לוגו לירות Favicon קטן

קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

סקטוריאלי / ניהול עצמאי

2.21
/
פברואר
תאריך הקמה
02/04/1978
מספר האוצר
423
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
671
צבירה נטו (במליונים)
-33
דמי ניהול ממוצעים
0.38%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.56%

חשיפה למניות

44.9%

חשיפה לחו"ל

24.17%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
3.11
2.47
9.1
2.8
2.95
10.94
2.53
3.02
16.39
2.38
2.50
12.59
2.38
2.73
15.11
תשואה חודשית
2.21
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.92
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.09
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.05
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.37
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.49
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
4.48
5 שנים ממוצעת
4.65
שנת 2019
9.69
שנת 2020
1.08
שנת 2021
13.24
שנת 2022
-9.53
שנת 2023
10.41
מדד שארפ
-0.16
שארפ כל הקופות
-0.02
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
81.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.76
סטיית תקן 60 חודשים
2.18
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.093
7330.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.574
3848.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.406
2721.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.66
4425.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.156
1044.37
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.048
60684.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.312
69167.97
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.285
1913.78
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.209
8111.7
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.659
4419.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
2.496
16739.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.725
4865.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.193
1294.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.297
8697.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.754
45298.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.393
2635.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
5.562
37306.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.19
21397
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.971
6513.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.868
46067.19
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.893
26110.86
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.073
492
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.85
19112.47
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.823
5518.74
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.006
43.28
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.261
15163.55
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.018
121.54
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.08
539.42
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
2.093
14038.26
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
1.306
8761.6
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0.158
1057.36
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.032
-212.97
זכאים מס הכנסה
-0.006
-38.75
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.109
731.76
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.754
58715.42
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.414
9487.17
מק"מ
9.726
65233.74
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.078
525.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.68
0.68
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.211
1412.39
קרנות גידור
1.754
11765.8
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות הון סיכון
4.723
0
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.241
1618.47
קרנות השקעה אחרות
2.546
17073.65
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.723
31675.64
קרנות נדל"ן
0.214
1433.67
קרנות נדל"ן בחו"ל
2.186
14664.65
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בקרן השתלמות עובדי חברת חשמל

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.83%
₪ 159,840
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.32%
₪ 8,824
מזומנים ושווי מזומנים
10.17%
₪ 68,203
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
17.84%
₪ 119,682
אג"ח ממשלתיות סחירות
30.58%
₪ 205,112
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
13.99%
₪ 93,808
קרנות נאמנות
0.97%
₪ 6,500
הלוואות
1.31%
₪ 8,762

44.56%

חשיפה למניות

44.9%

חשיפה לחו"ל

24.17%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (50)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
2.47
9.1
9.18
12.33
2.8
2.95
10.94
7.41
24.18
2.53
3.02
16.39
15.52
30.42
2.38
2.73
15.11
19.11
32.45
2.38
2.50
12.59
15.11
31.85
2.34
2.59
14.61
18.59
34.49
2.32
2.52
12.72
14.33
31.37
2.3
3.12
13.02
13.85
26.85
2.28
3.25
13.3
18.03
32.81
2.27
2.41
12.57
14.83
31.58
2.26
3.08
13.1
20.48
33.1
2.26
2.46
12.5
13.7
29.83
2.25
3.11
13.34
19.81
32.21
2.21
2.80
13.92
14.05
25.49
2.21
2.10
9.42
13.38
33.08
2.21
2.39
11.4
14.66
29.09

תשואות העבר של קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.58
פברואר
2.21
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.80
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.62
פברואר
-1.96
מרץ
0.89
אפריל
1.73
מאי
1.16
יוני
1.86
יולי
2.53
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-1.85
נובמבר
2.76
דצמבר
2.49
תשואה מצטברת
10.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.67
פברואר
-0.95
מרץ
0.99
אפריל
-1.14
מאי
-2.76
יוני
-2.23
יולי
2.76
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-3.54
אוקטובר
1.72
נובמבר
0.31
דצמבר
-2.07
תשואה מצטברת
-9.53
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.38
פברואר
0.56
מרץ
1.47
אפריל
2.01
מאי
1.19
יוני
0.78
יולי
-0.41
אוגוסט
1.17
ספטמבר
-0.73
אוקטובר
2.50
נובמבר
0.58
דצמבר
2.05
תשואה מצטברת
13.24
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-2.46
מרץ
-9.87
אפריל
4.67
מאי
0.84
יוני
-1.19
יולי
1.71
אוגוסט
3.42
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.41
נובמבר
3.91
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
1.08
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
0.47
מרץ
0.38
אפריל
1.79
מאי
-0.99
יוני
1.48
יולי
0.68
אוגוסט
-0.75
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.03
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
9.69

מחשבון תשואה של קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
קרן השתלמות עובדי חברת חשמל יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.62
פברואר
-1.96
מרץ
0.89
אפריל
1.73
מאי
1.16
יוני
1.86
יולי
2.53
אוגוסט
0.13
ספטמבר
-1.26
אוקטובר
-1.85
נובמבר
2.76
דצמבר
2.49
תשואה מצטברת
10.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.67
פברואר
-0.95
מרץ
0.99
אפריל
-1.14
מאי
-2.76
יוני
-2.23
יולי
2.76
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-3.54
אוקטובר
1.72
נובמבר
0.31
דצמבר
-2.07
תשואה מצטברת
-9.53
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.38
פברואר
0.56
מרץ
1.47
אפריל
2.01
מאי
1.19
יוני
0.78
יולי
-0.41
אוגוסט
1.17
ספטמבר
-0.73
אוקטובר
2.50
נובמבר
0.58
דצמבר
2.05
תשואה מצטברת
13.24
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
-2.46
מרץ
-9.87
אפריל
4.67
מאי
0.84
יוני
-1.19
יולי
1.71
אוגוסט
3.42
ספטמבר
-1.62
אוקטובר
0.41
נובמבר
3.91
דצמבר
1.71
תשואה מצטברת
1.08
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
0.47
מרץ
0.38
אפריל
1.79
מאי
-0.99
יוני
1.48
יולי
0.68
אוגוסט
-0.75
ספטמבר
1.24
אוקטובר
1.13
נובמבר
1.03
דצמבר
0.62
תשואה מצטברת
9.69
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים