לוגו לירות Favicon קטן

אחים ואחיות - מסלול כללי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

1.81
/
מרץ
תאריך הקמה
01/04/1978
מספר האוצר
418
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
2,044
צבירה נטו (במליונים)
-87
דמי ניהול ממוצעים
0.28%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.36%

חשיפה למניות

46.04%

חשיפה לחו"ל

24.35%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.81
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.19
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.04
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.96
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
4.16
5 שנים ממוצעת
5.38
שנת 2019
10.65
שנת 2020
5.61
שנת 2021
9.90
שנת 2022
-8.41
שנת 2023
11.27
מדד שארפ
-0.15
שארפ כל הקופות
0.02
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
86.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.76
סטיית תקן 60 חודשים
2.02
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של אחים ואחיות - מסלול כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.165
3370.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.079
1612.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.172
3507.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.694
157276.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.799
118553.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.804
36882.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.207
4227.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.104
2126.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.06
1227.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.967
40214.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.218
147563.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.104
2135.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.17
44357.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.401
28648.83
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.482
9860.46
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.355
170797.96
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.683
54842.36
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.367
7497.38
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.502
51149.88
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.416
8495.6
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.943
19274.45
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
24.824
507459.81
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.782
15980.15
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.451
9228.76
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
4.94
100992.58
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.584
-11938.31
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.267
5449.36
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
22.54
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.01
198.89
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.579
11845.1
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.893
18252.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.208
4242.97
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.516
30998.39
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.417
8525.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.043
877.76
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.519
10605.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.023
-475.39
זכאים מס הכנסה
-0.001
-29.68
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.046
938.41
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.61
32913.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.528
10784.04
מק"מ
6.078
124254.74
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.151
3092.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.797
1.797
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.348
7115.42
קרנות גידור
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.507
10364.05
קרנות הון סיכון
6.39
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.019
387.68
קרנות השקעה אחרות
1.681
34356.21
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.39
130622.4
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.016
20768.4
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות באחים ואחיות - מסלול כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.44%
₪ 315,583
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.23%
₪ 4,735
מזומנים ושווי מזומנים
2.14%
₪ 43,697
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
45.29%
₪ 925,797
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.38%
₪ 436,967
פיקדונות
0.04%
₪ 878
נכסים אחרים
9.58%
₪ 195,799
קרנות נאמנות
2.30%
₪ 46,952
הלוואות
3.61%
₪ 73,865

46.36%

חשיפה למניות

46.04%

חשיפה לחו"ל

24.35%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (49)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.08
6.13
14.59
8.77
27.16
2.79
4.48
11.82
17
37.85
2.76
5.47
14.4
8.68
31.46
2.62
5.78
15.35
20.67
35.47
2.54
4.72
12.54
8.3
27.87
2.54
5.73
15.37
19.98
34.43
2.51
5.84
15.32
18.41
35.1
2.47
5.43
14.32
16.58
31.02
2.45
4.43
13.54
8.4
11.31
2.43
5.07
14.17
19.29
64.82
2.38
4.47
12.8
16.81
34.84
2.38
5.10
14.41
13.46
28.17
2.32
4.47
11.91
13.96
35.14
2.32
4.77
13.84
15.29
31.15
2.31
4.85
13.52
15.16
36.91
2.25
5.44
14.69
14.91
28.92

תשואות העבר של אחים ואחיות - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
1.80
מרץ
1.81
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.87
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
-1.25
מרץ
0.54
אפריל
1.21
מאי
1.42
יוני
1.68
יולי
2.54
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-2.30
נובמבר
3.32
דצמבר
2.52
תשואה מצטברת
11.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.97
פברואר
-0.57
מרץ
0.28
אפריל
-1.62
מאי
-2.18
יוני
-1.95
יולי
2.85
אוגוסט
-0.83
ספטמבר
-3.86
אוקטובר
1.32
נובמבר
1.67
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.41
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.38
פברואר
0.53
מרץ
1.01
אפריל
1.55
מאי
0.85
יוני
0.98
יולי
-0.05
אוגוסט
1.26
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
2.29
נובמבר
-0.41
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
9.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-1.99
מרץ
-8.08
אפריל
4.78
מאי
1.76
יוני
-0.40
יולי
2.26
אוגוסט
2.51
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
0.35
נובמבר
3.88
דצמבר
1.89
תשואה מצטברת
5.61
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.50
פברואר
1.40
מרץ
0.65
אפריל
1.42
מאי
-1.01
יוני
1.63
יולי
0.48
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
1.10
אוקטובר
1.14
נובמבר
0.87
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
10.65

מחשבון תשואה של אחים ואחיות - מסלול כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
אחים ואחיות - מסלול כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של אחים ואחיות - מסלול כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.84
פברואר
-1.25
מרץ
0.54
אפריל
1.21
מאי
1.42
יוני
1.68
יולי
2.54
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-2.30
נובמבר
3.32
דצמבר
2.52
תשואה מצטברת
11.27
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.97
פברואר
-0.57
מרץ
0.28
אפריל
-1.62
מאי
-2.18
יוני
-1.95
יולי
2.85
אוגוסט
-0.83
ספטמבר
-3.86
אוקטובר
1.32
נובמבר
1.67
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.41
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.38
פברואר
0.53
מרץ
1.01
אפריל
1.55
מאי
0.85
יוני
0.98
יולי
-0.05
אוגוסט
1.26
ספטמבר
-0.77
אוקטובר
2.29
נובמבר
-0.41
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
9.90
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-1.99
מרץ
-8.08
אפריל
4.78
מאי
1.76
יוני
-0.40
יולי
2.26
אוגוסט
2.51
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
0.35
נובמבר
3.88
דצמבר
1.89
תשואה מצטברת
5.61
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.50
פברואר
1.40
מרץ
0.65
אפריל
1.42
מאי
-1.01
יוני
1.63
יולי
0.48
אוגוסט
-0.56
ספטמבר
1.10
אוקטובר
1.14
נובמבר
0.87
דצמבר
0.59
תשואה מצטברת
10.65
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

אחים ואחיות - מסלול כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים