חברת הביטוח הראל לוגו

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

הראל חברת ביטוח

2.11
/
פברואר
תאריך הקמה
01/04/1984
מספר האוצר
438
התמחות ראשית
כללי
התמחות משנית
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
4,827
צבירה נטו (במליונים)
-356
דמי ניהול ממוצעים
0.21%
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.81%

חשיפה למניות

49.31%

חשיפה לחו"ל

22.9%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
3.11
2.47
9.1
2.8
2.95
10.94
2.53
3.02
16.39
2.38
2.50
12.59
2.38
2.73
15.11
תשואה חודשית
2.11
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.85
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.79
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.36
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.4
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
31.22
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.45
3 שנים ממוצעת
4.88
5 שנים ממוצעת
5.58
שנת 2019
11.44
שנת 2020
3.88
שנת 2021
14.52
שנת 2022
-7.63
שנת 2023
8.62
מדד שארפ
0.22
שארפ כל הקופות
0.43
אלפא שנתית
0.96
יחס נזילות
73.5
סטיית תקן 36 חודשים
1.75
סטיית תקן 60 חודשים
2.07
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.602
77328.85
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.161
7781.97
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.396
19094.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.41
19797.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.011
533.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.051
2471.85
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.371
452322.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.112
101957.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.014
661.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.072
3494.27
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.091
4409.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.068
3270.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.086
4144.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
0.038
1834.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.581
28043.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.009
451.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.089
4293.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.067
148043.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.031
1487.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.519
25071.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.132
54636.88
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
1.083
52272.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.969
336350.7
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.165
201037.68
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.284
13725
מניות לא סחירות
2.209
106609.71
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.58
124522.23
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.803
87001.08
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות 001 call (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
0
0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
0
1.58
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-6.97
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
58.09
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
0
0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.234
11294.16
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.807
569884.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.997
48127.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.869
41924.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.085
4110.02
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.001
58.09
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.516
24894.66
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.769
85393.66
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
0
0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
129.28
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-17.22
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
35.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
160.41
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES
0.765
36915.64
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.554
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
0.426
20556.7
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
5.085
245431.67
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.079
3789.06
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.917
92502.92
הלוואות לא מובטחות
0
0
הלוואות לעמיתים
4.408
212770.73
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
4.92
237476.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0.003
141.12
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.008
400.85
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.007
315.98
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.002
73.34
פח"ק/פר"י
1.116
53850.71
פיקדון חשכ"ל
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
0
0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
0
0
זכאים (ירשם במינוס)
-0.579
-27926.55
זכאים מס הכנסה
-0.014
-666.64
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
1.632
78785.96
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
חייבים שונים
0.15
7223.52
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.986
288940.3
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.113
101966.73
מק"מ
1.516
73194.92
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.011
509.66
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.43
1.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.086
52405.67
קרנות גידור
0.581
28032.88
קרנות גידור בחו"ל
0.028
1328.37
קרנות הון סיכון
8.45
8315.81
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.465
22423.25
קרנות השקעה אחרות
1.792
86509.69
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.45
407875.35
קרנות נדל"ן
0.024
1170.91
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.445
21460.96
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
0
0

פיזור ההשקעות בקרן החיסכון לצבא הקבע כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.84%
₪ 426,799
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.80%
₪ 38,645
מזומנים ושווי מזומנים
9.22%
₪ 444,831
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
33.65%
₪ 1,624,184
אג"ח ממשלתיות סחירות
13.09%
₪ 631,631
פיקדונות
0.01%
₪ 401
נכסים אחרים
14.48%
₪ 698,827
קרנות נאמנות
2.53%
₪ 121,922
הלוואות
17.39%
₪ 839,407

44.81%

חשיפה למניות

49.31%

חשיפה לחו"ל

22.9%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול כללי (50)
קופה פעילה
סינון קופות סקטוריאליות לעמוד קופה 2023
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
3.11
2.47
9.1
9.18
12.33
2.8
2.95
10.94
7.41
24.18
2.53
3.02
16.39
15.52
30.42
2.38
2.73
15.11
19.11
32.45
2.38
2.50
12.59
15.11
31.85
2.34
2.59
14.61
18.59
34.49
2.32
2.52
12.72
14.33
31.37
2.3
3.12
13.02
13.85
26.85
2.28
3.25
13.3
18.03
32.81
2.27
2.41
12.57
14.83
31.58
2.26
3.08
13.1
20.48
33.1
2.26
2.46
12.5
13.7
29.83
2.25
3.11
13.34
19.81
32.21
2.21
2.80
13.92
14.05
25.49
2.21
2.10
9.42
13.38
33.08
2.21
2.39
11.4
14.66
29.09

תשואות העבר של קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.07
פברואר
2.11
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.18
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.31
פברואר
-1.24
מרץ
0.28
אפריל
1.27
מאי
1.28
יוני
1.55
יולי
2.04
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
-2.69
נובמבר
2.91
דצמבר
2.02
תשואה מצטברת
8.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.67
פברואר
-0.43
מרץ
0.71
אפריל
-1.01
מאי
-2.57
יוני
-1.95
יולי
2.97
אוגוסט
-1.11
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
1.73
נובמבר
1.29
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-7.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.87
מרץ
1.99
אפריל
1.57
מאי
1.79
יוני
0.59
יולי
-0.02
אוגוסט
1.97
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
2.41
נובמבר
0.12
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
14.52
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.10
מרץ
-8.49
אפריל
4.87
מאי
1.16
יוני
-0.79
יולי
2.02
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
0.07
נובמבר
4.47
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
3.88
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.55
פברואר
1.00
מרץ
0.76
אפריל
1.42
מאי
-1.14
יוני
2.03
יולי
0.62
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
0.82
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.89
דצמבר
0.85
תשואה מצטברת
11.44

מחשבון תשואה של קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקופת גמל לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
קרן החיסכון לצבא הקבע כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.31
פברואר
-1.24
מרץ
0.28
אפריל
1.27
מאי
1.28
יוני
1.55
יולי
2.04
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
-2.69
נובמבר
2.91
דצמבר
2.02
תשואה מצטברת
8.62
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.67
פברואר
-0.43
מרץ
0.71
אפריל
-1.01
מאי
-2.57
יוני
-1.95
יולי
2.97
אוגוסט
-1.11
ספטמבר
-3.80
אוקטובר
1.73
נובמבר
1.29
דצמבר
-1.86
תשואה מצטברת
-7.63
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.87
מרץ
1.99
אפריל
1.57
מאי
1.79
יוני
0.59
יולי
-0.02
אוגוסט
1.97
ספטמבר
-0.34
אוקטובר
2.41
נובמבר
0.12
דצמבר
1.83
תשואה מצטברת
14.52
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.13
פברואר
-2.10
מרץ
-8.49
אפריל
4.87
מאי
1.16
יוני
-0.79
יולי
2.02
אוגוסט
2.75
ספטמבר
-1.31
אוקטובר
0.07
נובמבר
4.47
דצמבר
1.73
תשואה מצטברת
3.88
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.55
פברואר
1.00
מרץ
0.76
אפריל
1.42
מאי
-1.14
יוני
2.03
יולי
0.62
אוגוסט
-0.25
ספטמבר
0.82
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.89
דצמבר
0.85
תשואה מצטברת
11.44
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!

שנת 2023 לפי תשואה חודשית

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

פירוט תשואות שנת 2023 על פני חודשים

שנת 2022 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2022 על פני חודשים

שנת 2021 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2021 על פני חודשים

שנת 2020 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2020 על פני חודשים

שנת 2019 לפי תשואה חודשית

פירוט תשואות שנת 2019 על פני חודשים