חברת הביטוח הראל לוגו

הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

הראל חברת ביטוח

0.78
/
פברואר
תאריך הקמה
01/04/1978
מספר האוצר
416
התמחות ראשית
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
יתרת נכסים (במליונים)
2,354
צבירה נטו (במליונים)
-39
דמי ניהול ממוצעים
0.55%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

15.11%

חשיפה למניות

33.27%

חשיפה לחו"ל

17.89%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.78
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.49
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.33
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.31
3 שנים ממוצעת
3.07
5 שנים ממוצעת
3.77
שנת 2019
8.71
שנת 2020
2.89
שנת 2021
9.28
שנת 2022
-4.73
שנת 2023
5.17
מדד שארפ
-0.59
שארפ כל הקופות
-0.54
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
74.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.01
סטיית תקן 60 חודשים
1.32
נתונים נוספים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.46
57901.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.253
5962.49
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.618
14539.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.641
15088
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.025
577.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.157
3693.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.496
294099.5
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.109
237911.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.751
17684.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.113
2663.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.28
6589.12
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.06
1406.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.076
1783.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.039
917.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.604
14218.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.015
345.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.013
23833.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.4
221228.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.094
2223.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.846
43456.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.062
48541.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.147
3453.96
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.69
39785.17
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.786
18500.23
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.076
1783.11
מניות לא סחירות
0.514
12106.08
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.567
13339.64
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.416
9798.08
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0.2
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.9
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
10.86
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.456
10735.59
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.917
68646.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.678
63029.33
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.231
5446.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.033
768.05
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
10.86
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.339
7975.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.255
53077.12
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.05
1175.97
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.006
-133.8
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
4.55
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
3.37
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.293
6898.89
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.856
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.773
18197.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
6.098
143513.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.471
58144.93
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
3.308
77863.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.773
112321.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.006
152.81
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.008
195.14
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
9.53
פח"ק/פר"י
1.622
38174.41
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.119
-2792.8
זכאים מס הכנסה
-0.001
-19.1
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0.532
12521.2
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.085
1994.9
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.092
96297.57
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.396
32847.68
מק"מ
1.707
40167.73
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.003
66.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.235
2.235
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.416
9793.08
קרנות גידור
0.334
7869.84
קרנות גידור בחו"ל
0.012
278.18
קרנות הון סיכון
8.814
2716.15
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.45
10587.14
קרנות השקעה אחרות
1.365
32135.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.814
207440.05
קרנות נדל"ן
0.147
3458.82
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.693
39845.47
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.05%
₪ 519,024
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.94%
₪ 22,021
מזומנים ושווי מזומנים
7.11%
₪ 167,329
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.70%
₪ 228,177
אג"ח ממשלתיות סחירות
25.18%
₪ 592,526
פיקדונות
0.01%
₪ 195
נכסים אחרים
14.08%
₪ 331,451
קרנות נאמנות
2.65%
₪ 62,451
הלוואות
18.28%
₪ 430,335

15.11%

חשיפה למניות

33.27%

חשיפה לחו"ל

17.89%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אג"ח (26)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.39
0.70
7.5
5.4
15.19
1.16
1.27
8.66
6.93
12.88
1.03
1.29
9.13
7.03
17.4
0.87
0.89
9.68
5.08
11.36
0.84
1.34
9.09
6.76
10.64
0.78
0.88
5.84
9.49
20.33
0.78
1.00
6.5
2.98
5.93
0.76
1.38
0.63
0.67
6.33
5.37
10.57
0.57
0.85
7.68
4.88
12.66
0.42
0.57
4.67
6.65
15.26
0.33
0.27
5.14
3.52
9.79
0.32
0.36
5.53
2.23
9.05
0.3
0.33
6.03
4.66
14.32
0.29
0.46
4.84
4.22
10.63
0.27
0.42
6.19
2.29
9.83

תשואות העבר של הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
0.78
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.88
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.49
פברואר
-1.23
מרץ
0.27
אפריל
0.83
מאי
1.22
יוני
0.65
יולי
0.83
אוגוסט
0.39
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
-1.76
נובמבר
1.97
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-0.81
מרץ
0.22
אפריל
-0.19
מאי
-1.59
יוני
-0.03
יולי
1.35
אוגוסט
-1.35
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
0.79
נובמבר
0.63
דצמבר
-0.79
תשואה מצטברת
-4.73
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
0.07
מרץ
1.40
אפריל
0.69
מאי
1.13
יוני
0.71
יולי
0.30
אוגוסט
1.31
ספטמבר
0.08
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.78
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
9.28
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-0.79
מרץ
-6.07
אפריל
3.51
מאי
1.00
יוני
-0.68
יולי
1.34
אוגוסט
1.75
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.07
נובמבר
2.44
דצמבר
1.07
תשואה מצטברת
2.89
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.89
פברואר
0.77
מרץ
0.75
אפריל
0.99
מאי
-0.49
יוני
1.38
יולי
0.54
אוגוסט
0.05
ספטמבר
0.52
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.49
דצמבר
0.53
תשואה מצטברת
8.71

מחשבון תשואה של הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.49
פברואר
-1.23
מרץ
0.27
אפריל
0.83
מאי
1.22
יוני
0.65
יולי
0.83
אוגוסט
0.39
ספטמבר
-0.70
אוקטובר
-1.76
נובמבר
1.97
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
5.17
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.14
פברואר
-0.81
מרץ
0.22
אפריל
-0.19
מאי
-1.59
יוני
-0.03
יולי
1.35
אוגוסט
-1.35
ספטמבר
-1.87
אוקטובר
0.79
נובמבר
0.63
דצמבר
-0.79
תשואה מצטברת
-4.73
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.81
פברואר
0.07
מרץ
1.40
אפריל
0.69
מאי
1.13
יוני
0.71
יולי
0.30
אוגוסט
1.31
ספטמבר
0.08
אוקטובר
0.95
נובמבר
0.78
דצמבר
0.69
תשואה מצטברת
9.28
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
-0.79
מרץ
-6.07
אפריל
3.51
מאי
1.00
יוני
-0.68
יולי
1.34
אוגוסט
1.75
ספטמבר
-0.72
אוקטובר
0.07
נובמבר
2.44
דצמבר
1.07
תשואה מצטברת
2.89
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.89
פברואר
0.77
מרץ
0.75
אפריל
0.99
מאי
-0.49
יוני
1.38
יולי
0.54
אוגוסט
0.05
ספטמבר
0.52
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.49
דצמבר
0.53
תשואה מצטברת
8.71
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים