88
44.74
1.69
3.12
9.95
9.7
22.91
1.65
3.69
10.44
9.63
20.53
1.61
4.08
12.99
11.55
21.08
1.57
3.02
10.25
10.74
19.18
1.57
2.83
8.59
8.85
23.9
1.56
3.47
11.37
8.33
19.41
1.56
2.60
8.85
7.46
19.15
1.55
2.71
10.42
10.83
23.1
1.52
3.59
11.46
12.7
26.91
1.51
2.94
8.94
5.17
14.27
1.51
3.03
9.64
10.31
25.94
1.49
3.44
10.55
9.12
16.66
1.47
2.77
9.8
13.19
29.58
1.47
3.20
9.22
6.92
14.76

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.20
פברואר
1.29
מרץ
1.51
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.03
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
-1.55
מרץ
0.09
אפריל
1.19
מאי
0.84
יוני
1.03
יולי
1.69
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.56
נובמבר
2.93
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
6.63
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.12
פברואר
-0.77
מרץ
0.09
אפריל
-0.70
מאי
-2.05
יוני
-1.34
יולי
2.00
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.78
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.80
דצמבר
-1.02
תשואה מצטברת
-6.52
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.45
מרץ
1.52
אפריל
1.40
מאי
1.35
יוני
0.51
יולי
0.04
אוגוסט
1.01
ספטמבר
0.11
אוקטובר
1.29
נובמבר
0.32
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
10.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.27
מרץ
-7.91
אפריל
4.30
מאי
0.88
יוני
-0.76
יולי
2.05
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.54
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.07
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.37
פברואר
1.10
מרץ
0.63
אפריל
1.24
מאי
-0.88
יוני
1.60
יולי
0.80
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.63
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
10.97

מחשבון תשואה של הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קופת גמל מצוינת!
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.68
פברואר
-1.55
מרץ
0.09
אפריל
1.19
מאי
0.84
יוני
1.03
יולי
1.69
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.08
אוקטובר
-2.56
נובמבר
2.93
דצמבר
2.19
תשואה מצטברת
6.63
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.12
פברואר
-0.77
מרץ
0.09
אפריל
-0.70
מאי
-2.05
יוני
-1.34
יולי
2.00
אוגוסט
-0.85
ספטמבר
-2.78
אוקטובר
1.12
נובמבר
0.80
דצמבר
-1.02
תשואה מצטברת
-6.52
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.97
פברואר
0.45
מרץ
1.52
אפריל
1.40
מאי
1.35
יוני
0.51
יולי
0.04
אוגוסט
1.01
ספטמבר
0.11
אוקטובר
1.29
נובמבר
0.32
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
10.60
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.23
פברואר
-1.27
מרץ
-7.91
אפריל
4.30
מאי
0.88
יוני
-0.76
יולי
2.05
אוגוסט
2.31
ספטמבר
-0.82
אוקטובר
0.28
נובמבר
3.54
דצמבר
1.72
תשואה מצטברת
4.07
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.37
פברואר
1.10
מרץ
0.63
אפריל
1.24
מאי
-0.88
יוני
1.60
יולי
0.80
אוגוסט
-0.30
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.18
נובמבר
0.63
דצמבר
0.88
תשואה מצטברת
10.97
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים