לוגו לירות Favicon קטן

השתלמות רופאים כללי

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

-1.86
/
אוקטובר
תאריך הקמה
01/04/1978
מספר האוצר
419
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1,099
צבירה נטו (במליונים)
-83
דמי ניהול ממוצעים
0.33%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.71%

חשיפה למניות

52.15%

חשיפה לחו"ל

21.94%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-1.86
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
3.58
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.21
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.2
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
3 שנים ממוצעת
5.14
5 שנים ממוצעת
4.26
שנת 2019
11.13
שנת 2020
4.63
שנת 2021
11.99
שנת 2022
-5.87
מדד שארפ
0.47
שארפ כל הקופות
0.58
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
81.4
סטיית תקן 36 חודשים
1.68
סטיית תקן 60 חודשים
2.14
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של השתלמות רופאים כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.23
2532.8
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.141
1554.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.423
81583.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.595
28522.68
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.726
7979.2
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.103
23111.53
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
2.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.287
3149.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.019
211.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.176
1937.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.104
1143.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.025
272.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.024
262.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.253
24764.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.322
58491.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.674
7408.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.654
29166.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.681
18478.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.805
8848.18
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.46
81988.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.948
32404.65
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.066
725.97
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.41
70446.39
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.109
1199.5
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0.039
428.42
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
-0.041
-452.59
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
7.95
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.912
32002.88
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
17.234
189411.35
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.101
1105.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.625
6869.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.247
2714.91
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-1.712
-18812.95
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.012
130.64
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
-0.24
-2634.21
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.318
3500
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.109
12185.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.186
2047.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
0.005
51.68
זכאים מס הכנסה
-0.002
-25.02
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.015
164.69
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.741
41116.47
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.305
3355.34
מק"מ
8.884
97642.18
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.078
854.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.544
0.544
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.442
26843.65
קרנות גידור
0.599
6578.97
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
13.12
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.232
2545.22
קרנות השקעה אחרות
2.582
28374.55
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
13.12
144193.02
קרנות נדל"ן
0.336
3697.31
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.945
21376.51
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בהשתלמות רופאים כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
16.58%
₪ 182,212
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.17%
₪ 1,891
מזומנים ושווי מזומנים
4.05%
₪ 44,472
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
35.92%
₪ 394,748
אג"ח ממשלתיות סחירות
21.73%
₪ 238,839
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
17.06%
₪ 187,533
קרנות נאמנות
3.06%
₪ 33,675
הלוואות
1.43%
₪ 15,686

42.71%

חשיפה למניות

52.15%

חשיפה לחו"ל

21.94%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (59)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
22.22
42.86

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

קופה לא פעילה

0

קופה לא פעילה

0
0
2.35
5.46

קופה פודה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פודה

0

קופה לא פעילה

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

0
0
0
0

מובילה בתשואות

קופה פופולארית

תשואות העבר של השתלמות רופאים כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.39
מרץ
0.21
אפריל
1.41
מאי
0.89
יוני
1.64
יולי
2.27
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-1.86
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.55
מרץ
0.80
אפריל
-1.00
מאי
-1.96
יוני
-1.91
יולי
2.57
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-3.54
אוקטובר
2.15
נובמבר
1.44
דצמבר
-1.47
תשואה מצטברת
-5.87
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.34
פברואר
0.98
מרץ
1.41
אפריל
1.90
מאי
0.99
יוני
0.90
יולי
-0.61
אוגוסט
1.13
ספטמבר
-0.37
אוקטובר
2.23
נובמבר
-0.03
דצמבר
1.55
תשואה מצטברת
11.99
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.51
פברואר
-2.04
מרץ
-9.59
אפריל
4.67
מאי
1.26
יוני
-0.45
יולי
2.17
אוגוסט
3.89
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
0.23
נובמבר
4.16
דצמבר
2.13
תשואה מצטברת
4.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.61
פברואר
1.40
מרץ
0.71
אפריל
1.73
מאי
-1.16
יוני
1.52
יולי
0.51
אוגוסט
-0.78
ספטמבר
1.17
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.82
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.13

מחשבון תשואה של השתלמות רופאים כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
השתלמות רופאים כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של השתלמות רופאים כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.39
מרץ
0.21
אפריל
1.41
מאי
0.89
יוני
1.64
יולי
2.27
אוגוסט
-0.41
ספטמבר
-1.45
אוקטובר
-1.86
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
3.64
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.55
מרץ
0.80
אפריל
-1.00
מאי
-1.96
יוני
-1.91
יולי
2.57
אוגוסט
-0.92
ספטמבר
-3.54
אוקטובר
2.15
נובמבר
1.44
דצמבר
-1.47
תשואה מצטברת
-5.87
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.34
פברואר
0.98
מרץ
1.41
אפריל
1.90
מאי
0.99
יוני
0.90
יולי
-0.61
אוגוסט
1.13
ספטמבר
-0.37
אוקטובר
2.23
נובמבר
-0.03
דצמבר
1.55
תשואה מצטברת
11.99
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.51
פברואר
-2.04
מרץ
-9.59
אפריל
4.67
מאי
1.26
יוני
-0.45
יולי
2.17
אוגוסט
3.89
ספטמבר
-1.57
אוקטובר
0.23
נובמבר
4.16
דצמבר
2.13
תשואה מצטברת
4.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.61
פברואר
1.40
מרץ
0.71
אפריל
1.73
מאי
-1.16
יוני
1.52
יולי
0.51
אוגוסט
-0.78
ספטמבר
1.17
אוקטובר
1.33
נובמבר
0.82
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
11.13
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

השתלמות רופאים כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים